Login lub e-mail Hasło   

Czy kościół katolicki jest sektą?

Odnośnik do oryginalnej publikacji: http://www.wlasnowierca.go.pl
Wyniki testu Dominikańskiego Centrum Informacji o sektach.
Wyświetlenia: 62.915 Zamieszczono 21/12/2006
Wyniki testu Dominikańskiego Centrum Informacji o sektach

1. Już pierwszy kontakt z grupą otworzył całkowicie nowe widzenie świata (tzw. przeżycie kluczowe).
- Zdarza się, że tak (zależy, na kogo się trafi).

2. Obraz świata jest bardzo prosty i wyjaśnia rzeczywiście każdy problem.
- Tak.

3. W grupie znajdziesz wszystko, czego do tej pory na próżno szukałeś.
- Bywa że tak.

4. Grupa ma mistrza lub przywódcę, Ojca, Guru, lub największego myśliciela, który jedynie posiada całą prawdę i często jest czczony jako Bóg.
- Tak, papieża (ludzie modlili się do Jana Pawła II już za życia - obecnie trwają prace nad wyniesieniem go na ołtarze).

5. Świat zmierza nieuchronnie ku katastrofie i tylko grupa wie jak go uratować.
- Tak (Sąd Ostateczny).

6. Grupa odrzuca naukę w szkołach i uczelniach: Jedynie nauka grupy jest uważana za wartościową i prawdziwą.
- Nie, ponieważ Katolicyzm jest w szkołach wszechobecny. Zdarza się jednak, że niektórzy członkowie grupy negują całkowicie ewolucjonizm, a częściowo naukę biologii, historii, etc.

7. Grupa odrzuca racjonalne myślenie, umysłowe rozumienie, jako negatywne, sataniczne, nieoświecone.
- Bardzo często...

8. Krytyka i odrzucenie przez stojących z zewnątrz jest właśnie dowodem, że grupa ma rację.
- Czasami tak.

9. Grupa ocenia siebie, jako prawdziwą rodzinę lub wspólnotę.
- Tak.

10. Grupa chce by wszelkie dawne relacje z rodziną, przyjaciółmi i środowiskiem zostały zerwane, ponieważ przeszkadzają w Twoim rozwoju.
- W niektórych zakonach tak.

11. Grupa oddziela się od reszty świata poprzez ubiór, żywienie, własny język, ograniczanie swobody w relacjach międzyludzkich.
- Cześciowo tak (zakonnicy, zakonnice, księża...).

12. Grupa żąda ścisłego posłuszeństwa regułom, albo dyscypliny, ponieważ jest to jedyna droga do zbawienia.
- Tak.

13. Grupa narzuca sposób zachowań seksualnych, np. kontakt z partnerami za zgodą kierownictwa, seks grupowy, całkowity zakaz kontaktów seksualnych dla osób z niższych w hierarchii grupy.
- Tak (seks tylko pomiędzy małżonkami, wyłącznie hetero, bez środków antykoncepcyjnych).

14. Cały czas jest wypełniony zadaniami, np. sprzedażą książek, czasopism, werbowaniem nowych członków, udziałem w kolejnych kursach, medytacją.
- Części członkom tak (np. duchowni, mnisi i zakonnice).

15. Jeżeli obiecany przez grupę sukces, bądź uzdrowienie nie nastąpią, grupa uzna, że Ty sam jesteś za to odpowiedzialny, ponieważ nie zaangażowałeś się dostatecznie, lub nie wierzyłeś wystarczająco silnie.
- Tak (np. "za mało się modlisz").

16. Członkiem grupy powinieneś zostać natychmiast, już dzisiaj.
- Tak. Już w chwili narodzin dziecka członka grupy zostaje podjęta natychmiastowa decyzja o jak najszybszym jego chrzcie i tym samym o jego przystąpieniu do grupy. Działanie to jest perfidne, bo dziecko nie wie co się dzieje i nie ma możliwości zaprotestować. W przypadku werbowania (nawracania) osób dorosłych, zależy to od stopnia fanatyzmu werbującego członka grupy...

17. Nie istnieje możliwość uzyskania obiektywnego obrazu grupy, gdyż ważniejsze od refleksji jest przeżycie, zgodne z zasadą: Tego nie da się po prostu wyjaśnić. Proszę przyjść do nas i wziąć udział w spotkaniu. Kiedy przeżyjecie, zrozumiecie.
- Niektóre odłamy tak.

Wyniki nie pozostawiają wątpliwości - Kościół Katolicki spełnia większość wymagań testu. Dominikańskiemu Centrum Informacji sugerujemy dopisanie go do listy sekt.

Test za http://www.sekty.iq.pl/test.htm
Inspiracja: Forum RKP


Analiza Kościoła Katolickiego pod kątem definicji sekty

1. Powstał przez oderwanie się od innej religii.
- W 1054 zachodni Kościół oderwał się od Wschodu, gdzie powstało chrześcijaństwo. Wcześniej chrześcijaństwo oderwało się od judaizmu.

2. Silnie podkreślona rola przywódcy.
- Głową KK jest biskup rzymski, który przez wyznawców uważany jest za nieomylnego (sic!!!), nazywany jest Ojcem Świętym (tytuł de facto deifikujący), nosi specjalne długie, białe szaty, otaczany jest czcią i specjalnym ceremoniałem mającym wyodrębnić go spośród innych wyznawców, jego wizerunki (zdjęcia, obrazy, pomniki) znajdują się w miejscach kultu i domach wyznawców. Wszyscy funkcjonariusze tej religii muszą być bezwzględnie mu podporządkowani.

3. Działalność sekty otoczona jest tajemnicą.
- Część z działaczy sekty przebywa w miejscach zamkniętych (klasztory, seminaria), nie wolno im utrzymywać kontaktów towarzyskich nawet z rodziną i innymi przedstawicielami tego wyznania, ich życie ograniczają rygorystyczne przepisy reguł wymyślonych przez ludzi, których zadaniem jest pełna kontrola osób zamkniętych w tych miejscach, zwłaszcza ich życia osobistego. Poza tym tajemnicą otoczone są działania przywódcy i aktywistów sekty, oraz archiwa i biblioteki przedstawiające historię (Watykan).

4. Psychomanipulacja (pranie mózgu).
- Członkowie sekty werbowani są obecnie głównie wśród niemowląt, których wbrew ich woli zapisuje się do KK podczas ceremonii zwanej chrztem (która nie ma nic wspólnego z chrzem biblijnym). Dorastające dzieci poddawane są przez działaczy sekty psychomanipujacji polegającej na podsycaniu emocji (mity i legendy o rzekomych cudach i objawieniach) oraz uczeniu na pamięć setek regułek (tzw. katechizm) przy wyłączeniu logicznych właściwości umysłu. Wyznawcy sekty przez całe życie muszą wierzyć, że wszystkie przedstawione przez przywóców regułki (tzw. dogmaty) są objawione przez Boga i nie wolno ich podważać. Olbrzymia większość wyznawców tej sekty nie ma jednak podstawowej wiedzy o swojej religii, nie interesuje się swoimi wierzeniami, opiera się na nauczonych w dzieciństwie regułkach i opinii opłacanych działaczy sekty.

5. Wyraźny podział na przywódców i resztę wyznawców.
- Przywódcy sekty są ściśle zhierarchizowani, na ich czele stoi tzw. "Ojciec Święty" (białe, długie szaty), podlegają mu "kardynałowie" (długie, czerwone szaty), poniżej są "biskupi" (długie, fioletowe szaty) a najniżej, ale ponad resztą wyznawców są tzw. "księża" (długie, czarne szaty). Podczas ceremonii religijnych funcjonariusze sekty, aby podkreślić swoją nadludzką rolę wobec tłumu, ubierają dodatkowo bardzo zdobione, rytualne szaty oraz nakrycia głowy. Funcjonariusze sekty (tzw. kler) nie pracują zawodowo na swoje utrzymanie, są utrzymywani przez wyznawców (tzw. laików lub parafian). Pomimo to niektórzy członkowie kleru znajdują dodatkowe (nie zawsze legalne) źródła utrzymania. Funcjonariusze sekty żyją w większości krajów na wyższej stopie życiowej niż laicy.

6. Reguły i ograniczena nałożone przez przywódców sekty.
- Wszystkim aktywistom sekty zabrania się zawierania związków małżeńskich i prowadzenia normalnego życia rodzinnego. Członowie sekty w niektóre dni zmuszani są do powstrzymywania się od pokarmów. Niektórzy wyznawcy, należący do podsekt (tzw. zakonów i innych organizacji) zadają ból swojemu ciału i gloryfikują cierpienia. Z kolei tzw. laikom zabrania się uprawiania seksu przedmałżeńskiego (wiele obostrzeń seksualnych), zawierania małżeństw poligamicznych, rozwodów, itp.

7. Destrukcyjny charakter moralny sekty.
- Mimo reguł i ograniczeń, wśród szeregowych wyznawców szerzy się demoralizacja. Palenia tytoniu nie jest w ogóle zwalczane, problem alkoholowy dotyczy większości rodzin należących do tego wyznania. Mimo wyuczonego na pamięć "Dekalogu", kradzieże, kłamstwa, rozboje, itp. rzeczy nie są u Katolików niczym niezwykłym. Wśród aktywistów szerzy się homoseksualizm i pedofilia, które tolerowane są przez przywódców sekty o ile czyny te nie ujrzą światła dziennego. A gdy ujrzą, są tuszowane.

8. Agresywny prozelityzm.
- Wyznawców wyznania werbuje się już wśród dzieci (chrzczenie niemowląt). Dzieci w szkołach poddawane są indoktrynacji (obowiązkowe lekcje religii za przyzwoleniem rodziców) oraz zmuszane do uczestniczenia w ceremoniach wyznania (tzw. święta itp.). Osoby nie należące do sekty są szykanowane, zabrania im się np. zawierania małżeństw poligamicznych, czasem utrudnia się im ukończenie szkoły i znalezienie pracy. Przywódcy sekty wpływają na środki masowego przekazu i polityków, aby zwiększać siłę indoktrynacji. Szczególną aktywność aktywiści sekty wykazują latem, gdy w mediach dzięki ich wpływom ukazują się informacje zwalczające inne wyznania.

9. Walka z innymi wyznaniami.
- Szerzenie nienawiści do wyznawców innych religii za pomocą oszczerstw, kłamstw, podsycania emocji. Przywódcy sekty zabraniają interesowania się innymi wyznaniami, niegdyś codzienną pratyką było odbieranie życia osobom, które chciały opuścić szeregi sekty (zob. inkwizycja).

10. Mniejszościowy charakter sekty
- Aktywni członkowie sekty nie liczą nawet 1% społeczeństwa, nad którym poprzez manipulację i wpływy polityczne panują. Na przykład w 37-milionowej Polsce kler katolicki liczy ok. 30 - 40 tysięcy księży, zakonników i zakonnic (1 promil społeczenstwa). Pomimo tak śladowej ilości członków sekta chce mieć samozwańczy wpływ na całe społeczeństwo. (Według niektórych definicji w Polsce "za sektę należy uznać związek religijny liczący poniżej 100.000 członków".)

Czyż Kościół Rzymsko-Katolicki nie jest sektą? Czyż nie są sektami dominikanie, franciszkanie, klaryski, Opus Dei, Odnowy w Duchu Świętym i inne odłamy wewnątrz tej mega-sekty? Odpowiedzcie sobie sami!

Antysekciarz
Materiał znaleziony na forum Onetu

Podobne artykuły


13
komentarze: 53 | wyświetlenia: 1208
13
komentarze: 5 | wyświetlenia: 1020
12
komentarze: 280 | wyświetlenia: 766
12
komentarze: 70 | wyświetlenia: 1092
11
komentarze: 37 | wyświetlenia: 742
11
komentarze: 3 | wyświetlenia: 1894
10
komentarze: 97 | wyświetlenia: 582
10
komentarze: 57 | wyświetlenia: 1040
9
komentarze: 0 | wyświetlenia: 547
9
komentarze: 74 | wyświetlenia: 553
9
komentarze: 42 | wyświetlenia: 614
 
Autor
Dodał do zasobów: Przedruki za zgodą
Artykuł
Dodatkowe informacje  biniol,  21/04/2007

B. dobry artykuł. Pokazuje prawdę i tylko prawdę. Dla niektórych fakt, że kościół katolicki jest sektą, jest nie do przyjęcia, jednakże z tym trzeba się pogodzić i zejść wreszcie na ziemię.

Mam nadzieję że kościół przestanie być finansowany z budżetu. Nasz kraj zaczynabyć bardziej cywilizowany. Odrzuciliśmy chore ustroje, zaczynamy otwierać się na różnorodne poglądy. Czas coś z tym zrobić i zmniejszyć wpływy kościoła , który nie reformuje się w żaden sposób a wręcz zdobywa nowe przywileje. Oczywiście kościół mógłby wejść na giełdę :) , ale dopiero po zweryfikowaniu i policzeniu jakie ...  wyświetl więcej

Czym się różni sekta zwana kościołem katolickim od innych sekt? Tym, że jest akceptowana przez rząd i dlatego rośnie w siłę. Obecnie w przedszkolach będziemy mieli lekcje religii. Czyż to nie jest przesadą, aby od dziecka (nie mają możliwości porównania, co jest dobre a co złe) wpajać pewne zasady, których nie rozumieją. Naziści już to robili. Czyżbyśmy wracali do czasów dyktatury. Obecnie powstał nowy termin zamordyzm. Czyż on nie oddaje czasów w których żyjemy.

  Amicus,  17/10/2012

Wolna kobieto:

"Obecnie powstał nowy termin zamordyzm."
Nie obecnie, a już dawno temu. To określenie słyszałem już jako dziecko, a "pochodzę" z wczesnych lat sześćdziesiątych ;)

"Obecnie w przedszkolach będziemy mieli lekcje religii. Czyż to nie jest przesadą, aby od dziecka (nie mają możliwości porównania, co jest dobre a co złe) wpajać pewne zasady, których nie rozumieją."

...  wyświetl więcej

Ale z Ciebie Amigo ryzykant!
Wsadzasz paluszki między młot a kowadło.
Zauważ że zakres ciosów jest +54/-54
Więc na dobry początek +
;) He he, każdemu wg zasług, ja rozpoczynam tę drugą opcję :)))

Fakt, takiej punktowej rzeźni to jeszcze tu pod żadnym artykułem nie widziałem! ;)
Ty też masz plusa od Amicusa :) Długo pewnie się nim nie nacieszysz, ale przecież "w życiu piękne są tylko chwile" ;)

  jotko49,  17/10/2012

Tylko czemu on zczerwieniał??
Czyżby kolor odbity od darczyńcy :)))

Chyba zadziałał CAM ;)
(Całodobowy Automat Minusujący)

Ciekawe jakiego wyznania jest wielki autor tego beznadziejnego tekstu. Człowieku! Przecież podobnie jest w każdej religii! Wszędzie jest ktoś, kto sprawuje największą władzę i jest czczony przez innych wyznawców. Hierarchia również jest powszechna! Lekcje religii nie są przymusowe, uczestnictwa w świętach również! A fakt, że katolicyzm wywiera taki wpływ na świat powstał przez to, że jest to najcz ...  wyświetl więcej

Panie Przemysławie pana przykład (jednostkowy zresztą) nie odzwierciedla podejścia innych ludzi. To, że jest pan wyrozumiały dla innych nie znaczy, że inni również tacy są. Być może lekcje religii są nieobowiązkowe, lecz postrzeganie uczniów, którzy na takową lekcję nie chcą chodzić daleko odbiega od pańskiej wyrozumiałości. Samo wprowadzenie tychże lekcji jest sprzeczne z demokracją tak szeroko p ...  wyświetl więcej

> Ciekawe jakiego wyznania jest wielki autor tego beznadziejnego tekstu. Człowieku! Przecież podobnie jest w każdej religii!

...Ale to dominikanie sformulowali ten test, wiec do kogo teraz pretensja?

Panie Przemysław czy pan czytał BIBLIE ,chyba nie ,CHRZEŚCIJANIN studiuje BIBLIE i postępuje zgodnie z naukami CHRYSTUSA .Niestety religia katolicka jest SEKTĄ ,bo złamała drugie ,dziesiąte przykazanie BOŻE nie mówiąc już o innych rzeczach .

Zacznijmy od tego, że KK Dekalog przekształcił... Przykazania katechizmowe różnią się od biblijnych.
"Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią!" (Wj 20,4)

Kościół to dobra maszynka do robienia pieniędzy i prania ludziom główek...

  biniol,  21/04/2007

Przemysławie, tu nie chodzi o to, że tak samo jest w każdej religii. Autor starał się udowodnić, że KK jest sektą, ponieważ on się tego WYPIERA.
Dobra, całkowicie popieram. I to jest państwo demokratyczne, w dodatku bezwyznaniowe? Czy to nie jest faworyzowanie KK?

  tomek351,  18/09/2007

Proszę mi wybaczyć, że nie odniosę się bezpośrednio do tematu artykułu i nie będę namiętnie bronił Kościoła czy popierał teorię, że jest sektą. Chciałbym jedynie odnieść się do wypowiedzi Biniola i wskazać, że z umów pomiędzy Kościołem Katolickim a Państwem Polskim zwanym Konkordatem wynika wolność do wyznawania swojej wiary i praktykowania jej oraz ochrona miejsc kultu dla KAZDEJ zalegalizowanej ...  wyświetl więcej

> z umów pomiędzy Kościołem Katolickim a Państwem Polskim zwanym Konkordatem wynika wolność do wyznawania swojej wiary

Niezupelnie - konkordat reguluje stosunki KRK z panstwem na innych zasadach niz cala reszta zwiazkow wyznaniowych (jest to odrebna umowa) a wiec nie jest to bynajmniej rowne traktowanie wszystkich wyznan.

  paragate,  29/04/2007

Jak widać ostrze miecza,które kieruje się przennym grupom religijnym,trafia w tego ,który tego orciwko ięża używa.Bardzo dobry artykuł,chociaż zapewne nie zmieni on nic w mentalności piszących oraz aprobujących takie działania czyli kościoła katolickiego.Główną zasadą ,która znamionuje sekty jest zastraszenie,a więc kościół w tym przypadku
doprowadził ten aspekt swojej działalności do perfe ...  wyświetl więcej

  mazur,  01/05/2007

Zacytują twoje słowa - Nie sposób zatrzymać rozwoju świadomości ludzkiej, a co się z tym wiąże wolności duchowej intelektualnej i materialnej. WOLNOŚĆ nieskrępowanego niczym ducha przejawia się zataczając coraz szersze kręgi, budząc do życia tych, którzy byli bezwolnymi………Klapki spadły nam z oczu, gdy świadomość ludzka wyzwoliła się z pod zasłony niewiedzy i ignorancji. Wzrost informacji i dostęp ...  wyświetl więcej

Panie Mazur brawo. Mam tylko nadzieję, że za takie słowa nie będzie pan ekskomunikowany.

  lowca,  25/08/2007
  paragate,  29/08/2007

INKWIZYCJA:1.Założycie DOMINIK Guzman(1171-1221)
2.Najsławniejszy inkwizytor dominikańskiTOMAS de Torguemmada1420-1498-mający na swym kącie kilka tysięcy wyroków śmierci-najwyższy sędzia apelacyjny inkwizycji hiszpańskiej.
3.Konrad Marburg,Piotr z Werony-polowanie na czarownice "ratowali duszę uśmiercając ciała".W 1252r. zamordowani w wyniku samosądu,pierwszego zamordował mnich frań ...  wyświetl więcej

  zork,  18/05/2009

to po co się modlić, jeśli bożek nie jest "pieskiem...". Skąd wiesz że chrzest to nie werbunek,to po co to??Jak kościół to tłumaczy,to chyba nie trzeba wyjaśniać,ale to śmierdzi z daleka naiwnością. Nie ma posłuszeństwa??Jak nie, to piekiełko...:). Co innego można jeszcze zrobić, zabić??AAA zapomniałem-kiedyś tak było:D...Ty chłopie nie szukaj wyjaśnień w kościółku ,tylko w swej głowie. Jeśli w niej nic nie masz, to się w sumie nie doszukasz- z bożkiem

  tomek351,  18/09/2007

Wiele komentował nie będę, bo widzę, że wypowiedzi broniące Kościół są tutaj nie mile widziane. Nie jestem osobą obojętną religijnie ani tym bardziej niewierzącą, ale ktoś mi kiedyś powiedział, że jeżeli chcę cokolwiek, bądź kogokolwiek ocenić, to należy rozpocząć od dostrzeganych zalet, by ocena była krytyką, a nie krytykanctwem.

Nie prawda, że nie są mile widziane. To że wypowiada się tutaj wiele osób, które nie koniecznie lubią kościół wcale nie oznacza, że wszyscy czytelnicy muszą czytać tylko opinie negatywne o kościele.

Z kościołem jest jak z każdą tak dużą instytucją: "pracuje" w niej wielu ludzi, nie wszyscy są tam z powołania, nie wszyscy są doskonali i rozumieją po co tam są. Nie prawda że w kościele wszys

...  wyświetl więcej

Moja opinia na temat artykułu: autor stara się ubrać w śmieszne ramy nauki wiarę. Chyba po prostu jeszcze nie zrozumiał, o co w wierze tak naprawdę chodzi.

  tomek351,  19/09/2007

Problem oceny konkretnych komentarzy wynika widze z faktu powszechnego genetalizowania. Śledziłem jak są postrzegane poszczególne wypowiedzi i stąd mój powyższy wniosek. Zgodzę się jak najbardziej, że jak długo na większość instytucji czy inicjatyw będzie się patrzeć z perspektywy poszczególnych osób - najczęściej "słabych ogniw", tak długo wszystko będzie bez sęsu i złe.
Sądzę, że stosownym jest komentowanie dlaczego się punktuje wypowiedz (na + czy -)

Ojoj, to by zabrało za dużo czasu ;).

Mi chodziło raczej o to, aby nie bać się komentować, nawet jeżeli wydaje się, że większość komentujących ma inną opinię...

Bo przecież wszyscy nie możemy myśleć tak samo...

Te ramiki okreslili sami dominikanie...

  oldml,  06/02/2008

Myśląc w taki sposób, to każda religia będzie sektą.

  racjonalista  (www),  08/03/2008

A nie jest? To już się chyba pogubiłem lub zostałem poddany manipulacji. To w końcu jest czy nie jest? Niech ktoś mądry odpowie a ja będę mógł spokojnie spać.

  oldml,  08/03/2008

"Niezbadane są wyroki Boskie" i to Stwórca zdecyduje: sekta, czy nie?
Jak to mówią: "licho nie śpi", więc dlaczego Ty miałbyś spać? I to na dodatek spokojnie!
Spokojny sen nasz będzie kamienny - do końca świata i jeszcze dalej :)

Ja bym powiedziała, że każda większa religia dzieli się na wiele sekt. Kiedyś to słowo było raczej neutralne. Tylko jakoś ostatnio, ''zupełnie nie wiedzieć czemu'' ;) nabrało zdecydowanie negatywnego wydźwięku.

  racjonalista  (www),  11/03/2008

Zaraz zaraz Marku, jakie licho. Jeśli chodzi o rzeczywiste licho to przypuszczam, że raczej śpi, jeśli zajrzymy do zasobów przepastnego internetu. Lecz jeśli dodamy do tego anty - o to już będzie duża różnica. Nie tylko w samym wyrazie, ale i znaczeniu dosłownym.

  oldml,  11/03/2008

W cudzysłowiach są ogólnie (mam nadzieję) znane powiedzenia. Napisałeś apropo mojego komentarza: "Niech ktoś mądry odpowie a ja będę mógł spokojnie spać.", ale ja nie "mądry", więc posłużyłem się mądrymi cytatami :)

I tak spać nie mogę bo New Age puka do moich drzwi

  ,  17/03/2008

Kazda religia to jeden wielki syf! Jak ktos chce byc w porzadku to mu religia do tego niepotrzebna i moze sobie spokojnie zyc bez strachu przed pieklem i innymi bzdurami które nie istnieja, a które wymyslono tylko w celach manipulacji. Pieklem strasza katolicy, czlonkowie sekty Himawanti, chrzescijanie najrózniejszych wyznan. A piekla po prostu nie ma. A najczesciej czlonkami sekt zostaja ludzie p ...  wyświetl więcej

  tomek81c,  08/02/2008

1. Kto ustalił kryteria kwalifikujące uznanie różnych grup religijnych do sekt?

Odp.: Dominikańskie Centrum Informacji o sektach (DCIoS).

2. Czy kościół katolicki spełnia kryteria dominikańskiego testu i które?

3. a/ Jeśli NIE, to kk nie jest sektą - wg kryteriów przyjętych przez DCIoS.

Jeśli TAK, to kk jest sektą - znów wg kryteriów przyjętych przez DCIoS.

...  wyświetl więcej

  ,  08/03/2008

Istnieja równiez nie majace nic wspólnego z jakakolwiek religia socjologiczne definicje sekty, drogi Januszu. Socjolodzy i psycholodzy (z których znaczna wiekszosc jest niewierzaca) akurat nie maja swojego celu w dokonywaniu takich analiz prócz swojej pracy nad badaniem ludzkiej psychiki (podatnej na manipulacje i majacej tendencje do manipulowania) oraz ciekawych zaleznosci i relacji spolecznych. ...  wyświetl więcej

Wszystko w porządku - mówiąc o kryteriach określających cechy sekty odnosiłem się wyłącznie do artykułu i cech przyjętych przez DCIoS.

A próbom manipulacji - w różnorodnych obszarach przez wiele ośrodków czy mediów (począwszy od typowej komercji po religie) - jesteśmy poddawani wszyscy - z różnym, oczywiście, skutkiem. Pozdrawiam.

Panie Radomirze, a zna Pan te "wszystkie" religie? Nie? Może jednak jest taka gdzie te cechy wystepują minimalnie? Bo ideałów jak wiadomo nie ma.

Panie Januszu - witam! Jak zwykle ma Pan cenne uwagi.
Wszyscy ulegamy wpływowi, jaki wywierają na nas tzw. gremia opiniotwórcze, czyli media, religie, reklama, politycy a także... nasi znajomi. Chcąc wyrobić sobie właściwy pogląd na dany temat najlepiej jest zasięgać i analizować informacje z wielu źródeł. Trzeba jednak odróżjnić manipulację od wywierania wpływu a przy tym nie zapominać, że każdy człowiek ma prawo do własnych poglądów oraz do związanego z nimi ryzyka.

  Mat87,  17/03/2008

katolicyzm jest sektą, ale tak zasymilowaną ze społeczeństwem, że ludzie nawet się nad tym nie zastanawiają. Wszelkie negatywne opinie o kk spotykają się ze społecznym zdziwieniem/ oporem środowiska. Najgorsze jest to, że spora część ludzi ogarnęło przyzwyczajenie-jak już jestem katolikiem od urodzenia, to po co to zmieniać. I moim zdaniem m.in. dzięki temu kk jeszcze długo będzie obecny w naszym ...  wyświetl więcej

  racjonalista  (www),  17/03/2008

Podzielam twoje zdanie Mateusz. Ludzie się przyzwyczaili to raz i gdyby okazało się, że kk to fikcja wyssana z palca nie wiedzieliby, co ze sobą zrobić. Dlaczego? Dla niektórych jest to nadziej i myślę, że nie warto im tego zabierać. Każdy ma swój wybór. Jedni wierzą w naukę a inni w pokutę, lecz jedno mnie tylko zastanawia i dziwi zarazem. Dlaczego jak dotąd kk tkwi w swoich schematach które są j ...  wyświetl więcej

Panie "grandi" - katolicyzm nie powstał w Palestynie, tylko w Rzymie w 312r (bitwa Konstantyna), 325 r (sobór w Nicei) lub jak kto woli dokładnie 380 r. n.e (dekret Teodozjusza).

  jolaola,  05/04/2008

"Kto mieczem wojuje, od miecza ginie" jak mawia przysłowie.
Kościół został poddany testowi, którego do tej pory używano do dyskredytowania jakichkolwiek innych konkurencyjnych wyznań, religii czy ruchów duchowych. Nikomu (zwerbowanemu do sekty od urodzenia) przecież nie przyszłoby do głowy żeby badać swoją organizację, głoszącą "jedynie słuszną prawdę".

  miszelos,  29/04/2008

Jolaola: a jednak się mylisz :) Ja byłem w tej "sekcie" od urodzenia i pod koniec zeszłego roku "przebudziłem się" - zacząłem badać tą organizację no i efektem tego jest to, że nie chodzę już do kościoła i nie wierzę w bajki o niebie i piekle. I nikt mnie już do tego nie zmusi...Czuję się teraz znacznielepiej, jestem wolny, żyję nadzieją bo kocham Boga szczerze i rozmawiam z Nim na codzień, a nie ...  wyświetl więcej

  timon,  08/07/2008

Panie "timon" - jeśli Pan wierzy w to, co powiedział Jezus, to powiedział On m.in.: "poznacie ich po owocach". Historia nie pozostawia złudzeń, jakie to owoce wydawał w ciągu wieków Kościół Katolicki. A wspomniane owoce wydają zarówno poszczególni ludzie jak i religie. Dlatego Jan w Objawieniu napisał: Ludu mój, wyjdźcie z niej, byście nie mieli udziału w jej grzechach, które narosły aż do nieba"

  ,  12/08/2008

cyt, tomek81c
Najbardziej rozwalil mnie punkt z Papieżem - to, że ktoś się do niego modlił za jego życia nie świadczył o nim, a o chorych ludziach, którzy jak w każdej religii potrafią naciągać wiarę do własnych potrzeb. Podajcie mi chociaż jedną wypowiedz Jana Pawła II, gdzie dał do zrozumienia, iż jest Bogiem lub ma patent na całą prawdę tego świata.

Osobiście nie pamietam czy JP2

...  wyświetl więcej

  kamakszi,  06/09/2008

Zgadzam się z jessica. Sekta to sekta. Katolicka jest największa i trzeba się z tym pogodzić. Taką nazwę miała od początku. A zresztą to religię chrześcijańską Jezusa to tylko ze 3 lata po jego odejściu przekazywano poprawnie, a potem to już różne przekręty na temat były. Katolicyzm NIE JEST NIE BYŁ I NIE BĘDZIE religią Jezusa, bo Jezus nigdy katolikiem nie był! Czy to tak trudno jest zrozumieć? ...  wyświetl więcej

Tytul Ojciec Swiety nie jest zarezerwowany dla JHWE?

a tutaj akurat się z Tobą zgadzam. Biednym należy dawać wędkę, a nie rybę; słabym pomagać w stawaniu się silnymi. Na tym polega rodzimowiercza pochwała siły i zdrowia; nie gardzimy słabymi i chorymi, pomagamy im w staniu się zdrowymi i silnymi. Jeśli nie są w stanie, to pomagamy im żyć takimi, jakimi są. Ale zawsze trzeba mieć nadzieję; Pozdrawiam :)
PS. dawanie żywności Afryce uważam za ni ...  wyświetl więcej

Mateusza 23:9  Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim; albowiem jeden jest Ojciec wasz, Ten w niebie.


A katolickiego dogmatu o nieomylności papieża nie znasz?
a poza tym: Mateusza 23:9  Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim; albowiem jeden jest Ojciec wasz, Ten w niebie.

Odpowiedź dla: 123456a

2. Tu raczej chodziło o odpowiedzi na pytania o nature świata. Wytłumaczenia zjawisk przyrodniczych, a biblia i kościół tłumaczy je w żałosny sposób.

4. Dziwne, zawsze sądziłem, że jeśli ktoś jest świety to już jest w niebie, a nie jest nim dla upamiętnienia jego osoby. A modlitwy trwają..

5. Świat nie jest sprawiedliwy, a sąd ostateczny został wymyśl

...  wyświetl więcej

Ja widze ze nie ma tutaj toleranci:( Jak zwykle wierni chrzescijanie pokazuja pazury...

Ja nie wiem czy ludzie nie widza tego ze kk opiera sie na pienadzach a boza glowe kosciola wybieraja ludzie tacy jak my? Mam w swojej rodzinie kuzyna ktory wbil sobie w oko szklo i nie widac bylo szansy by na nie widzial. Chodzili do kosciola i sie modlili bo byl potrzebny cud. byl w warszawie pewien lekarz ktoremu zaplacili 10 tys. Zoperowal go i znow widzial. czy tak wyglada cud? I teraz dziekuj ...  wyświetl więcej

E przeczytaj co napisałeś . Głupoty

Sesese... to ja nie wiedziałem, że wszyscy użytkownicy eioba są tacy prokatoliccy. A psikus.. nie wszyscy ;)

Do 123456a: Naprawdę nie chce mi się odpowiadać na twoje wypociny. Pisałem ci, żebyś nie pisał bzdur odnośnie punktu szóstego. Rozumiem, że nie poczytałeś, a to co tam miałem przyjemność przeczytać wkleiłeś z jakiegoś orendzia kolesia w pururze. Nieważne. Pragnę też zauważyć, że w s

...  wyświetl więcej

  Mat87,  30/11/2008

no niektórzy widać mają problem z czytaniem ze zrozumieniem..przedstawiono rzeczowe argumenty, dlaczego kk jest sektą, można się z tym zgadzać lub nie wedle własnego uznania (czy też stopnia przesiąknięcia kk)..analfabetyzm funkcjonalny jest poważnym problemem, nie tylko naszego społeczeństwa

  niebo,  15/12/2008

Według mnie kilka komentarzy jest tu wogóle niepotrzebna, lecz jest wolność słowa, a co za tym idzie debata na temat sekciarstwa KK zrobiła się bardzo gorąca i ciekawa. Ale może najpierw poznajmy co znaczy słowo sekta, to może później problem sam się rozwiąże.
A więc sekta wywodzi się z łac. sequor co znaczy iść, podążać za kimś, czyli sekta to droga, którą się podąża, sposób postępowania. ...  wyświetl więcej

  nautirus,  29/12/2008
  zuzanka,  06/01/2009
  zuzanka,  06/01/2009

jakie pierdoły.. wygłaszają sekciarze. Mam takie wrażenie jak czasem wchodzę na tą witrynę, że produkują się tu przede wszystkim sekciarze,świry, erotomani i inni popaprańcy.

  Mat87,  06/01/2009

wklej najpierw zdjęcie w profilu "popaprańcu". Ale tak to jest gdy zawita tu człowiek jednowymiarowy..przytłacza ta prawda w artykule, nie?

  ,  21/01/2009

No wychodzi że sekta, a w dodatku z dużym odsetkiem kapłanów-pedofilów. Ale tego już w teście domini canes (pańskie psy) nie ujęły, pewnie zbieżność byłaby zbyt oczywista. Świetny art poza tym.

Kościół katolicki sektą był, jest i będzie i na wschodzie każdy o tym wie i uczą o tym w szkole :-)

  moniks,  10/03/2009

O tak, andromeda, masz rację. KK to "pieprzona sekta, od której należy się trzymać z daleka."
Przez całe dzieciństwo spędzone w smutnej, uciśniętej, komunistycznej Polsce to słyszałam. Wałkowane do znudzenia i obrzydzenia. Ale- jak widzę- temat zawsze żywy jak nienawiść i nieśmiertelny.... jak Bóg. :-)

  contra,  10/03/2009

Grunt to SILA ARGUMENTOW!Zawsze uwazalam,ze jest to 'najstarsza mafia swiata',z ta tylko roznica,ze znacznie lepiej zorganizowana,majaca wieksze poparcie,niz inne mafie,oraz znacznie wiecej kasy./tylko ubiegloroczne 'Swietopietrze' wynioslo 9 mld 'zielonych'!/,nie mowiac juz o sile oddzialywania wplywow na bezwolne rzesze ludzkosci.To Wielka Machina Pralnicza ludzkich umyslow,zniewalajaca i otuman ...  wyświetl więcej

Tak przebudzonych coraz więcej ! Świetny komentarz w stylu przemówienia wiecowego do ludzi! Niech się coraz więcej budzi z nędzy duchowej ludzi. Ludziom trudno skojarzyć ścisły związek i poziomu życia i kondycji psychicznej z oddziaływaniem manipulacji religijnej KK.

  Suki,  03/09/2009

Oby takie odważne i oświetlające umysły ludzkie komentarze trafiały do jak największej liczby naszych rodaków.

  contra,  10/03/2009

Z wrazenia zapomnialam dodac punktow-Braaawooo Autooooor! :-)

  mugol  (www),  10/03/2009

KK Contro to wspólnota wierzących w Boga Miłość . Ta wspólnota jest zawsze i była, sola w oku, mafijnego podziemia i zniewalajacego nadziemia wyzysku i ekonomicznego przymusu .
Pomyśl jak szybko zniszczono by Polaków i Państwo gdyby nie KK.JP 2 przywrócił Polakom rolę podmiotu w tej wspólnocie .
KK może zachowuje sie jak sekta i urząd pod Bożym szyldem .
Jednak od wpływem dwu ...  wyświetl więcej

Hahhahahahahaaah fajny artykuł i rewelacyjna wymiana poglądów! przednio się ubawiłem czytając wasze posty. Dzięki wielkie. Czy jednak nie lepiej zacząć myśleć samodzielnie, zamiast opierać swoje życie na czymś tak infantylnym jak dogmaty?

  Suki,  03/09/2009

Chyba sam sobie zaprzeczasz, bo ja tu widzę wiele samodzielnych poglądów, które z dogmatami nie mają wiele wspólnego albo wręcz je odrzucają.

W pewien sposób można go nazwać według mnie sektą

Czytając większość wypowiedzi, aż chce się powiedzieć, że Szatan nieźle zmanipulował was! Kilka cytatów z samej BIBLII, aby wam oczka otworzyć :D "Ty jesteś Piotr, czyli skała i na tej skale zbuduję Kościół mój" "A wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: Ty jesteś Mesjasz Syn Boga Żywego!" "Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: Szymonie ...  wyświetl więcej

Panie Kamilu Hryniewiecki - "trochę wersetów" i.. .tylko tyle, bo zresztą byłby kłopot, prawda? Dobrze więc, zobaczmy na ten rzekomo najważniejszy (czyli od Mateusza 16:13):
A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, zaczął pytać swych uczniów: „Jak ludzie mówią, kim jest Syn Człowieczy?” – temat główny? – Jezus Chrystus
Dalej – „Oni rzekli: „Niektórzy mówią, że Janem Chrzcic ...  wyświetl więcej

Kościół katolicki to największa sekta, która zdominowała całą Polskę, szkoda, że ludzie są tak ślepi... zakłamanie i obłuda, nic poza tym

Dobry artykuł acz kolwiek lekko tendencyjny i lekko przesadzony.
Najzabawniejsze jest to że członkowie tej sekty uznają inne
wyznania za sekty.

Każda religia ma swoje założenia , więc patrząc pod tym kątem każdą religię możesz nazwać sektą albo ludzkość jako jedną wielką sektę

Katolicyzm stał się największą sektą religijną bo ta sekta ze wszystkich wyznań chrześcijańskich była i jest najbardziej bezwzględna ,pazerna, obłudna , mordercza i zboczona.A zmuszając ludzi do chrzczenia niemowląt zapewniła sobie stały dopływ nowych członków. i to było najbardziej wyrafinowane posunięcie tej sekty.....

  AwesomeRaito  (www),  05/12/2011

Oczywiście,że jest sektą,propagowaną w szkołach i w telewizji.Często musimy słuchać o bogu ,czasami do takiego stopnia,że zaczynamy wkońcu wierzyć w jakiegoś idiotycznego Boga(wybaczcie,altruizm słowny mi nie pasi),chodzić do kościoła-połykać hostie wyprodukowane w chinach za 2,50zł i przekazywać ten cały szajs naszym dzieciom.W Biblii podobno nie było mowy o wielkich pałacach,kościołach-datki rów ...  wyświetl więcej

“Nonsens pomnozony przez million nadal jest nonsensem” - moje

  ,  28/10/2012

Jak zwykle kolejna przeklejka z innej strony bez pokrycia faktów historycznych. Punkt Ad.1 Chrześcijaństwo nie oderwało się od judaizmu, lecz jest jego kontynuacją. Ad. 2. Głową KRK jest Jezus, papież tylko przewodzi temu kościołowi zgodnie z tradycją nadania św. Piotrowi kluczy (Mt 16,18), Ad. 3 Nie wszyscy siedzą w zamknięciu nie mają kontaktu ze światem, to zależy od reguły danego zakonu. Ad. 7 ...  wyświetl więcej

Temat artykułu jest ciekawy i warto go poruszać, ale niestety niektóre poruszane punkty są przedstawiane w bardzo naciągany sposób, jakby autor chciał swoją tezę na siłę udowodnić.

Np:
Działalność sekty otoczona jest tajemnicą.
No, bez przesady, to że tak dużej organizacji istnieją jakieś zamknięte zakony to norma, w każdej dużej religii tak jest.

Dorastające dzieci p

...  wyświetl więcej

Tak ! jest sektą. przykładowo ich podejscie do anala - no matko swieta (of kors sorry) widzial ktos zeby jakis katol ogladal http://redtube.net.pl/videos?c=2 a przynajmniej sie do tego przyznawał? ;/Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska