Login lub e-mail Hasło   

Dopłaty bezpośrednie dla rolników a ich kontrolowanie

Odnośnik do oryginalnej publikacji: http://rolnictwo-i-ogrodnictwo.artykular(...)16.html
Wielu rolników wątpi w skuteczność kontroli dopłat bezpośrednich. Niesłusznie... Dopłaty bezpośrednie dla rolników, według danych przedstawianych przez portal rolniczy ,...
Wyświetlenia: 3.164 Zamieszczono 01/04/2007

Wielu rolników wątpi w skuteczność kontroli dopłat bezpośrednich. Niesłusznie...Dopłaty bezpośrednie dla rolników, według danych przedstawianych przez portal rolniczy, objęły w 2006 roku ponad 1,5 miliona gospodarstw rolnych a ich łączna suma wyniosła około 8 miliardów złotych. Nic dziwnego, że Ministerstwo Rolnictwa sprawdza zgodność danych we wniosku ze stanem faktycznym. Kontrole takie przeprowadzane są przez odpowiednio przeszkolonych inspektorów terenowych ARiMR upoważnionych do przeprowadzania czynności kontrolnych. Każda z osób, które złożyły wnioski o dopłaty bezpośrednie dla rolników może spodziewać się wizytacji takich inspektorów, dlatego też warto rzetelnie wypełniać wnioski.

Kontrola terenowa może zostać przeprowadzona tylko przez osoby posiadające imienne upoważnienia wydane przez Dyrektora Oddziału Regionalnego (z upoważnienia Prezesa AriMR). Oczywiście każdy z kontrolerów, który sprawdza, czy złożone wnioski o dopłaty bezpośrednie dla rolników zostały prawidłowo wypełnione, musi przedstawić przed rozpoczęciem kontroli takie upoważnienie. Inspektor ma prawo do wstępu na teren gospodarstwa rolnego, może też zażądać pisemnych lub ustnych informacji dotyczących danego wniosku o dopłaty bezpośrednie dla rolników, oraz sporządzać wyciągi, odpisy lub kopie dokumentów związanych z przedmiotem kontroli. Może też poprosić producenta o wskazanie lokalizacji poszczególnych działek. Każdy z inspektorów powinien wyczerpująco poinformować rolnika o celach kontroli a po jej zakończeniu przekazać kopię „Protokołu z czynności kontrolnych”, albo do rąk własnych, lub też, w wypadku gdy producent nie był w czasie kontroli obecny, za pomocą listu poleconego.

“Protokół” powinien zawierać następujące dane:
- informację o powiadomieniu rolnika o planowanej kontroli
- nazwiska i imiona osób, które były obecne w czasie przeprowadzania kontroli
- potwierdzenie doręczenia kopii protokołu producentowi u którego przeprowadzana była kontrola zgodności wniosku o dopłaty bezpośrednie dla rolników ze stanem faktycznym
- informacje o stwierdzonych nieprawidłowościach lub ich braku
- wszelkie załączniki, takie jak fotografie, szkice, raporty z pomiarów GPS oraz tabela kompensacji powierzchni działek rolnych.

Zgodnie z ustawą kontrolowane jest 50% ogólnej liczby działek rolnych, które były zadeklarowane we wniosku o dopłaty bezpośrednie dla rolników, jednak jeśli zostaną wykryte jakiekolwiek nieprawidłowości, pozostałe działki też podlegają inspekcji. Portal rolniczy potwierdza, że kontrole są realizowane losowo oraz według zasad analizy ryzyka. Kontroler sprawdza zgodność następujących danych:

* gatunek uprawianych roślin lub sposób użytkowania gruntu na danej działce
* zgodność deklarowanych granic działki i jej powierzchni ze stanem faktycznym.

Jeśli jest to możliwe, stwierdza, czy działka była utrzymana w dobrej kulturze rolnej w dniu 30.06.2003 roku sprawdza, czy w roku przeprowadzania kontroli na danej działce zgłoszonej we wniosku o dopłaty bezpośrednie dla rolników przestrzegane były zalecenia Ministerstwa Rolnictwa dotyczące minimalnych wymagań utrzymania gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej
----------

EARTIFICIUM agencja SEO.
reklamy.eartificium@gmail.com

----------

Ten artykuł pochodzi z serwisu Artykularnia.pl - źródła darmowych artykułów do przedruku!

Podobne artykuły


7
komentarze: 4 | wyświetlenia: 2562
83
komentarze: 25 | wyświetlenia: 75085
51
komentarze: 40 | wyświetlenia: 648752
44
komentarze: 37 | wyświetlenia: 15386
33
komentarze: 30 | wyświetlenia: 21820
30
komentarze: 22 | wyświetlenia: 40741
29
komentarze: 16 | wyświetlenia: 17635
29
komentarze: 8 | wyświetlenia: 13288
29
komentarze: 16 | wyświetlenia: 53553
29
komentarze: 15 | wyświetlenia: 22968
28
komentarze: 29 | wyświetlenia: 18387
26
komentarze: 34 | wyświetlenia: 23581
 
Autor
Dodał do zasobów: Artykularnia.pl
Artykuł

Powiązane tematy


Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska