Login lub e-mail Hasło   

Choroby ryb

Odnośnik do oryginalnej publikacji: http://www.bobidark.republika.pl/choroby_ryb.html
Jeżeli posiadasz rybki w akwarium warto wiedzieć, jak rozpoznać choroby, które mogą je opanować.
Wyświetlenia: 38.870 Zamieszczono 27/05/2007

Na tej stronie będę chciał opisać choroby na jakie mogą zachorować paletki.

 Fleksibakterioza - jest chorobą bakteryjną powłok zewnętrznych jamy gębowej, skrzeli,
 narządów wewnętrznych ryb. Jej sprawcą jest bakteria Flexibacter Columnalis.

     Objawy - chorba najczęściej uzewnętrznia się po transporcie lub przeniesieniu ryb do
 świeżej wody.Ma postać niewielkich białych nalotów, które przypominają strzępki waty i
 może być mylona z pleśniawką. Leczenie najlepszy skutek przynosi w początkowym
 stadium.

     Leczenie - do kąpieli używa się chlorotetracyklnę w ilości 13-130 mg/1 litr wody, kąpiel
 przez 2-4 dni, oraz siarczan miedzi w ilości 1g/30l wody, kąpiel przez 15-20 minut.
 Sulfatiazol w ilości 100 mg/1 litr wody, kąpiel przez 3 dni.

     Limfocytoza - przyczyną choroby jest wirus z rodziny Iridoviridae. Choroba dostaje się
 najczęściej do akwarium wraz z żywym pokarmem.

     Objawy - na zewnętrznych powłokach ciała pojawiają się zmiany nowotworowe w postaci
 białawych guzków lub innych narośli.

     Leczenie - nie są znane metody leczenia.
    
     Mykobakterioza - określana jest jako gruźlica ryb. Wywoływana jest przez bakterie z
 rodziny Mycobacterium. Zródłem zarażenia są chore ryby. Bakterie przenikają do ciała
 zdrowych ryb poprzez skórę, skrzela, przewód pokarmowy. Często przyczyną są złe
 warunki w hodowli.

     Objawy - choroba objawia się wychudzeniem, apatią i utratą apetytu.

     Leczenie - terramycyna w ilości 13 mg/1 litr wody, kąpiel przez 7-10 dni, kanamycyna w
 ilości 10 mg/1 litr wody, kąpiel przez 7-10 dni.
    
     Ichtiosporidioza - jest chorobą grzybiczą narządów wewnętrznych wywoływaną przez
 grzyb Ichthyosporidium hoferi, który tworzy cysty przetrwalnikowe.Do zakażenia dochodzi
 po zjedzeniu zarażonych tkanek ryb, pokarmów na powierzchni których znajdują się
 strzępki grzybni lub po połknięciu spór znajdujących się w wodzie.

     Objawy - chora ryba pływa skokami lub kołysząc się. Może wystąpić wysadzenie gałek
 ocznych, a także postrzępienie i martwica płetw. Na skórze pojawiają się ciemne plamy,
 blade guzki powodujące nastroszenie łusek.

     Leczenie - podejrzaną rybę należy przeniść do akwarium kwarantannowego i w razie
 potwierdzenia się choroby należy ją uśmiercić.
 Leczenie chorych ryb najczęściej nie przynosi efektu. Natomiast ryby wyglądające na
 zdrowe mogą być przyczyną nawrotu choroby.
 Urządzenia techniczne i inne przedmioty z akwariumnależy odkazić 3% roztworem
 chloraminy lub zielenią malachitową. Rośliny natomiast trzeba wymoczyć przez 6 dni w
 roztworze bicykliny-5, stosując dawkę 15 000 j.m./1 litr wody.
    
     Oodinioza - wywoływana jest przez bruzdnice Oodinium pillualaris lub Oodinium
 limneticum. Choroba ta często spotykana jest w akwariach i wprowadzana zostaje
 najczęściej wraz z żywym pokarmem.

    Objawy - pasożyt powoduje u ryby miejscowy guzek. Może on pojawić się na płetwach, w
 okolicach skrzeli, oczu, a także w nabłonku jamy gębowej.

     Leczenie - błękit metylenowy, kąpiel przez 8 dni w ilości 1g/100ml wody; trypaflawina
 lub akryflawina, kąpiel przez 5 dni w ilości 1g/100 litrów wody, z czego 1 ml na 4,5 litra
 wody; po 2 dniach dodaje się jeszcze 1ml. Detreomycyna w ilości 50-80 mg/1 litr wody,
 kąpiel przez 8 godzin, lub 6,6 mg/1 litr wody i kąpiel przez 8 dni.
 
     Ichtiobodoza - jest chorbą skóry i skrzeli wywoływana przez wicioweic Ichtyobodo
 necatrix.Dostaje się ona wraz z pokarmem żywym do akwarium. W hodowli występuje ona
 rzadko, gdyż ginie w temperaturze 30*C lub wyższej.
 
     Leczenie - zwalcza się go poprzez podniesienie temperatury.
 
     Spironukleoza - jest to choroba woreczka żółciowego, wątroby i jelita. Niekiedy atakuje
 serce, śledzionę i nerki ryb. Wywoływana jest przez wiciowiec Spironucleus elegans i
 Spironucleus salmonis lub Hexamita symphysodonis.Pasożyt dostaje się do akwarium wraz z
 żywym pokarmem lub z chorą rybą przyniesioną z zewnątrz. Nosicielami tej choroby
 najczęściej są skalary. Dlatego też do akwrium z paletkami nie wprowadza sie ich nie
 mając pewności czy nie są nosicielmi.

     Objawy - objawy chorobowe występują dopiero w przypadku intensywnego namnożenia
 się pasożytów, przy jednoczesnym obniżeniu się odporności u ryby. Jeżeli nawet ryba jest
 nosicielem wiciowca, nie oznacza to, że będzie kiedykolwiek chorować. W przypadku
 masowej inwazji pasożytów największe zminy mogą wystąpić w nerkach ryb. Niekiedy
 choroba doprowadza do powstania w kościach czaszki kraterowych ubytków, które
 wypełniają sie ropną substancjaą o białawym kolorze.

     Leczenie - dlatego co 6 m-cy do akwarium z paletkami należy wprowadzić
 zapobiegawczo roztwór metronidazolu w ilości 0,5g/100 litrów wody, w trzecim dniu
 dodatkowo lek w ilości 0,25g/100 litrów wody, a po 5 dniach kąpieli należy podmienić
 jednorazowo 25% wody, a pozostałą przefiltrować przez węgiel aktywowany.
W przypadku pojawienia się ubytków na głowie wskazane jest przemywanie ich roztworem
 rywanolu 100 mg/100 ml wody, kąpiele metronidazolowe wyżej opisane, jak również
 kąpiele w terramycynie lub tetracyklinie przez 4 dni w ilości 500-750 mg/100 litrów wody.
 Zwalczać tę chorobę można też poprzez podawane leków z pokarmem.
 
     Oktomitoza - jest chorobą woreczka żółciowego i jelita, wywoływaną przez wiciowiec
 Octomitus salmonis. Zarówno objawy jak i leczenie podobne są do Spironukleozy.
     
     Ichtioftirioza (ospa) - jest chorobą skóry i skrzeli wywoływaną przez orzęsek
 Ichthyophthirius multifillis. Do akwarium dostaje się wraz z pokarmem lub zakażoną rybą.
 Rozwojowi choroby sprzyja sprzyja transport, obniżeni temperatury wody i złe karmienie.

     Objawy - występuje na skórze i skrzelach ryb i ma owalny lub kulisty kształt. W
 przypadku masowej inwazji ryby wyglądają jakby zstały obsypane kaszką.

     Leczenie - należy pamiętać o kwarantannie wobec wszystkich nowych ryb i roślin.
 Leczenie opiera się na stosowaniu kąpieli, które przeprowadza się w temperaturze 28*C
 przez 7 dni. W akwarium ogólnym można stosować FMC, błękit metylenowy w dawce 3-4
 mg/1 litr wody, zieleń malachitową w ilości 0,1 g/100 ml wody, a z uzyskanego stężenia 10
 ml/100 litrów wody, kąpiel przez 7-8 dni, co 3 dni kąpiel należy wzmocnić przygotowanym
 roztworem dodając 0,5 pierwotnej dawki.Trypaflawina w ilości 0,1-0,4 mg/1 litr wody,
 kąpiel przez 4-7 dni, auromycyna w ilości 12 mg/ 1 litr wody, kąpiel przez 4-7 dni. 
 Po ich przeprowadzeniu należy podmienić 25% wody, a pozostałą przefiltrować przez         
 węgiel aktywowany.
 
     Chilodoneloza - jest chorobą skóry i skrzeli wywoływaną przez orzęski Chilodonella
 cyprini. Pasożyty dostają ię do akwarium wra z żywym pokarmem. Najczęściej ujawnia się 
 sytuacjach stresowych lub podczas pogorszenia się warunków hodowlanych. Nadmierna
 obsada także może sprzyjać chorobie.

     Objawy - chorobowe objawy mogą być poprzedzne długim nosicielstwem. Chore ryby
 stopniowo zaczynają tracić apetyt, ocierają się o różne przedmioty w akwarium i liście
 roślin. Może wystąpić sklejenie się płetw. Na ciele pojawia się białoniebieskawy nalot.

     Leczenie - błękit metylenowy w ilości 2 mg/1 litr wody, z uzyskanego roztworu pobiera
 się 1 ml/5 litrów wody, kąpiel trwa 5 dni, a dawkę powtarza się po 2 dniach. FMC według
 zaleceń producenta.
 
     Tetraonchoza - choroba skrzeli wywoływan przez płazińce Tetraonchus monenteron.
 Choroba ujawnia się w przypadku pogorszenia warunków hodowlanyh.

     Objawy - objawem chorobowym są wybroczyny w skrzelach ryb, które spowodowane są
 zniszczeniem blaszek oddechowych. Widoczne są trudności w oddychaniu.

     Leczenie - trichlorofon w dawc 0,25-1 mg/1 litr wody, kąpiel przez 3 dni, w dawce 0,2
 mg/1 litr wody, kąpiel przez 24 godziny, w dawce 0,5 mg/1 litr wody kąpiel przez 30 minut.
 FMC edług zaleceń producenta. 
 
     Daktylogyroza - choroba skrzeli wywoływana przez kilka płazińców z rodzaju
 Dactylogyrus. Do akwarium dostaje się razem z żywym pokarmem. Jako, że jest podobna
 do Tetraonchozy leczenie tych płazińców odbywa się tymi samymi metodami.
 
     Gyrodaktyloza - jest chorobą wywoływaną przez płazińce z rodzaju Gyrodactylus.

     Objawy - w pzypadku inwazji pasożyta u ryb widocze są ubytki na płetwach, ocierają se
 ryby o liście roślin i inne przedmioty znajdujące się w akwarim, tracą apetyt i chudną.
 Powstałe ubytki w skórze stają się miejscem rozwoju chorób grzybiczych i bakteryjnych.

     Leczenie - pasożyta zwalcza się w podobny sposób jak w przpadku wystąpienia
 Tetraonchozy. Jeżel wynik ni jes zadowalający możn wykonać kąpiele 4 dniowe i
 powtórzone obowiązkowo po 6 dniach w roztworze preparatów masoten, capillex. Dawka
 lecznicza stanowi 40 mg/100 litrów wody. Możliwa też jes kąpiel krótkotrwała w masotenie
 o stężeniu 10 mg/10 litrów wdy.
 
     Kapilarioza - jest chorobą przewodu pokarmowego wywoływaną przez nicienie Capillaria
 pterophylle Capillaria piscicola i Capillaria minima. Zakażenie ryb następuje po podaniu
 pasożyta wraz z pokarmem.

     Objawy - objawem jst brak apetytu i chudnięcie ryb. Od otworu obytowego ciągnie się
 białawy śluz.

     Leczenie - do zwalczania tego pasożyta stosuje się lek Capillex podawany wraz z
 pokarmem. W tym celu należy pokarm wymoczyć przez 5 godzin w roztworze leku           
 stosując 1 fiolkę na 1o ml wody. Można też stosować kąpiele 4 dniowe w roztworze            
 masotenu w ilości 35 mg/100 litrów wody. Po kuracji należy podmienić 25% wody, a          
 pozostałą wdę przefiltrować przez węgiel aktywowany.Zabieg należy powtórzyć po 7 dniach.

Podobne artykuły


11
komentarze: 22 | wyświetlenia: 820
10
komentarze: 1 | wyświetlenia: 1072
10
komentarze: 11 | wyświetlenia: 688
9
komentarze: 13 | wyświetlenia: 648
9
komentarze: 5 | wyświetlenia: 1280
9
komentarze: 27 | wyświetlenia: 438
9
komentarze: 56 | wyświetlenia: 586
9
komentarze: 0 | wyświetlenia: 822
9
komentarze: 44 | wyświetlenia: 965
9
komentarze: 18 | wyświetlenia: 612
9
komentarze: 3 | wyświetlenia: 550
8
komentarze: 28 | wyświetlenia: 647
8
komentarze: 15 | wyświetlenia: 561
8
komentarze: 4 | wyświetlenia: 744
8
komentarze: 5 | wyświetlenia: 521
 
Autor
ArtykułPrzydałyby się przykładowe zdjęcia...Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska