Login lub e-mail Hasło   

Kredyt cz. I, czyli pojęcia, rodzaje, dokumentacja

Odnośnik do oryginalnej publikacji: http://finanse.artykularnia.pl/kredyty-i(...)36.html
Jak wybrać kredyt, aby był dla nas najkorzystniejszy? Jaki rodzaj kredytu będzie najodpowiedniejszy dla naszych celów? Jakie dokumenty musimy zgromadzić, aby ubiegać się o kredyt? Tutaj znajdziesz odpowiedzi na te pytania.
Wyświetlenia: 8.067 Zamieszczono 17/08/2007Raty 0%, raty bez pierwszej wpłaty, najniższa na rynku roczna rzeczywista stopa, korzystne raty malejące, najlepsze kredyty walutowe! Tak wyglądają ulotki, ogłoszenia i reklamy ofert kredytowych banków, ale o co w tym wszystkim chodzi? Przeciętna osoba chcąca wziąć kredyt nie ma zielonego pojęcia co znaczą te slogany. Nie dowie się też tego z ulotek, czy reklamówek. Jak zatem wybrać kredyt, aby był dla nas najkorzystniejszy? Jaki rodzaj kredytu będzie najodpowiedniejszy dla naszych celów? Jakie dokumenty musimy zgromadzić, aby ubiegać się o kredyt?

  Punktem wyjścia jest wybór określonego rodzaju kredytu, który uzależniony jest od celu na jaki chcemy go przeznaczyć. Do najbardziej typowych zaliczamy:
 1. Kredyty mieszkaniowe - cel: zakup mieszkania
 2. Kredyty samochodowe - cel: kupno samochodu
 3. Kredyty hipoteczne - zabezpieczeniem kredytu dla banku jest hipoteka, a więc nasz dom czy mieszkanie
 4. Kredyty konsumenckie(gotówkowe) - przeznaczone na bieżące wydatki, dowolny cel(zazwyczaj ich wartość nie przekracza kilku tysięcy złotych)
 5. Kredyty konsolidacyjne - cel połączenie rat kilku wcześniej zaciągniętych kredytów w jedną ratę(w jednym banku, zazwyczaj na korzystniejszych warunkach)
 6. Kredyty inwestycyjne - kredyty dla firm na inwestycje(zakup maszyn, budowa magazynu itd.)

Form kredytów jest znacznie więcej, jednak wyżej wymienione stanowią 95% ogółu zaciąganych kredytów przez osoby fizyczne i małych przedsiębiorców. Wiedząc już jakie są na rynku formy kredytów musimy poznać kilka podstawowych pojęć z dziedziny finansowo-bankowej. Ich znajomość pozwoli na czytanie ze zrozumieniem ofert na ulotkach czy bilbordach.

Oprocentowanie – jest to najważniejszy wskaźnik mówiący nam o tym ile zapłacimy odsetek za przyznany nam kredyt, najczęściej wyrażony jest w procentach w stosunku rocznym. Jego wysokość ustalają banki w oparciu o takie elementy jak: wysokość wpłaty początkowej, waluta kredytu, wartość , zabezpieczenie, okres spłaty itd.

Prowizja(opłata jednorazowa) – jest to wstępna opłata za udzielenie kredytu, której żąda bank. Wartość ta jest bardzo często ukrywana przez banki(patrz małe litery na samym dole ulotki), gdyż stanowi dla klienta banku dodatkowy koszt spłaty kredytu poza samym oprocentowaniem. Zgodnie z obowiązującym prawem wartość ta musi być jasno określona przez kredytodawce(bank), ale nadal zdarzają się oferty gdzie wartość ta jest podana w formie „od” lub w ogóle ignorowana zdaniem „niska prowizja”. Często niskie oprocentowanie kredytu banki rekompensują sobie bardzo wysoką prowizją i w rzeczywistości kredyt reklamowany jako kredyt z najniższym oprocentowaniem jest najdroższy na rynku. Dlatego właśnie jasne sprecyzowanie tej wartości jest niezbędne dla nas jako kredytobiorcy.

Roczna rzeczywista stopa oprocentowania (R.R.S.O.), to parametr łączący oprocentowanie, prowizję, okres spłaty kredytu czyli określa faktyczny koszt kredytu(suma: oprocentowanie i prowizja). Jest to zatem wskaźnik, który mówi o wszystkich kosztach związanych z kredytem. RRSO jest wyrażana w skali rocznej, w procentach. Zasadniczo im mniejszą ma wartość tym kredyt jest korzystniejszy.

Zdolność kredytowa to opinia banku na temat tego, czy stać nas na kredyt. Jest ona uzależniona w dużej mierze od naszych obecnych i przyszłych dochodów(chyba, że posiadamy zabezpieczenie wartości kredytu). Od tej opinii zależy m.in. wysokość kredytu jaki przyzna nam bank, okres spłaty, wymagane zabezpieczenia, ubezpieczenie kredytu, konieczność posiadania poręczycieli itd. Bank proponuje nam zatem kredyt na warunkach, które jego zdaniem pozwolą nam go spłacić i minimalizują ryzyko naszej niewypłacalności(bank bierze pod uwagę nasze dochody, ilość pieniędzy jaką będziemy potrzebowali na bieżące wydatki itd.). Oczywiście opinia ta jest subiektywna i może być różna w różnych bankach.

Zabezpieczenia dodatkowe są wprowadzane przez banki po to, aby zmniejszyć ryzyko związane z niewypłacalnością kredytobiorcy. Najczęściej zabezpieczeniem dodatkowym są ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia przed utratą pracy itd.

Kredyt walutowy – kredyt standardowo udzielany jest w walucie krajowej czyli złotówkach, jednak może być też udzielony w walucie obcej przeliczonej na walutę polską wg aktualnego kursu. Kredyt taki jest oprocentowany w oparciu o stopy procentowe odpowiednie dla wybranej waluty obcej. Najczęściej stosowane waluty to frank szwajcarski, euro oraz dolar amerykański. Raty w przypadku kredytu walutowego uzależnione są od tego czy wartość danej waluty w stosunku do złotówki rośnie czy też maleje. Jeśli waluta obca tanieje wówczas raty naszego kredytu będą niższe, natomiast jeśli cena waluty obcej będzie rosła wówczas raty naszego kredytu także wzrosną. Kredyt ten może zatem okazać się dla nas korzystny lub w przypadku spadku wartości złotego niekorzystny. 

Wpłata początkowa - jeśli kredyt jest celowy np. na zakup samochodu to możemy część jego ceny zapłacić ze środków własnych, a resztę ceny samochodu łącznie z prowizją, ubezpieczeniem pokrywa kredyt. Banki w takim przypadku bardzo często zmniejszają oprocentowanie czy prowizję, gdyż wpłata własna zwiększa naszą(kredytobiorcy) wiarygodność jako partnera banku.

Odroczenie spłaty kredytu(prolongata), to opcja przydatna w nieprzewidzianych sytuacjach. Jeśli kredytobiorca ma chwilowe problemy ze spłatą rat kredytu, to bank zgodnie z umową nie będzie wszczynał procedury windykacyjnej. Prolongata bowiem pozwala na kilkumiesięczne zaprzestanie spłaty kredytu, czyli jego opóźnienie. Opcja ta oczywiście musi być zapisana w umowie i ponosi za sobą koszty.

Wcześniejsza spłata kredytu – to sytuacja, w której posiadamy środki na spłatę całego kredytu szybciej niż przewidywał harmonogram. Banki bardzo różnie podchodzą do tego typu kwestii - większość pobiera dodatkowe opłaty za wcześniejszą spłatę, ponieważ jak tłumaczą tracą odsetki jakie musielibyśmy płacić trzymając się harmonogramu. Warto zatem zapytać o możliwości i koszty z tym związane.

Kolejnym elementem kredytu jest dokumentacja. Zanim otrzymamy kredyt bank będzie od nas wymagał zgromadzenia szeregu zaświadczeń i wypełnienia stosownych wniosków i oświadczeń. Typowymi dokumentami w przypadku kredytu konsumenckiego są:

 1. wniosek kredytowy, który można go ściągnąć ze strony internetowej(np. z centrum finansowego portalu www.rekinybiznesu.info) lub otrzymać w placówce banku,
 2. zaświadczenie o zarobkach z zakładu pracy(zazwyczaj z ostatnich 3 miesięcy), często również kopia umowy o pracę,
 3. dowód osobisty,
 4. książeczka wojskowa(dotyczy mężczyzn, którzy nie ukończyli 28 roku życia),
 5. wyciąg z rachunku bankowego lub oświadczenie o nieposiadaniu rachunku, 

Jeśli pracujemy na umowę zlecenie bank może prosić o dostarczenie umów zlecenie wraz z oświadczeniem pracodawcy o planowanym okresie dalszego zatrudnienia. Zupełnie inaczej wygląda sprawa dokumentacji w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą. Aby bank rozpatrzył wniosek kredytowy niezbędne będą następujące dokumenty:

 1. wpis do ewidencji działalności gospodarczej (lub wypis z krajowego rejestru sądowego w przypadku spółek),
 2. zaświadczenie o numerze REGON,
 3. zaświadczenie o numerze NIP,
 4. zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z płatnościami,
 5. zaświadczenie z US o niezaleganiu z płatnościami, 

Ponadto w zależności od wysokości kredytu o jaki ubiega się firma i rodzaju prowadzonej działalności bank może zażądać:PKPiR za ostatni miesiąc, PIT(lub CIT) za ubiegły rok, kartę podatkową, PIT-y z ostatnich lat potwierdzone przez urząd skarbowy, pisemne oświadczenie o wysokości dochodów, bilans i rachunek wyników za ostatni rok, umowa spółki itd.

Jeszcze więcej dokumentów musimy zgromadzić, gdy chcemy otrzymać kredyt hipoteczny lub chcemy zakupić mieszkanie czy działkę...Ponadto banki bardzo często żądają odpowiedzi na takie pytania jak: czy ubiegał się Pan/Pani o kredyt u konkurencji?, czy jest Pan/Pani żyrantem w innym banku?, czy ma Pan/Pani zaciągnięty kredyt w innym banku? Itd. 

Gdy chcemy zaciągnąć kredyt najważniejszą sprawą jest wysokość naszych rat. O sposobie liczenia odsetek i rat kredytowych w kolejnym artykule działu źródła finansowania: „Kredyt cz. II, czyli jak bank liczy odsetki?”   Aktualną ofertę kredytową polskich banków znajdziesz w dziale: Twój bank  w portalu www.RekinyBiznesu.info lub w naszym centrum finansowym.

----------

Łukasz Gabryel jest założycielem i redaktorem portalu młodych przedsiębiorców www.RekinyBiznesu.info, z którego dowiesz się: jak założyć firmę, jak napisać biznesplan, znajdziesz pomyły na biznes, poznasz źródła finansowania, przeczytasz o e-biznesie, marketingu, podatkach, finansach itd.
Zapraszamy!!!
http://www.RekinyBiznesu.info

----------

Ten artykuł pochodzi z serwisu Artykularnia.pl - źródła darmowych artykułów do przedruku!

Podobne artykuły


8
komentarze: 4 | wyświetlenia: 1187
83
komentarze: 25 | wyświetlenia: 73629
51
komentarze: 40 | wyświetlenia: 648277
44
komentarze: 37 | wyświetlenia: 15173
33
komentarze: 30 | wyświetlenia: 21624
30
komentarze: 22 | wyświetlenia: 40553
29
komentarze: 16 | wyświetlenia: 53354
29
komentarze: 15 | wyświetlenia: 22718
29
komentarze: 8 | wyświetlenia: 13162
29
komentarze: 16 | wyświetlenia: 17479
28
komentarze: 29 | wyświetlenia: 18187
26
komentarze: 34 | wyświetlenia: 23316
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy

  fionek  (www),  03/06/2012

Niestety zdolność kredytowa w minimalnym stopniu zależy od zabezpieczenia kredytu -absolutnie decydującym jest tu kryterium dochodów kredytobiorcy.

Bardzo dobry artykuł podoba mi się, jednakże przed zaciągnięciem kredytu należy się skontaktować z dobrym doradcą, który nam wszystko wyjaśni w dzisiejszych czasach ludzie za szybko podejmują decyzję takie myślenie jest krótkoterminowe.

  android  (www),  01/05/2015

Obecnie, czyli w dobie niskich stóp NBP, otrzymanie kredytu w banku jest bardzo trudne.

  kulig,  23/01/2017

Kryterium dochodów jest w istocie bardzo ważne, ale obecny wkład własny w wysokości 20% to prawie zbrodnia. Załóżmy, że potrzebujesz kredytu na 400 000, to musisz wyłożyć 80 tys żeby go dostać. Ja chciałabym wziąć drugi kredyt na kupno jeszcze jednego mieszkania, bo pierwsze mam już prawie spłacone, ale wkład własny mnie zabija. Jedyną chyba opcją dla mnie jest [url=http://gg2010.pl]konsolidacja kredytu[/url].

  icetea  (www),  13/04/2018

Najlepsza jest pierwsza pożyczka za darmo. A jeszcze dobrym rozwiązaniem jest jeśli mamy ją z czego spłacić
http://superchwilowki.pl/pozyc(...)-minut/

  ananas  (www),  13/06/2019

Bardzo przydatne przed zaciągnięciem kredytu będzie skorzystanie z porównywarki kredytu gotówkowego, na przykład tej https://www.open.pl/kredyt-gotowkowy. W jednym miejscu znajduje się wiele ofert z większości ogólnokrajowych banków, jest to duża oszczędność czasu i spora szansa, ze szybko znajdzie się ofertę banku z najniższą RRSODodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska