Login lub e-mail Hasło   

Kumrańskie zwoje niezgody

Odnośnik do oryginalnej publikacji: http://www.paranormalium.pl/artykul.php?id=367
Cała historia słynnych kumrańskich zwojów zaczęła się w 1947 roku, kiedy to pewien beduin wyruszył na poszukiwania swojej zaginionej kozy. Błądząc po pustyni, odnalazł grotę. Zaciekawiony, wszedł wgłąb groty i odkrył wiele zwojów zapisanych po hebrajsku i aramejsku...
Wyświetlenia: 3.458 Zamieszczono 10/09/2007

Kumran to starożytna osada położona 13 kilometrów od miasta Jerycho, znajdująca się ok 1 kilometra od Morza Martwego.
Cała historia słynnych kumrańskich zwojów zaczęła się w 1947 roku, kiedy to beduin Muhammad edh-Dhib wyruszył na poszukiwania swojej zaginionej kozy. Błądząc po pustyni, odnalazł grotę. Będąc ciekawym, co znajduje się w jej wnętrzu, wrzucił do środka kamień i usłyszał dziwny odgłos. Zaciekawiony, wszedł wgłąb groty i odkrył, iż rzucając kamieniem rozbił ogromną wazę pełną dziwnych zwojów zapisanych po hebrajsku i aramejsku. Przetrwały one w tym miejscu kilka tysięcy lat.
Nieświadomy wartości znaleziska, pochwalił się nim innym beduinom. Po niedługim czasie koczownicy pocięli bezcenne papirusy na kawałki i wysłali na jerozolimskie bazary. Tu, do Kumranu, nikt nie przyjeżdżał, mieli więc nadzieję sprzedać towar zagranicznym turystom - im więcej kawałków, tym lepiej. Traf chciał, że kilka kawałków wpadło w ręce handlarza starociami, który skontaktował się z profesorem Sukenikiem z Uniwersytetu Hebrajskiego.
Zainteresowany znaleziskiem profesor Sukenik wysłał do Kumranu ekspedycję archeologiczną, która w niedługim czasie znalazła kolejne zwoje ukryte w dziesięciu innych grotach. Jak ustalono, zwoje należały do esseńczyków, żydowskiej sekty osiadłej na pustynnym wybrzeżu Morza Martwego. Esseńczycy w czasach rzymskich, chcąc uratować swoją bibliotekę, ukryli zwoje w nadziei na odnalezienie ich, gdy tylko nadejdą lepsze dla nich czasy.
Rękopisy datuje się na okres między III wiekiem przed naszą erą a I wiekiem naszej ery, co potwierdziły badania metodą rozpadu węgla.

Prawdziwe początki chrześcijaństwa i tajemniczy Nauczyciel Sprawiedliwości

Dotąd znaleziono około 870 rękopisów. Stanowią one teksty biblijne Starego Testamentu (np Księga Izajasza), a także komentarze proroków (np proroka Habakuka), odnaleziono również teksty pozabiblijne, jak nieznana dotąd Księga Wojny. Znaleziono również liczne hymny, błogosławieństwa oraz pisma mądrości.
Jeden ze zwojów był zadrukowaną miedzianą blachą. Udało się go rozwinąć dopiero po kilkudziesięciu latach. Po odczytaniu okazało się, że jest to instrukcja odnalezienia skarbów! Opisywaną ilość złota oszacowano na około 200 ton, jednak liczne ekspedycje wyruszające do Kumran w poszukiwaniu cennego kruszcu zakończyły się fiaskiem.
Przyjrzyjmy się jednak temu, co wywołuje do dziś kontrowersje. Treść papirusów wzbudziła bowiem burzę wśród historyków i badaczy Biblii. Dzieli ich sposób interpretacji tekstów, które ujawniają prawdziwe początki chrześcijaństwa, opisują także historię sekty esseńczyków. Być może chrześcijaństwo powstało znacznie wcześniej, niż się powszechnie sądzi.
W księgach widnieje imię tajemniczego Nauczyciela Sprawiedliwości, najprawdopodobniej założyciela sekty esseńczyków. Miał on być prześladowanym przez równie tajemniczego Niegodziwego Kapłana (szatana?), udał się więc na pustynię. Tam założył wspólnotę wyznaniową, żyjącą według własnych reguł.
Do dziś historycy próbują ustalić, kim były owe tajemnicze postaci. Uderzające jest podobieństwo historii Nauczyciela Sprawiedliwości do historii Jezusa Chrystusa. Zobaczmy: obaj nauczyciele głosili ubóstwo, pokorę, czystość i miłość do bliźniego; obaj zalecali posłuszeństwo wobec Tory i Prawa Mojżeszowego; uczyli też, jak należy się doskonalić. W końcu obaj przedstawiali się jako mesjasze, byli prześladowani przez ortodoksyjny judaizm, obaj zostali skazani na śmierć. I najważniejsze - obaj stworzyli rytualne spotkania ze swoimi zwolennikami, których głównym punktem był posiłek.
Wszystko więc wskazuje na to, że chrześcijaństwo jest religią zbudowaną na sukcesie sekty kumrańskiej. Sceptycy jednak poddają tą tezę w wątpliwość, podając za argument odmienne cechy osobowości Jezusa i głoszonych przez niego nauk. Nauczyciel z Galilei kładł największy nacisk na przykazania miłości, zaś do ascezy i czystości rytualnej miał dosyć liberalne podejście. Taki porządek wartości nie odpowiada wierze Nauczyciela Sprawiedliwości, dla którego właśnie asceza i czystość rytualna były najważniejsze.

Wspólne dzieje

Wszyscy badacze zgadzają się jednak co do tego, iż historia chrześcijan ściśle splata się z dziejami sekty esseńczyków. Potwierdzeniem może być tekst znaleziony w jednej z grót w roku 1955, oznaczony jako 7Q5. Jest on prawdziwą bombą teologiczną - to zaledwie dwadzieścia liter na skrawku papirusu wielkości znaczka pocztowego. Tekstem tym są wersy 52 i 53 z szóstego rozdziału Ewangelii św. Marka.
Dokonano komputerowej konfrontacji tekstu z całą znaną literaturą grecką z tamtego okresu. Wynik był zaskakujący: Mk, 6: 52-53. Prawdopodobieństwo przypadkowego znalezienia innego tekstu literackiego z takim samym rozmieszczeniem odstępów i liter wynosi jeden do stu pięćdziesięciu miliardów! Styl pisma i porównanie go z innymi zapiskami, których data nie budzi wątpliwości, pozwoliło wyciągnąć wniosek, że 7Q5 pochodzi z okresu późniejszego, niż 50 rok po Chrystusie. Był to zatem najstarszy znaleziony fragment ewangelii.
Dotychczas panowało przekonanie, że teksty liturgiczne zaczęto spisywać 40 lat po śmierci Chrystusa. Odkrycie, że zaczęto to robić już w 20 lat po jego śmierci, pozwala stwierdzić, iż kazania Jezusa spisywano już za życia naocznych świadków. Fakt znalezienia fragmentów ewangelii w zbiorach sekty esseńczyków dowodzi ścisłego związku między sektą a powstającym wówczas Kościołem chrześcijańskim.

Dowody z... synagogi

Pięćdziesiąt lat przed odkryciem zwojów z Kumran Salomon Szechter, uczony z Oksfordu, odwiedził egipską starszyznę żydowską. Uzyskawszy pozwolenie na zbadanie genizy (pomieszczenie w synagodze, w którym gromadzone są zniszczone teksty liturgiczne, nim zostaną zakopane) tysiącletniej synagogi Bez Ezra w Kairze, rozpoczął żmudną pracę. Wśród wielu starych zwojów odnalazł Dokument Damasceński - dzieje nieznanej dotąd sekty, kierowanej przez równie tajemniczego (uwaga, uwaga!) Nauczyciela Sprawiedliwości. Znów pojawiły się opisy zbieżne z zapisami chrześcijan. W dokumencie widniał zapis, że uczniowie Nauczyciela Sprawiedliwości udali się do ziemi obiecanej, gdzie zawarli nowe przymierze. Mistrz Sprawiedliwości zmarł (lub został wzięty do nieba), lecz jego naśladowcy oczekiwali na jego powrót w czasach ostatecznych.
Szechter podobieństwa zapisków pozostawił bez komentarza. Stwierdził jedynie, że sekta dysponowała własnymi tekstami liturgicznymi, miała odmienne kanony i zwartą strukturę organizacyjną. Zakładał, że przyszłe badania doprowadzą do rozwiązania zagadki.
Czas pokazał, że się nie mylił...

Sceptycyzm Kościoła katolickiego

Pomimo licznych dowodów naukowych, kościół odnosi się do znaleziska z Kumran z dużą rezerwą. Duchowni katoliccy kwestionują, czy 7Q5 rzeczywiście pochodzi z Ewangelii św. Marka, podając w wątpliwość precyzję antydatowania dokumentu.
Nawet po przedstawieniu ostatecznych dowodów, katolicy nie byliby szczęśliwi. Jak bowiem wytłumaczyć, że między tajemniczym mesjaszem ze wspólnoty esseńczyków, a Jezusem z Nazaretu nie było żadnych powiązań, skoro tekst został znaleziony w bibliotece jakiejś tajemniczej żydowskiej sekty?
Może więc lepiej nie zmieniać religii po dwóch tysiącach lat...

Marek "Ivellios" Sęk
Na podstawie: Focus Extra

Creative Commons LicenseTen utwór utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 2.5 Polska.
Serwis Paranormalium.pl jest licencjonowany na warunkach Creative Commons. Możesz wykorzystywać wszelkie materiały pod warunkiem podania ich autora i źródła jako serwisu www.paranormalium.pl

Podobne artykuły


17
komentarze: 111 | wyświetlenia: 2188
13
komentarze: 11 | wyświetlenia: 897
12
komentarze: 25 | wyświetlenia: 1556
11
komentarze: 2 | wyświetlenia: 471
11
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1325
11
komentarze: 1 | wyświetlenia: 973
10
komentarze: 107 | wyświetlenia: 1035
10
komentarze: 298 | wyświetlenia: 1017
10
komentarze: 2 | wyświetlenia: 733
10
komentarze: 10 | wyświetlenia: 733
9
komentarze: 3 | wyświetlenia: 606
9
komentarze: 13 | wyświetlenia: 670
9
komentarze: 6 | wyświetlenia: 488
9
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1007
9
komentarze: 3 | wyświetlenia: 552
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy

Pierwszy raz o tym słyszę.

  tomek351,  19/09/2007

Przyznam, że bardzo się cieszę, że autor podjął się napisania artykułu na temat odkryć w Qumran. Nie jestem specjalistą w sprawach archeologii biblijnej, lecz muszę stwierdzić, że według mojej wiedzy, informacje zawarte w artykule w dość zwięzły sposób przedstawiają to - jak trafnie ujął autor - bombowe odkrycie. Chciałbym zwrócić uwagę, że owe odkrycie jest obecnie dla mnie najleprzym dowodem na ...  wyświetl więcej

Kiedyś bardzo interesowała mnie tematyka kumrańskich zwojów. Rozmawiałem o tym nawet z moim księdzem (na katechezie ucieliśmy sobie taką pogawędkę).
Artykuł powiedział mi dość dużo na temat tych zwojów, jednak moja wiedza chyba wciąż jest trochę szersza niż zawarta tutaj - chodzi o to, że z innych źródeł wiem rzeczy, które nie są zawarte w tekście. A szkoda, bo miałem nadzieję, że natknąłem się na opracowanie całościowe.

Może ktoś zna jakieś angielskie teksty na temat zwojów Q?

proroka Habakuka- czyżby stąd nazwa tego zespołu: Habakuk ?

(to tak trochę poza tematem, wiem ;) )

  tomek351,  20/09/2007

Na ile się oriętuję, to jest problem z całościowym ujęciem tematu. Nad tym odkryciem pracują archeolodzy i naukowcy wielu dziedzin nauki (specjaliści od poszczególnych języków w których owe zwoje są napisane, specjaliści od kultury semickiej, historycy i komisja biblijna - ekumeniczna), różnych religii i z wielu krajów. Zostaje jeszcze poczekać na wyniki ich badań.
Wiem, że artykuł jest pow ...  wyświetl więcej

  uyoki,  20/09/2007

Mieliśmy o tym na studiach (teologia). Może też się zapisz na wykłady ;)?

A Pani Zosia gdzie i kiedy posiadła taką wiedzę?

Tekst bardzo dobry.Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska