Login lub e-mail Hasło   

Biuro Tłumaczeń - umowa na tłumaczenia

Umowa na tłumaczenia Wybór wykonawcy tłumaczeń jest kluczowy dla powodzenia Twoich interesów czy inwestycji za granicą. Kolejnym krokiem jest podpisanie stosow...
Wyświetlenia: 5.619 Zamieszczono 14/01/2008

Umowa na tłumaczenia

 

Wybór wykonawcy tłumaczeń jest kluczowy dla powodzenia Twoich interesów czy inwestycji za granicą.

Kolejnym krokiem jest podpisanie stosownej Umowy, gwarantującej obydwu stronom (Tobie i wykonawcy tłumaczenia) poczucie bezpieczeństwa i końcowego zadowolenia.

 

Co taka Umowa powinna zawierać?

 

 1. Zagadnienia kluczowe
 1. prawną identyfikację stron Umowy,
 2. nazwiska osób reprezentujących strony Umowy i podpisujących Umowę (należy sprawdzić, czy wpisane osoby są upoważnione do reprezentacji strony w zakresie przedmiotu Umowy),
 3. precyzyjną definicję przedmiotu Umowy (tłumaczenia pisemne i/lub ustne, szczegółowy opis prac dodatkowych),
 4. cenę zdefiniowanych w Umowie prac,
 5. ograniczenia praw obu stron do dysponowania lub przekazywania swoich zobowiązań innym podmiotom lub wykonawcom
 6. odpowiedzialność wykonawcy za wysoką jakość pracy,

 

 1. Warunki dostawy usług
 1. precyzyjną definicję terminu wykonania usługi tłumaczeniowej (dzień, godzina)
 2. definicję miejsca dostawy tłumaczenia (Twoje biuro, biuro wykonawcy, inne)
 3. definicję sposobu dostawy (elektronicznie, pocztą, kurierem,, itp.).
 4. zapis kto ponosi koszty dostawy
 5. zastrzeżenia, że opóźnienie dostawy tłumaczenia (ale nie samego wykonania), z przyczyn poza kontrolą stron, nie będzie traktowane jako niedotrzymanie terminu wykonania usługi,

 

 1. Warunki płatności
 1. definicję uzgodnionej daty zapłaty za fakturę,
 2. ewentualną kwotę rabatu za wcześniejszą zapłatę,
 3. wysokość kary lub odsetek karnych za opóźnienia terminu zapłaty,
 4. numery kont bankowych obu stron

 

 1. Prawa autorskie do tłumaczenia
 1. warunki przeniesienia przez wykonawcę tłumaczenia praw autorskich do dysponowania tekstem tłumaczenia
 2. zakres terytorialny korzystania z praw autorskich do tłumaczenia
 3. definicję pola eksploatacji przeniesionych praw autorskich do dysponowania tekstem tłumaczenia,
 4. możliwość lub zakaz do korzystania z praw zależnych
 5. sposób rozwiązywania sporów lub zakres odpowiedzialności stron w przypadku ewentualnych roszczeń o naruszenie praw autorskich.

 

 1. Sprawy sporne
 1. sposób i częstotliwość komunikacji stron podczas realizacji Umowy
 2. wysokość kar za naruszenie postanowień Umowy
 3. wysokość kar za nienależyte wykonanie tłumaczenia
 4. procedura reklamacyjna i/lub naprawcza w przypadku nienależytego wykonania tłumaczenia
 5. warunki rozwiązania lub odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych lub z winy jednej ze stron,
 6. wysokość ewentualnych kar umownych lub rekompensat,
 7. zastrzeżenia i sposób jednostronnego rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy,
 8. termin wypowiedzenia Umowy

 

 1. Inne
 1. termin ważności Umowy
 2. forma i miejsce rozwiązywania ewentualnych sporów w zakresie realizacji Umowy,
 3. inne, typowe dla umów prawnych

 

 1. Fakturowanie

Wykonawca powinien wystawić fakturę bezzwłocznie po wykonaniu tłumaczenia czy prac dodatkowych, ale nie później niż 7 dni po zakończeniu pracy.

 

Czy musisz o tych wszystkich aspektach Umów zawsze pamiętać? To zależy.

Jeśli nawiązujesz współpracę z nowym wykonawcą lub też współpraca ma charakter długofalowy i/lub łączna wartość tłumaczeń jest duża, zabezpiecz swoje interesy Umową.

Jeśli jednak Twoim dostawcą tłumaczeń jest sprawdzone biuro tłumaczeń, a współpraca ma charakter cykliczny, to możesz się ograniczyć do bieżącej ale wiążącej komunikacji emaliowej. Wiarygodne biura tłumaczeń mają własne standardy obsługi klientów i warunki wykonywania tłumaczeń, własne formularze zleceń i sprawdzone procedury reklamacyjne. Dobrze jest je znać i mieć swoją kopię. Jeśli zlecasz tłumaczenia do renomowanego biura, to w jego interesie jest zadbanie o Ciebie i Twoje zadowolenie przy każdym kontakcie z tym biurem.

Natomiast współpraca z indywidualnymi tłumaczami wiąże się z obniżoną ochroną Twojego interesu prawnego. Warto się upewnić czy tłumacz ma aktualne ubezpieczenie OC w zakresie działalności tłumaczeniowej. Spróbuj zaproponować tłumaczowi swoją Umowę na tłumaczenia. Jeśli ją podpisze to w przypadku komplikacji możesz się na taką Umowę powołać. Jeśli nie podpisze, to zawsze możesz liczyć na swoje szczęście.

 

Podobne artykuły


7
komentarze: 4 | wyświetlenia: 2328
83
komentarze: 25 | wyświetlenia: 74911
51
komentarze: 40 | wyświetlenia: 648640
44
komentarze: 37 | wyświetlenia: 15332
33
komentarze: 30 | wyświetlenia: 21764
30
komentarze: 22 | wyświetlenia: 40688
29
komentarze: 16 | wyświetlenia: 17589
29
komentarze: 8 | wyświetlenia: 13250
29
komentarze: 16 | wyświetlenia: 53485
29
komentarze: 15 | wyświetlenia: 22905
28
komentarze: 29 | wyświetlenia: 18338
26
komentarze: 34 | wyświetlenia: 23513
 
Autor
Artykuł  glass,  01/03/2008

Cenne rady i sensownie podane. Przy częstych zleceniach tłumaczeń do biur czy indywidualnych tłumaczy wszystko jest dobrze jak nie ma żadnych problemów.
Gdy jednak coś jest nie tak ( jak to w życiu bywa) dobra Umowa może oszczędzić wielu problemów i uchronić przed poważnymi stratami.Sam się o tym przekonałem.
Klaudiusz GlassDodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska