Login lub e-mail Hasło   

Jak groźny wpływ na nasze zdrowie mogą mieć nawozy sztuczne

Człowiek usiłuje ciągle przechytrzyć przyrodę i doprowadzić do tego, aby z najmniejszego areału powierzchni uzyskiwać możliwie największe zbiory.
Wyświetlenia: 41.872 Zamieszczono 08/02/2008

NAWOZY SZTUCZNE

 

Każdy z nas na każdym kroku styka się z różnorodnymi substancjami – zarówno naturalnymi, stworzonymi przez przyrodę, jak i substancjami sztucznymi – wyprodukowanymi przez człowieka. Związki te – niejednokrotnie bardzo złożone pod względem chemicznym, różnią się między sobą stanem skupienia, wyglądem, zapachem, trwałością itp. cechami.

Wśród wielu grup różnych substancji będących wytworem człowieka poczesną rolę zajmują nawozy sztuczne – jedno- (azotowe, potasowe, fosforowe) i wieloskładnikowe (złożone, mieszane, mikronawozy).

Jaką rolę spełniają nawozy sztuczne? Zastanówmy się.

Zadaniem nawozów sztucznych jest dostarczanie roślinom składników pokarmowych w postaci minerałów. Podstawowym źródłem pokarmu dla roślin jest gleba, na której rosną oraz powietrze. Z gleby rośliny czerpią składniki mineralne i wodę, zaś z powietrza – przede wszystkim dwutlenek węgla i azot (gazowy). Jednak dzisiejszy, niezwykle intensywny sposób uprawy roślin, powiedziałbym – drapieżczy i rabunkowy w stosunku do gleb, spowodował ich wyjałowienie i pozbawienie niezbędnych roślinom składników mineralnych. Skutkiem staje się utrata początkowej urodzajności gleb.

 Zapobieganie temu zjawisku polega na wzbogacaniu gleb w nawozy – naturalne (organiczne) lub sztuczne. Nawozy naturalne polepszają właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleby, a rośliny czerpią z nich składniki pokarmowe po rozłożeniu nawozów przez mikroorganizmy glebowe. Natomiast nawozy sztuczne – bezpośrednie, dostarczają roślinom składniki w postaci gotowych, określonych minerałów. Na całym świecie zużycie nawozów sztucznych (czytaj: wysypywanie na pola, opryskiwanie pól) rośnie. Dlaczego?

Odpowiedź znasz doskonale: przemysłowi rolnemu zależy na produkcji jak największej ilości jak najtańszej żywności. A jak działa przemysł w sferze produkcji żywności?

„Człowiek usiłuje ciągle przechytrzyć przyrodę i doprowadzić do tego, aby z najmniejszego areału powierzchni uzyskiwać możliwie największe zbiory i jak najtaniej produkować żywność. W naszym systemie ekonomicznym przemysł ma znacznie wyższą rangę i cieszy się większym szacunkiem niż produkcja żywności.

Dzięki temu przemysł jest skłonny realizować swoje interesy kosztem rolnictwa i utrzymywania cen żywności na niskim poziomie, aby możliwie dużo siły nabywczej ludności pozostawało na towary przemysłowe. Całkowicie różny sposób myślenia towarzyszy zakupowi mebli czy auta niż kupowaniu żywności. Dla ważniejszych pozycji ceny nie są decydującym czynnikiem dzięki wieloletniemu praniu mózgu przez reklamę. Jeśli nie zaczniemy wreszcie ponownie troszczyć się o wartość produktów spożywczych, o warunki ich produkcji i wartość pracy rolnika, to ponuro wygląda nasza przyszłość i zdrowie oraz warunki życia naszych dzieci i wnuków” („Na tropie zagadki wody”, H. Kronberger, S. Lattacher).

 Na pola trafia  więc coraz więcej nawozów sztucznych. Ich nadmiar ma negatywny wpływ na glebę, na wszelkie wody – rzeki, jeziora i oceany, na organizmy w niej żyjące, a w rezultacie na nasze zdrowie Do zbiorników wodnych nawozy – głównie azotowe i fosforowe, dostają się poprzez ich spływ z przenawożonych pól. Spływy te oraz ścieki komunalne wzbogacają obficie wszelkie wody w składniki pokarmowe, co wpływa na wzrost żyzności wód. To z kolei przyczynia się do tzw. eutrofizacji wód.

Następstwem  tego zjawiska jest wzmożony rozwój roślin, przede wszystkim glonów i planktonu oraz zachwianie równowagi tlenowej zbiornika, zwłaszcza w obszarach przydennych, gdzie opadające obumarłe organizmy ulegają rozkładowi. W rezultacie dochodzi najczęściej do zupełnego zaniku tlenu w warstwach dennych zbiorników wodnych i rozpoczęcie procesów beztlenowych, z wydzielaniem siarkowodoru, metanu i innych trujących substancji.Dochodzi również do gwałtownego tzw. zakwitu wód, czyli  rozwoju olbrzymich ilości glonów i sinic, które następnie masowo obumierając doprowadzają do uduszenia się większości organizmów wodnych, zwłaszcza ryb. Zrozumiałe, że może to spowodować zanik bogatszego życia organicznego w zbiorniku.

W rezultacie woda absolutnie nie nadaje się do celów użytkowych, ponieważ uwalniane do wody metabolity wtórne glonów są trujące zarówno dla zwierząt pijących taką wodę jak i ludzi – zwłaszcza dzieci.

Szczególnie niebezpiecznymi związkami wodorozpuszczalnymi obecnymi w wodzie, a także w wielu produktach żywnościowych są azotany.

Azotany są związkami wchłanianymi w żołądku i jelicie do krwi. Do wód powierzchniowych dostają się jako spływy z pól uprawnych nawożonych przede wszystkim gnojowicą, nieszczelnych szamb oraz jako skutek kwaśnych deszczów i przenawożenia nawozami azotowymi. Zrozumiałe, że również wody gruntowe (a przez to większość źródeł wody pitnej) są skażone związkami azotu. Azotany spożyte z wodą łatwo zamieniają się w organizmie człowieka w niebezpieczne azotyny.

Przekształcanie się azotanów w azotyny, czyli w związki toksyczne, następuje zazwyczaj w przewodzie pokarmowym, a także podczas niewłaściwego przechowywania żywności. Zaleca się w związku z tym przechowywanie żywności w opakowaniach dopuszczających powietrze i w niskiej temperaturze zapobiegającej przekształceniu się azotanów w azotyny. Obecność tych substancji stwierdza się np. w chlebie, mleku, przetworach mlecznych, produktach mięsnych (które konserwuje się saletrą amonową zabezpieczając mięso przed rozwojem Clostridium botulinum – pałeczek jadu kiełbasianego) oraz innych produktach spożywczych.

Głównym źródłem azotanów są jednak warzywa, które z powodu nadmiernego stosowania nawozów sztucznych i skażenia środowiska pyłami przemysłowymi zatrzymują najwięcej azotanów.

Znaczną skłonnością gromadzenia azotanów odznaczają się buraki ćwikłowe, kapusta odmian wczesnych, rzodkiewka, sałata, seler, szpinak, kalarepa, pietruszka, czosnek, szczypior. Nadmierne pobranie z dietą azotanów i azotynów lub redukcja azotanów do azotynów w organizmie człowieka może prowadzić do przemiany hemoglobiny transportującej we krwi tlen w methemoglobinę niemającą zdolności odwracalnego wiązania tlenu.

Dochodzi w ten sposób do powstania choroby zwanej methemoglobinemią na tle niedotlenienia. Jej objawy to sinica, bóle brzucha, wymioty, biegunki, bóle i zawroty głowy, rozszerzenie obwodowych naczyń tętniczych, spadek ciśnienia krwi i jej brązowe, o czekoladowym odcieniu zabarwienie, przyspieszenie czynności serca, duszności, senność, spadek ciężaru ciała.

Szczególnie wrażliwe na zawartość azotanów i azotynów są niemowlęta. Niska kwasota soku żołądkowego niemowlęcia umożliwia rozwój bakterii, które redukują azotany NO3 do azotynów NO2. Te ostatnie związki reagują z żelazem hemoglobiny krwinek czerwonych tworząc wspomnianą methemoglobinę. Skutkiem tego jest utrata przez hemoglobinę zdolności transportujących tlen w organizmie.

Jak mówiliśmy już wcześniej – w efekcie następuje niedotlenienie organizmu Przy zablokowaniu 70% hemoglobiny następuje uduszenie niemowlęcia, zaś u starszych dzieci występują przewlekłe zatrucia. Dochodzi do obniżonej reakcji na bodźce świetlne i dźwięk, jak również do powstawania guzów w układzie limfatycznym będącym częścią układu odpornościowego.

Chroniczne niedotlenienie organizmu u niemowląt i dzieci powoduje niedorozwój umysłowy lub opóźnienia w ich rozwoju. U dorosłych niedotlenienie krwi z powodu zatrucia związkami azotu objawia się zwykle nudnościami, ogólnym zmęczeniem oraz chronicznym bólem głowy. Podwyższona zawartość azotanów w wodzie pitnej jest u dorosłych przyczyną nadciśnienia tętniczego i zawałów serca. Stwarza również duże niebezpieczeństwo dla osób ze schorzeniami układu pokarmowego.

Azotany i azotyny są również prekursorami nitrozoamin, związków o działaniu rakotwórczym i mutagennym (raporty WHO – World Health Organisation – Światowej Organizacji Zdrowia stwierdzają, że azotyny i azotany mogą zwiększyć ryzyko chorób nowotworowych). Powstają one w dużych ilościach przy ogrzewaniu pożywienia konserwowanego związkami azotu i mają bardzo silne działanie rakotwórcze. Z tego powodu nie należy podgrzewać konserwowanych wędlin, a te używane np. do grillowania nie powinny być peklowane. Dodatkowo azotany i azotyny:

·     osłabiają działanie wielu enzymów,

·   zmniejszają wykorzystanie z pożywienia białek, tłuszczów, witaminy A i z grupy B,

·     łącząc się z innymi substancjami obecnymi w żywności mogą tworzyć związki rakotwórcze,

·  powodują niedokrwistość wywołaną poprzez uszkadzające działanie tych związków na krwinki czerwone i utkanie erytroblastyczne szpiku,

·    powodują zablokowanie witaminy B6, której niedobór jest pierwotną przyczyną niedokrwistości,

·     zahamowują przyrost masy ciała spowodowany zmniejszonym łaknieniem oraz  działaniem tych związków na witaminę A (jej obecność jest niezbędna do budowy struktur komórkowych i syntezy białka),

·     sprzyjają powstawaniu anemii.

Twój organizm – komórki, tkanki, narządy potrzebują zdrowej, czystej wody, m.in. w celu wypłukiwania wszelkich zanieczyszczeń wprowadzanych wraz z pożywieniem. Tymczasem jaka jest rzeczywistość?

 

W POLSCE OK. 1 MILIONA RODZIN WIEJSKICH

PIJE ZANIECZYSZCZONĄ AZOTANAMI WODĘ.

 

 

 

Czy uważasz, że w wielu polskich miastach jest lepiej?

Dzisiaj nikt jeszcze nie wymyślił żadnego skutecznego   sposobu zaopatrywania w czystą, zdrową wodę na skalę komunalną.

 

JEDYNĄ GWARANCJĄ PICIA CZYSTEJ WODY

JEST UMIESZCZENIE URZĄDZEŃ SKUTECZNIE OCZYSZCZAJĄCYCH

I NIE STWARZAJĄCYCH ZAGROŻEŃ CHEMICZNYCH

W PUNKCIE CZERPANIA WODY.

 

Podobne artykuły


39
komentarze: 19 | wyświetlenia: 36186
72
komentarze: 36 | wyświetlenia: 91797
47
komentarze: 53 | wyświetlenia: 4383
17
komentarze: 4 | wyświetlenia: 96661
30
komentarze: 67 | wyświetlenia: 2451
33
komentarze: 18 | wyświetlenia: 186441
27
komentarze: 19 | wyświetlenia: 3116
29
komentarze: 28 | wyświetlenia: 37845
24
komentarze: 16 | wyświetlenia: 3497
12
komentarze: 11 | wyświetlenia: 70201
19
komentarze: 7 | wyświetlenia: 2023
17
komentarze: 22 | wyświetlenia: 1964
18
komentarze: 2 | wyświetlenia: 7623
30
komentarze: 31 | wyświetlenia: 67987
 
Autor
Artykuł
Dodatkowe informacje

Powiązane tematy

Tak, tak, sepsa u dzieci to często zatrucie pokarmowe prowadzące do wielonarządowego zapalenia ogólnego. Ale rodzice nie myślą czy dzieciom dają zdrowe, jarskie jedzenie. Karmią czym popadnie...

  kamakszi,  05/09/2008

Słusznie prawicie! Najbardziej wkurzające jest to, że ludzie dają się nabierać na te "ładnie świecące owoce" i myślą, że jak coś się błyszczy i świeci i jest duże i okazałe, to na pewno najlepsze. Ale jak widać tak nie jest. Jabłuszko z robaczkiem w środku - jest najzdrowsze, bo owocu skażonego robak nie ruszy!

Znam ludzi, którzy używają na własnej działce dużo nawozów sztucznych, ale wcal

...  wyświetl więcej

Tytuł sugeruje że problemem są nawozy sztuczne natomiast z tekstu wynika że problemem jest ich niewłaściwe/nieodpowiedzialne używanie. Takie dobieranie tytułów kojarzę z tabloidami. Inna sprawą jest jak wyglądałaby wydajność rolnictwa a w konsekwencji ceny żywności gdyby nie nawozy sztuczne. Czy zw. azotu pochodzące z nawozów naturalnych szkodzą pańskim zdaniem mniej ?

Sztuczne nawozy i GMO pogłebiają kryzys.
Na świecie jest coraz mniej żywności, a ceny na rynku żywności są naj wyższe od ponad stu lat.
Więcej pod hasłem "ceny zywnosci na swiecie"

Grunt to nie ziemia i mikroorganizmy +nawozy, moim zdaniem to w całosci jest organizm symbiotyczny.

Pozdrawiam.

"Sztuczne nawozy i GMO pogłębiają kryzys." Czy cokolwiek poza wiarą komentującego to potwierdza ? Prosiłbym również o źródła danych nt. cen.Ostatnie zdanie - czysty bełkot.

Zobacz co mowi książę Karol, a co lobby GMO. link
http://wolne-media.h2.pl/?p=11033
Zobacz jak jedzac toksyczne jedzenie stajemy się bardziej głodni, poczytaj o "Otyłość i nadwadze".

Na temat cen poszukaj w Internecie, inforamcji jest bardzo duzo.

Ostatnie zdanie mowi mi ze mieszkasz w betonie :)

Kamienica w której mieszkam to w większości kamień wapienny i trochę cegły. Betonu tutaj jak na lekarstwo :) Wybacz ale książe Karol nie jest dla mnie żadnym autorytetem (a zwłaszcza naukowym). Z podlinkowanego materiału jasno wynika że przyczyną tragedii był nieurodzaj i zadłużenie rolnika. Sugerujesz że ziarna nie-GMO dostałby za darmo ? Nie mówiąc już o tym że do kupna nasion GMO nikt go nie zm ...  wyświetl więcej

poczytaj najpierw tutaj
http://www.eioba.pl/users/teur(...)rticles

Ten Pan Teuro Higa był zwolennikiem nawozów sztucznych.

Wydaje mi się że dyskusja była o tym że GMO to samo zuuuuo. Tymczasem przeskakujesz na temat nawozy sztuczne kontra EM. czyżby zabrakło argumentów ? :) Wracając do tematu: żadne EM nie spowodują pojawienia się w glebie pierwiastków/związków których tam nie ma (może z wyjątkiem zw. azotu które bakterie wytwarzają wiążąc azot atmosferyczny). A przecież nawozy to nie tylko azot. Na zakończenie cytat-bonus "Czas stosowania EM musi być zgrany ze stosowaniem herbicydów,..." :)

Czytaj uważnie, temat był i jest o nawozach SZTUCZNYCH a o GMO trzeba rozmawiać bo jest to teraz ważne.
O GMO jest bardzo dzuzo dobrych argumentów polecam czasopismo PSZCZELARZ POLSKI. GMO dziś to hazard.

EM są jedne. Nie przeczytałeś o EM to się niewypowiadaj.

Podejrzewam ze podany cytat to uwaga do jakiejś monokultury w której zaczęto eksperymentować.
Życzę smacznego.(bo chyba oto chodzi)

Temat jest o nawozach natomiast Twoje komentarze nie tylko, cyt. "Sztuczne nawozy i GMO pogłebiają kryzys.". Wiesz wogóle co to jest GMO, na czym polegają te modyfikacje ? Z Twoich wypowiedzi wynika że nie bardzo. A bardzo dobry argument za tym aby nie demonizować GMO znajduje się w jednym z linkowanych przez Ciebie tekstów: rośliny gmo nie rozmnażają się, trzeba je sadzić/siać co rok od nowa. Czy ...  wyświetl więcej

GMO dziś to hazard. Powinno być zabronione.

Poczyaj o uprawie ekologicznej z EM, bo im wiecej piszesz o EM tym bardziej sie kompromitujesz. Stosuje sie srodki ochrony roslin ale sa one pochodzenia naturalnego.

Dziękuję za link.

Przeczytałeś podlinkowany tekst czy uważasz że jesteś tak wielkim ekspertem że nie musisz ?
"GMO dziś to hazard. Powinno być zabronione." jakieś argumenty czy mam to przyjąć za prawdę objawioną ?

Co do EM to możesz wskazać mi na czym niby ma polegać moja "kompromitacja" ?

Napisz artykuł o GMO w eioba.

Na tym ze nie przecztyałeś pracy Pana Teuro Higa.

Co do pisania artykułu - może w przyszłości napiszę. Zastanowię się. Z czego wnosisz że pracy nie przeczytałem - poproszę przykład. A Ty czytałeś cokolwiek o EM poza ww. pracą ?

Powtórzę jeszcze raz bo chyba zapomniałeś o tym pytaniu: "GMO dziś to hazard. Powinno być zabronione." jakieś argumenty czy mam to przyjąć za prawdę objawioną ? Jeśli jesteś takim ekspertem od GMO to może napisz artykuł w eioba ? :)

A Ty czytałeś cokolwiek o EM poza ww. pracą ?
Oczywiście że tak, uprawiam z uzyciem EM.

jakieś argumenty czy mam to przyjąć za prawdę objawioną ?
Odnosnie GMO mogę dyskutowac w pod dedykowanym Twoim artykulem.

Dyskutować chcesz pod moim artykułem ale głosić swoje niczym nie poparte opinie próbujesz wszędzie, nawet w tym temacie który jak zauważyłeś sam nie ma GMO w tytule.
"Uprawiam z uzyciem EM." Cieszę sie wraz z Tobą, ale niestety trudno to uznać za argument. Nikt z czytających te słowa nie wie co, gdzie .... uprawiasz. W dyskusjach takich jak ta równie dobrze mógłbyś pochwalić się że uprawias ...  wyświetl więcej

Musze dać minusika, bo bzdury piszesz,
W EM nie ma zadnych nowy gat. mikrobów.
EM jest używane na masowa skalę, przeczytaj prace, ten brak wiadomości wynika z faktu ze w Polsce to nowość.

Artykuł Pana Janusza jest o nawozach sztucznych.

Dla środowiska do którego są wprowadzane są nowe - przecież gdyby tam były nie trzeba by ich wprowadzać z zewnątrz. Z tego co czytałem EM jest używane na skalę masową ..... w uprawach tzw. ekologicznych. Raczej niewiele jak na prawie 40 letnią technologię (z czego ok 30 na rynku). Gdyby było to takie rewelacyjne jak twierdzisz to zdusiło by badania nad GMO w zarodku.

Skoro sam zauważasz że artykuł jest o nawozach to po co natrętnie wtrącasz swoje 3 grosze o GMO ?

  prawda,  14/03/2009

Januszu, bardzo ciekawie napisałeś ten artykuł! Gratuluję wiedzy o roślinach pobierających azot atmosferyczny! ZERO WIEDZY JANUSZU. Po tak kardynalnym błędzie nie chce mi się nawet dyskutować o dalszej części tego artykułu...

czemu nie mozna dodac wypowiedzi, co jest z ta stronka??

znalazlam w internecie pare dni temu kilka artykulow podpartych nazwiskami naukowcow, nazwami uniwersytetow itd, ktore wymieniaja zagrozenia plynace z gm zywnosci, Podobno myszy/ szczury karmione ziarnami soji i kukurydzy byly bardziej agresywne, mialy zmiany w watrobie, sercu, mozgu i ogolnie byly wynaturzone, zyly znacznie krocej niz osobniki karmione zwyklymi ziarnami.

Podawane byly don

...  wyświetl więcejDodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska