Login lub e-mail Hasło   

Uwaga! Groźna sekciarska organizacja!

Chyba każde ugrupowanie z silnie scentralizowaną władzą można przedstawić jako niebezpieczną sektę...
Wyświetlenia: 11.425 Zamieszczono 10/03/2008

UWAGA! STRZEZ SIE SEKTY!!! (W imię Prawdy o zbrodniach sekty! Proszę, udostępnij ten tekst innym. Niech Prawda ujrzy w końcu dzienne światło! Uwolnij innych z ideologicznych więzów najpotworniejszej z sekt! Możesz tę ulotkę powielać i rozdawać oraz wysyłać do mediów: prasa, rtv.) W dzisiejszej dobie wiele mówi się o niszczących kultach i o niszczącym wpływie destrukcyjnych sekt religijnych! Warto zdać sobie sprawę iż w Polsce większość obywateli żyje głównie pod wpływem jednej dużej i potwornie niszczącej sekty, która jest śmiertelną trucizną dla umysłu wszystkich Polaków. Poprzez wpływ indoktrynacji tej sekty około 6000 (sześkutć tysięcy) osób rocznie popełnia samobójstwo, pod wpływem zniewolenia tej sekty ponad 3 miliony osób jest uzależnionych od alkoholu w sposób krańcowo tragiczny. Wiele tysięcy morderstw i kradzieży, a także gwałtów i rozbojów dokonywanych jest przez umysły ludzi indoktrynizowanych filozofi± tej sekty religijnej. Co można myśleć o szkodliwości sekty, której sześć tysięcy członków corocznie popełnia samobójstwo, jakże musi być ona niszcz±ca i destrukcyjna? Środki masowego przekazu rozdmuchują każde potknięcie mniejszości wyznaniowych obecnych w Polsce, kłamiąc ile się tylko da o ich doktrynach i zasadach. Żadna mniejszość wyznaniowa nie ma prawa do swobodnej manifestacji swoich poglądów w środkach masowego przekazu. Zakłamana, zindoktrynizowana prasa nie chce poświęcić czasu ani miejsca na rzetelne i uczciwe przedstawienie filozofii duchowej i prawdy o mniejszościach wyznaniowych. Tymczasem jedna duża, szkodliwa sekta posiada kilkaset tysięcy przestępców kryminalnych i nikt jej tego nie ma za złe! Zapytamy dlaczego?

Sekta ta dokonała bestialskiego, zbrojnego podboju narodu polskiego około 1000 lat temu. Wymordowana została ponad połowa polskiej populacji, narzucona została obca naszej kulturze ideologia rzymskiego imperium, a do dziś dnia nikt tej sekty nie rozliczył z jej bandyckich zbrodni. Sekta, przed którą należy przestrzegać, winna jest wymordowania ponad 100 000 polskich kobiet oskarżanych o czarownictwo i nikt tej zbrodni sekciarskiej po dziś dzień nie rozliczył. Podobno za zbrodnie ludobójstwa nie ma przedawnienia, jednakże sekta ta opanowała szczyty władzy politycznej i chcąc nie chcąc musimy żyć pod jej społeczno-polityczną i ideologiczną dyktaturą. Sekta ta usiłuje być strażnikiem naszych sumień i kontrolować nasze poglądy w każdej kwestii, szczególnie religijnej i moralnej, chociaż nikt nigdy nie dał jej takiego prawa. Jakie prawo do pouczeń moralnych może mieć zbrodniarz, który pod krzyżackim płaszczykiem zbrodniczego Zakonu Najświętszej Marii Panny wymordował elitę naszego narodu? Sekta ta dokonała wielu masowych aktów ludobójstwa. W imię ciemnogrodu dogmatów tej sekty powstał apartheid i cała rasowa nienawiść. Sekta ta wymordowała ponad 2OO milionów Indian w obu Amerykach! Tak, tak! Ponad dwieście milionów ludzkich istnień oddało życie nie chcąc poddać się przymusowej indoktrynacji religijnej, a przy okazji dobrowolnie oddać swej ojczystej ziemi. Podbój kolonialny - oto co ta barbarzyńska i krwiożercza sekta miała do zaoferowania jako wkład w historię ludzkości. Sekta ta wymordowała przynajmniej 100 milionów afrykańskich murzynów i 50 milionów hindusów. Tak szerzyła swoje cesarskie imperium religii jedynej prawdy i jedynego Boga. Zbrodniczy to i krwi chciwy musiał być bożek. Wszelkie najlepsze wynalazki militarne służ±ce zgubie ludzkości powstały w umysłach najgorliwszych wyznawców tej sekty, a koroną wynalazków jest bomba atomowa. Sekta ta nienawidzi czynnie wszelkich ruchów pacyfistycznych, pokojowych i wegetariańskich, gdyż zainteresowana jest wojną, grabieżą i zbrodnią, zarówno na ludziach jak i na zwierzętach. Ulubionym pokarmem członków tej sekty jest wieprzowina. Zapewne dlatego, że składem swym najlepiej przypomina ludzinkę. Tak, tak, ludzkie mięso i mięso wieprzowe niczym się w składzie i smaku od siebie nie różnią. Tak twierdził nawrócony do tej sekty afrykański cesarz Bokassa. Sekta ta tępi wegetarianizm i pacyfizm oraz ekologię, gdyż są to ruchy skierowane przeciwko zbrodni zarówno na ludziach jak i na zwierzętach, a sekta ta i jej satelici żyją z mordu, grabieży i zbrodni. Mięsożerstwo sprzyja rzymskim zbrodniczo grabieżczym knowaniom wymierzonym przeciwko narodom planety zwanej ziemią. Najłatwiej wyćwiczyć ręką do zbrodni zabijania ludzi, gdy zabija się nią zwierzęta!

Sekta ta rozpowszechnia idiotyczne teorie o dziewicach rodzących dzieci bez zapłodnienia męskim nasieniem, co w świetle nauki i prawdy historycznej jest absurdalnym idiotyzmem. Pomyślmy, jakiego ograniczonego umysłu potrzeba aby wierzyć w tego rodzaju bzdury. Co gorsza władze państwowe pozwalają tego rodzaju brednie wpajać dzieciom w wieku szkolnym, powodując iż dziecięce umysły stają się podatne na urojenia i obłęd. Sekta ta indoktrynizuje bezkarnie większość polskich dzieci wpajając im bezsensowne teorie o rzekomym ponadnaturalnym stworzeniu człowieka, co przeczy wszelkim realnym odkryciom naukowym. Sekta ta zresztą, w swej historii, gorliwie prześladowała wszystkich co wybitniejszych ludzi ze świata nauki, czego przykładem może być spalenie na stosie Giordano Bruno. Do dzisiaj nikt nie postawił za wszystkie te okrutne i bestialskie mordy członków tej destrukcyjnej i zbrodniczej sekty przed sąd. Dlaczego tak jest? Czyżby obywatele tego kraju byli kompletnie zaślepieni i sparaliżowani dyktaturą tej ideologii? Dlaczego aż tak bardzo jesteśmy zniewoleni irracjonalną ideologią tej sekty, która wyrwała z normalnego społeczeństwa kilkadziesiąt tysięcy polskich obywateli i przetrzymuje ich za murami zamkniętych obiektów zwanych przez tę sektę klasztorami? Dlaczego toleruje się dziesiątki tysięcy kapłanów tej sekty rozpowszechniaj±cych irracjonalne brednie o rzekomo unikatowym zjawisku zmartwychwstania jej pierwszego przywódcy, niejakiego Jezusa, chociaż w świetle nauki tego rodzaju stwierdzenie jest absolutnie irracjonalne? Współcześnie, mamy tysiące ludzi którzy przeżyli własną śmierć, dlaczego nie czci się ich zmartwychwstania i powrotu do życia na równi ze zmartwychwstaniem Jezusa? Jak to się dzieje, że miliony niby normalnych obywateli polskich staje się umysłowymi dewiantami wierz±cymi w zrodzenie człowieka z dziewicy bez udziału mężczyzny w akcie zapłodnienia?

Sekta ta gorliwie zwalcza wszelkie niezależne pršdy religijne, duchowe, a nawet filozoficzne. Skšd u przedstawicieli tej sekty tyle ideologicznej nienawišci do mistyków, gnostyków czy nauk duchowych kultury Wschodu? Skšd wrogoœć do niezależnego nurtu mistyczno duchowego opartego na zdobyczach współczesnej nauki, jakim jest Ruch Nowej Ery (New Age)? Czyżby przywódcom tej organizacji zależało na utrzymaniu milionów ludzi w ciemnocie? Dlaczego sekta ta wszystko co nie jest ustalone przez jej zwierzchników traktuje od razu jako satanizm? Czy każda forma poglšdów odmiennych niż przyjęte przez tę okropną sektę musi być zaraz obrzucana pogardliwym mianem satanizmu czy herezji? Dlaczego nikt nie chce nauczyć członków tej sekty szacunku dla odmiennych poglądów? Dlaczego kapłani tej sekty tak zaciekle zwalczają Kartę Praw Człowieka. Czy dlatego, że jest tam zapisane prawo do własnego światopoglądu i swoboda wyboru religii? Czy dlatego, że z Praw Ludzkich wynika zakaz bicia dzieci kijem, co jest ulubioną metodą wpajania nauk tej sekty w czasie zajęć z indoktrynacji religijnej uprawianej w naszych, polskich szkołach? Jakim prawem sekta ta zbrodniczo ograniczyła Kartę Praw Dziecka deklarującą dzieciom swobodę wyboru religii? Dlaczego to dozwala się na wydawanie publikacji tej sekty, które w sposób oszczerczy traktują religie wschodu, okultyzm, alternatywne metody uzdrawiania takie jak reiki, bioterapię, radiestezję oraz współczesne kierunki fizyki jak tao fizyka? Czy profesor Giertych opisując w swych "Zagrożeniach Duchowych wszystko, co nie jest z pochodzenia katolickie jako potencjalny satanizm nie jest przypadkiem okazem psychodelicznego maniaka religijnego fundamentalizmu skażonego wewnątrz katolicką sektą o mafijnej nazwie Opus Dei? Czy członek inkwizycyjnego komitetu watykańskiego, niejaki Cesar Vidal Manzanares w Małym Słowniku pod tytułem "Prekursorzy Nowej Ery", pisząc wyssane z palca własnej głupoty brednie o wszystkich możliwych współczesnych mniejszościach wyznaniowych nie powinien znaleźć się za kratkami za zbrodnię oszczerstwa i potwarzy wobec wszystkiego, co nie ma katolickiego rodowodu? Jakież miejsce zajmują pozycje takie jak "Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym", gdzie wypisywane są idiotyczne brednie o jodze, reiki czy religiach wschodu? Skąd u członków tej oszczerczej sekty w ogóle taka złośliwa i prymitywna tendencja do uprawiania i preparowania bałamutnych i prymitywnych kampanii kłamstw? Wystarczy przeczytać michaelickie pisemko "Effatha" ażeby zobaczyć, do jakiej intelektualnej degradacji prowadzi przebywanie za murami tak zwanych klasztorów tej sekty! Dość wspomnieć sam tytuł tego pisemka, wzorowany na nazwie terrorystycznej organizacji muzułmanów, Al-Fatha, aby zrozumieć, jakie zapędy mają członkowie redakcji tego steku bredni i irracjonalnych głupot imaginowanych przez chorą wyobraźnię katolickich dewotek. Można zobaczyć jak starają się sekciarskie satelickie organizacje w zwalczaniu wszystkiego, co pobożne, czyste i święte, czytając demagogiczną książkę księdza paranoika, Randalla II. Baer'a pod znamiennym tytułem "W matni New Age" oraz dodaną do niej idiotyczną demagogię dogmatycznego zbrodniarza o. Samuela Rouvilloisa "New Age - kultura i filozofia". Całość pięknie wydana z Imprimaturem cenzorów zbrodniczej, katolickiej Inkwizycji, która ożyła przy końcu XX wieku, wydana oczywiście za katolickie pieniądze służące zniszczeniu New Age - najcenniejszej inicjatywy służącej zbudowaniu pokoju pomiędzy narodami. Imperium zbrodni jakim jest katolicka Bestia Nr 666 nie miałoby czym kwitnąć, gdyby zapanował powszechny pokój i międzyludzkie braterstwo według wizji New Age'u. Dlatego ten spontaniczny ruch promujący pokój, miłość, radość i zdrowie jest uznany za diabelski. Bo jest pokojowy!

Retorycznie zapytamy, kto tu stał po stronie Diabła i Szatana: Hinduski Jogin Mahatma Gandhi czy anglikańska skatolicyzowana zbrodnicza armia okupująca Indie i mordująca hindusów? Uważamy, że Szatanem jest angielskie wydanie wojującego katolicyzmu, a miłosierdzie jogi w stylu Gandhiego to cywilizacja przyszłego tysiąclecia, Nowej - miejmy nadzieję - Epoki! Potępiane ziołolecznictwo, krystaloterapia, medycyna holistyczna, radiestezja, joga czy reiki i inne aspekty New Age, to jedynie ruchy ratujące życie i zdrowie tysiącom ludzkich istnień. Zbrodniczą i szatańską działalnością jest okupacja Ministerstwa Zdrowia przez pseudomedyków Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy, którzy zaślepieni dogmatami jedynej prawdy rzymskiej i genewskiej kongregacji Idiotów Chrześcijańskich (Bestii i Fałszywego Proroka) skutecznie blokują wprowadzenie chociażby bioterapii, wegetarianizmu czy ziołolecznictwa do polskich szpitali. To jest szatańska zbrodnia katolicyzmu na ludzkim zdrowiu i życiu. Tysiące uratowanych od śmierci, dzięki holistycznej medycynie, ludzi świadczy o tej masowej zbrodni Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy w wielu krajach Europy, nie tylko w Polsce! Dlaczego władze Rzeczpospolitej tolerują polityczną zależność od ideologicznego Przywództwa tej zbrodniczej sekty, której główna siedziba mieści się w Watykanie? Sekta, która poniewiera naszą polską kulturę, religie i nasze polskie sumienia jest liczna i silnie zorganizowana. Posiada ogromne majątki, a do kieszeni jej chciwych przywódców płynie ogromny kapitał pieniężny. Jedyną jej służbą społeczną jest zdzieranie z i tak już biednych członków ogromnych sura pieniężnych przeznaczonych na luksusowe życie jej przywódców tak w Polsce jak i w jej Apodyktycznej siedzibie w Watykanie. Sekta ta przyniosła do naszej ojczyzny jedynie mord i przelew krwi. Dość wspomnieć jej klasztorny Zakon, który przez długie wieki maltretował i rujnował naszą polską ziemię. Był to Zakon Najświętszej Marii Panny zwany potocznie Zakonem Krzyżackim. I jak tu nie nazwać Sekty Rzymsko-Katolickiej najbardziej zbrodniczym i sekciarskim kultem jaki zniewala polskie umysły? Dlaczego skatolicyzowane masmedia pomijają, wstydliwie przymiotnik 'katolicka' w odniesieniu do Irlandzkiej Armii Republikańskiej? Czyżby jakaś zniewalająca cenzura zabraniała przypominać obywatelom, czym w istocie jest katolicyzm, ta orgia terrorystycznej zbrodni? Czym jest chrystologiczne sekciarstwo pokazuje przykład Chorwacji i Serbii. Katolicka Armia Chorwacka i Prawosławna Armia Serbska uwielbiają wymordowywać się wzajemnie i bez pardonu! Wspólne mordowanie muzułmanów to już rarytas i delikates obu tych opcji. Taki też typowy obrazek chrześcijańskiego życia mamy w skatolicyzowanej przez Belgów Rwandzie, gdzie się katolicy sami pomiędzy sobą wzajemnie powyrzynali nożami. Katoliccy duchowni i biskupi stali na czele ludobójczych mordów. Ponad milion członków tej sekty się po prostu wymordowało, a radio, prasa i telewizja nic nie mówi o tym że to jest ludobójcza zbrodnia w sekcie katolickiej. Zapytamy dlaczego?! O sekcie, według pism katolickich, świadczą cztery czynniki. Pierwszym jest zcentralizowane przywództwo. W istocie jednoosobowe kierownictwo przypomina mafijny styl zarządzania rodem z sycylijskiej kosanostra. Drugim jest uparte twierdzenie i mniemanie o posiadaniu jedynej prawdy. Przeświadczenie to doprowadzało w historii tej sekty do mordowania niezliczonych rzesz uczonych i badaczy, którzy odkrywali, że świat jednak wygląda inaczej niż jest to w ideologii tej sekty przedstawiane. Trzecim jest prowadzenie aktywności wymuszającej tak zwany rekiet, dobrowolny haracz składany przez wyznawców tej sekty swoim przywódcom. Czwartym jest programowa nienawiść i potępienie dla wszelkich odmiennych niż własne, sekciarskie poglądy. Nawet dzieci w szkole mogą zetknąć się z programową nienawiścią ze strony własnych rodziców, urobionych przez indoktrynację tej sekty. Wystarczy, że zainteresują się nowoczesną nauką czy technologią, a już będą oskarżane i podejrzewane o satanizm przez swych zwyrodniałych rodziców - sekciarzy. Wszystko to jest doskonałym opisem ideologicznej mafii watykańskiej.

Jak długo jeszcze to sycylijskie rodeo będzie miało prawo wykoślawiać sumienia dzieci w Polskich szkołach? Jak długo jeszcze, katolicka mafia okupować będzie polskie gazety, radio i telewizję? Kiedy usłyszymy prawdę o zbrodniach tej sekty i kiedy doczekamy najważniejszej historycznej chwili rozliczenia wszystkich zbrodni tej sekty oraz prawnego zakazu jej działania na terytorium Rzeczpospolitej? Tysiące małżeństw rocznie rozpada się tylko dlatego, że jedno z małżonków jest zagorzałym fanatykiem katolickim. Wystarczy zainteresować się radiestezją, polarity albo reiki lub raz chociażby odwiedzić zgromadzenie wyznawców innej religii, szczególnie wschodniej. Nawet zapisując się do klubu sztuk walki jak karate czy aikido albo czytając książkę z psychologii New Age, można doświadczyć, jak katolicki rodzic czy współmałżonek rozbija i niszczy związek uczuciowy, rodzinny. Czyni to zawsze swoją złośliwą, demonicznie katolicką demagogią pełną obłąkanych i urojonych oszczerstw. To jest problem dla psychologów i sądów! Pełnię katolickiej, oszczerczej demagogii widać najdobitniej w zapale, z jakim członkowie tej sekty zwalczają pokojowo nastawiony Ruch Świadków Jehowy czy też wyznanie Adwentystów Dnia Siódmego, a ostatnio Ruch New Age! Być może dlatego, doświadczając nawet jeszcze w XIX wieku, bolesnych prześladowań i tortur cielesnych, członkowie adwentystycznych religii wyciągnęli wniosek iż Bestią (666) Apokalipsy prześladującą wszystkich ludzi pobożnych jest właśnie sekta rzymsko-katolicka. Widząc współczesne zapędy złośliwej i paranoidalnej Inkwizycji tej sekty, można nabrać słusznego przekonania, iż nie było w tej ocenie żadnej pomyłki. Tylko katolicki przywódca, papież tej sekty, pobłogosławił w Berlinie hitlerowskie brygady SS, które wymordowały kilka milionów polskich obywateli. I za to haniebne błogosławieństwo, którego bezpośrednim owocem był napis "God mit Uns" na hitlerowskich pasach żołnierskich, nieszczęśni Polacy po dziś dzień płacą rekiet na utrzymanie Watykanu. Papież ochronił w ten sposób Watykan przed zrównaniem z ziemią. Chrystus w takiej sytuacji wybrał krzyż i śmierć. Adolfowi Hitlerowi przypisuje się przynależność do wszystkich możliwych organizacji okultystycznych. Zapomniano tylko powiedzieć iż należał przede wszystkim do skatolicyzowanych i zluteranizowanych potomków rzymskiego i sycylijsko-watykańskiego rodeo mafijnego, które zawsze chciało mieć władzę nad światem i jedyną prawdę, a jedyną okultystyczną organizacją do której należał było katolickie kółko modlitewne. Dlatego nawet Niemcy brzydzą się katolicyzmem. Tysiąc lat rzymsko-katolickiej okupacji ideologicznej i politycznej to wystarczająco dużo jak na naszą wytrzymałość. Trzeba zerwać kajdany i przed zbrodniczą sektą przestrzegać wszystkich ludzi, aby wyrwali się z kajdan zniewolenia trwających od urodzin aż do śmierci. Sekta ta czerpie krociowe zyski ze swych wyznawców od ich urodzin aż do śmierci, a wokół jej obrzędów kwitnie mafijny biznes chrzestny, komunijny, ślubny i pogrzebowy, niewolnicy uzależnieni od ideologii tej sekty toną w oparach alkoholu i chmurach narkotycznej nikotyny, czemu przyjrzymy się w drugiej części naszych rozważań o sekciarstwie. Oto zbrodniczy kult, katolicki gabinet krzywych luster! Zbrodniczy, niszczący kult, polega na tym, że jak członek rodziny, nawet własne dziecko czy współmałżonek zainteresuje się jakąś formą samopoznania, buddyzmem, jogą czy medytacją, wiedzą ezoteryczną, a więc w sumie mistyczną filozofią, nauką duchową, to zaraz jest paranoidalnym obłąkaniem katolickiej demagogii zwalczany i wyrzucany z domu lub przetrzymywany w areszcie domowym jak przestępca. Niestety, przestępcami niszczącymi własne rodziny są tutaj jedynie umysły skażone zgnilizną katolickiego sekciarstwa. Jak to jest szanowny Panie Prokuratorze, że jak młody człowiek zostaje zamknięty za namową rodziców lub na własną prośbę w klasztorze katolickim, to nikt nie demonizuje tego zjawiska i nie oskarża katolickiej sekty o porwanie dziecka z domu, o pranie jego mózgu i o jego odizolowanie od rodziny. Jeśli zaś młody człowiek wstępuje do Klasztoru Ruchu Hare Kryszna to sądy rozpatrują w ogóle podobne historie? Dlaczego wtedy zaraz uruchamiana jest zbrodnicza katolicka machina oszczerstw przeciwko takiej mniejszości wyznaniowej? Proszę najpierw zająć się nieszczęśnikami zamkniętymi za murami katolickiego więzienia zwanego klasztorem. Katolicyzm to jedyny zbrodniczy- kult jaki masowo kwitnie jak kąkol na naszej polskiej, słowiańskiej ziemi! Zbrodniczy kult widać w demagogii.

 Przenajświętszy termin jogiczny GURU, oznaczający Duchowego Przewodnika, ucieleśnienie Miłości i Mądrości, zwyrodniałe skatolicyzowane środki masowego przekazu używają tam, gdzie w żaden sposób to święte słowo nie powinno być nigdy używane, Chodzi o to, ażeby zło, którym jest chrześcijaństwo samo w sobie kojarzono raczej z religiami Wschodu takimi jak Waisznawa i Saiwata (Wisznuizm, Siwaizm). Bezczelność nie zna granic! Chrześcijańscy zbrodniarze, będący katolickimi bądź protestanckimi księżmi czy pastorami nazywani są per GURU! Nigdy nie będąc mistrzami jogi ani wyznawcami Kryszny czy Pana Siwy zwie się ich w ten sposób, aby własne społeczeństwo nie kojarzyło ich z kretynizmem chrystologii katolickiej czy protestanckiej. Oto i kilka znamiennych przykładów! Katolicko-protestancka sekta 'Świątynia Ludu' dokonuje zbiorowego samobójstwa w roku 1978 w Gujanie. Przewodzi ksiądz biskup i przewielebny pastor Jim Jones! Dlaczego prasa nie nazywa go papieżem chrześcijańskim, tylko zbrodniczo i nielegalnie zaczyna nazywać go słowem Guru zarezerwowanym tylko dla religii Wschodu? Dlaczego nie nazywa się go księdzem? Dlaczego prasa pisze o nim per guru, chociaż żadnym guru nigdy nie był ani być nie zamierzał jako gorliwy chrześcijanin z maści Odnowy w Duchu Świętym i Ruchu Zielonoświątkowego? To był ksiądz pastor! Katolicka Fara szczepu Ata na Filipinach dokonała zbiorowego samobójstwa na rozkaz swego proboszcza i jest oskarżana o wszystko tylko nie o katolicyzm. Koreańska pastorka Park Soon Ja przestudiowała naukę katolicką i protestancką. Następnie, w 1987 roku 32 osoby na jej prorocze polecenie objawione w Duchu Chrystusowym dokonało zbiorowego samootrucia. Oto skutek używania darów proroczych zesłanych w Duchu Świętym przez Jezusa Chrystusa od Ojca Niebieskiego. David Koresh z protestanckiej sekty 'Gwiazda Dawida' to kolejny pastor przewielebny, ksiądz po prostu i kolejne chrześcijańskie zbiorowe samobójstwo! Osławiona Ukraińska sekta chrześcijańska znana jako 'Białe Bractwo' prowadzona była ku samobójstwu przez wielebnego księdza pastora i popa w jednej osobie, Jurija Kriwonogowa. Dlaczego termin guru używany jest do osoby która chciała się ukrzyżować na wzór Jezusa Chrystusa? Takiego wzoru nie podaje żaden hinduski Guru! Pani Cwigun z Ukrainy (żona Kriwonogowa) chciała być zapewne bardziej święta od Papieża i zasługuje na miano Papieżycy albo Pani Pop, bo wiele z ich doktryn to chrześcijańskie Prawosławie. W październiku 1994 roku kilkudziesięciu członków chrześcijańskiego 'Zakonu Świątyni Słońca' pod przewodnictwem swego przewielebnego arcybiskupa i pastora zarazem, Luc Joureta popełnia zbiorowe samobójstwo w Szwajcarii i Kanadzie. Prasa milczy o tym, że to sekta chrześcijańska, że jej arcybiskup to dobry i gorliwy chrześcijanin. Znów używa się bandyckiej retoryki zwąc tego protestanckiego zbrodniarza terminem guru. Widząc ten obraz chrześcijaństwa, katolicyzmu, Odnowy Ducha Świętego trudno nie porzucić tych zbrodniczych pseudoreligijnych ruchów i nie wstąpić do jakiejś pokojowej Religii Wschodu bądź do New Age! Zastanawia fakt, skąd w natchnionych jedynym słowem bożym jakim jest Biblia, chrześcijańskich kaznodziejach, pastorach, księżach i arcybiskupach nawet, rodzą się takie zbrodnicze instynkta? Czyżby je wyczytali w swej świętej i jedynej lekturze? Przykładem zbrodniczego natchnienia biblijnego jest przywódca japońskiej sekty "Najwyższa Prawda", ksiądz pastor i pierwszy biskup przewielebny Shoko Asahara. Znów jest nazywany guru, chociaż nigdy nie praktykował jogi, a jedynie katolicyzm i protestantyzm na które chciał nawrócić całą buddyjską i shintoistyczną Japonię. Ten katolicko-protestancki księżulo myślał zapewne, że Jezus Chrystus ochroni go za szczytne dzieło nawracania Japończyków na wiarę jedynie słuszną jaką jest chrześcijaństwo. Bandytyzm chrześcijańskiej i katolickiej propagandy polega na tym iż tych swoich mesjaszy chcą przerobić na mistrzów duchowych związanych z religiami wschodu. To jest dopiero gebelsizm w prasie, radio i telewizji chrześcijańskiej cywilizacji śmierci, która za swe główne wynalazki ma broń atomową, chemiczną i biologiczną służącą samobójczemu zniszczeniu nie tylko jednej sekty ale całej planety. Wysiłkiem Świadków Jehowy, Komitetu Pokoju Sri Chin Moya, Ruchu Hare Kryszna, Misji Boskiego Światła, Transcendentalnej Medytacji, Kościoła Scientologicznego czy Ruchu New Age, zbrojenia nuklearne zostały nieco powstrzymane. Czy jednak powstrzymamy katolicką Bestię z jej protestanckim wasalem zwanym Fałszywym Prorokiem przed dokonaniem samobójczej wojny na wzór Rwandy czy Jugosławii w której to wojnie zginąć musiałaby cała ziemia? Ruch New Age służy powstrzymaniu tej wojny i wprowadzeniu Powszechnego Pokoju i Braterstwa na przekór zapędom skatolicyzowanego chrześcijaństwa od wieków dążącego do zagłady tego świata, a w sumie do zbiorowego samobójstwa.

 

Z najwyższym obrzydzeniem piszemy te słowa prawdy i słowa goryczy zarazem, o sekcie której należy się strzec! Widząc prawdę i żyjąc w świetle prawdy nie można nic ukrywać. Giordano Bruno spłonął na stosie za to iż publicznie oznajmił katolickie kłamstwo o tym iż ziemia jest środkiem świata. Katolicyzm do dziś nie odwołał swego poglądu. Bruno zginął też za to iż wyznawał wiarę w reinkarnację. Oto znak prawdy! Ciekawe, czy kiedy nowa technika badawcza propagowana jako New Age potwierdzi w końcu fakt reinkarnacji, czy skatolicyzowane chrześcijaństwo dalej będzie się trzymać swojej jedynie zgubnej i jedynie zabójczej Najwyższej Prawdy tak jak Jones, Koresh czy Asahara? Czy katoliccy przywódcy dalej, jak pijani sycerą ślepcy, będš z nienawiœciš chcieli spopielić cały New Age? A może głupcy ci, zaślepieni ciemnotą dogmatyzmu przejrzą w końcu na oczy i zauważą, że racja i prawda stoi nie po stronie sądu papieskiego czy autorytetu Biblii, tylko po stronie Giordano Bruno i wszystkich innych czarownic, które spalono na stosie za to, że wierzyły w prawdę iż ziemia jest okršgła, kršży wokół słońca, a na jej podobieństwo dusza ludzka przechodzi przez kolejne żywoty kołowrotu wcieleń! Prawda w którą uderzają publikacje wymierzone przeciw New Age jest już prawie całkowicie udowodniona. Tylko Chrzeœcijańskie Komitety Naukowe chcą tą i inne prawdy spalić na stosie zbrodniczej Inkwizycji! Wnioskujemy o natychmiastowe usunięcie [wyrażanie, które zostałem zmuszony ocenzurować, ponieważ uznano za obraŸliwe i nie spełniajšce norm] Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy ze wszystkich stołków Ministerstwa Zdrowia. Wnioskujemy o usunięcie osób wskazujących na zatrucie toksyczną ideologią katolicką ze wszystkich szczebli Ministerstwa Edukacji tak, aby cywilizacja i kultura mogła dotrzeć do najmłodszych pokoleń. Dosyć już zabobonów ciemnoty katolickiego Imprimaturu wpajanych do głowy czystych i niewinnych polskich dzieci. Katolicka i protestancka zaraza sięga już wszystkich zakątków kraju i wszystkich szczebli władzy. Nowa fala demonicznej infiltracji katolickiej osiągnęła apogeum. Czas ją powstrzymać. Wnioskujemy o usunięcie katolickich Inkwizytorów z Wydziału Wyznań Urzędu Rady Ministrów, gdyż potworki te diabelskie strzegą polskiego życia religijnego przed wszelkimi wschodnimi ruchami religijnymi. Proces rejestrowy zamiast trwać dwa miesiące ile ustawa nakazuje, potrafi trwać kilkanaście miesięcy i staje się procesem o czary i spirytyzm przed katolickimi Inkwizytorami dzierżącymi czarnodiabelskie berło władzy. Tylko statuty katolickich sekt są załatwiane natychmiast i od ręki. Świadczy to o opętaniu Polski przez czarnohabitowy reżim watykański. Musimy tu szanownemu czytelnikowi nadmienić rzecz najważniejszą: styl i język wypowiedzi wzorujemy na katolickich i protestanckich publikacjach wymierzonych przeciwko New Age i wschodnim wspólnotom wyznaniowym, które to publikacje z tytułem i autorem zostały już w tekście wymienione. Mamy nadzieję iż katolicki profesor Giertych, Baer, Rouvillois i inni ucieszą się z faktu iż ich diabelskie pomyje spływają teraz na ich szatańskie baranie, rogate łby zakute debilizmem złudzeń i narkotycznym demonicznym zwiedzeniem. Dlaczego Prokurator Generalny oszczerstw wymierzonych w mniejszości wyznaniowe nie ściga z urzędu? A przecież katolicyzm miałby z czego wypłacić parę miliardów złotych odszkodowania za steki oszczerstw którymi obdarza New Age, Świadków Jehowy czy Hare Kryszna. Musimy pisać i rozpowszechniać takie teksty prawdy jak ten, gdyż pokojowe apele ekumeniczne skierowane do sekty katolickiej i jej protestanckich satelitów nie powodują żadnej namacalnej reakcji, a szkody społeczne wyrządzane mniejszościom wyznaniowym w Polsce są coraz większe!!!. Skatolicyzowana Prokuratura Generalna nie reaguje nawet na publikacje w swej istocie haniebnie antysemickie, takie jak pozycja faszystowskiego księdza katolickiego, P. Bonifaciusa Gunthera CCD pod znamienitym tytułem "Szatan Istnieje Naprawdę" z Iraprimaturem Karmelitów Bosych, faszystowskich antysemitów. Można sobie tą chętnie czytaną i wznawianą książkę przejrzeć i zobaczyć od strony 303 do 311, kto to antysemityzm szerzy w jego najgorszej, zwyrodniałej, katolickiej formie. Zachęta do tworzenia Milicji najświętszej Marii Panny tchnie już restauracją zbrodniczego Zakonu Krzyżackiego. Ku Chwale Jezusa Chrystusa, Wegetariana, Jogina Indii i Izraela, Mistrza Nazireatu! AMEN! Kontrowersja Alkoholowa Alkoholowa trucizna winomszalna!

Zajrzyjmy teraz do związku największych narkomanii społecznych, najtragiczniejszych patologii z religią panującą. Zatruta i osłabiona wątroba osłabia zmysł wzroku, inaczej musiałoby to uderzyć prosto w serce, a ten organ należy do szczególnie chronionych przez nasz organizm. Słabość wzroku pokazuje często, że organizm ratuje serce. Spożywanie ziół oczyszczających wątrobę i krew ratuje serce przed osłabieniem. Nic zaś tak nie osłabia wątroby, a co za tym idzie serca, jak spożywanie trujących pokarmów, w szczególności alkoholu. Starożytni zabronili spożywania alkoholu ludziom poświęcającym się podróży do boskości, gdyż wino i sycera wiodą zawsze do duchowej ślepoty. Dlatego Muhammad, Jezus, Kryszna czy Buddha zabraniali spożywania alkoholu w jakiejkolwiek postaci. Fatalna pomyłka nastąpiła w czasie formowania współczesnego chrześcijaństwa w czwartym wieku naszej ery. Nieznajomość spraw żydowskich doprowadziła do wprowadzenia wina w liturgii chrześcijańskich nabożeństw. Tymczasem pierwsi chrześcijanie używali soku winogronowego, także zwiać go winem i do tego winem poświęconych Bogu, gdyż to sok winogronowy był w tej kulturze tradycyjnym winem tych, którzy poświęcili się Bogu. Choroba alkoholowa i powszechne pijaństwo jest ceną jaką płaci kultura chrześcijańska za tę fatalną pomyłkę. Zobaczmy, jak podświadomie pragniemy alkoholu, jeśli jego spożycie jest najświętszym rytuałem religijnym, a nawet tegoż rytuału kulminacją. Misja powszechnego kapłaństwa i widok kapłana wychylającego kielich wina koduje się w podświadomym umyśle jako pragnienie postępowania w taki sam nabożny sposób. W związku z tym świętowanie i popijanie staje się tym samym wzorcem. Pragnący Boga staczają się w ten sposób nieuchronnie w chorobę alkoholową, w bezdenne pijaństwo! Im bardziej pragną Boga, tym bardziej podświadomy umysł szepce, iż pragną oprocentowanej krwi z kielicha, który jest symbolem połączenia się z najwyższym ideałem religijnym. Ha ironię, tenże Ideał w osobie Jezusa był Synem Pierworodnym poświęconym Bogu, co oznaczało w owym czasie absolutne wyrzeczenie się wszelkich alkoholizowanych napitków. Małe dzieci oglądają 'świętość' spożycia wina i niestety, pragnienie Boga, które przejawia dusza zostaje utopione w morzu pijaństwa. Wielu światłych ludzi zdaje sobie, co gorsza, sprawę z prawdziwej przyczyny plagi pijaństwa, jednak boją się otwarcie o tym powiedzieć czy napisać. Najlepszą kuracją dla osób uzależnionych od alkoholu jest rozpoznanie duchowego sensu ich życia i częstokroć rozstanie z dotychczasowym światopoglądem chrześcijańskim, gdyż skłonność do pijaństwa podsycana jest cotygodniową uroczystą celebracją. Potrzeba na nowo odkryć świętość życia, a jeśli pozostać przy chrześcijaństwie, to wracając do jego korzeni, gdzie panowała całkowita prohibicja. Wtedy też można odkrywać rozliczne uzdrawiające właściwości czerwonego soku winogronowego, który jeśli nie jest fermentowany to jest lekiem naturalnie czyszczącym krew, a jeśli jest sfermentowany to jest zabójczą trucizną. Alkoholowa cywilizacja śmierci to wynik programowania podświadomego umysłu przez prawie półtora tysiąca lat! W Polsce na szczęście to tylko około tysiąca lat nabijania ludzi w butelkę przez działalność katolickich far i ich monopolowych agentur. Uleczenie ze skłonności do pijaństwa wymaga usunięcia ze struktur umysłu obrazu spożycia alkoholu jako największej świętości. Sakrament pojednania z Chrystusem przejawia się powszechnie jako pół litra podczas wszelkiej ugody, umowy i ważniejszej uroczystości, której chciałoby się nadać większą rangę. Niestety, prowadzi to do degeneracji organizmu, do wyniszczenia wątroby i mózgu. Wino wlewane do gardła, to nie jest Przymierze z Chrystusem lecz piekielna droga wyniszczenia własnego ciała, serca i duszy. Choroby serca to także najczęściej skutek uszkadzania organizmu przez pijaństwo. Często nie kojarzy się uszkodzonego serca dziecka z przepiciem matki w czasie ciąży, a wystarczy, że matka popije sobie jeden raz, aby serce płodu mogło być uszkodzone. Urodzi się kolejny inwalida. Oto praca katolickich polskich matek poczynających dzieci w oparach alkoholu! Uzdrowiciele Wschodu często przypominają, iż wszelkie leki sporządzone na alkoholu w formie nalewki mają niewielką wartość. Alkohol zabija bowiem siłę życia i gasi ducha. Wino fermentowane spożyte przez kapłana w czasie nabożeństwa także gasi ducha. Ci, którzy patrzą tylko, wbijają sobie podświadomie do głowy wolę zabicia siły życia w sobie, co pozwala rozwinąć się skłonnościom samobójczym, a także częściej po prostu osłabia i czyni podatnym na choroby, szczególnie takie jak kryminogenne psychopatie, schizofrenie, miażdżyce, nowotwory, cukrzyce i wiele innych. Patrząc, powodujemy też ZGASZENIE ŚWIATŁA DUCHA, oddzielając się od aniołów i sfer duchowych. Wiemy, dokąd prowadzi taka droga. Najgorsi są kapłani, którzy wiedząc o tym, dalej wiodą swoje owieczki w ten ciemny dół, wiodą swoje owieczki do tysięcy tragicznych ofiar, a te owieczki im słodko za to jeszcze płacą. Lew Tołstoj zapewne powiedziałby, iż ta manipulacja udała się Diabłu nadzwyczaj dobrze. Zapewne, ta alkoholowa kontrowersja będzie największą nauką w skali społecznej. Jednakże, może bardzo pomóc wszystkim, którzy proszą o konkretną pomoc w zerwaniu z uzależnieniem od alkoholowego nałogu, gdyż oczyszczenie więzi kulturowo-religijnej jest w tym wypadku bardzo ważne, a kluby terapeutyczne zwykle, z wiadomych względów, boją się podejmować tego, najistotniejszego w sumie, watka sprawy. Wschodnie terapie antyalkoholowe blokowane są w Ministerstwie Zdrowia przez Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy oraz przez Monopol Alkoholowy. Wspaniałe to przymierze handlujące ludzkim zdrowiem i promujące sekciarską patologię społeczną wyniszczającą nasz Słowiański Ród! Należy zapytać, dlaczego sekcie katolickiej tak bardzo zależy na utrzymaniu patologicznego uzależnienia społeczeństwa od narkotyku alkoholowego. Czy warto w imię źle zrozumianego i kiepsko zinterpretowanego przez Rzymian mitu żydowskiego wyniszczać nasz polski naród? A może to rzymsko-katolicki spisek Bestii Apokalipsy przeciwko zdrowemu i trzeźwemu życiu oraz niezawisłemu (nieuzależnionemu) myśleniu, które sprzeciwiłoby się i innym irracjonalnym obrzędom? Trzeźwe odłamy chrześcijaństwa (np. Gnostycy) są zawzięcie potępiane przez katolicką sektę. Możemy też zapytać, dlaczego sekta katolicka zwaną Bestią i sekty protestanckie zwane Fałszywym Prorokiem w Objawieniu Jezusa Chrystusa tak gorliwie i złośliwie sprzeciwiają się jarstwu i postom propagowanym przez religie wschodu. Post i modlitwa to najlepsze lekarstwo przeciwko najcięższym chorobom. 

Jarstwo (weganizm, wegetarianizm) to najdoskonalsze systemy odżywiania, zarówno pod względem zdrowotnym (gdyż wegetarianie praktycznie wcale nie chorują) jak i ekonomicznym (gdyż najtańsze i ekologicznie najczystsze). Czemuż to sekta zbrodnicza rodem z Rzymu tak nienawidzi jarstwa niosącego zdrowie i dostatek? Czyżby demoniczne bóstwa tej sekty były jednak krwiożerczymi Bestiami pożądającymi krwi zarówno ludzkiej jak i zwierzęcej? A może faryzejscy kapłani w postaci księży, pastorów i biskupów są tymi krwiożerczymi potworami, które w swej istocie pragną zabijania i przelewu krwi, a najlepsze błogosławieństwo, jakiego potrafią udzielić jest błogosławieniem broni po obu stronach linii frontu, tak aby była orężem niosącym jak najwięcej śmierci i przelewu krwi. Czyż nie dość tym księżulkom Hiroszimy czy Oświęcimia, że jeszcze w tokijskim metrze gazy bojowe do mordowania ludzi za to że nie są chrześcijanami podkładają? A, warto dodać, że jarstwo i posty leczą też z nałogów alkoholowych i nikotynowych i innych. A sekty te czerpią wielkie zyski od swych katolickich wyznawców produkujących te ordynarne i tragiczne w skutkach narkotyki. Warto też dodać, że cały narkotykowy kartel z Cali jest kartelem całkowicie katolickim i utrzymuje Kościół Rzymsko-Katolicki w Kolumbii i w Gujanie, tam gdzie się ksiądz arcybiskup Jones wytruł cyjankiem razem z całą swoją skatolicyzowaną Farą i probostwem. Jakim diabelskim pomiotem musi być ksiądz bonifrat Jan Grande ażeby polecać ludziom dla zachowania wiary katolickiej jedzenie mięsne, wiedząc o tym iż mięsożerstwo sprzyja nowotworom czy chorobie alzheimera. Jarski, wegański system odżywiania przedłuża życie i to nawet dwukrotnie. Typowo mięsożerne populacje mają przeciętną życia około 30 lat. Wegańskie dobrze ponad sto. Czyżby bonifrat skatolicyzowany chciał swoją iście piekielną radą odseparować się od New Age, Okultyzmu i religii Wschodu? A może chodzi mu o to, aby się ludziom szybko umierało na ciężkie choroby? W dzisiejszej dobie Czterech Nowych Grup Pokarmów wskazanych naukowo, w których nie ma żadnych mięs ani rybki nawet, takie pomysły katolikusa alkoholikusa to prawdziwa Granda! Katolickie Stowarzyszenia Lekarzy nie chcą jarstwa w szpitalach, gdyż nawet samo słowo jarski oznacza zdrowy, a nie tylko roślinny. Oto zbrodnia organizacji katolickiej na społeczeństwie!

 

Życzymy homo katholikusom udanego pawia po spożyciu alkoholu, papieroska który robi dziurę ozonową i wieprzowinki o smaku i składzie ludzinki oraz udanego leczenia psychiatrycznego!

Podobne artykuły


88
komentarze: 68 | wyświetlenia: 45970
18
komentarze: 14 | wyświetlenia: 5704
15
komentarze: 7 | wyświetlenia: 17244
15
komentarze: 3 | wyświetlenia: 33793
90
komentarze: 98 | wyświetlenia: 66309
72
komentarze: 75 | wyświetlenia: 27728
26
komentarze: 39 | wyświetlenia: 11007
17
komentarze: 19 | wyświetlenia: 7981
17
komentarze: 3 | wyświetlenia: 9434
39
komentarze: 19 | wyświetlenia: 7141
386
komentarze: 337 | wyświetlenia: 417068
124
komentarze: 93 | wyświetlenia: 63030
100
komentarze: 62 | wyświetlenia: 48599
 
Autor
Artykuł  madia,  10/03/2008

Po pierwsze przydałoby się poprawić to, że nie ma polskich znaków (przynajmniej ja nie widzę ą, ś, itd.). Po drugie co prawda nie podobają mi się metody jakimi posługuje się kościół ale nie jest sektą (bo nie jest tak określony). Po trzecie dla mnie to nie jest artykuł tylko krzyki jakiegoś strasznie nawiedzonego człowieka. A fanatyzm jest niebezpieczny w każdej postaci. Jednym słowem : kiepsko

  ,  10/03/2008

No wiem, przydałoby się poprawić polskie znaki. Co to znaczy "nie jest tak określany"? Przez kogo? Jakie fragmenty są Twoim zdanie oznaką bycia nawiedzonym? Ten artykuł oprócz paru drobnych spekulacji tylko wyjawia prawdę historyczną. I krzyków też zbyt wielu nie ma. Pozdrawiam.

  madia,  10/03/2008

Chodziło mi o to, że nie określa się kościoła jako sekty, jeśli weźmiemy pod uwagę zarejestrowane związki wyznaniowe,bo w polskim prawie nie ma czegoś takiego jak sekta. A jeśli chodzi o krzyki ...to chodzi mi ogólnie o styl artykuły...jest napisany słownictwem dość napastliwym. Czytając go wyobrażałam sobie gościa, który stoi na środku miasta i wykrzykuje to i owo. Poza tym o ile wiem u nas inkwizycji nie było: "Polska państwem bez stosów".

Uważasz, że kościół nie jest sektą bo "nie jest tak określony" hm. ciekawe...
Uważasz, że sektą jest new age bo jest tak określone w prasie, radio i telewizji? A kościół scjentologiczny też jest sektą bo tak jest nazwany przez fanatycznych niszczycieli jakiejkolwiek duchowości? Krysznowcy też? Przecież ich też tak nazwano! Czy w ogóle kumasz co piszesz? Sektą jest więc dla ciebie ta organiz ...  wyświetl więcej

Jak ktoś nie che SŁUCHAĆ to krzyczy się Z ROZPACZY! I takiego krzyku NIE WOLNO NAM IGNOROWAĆ!

Zastrzeżenia wobec wiarygodności opisów ze świętych ksiąg dobitnie sformułował m.in. urodzony w Szkocji filozof, pisarz i historyk David Hume(1711-1776) w swoim dziele „Badania dotyczące rozumu ludzkiego”, które wstrząsnęło mocno podstawami filozofii jego czasów. Jego zastrzeżenia nie straciły nic na swojej aktualności:

„[...]silnym zarzutem przeciwko relacjom o faktach nadprzyrodzonych i

...  wyświetl więcej

Nie ze wszystkim się zgadzam w tym artykule ,ale zgadzam się że jest KK SEKTĄ i to niebezpieczna .

Owszem, stosy były, procesy czarownic także były.

hej, skoro z tekstu wynika że jest na licencji domeny publicznej, to łaskawie to zmień autorze :) (klikasz edycja artu i ustawienia zaawansowane)

  racjonalista  (www),  10/03/2008

Nie - popraw i przemyśl. Lub najpierw przemyśl a później popraw.

  racjonalista  (www),  10/03/2008

Acha - zapomniałem ocenić te oto wynurzenia (przyznaję że w niektórych momentach przyznaję - oho ho) Popraw. Wrzuć jeszcze raz a zobaczymy. Jak będzie kiepski to wywalimy.

  racjonalista  (www),  11/03/2008

Mam patynie do Administracji. Ponoć przeglądacie komentarze w takim razie nie zauważyliście, że coś takiego powinno być już dawno usunięte. Zacytuje tutaj wycinek z tego śmiecia, jaki znajduje się powyżej. - Wnioskujemy o natychmiastowe usunięcie kutasów Katolickiego…- Czyżby wyrażenie kutasów nie naruszało tutaj dobrych obyczajów. Czyżby używanie kutasów i innych określeń było zgodne z regulaminem tutaj panującym. Oczekuje na odpowiedź.

Gwoli ścisłości, kutas to rodzaj frędzelka, który jest dość wszechobecny w strojach kleru KK np.: przy czapeczce biskupiej czy proboszczowej. Ale w czym autorowi te kutasy przeszkadzają to to ja na prawdę nie rozumiem. Chyba jest uprzedzony do frędzelków i innych pomponów...

  ,  11/03/2008

Formatowanie tekstu jest takie, że się czytać nie da. Weźże to chłopie zrób czytelnie, jak już dodajesz coś do katalogu. Polskie literki i przede wszystkim jakieś akapity porób, żeby tekst miał ręce i nogi, bo się nie da przez niego przebrnąć w jego obecnym kształcie..

  racjonalista  (www),  11/03/2008

Co się stało? W pierwszej chwili nie poznałem. Zimno ci czy to tylko przykrywka.

  oldml,  11/03/2008

Counter "liczy" na anonimowość :)

  ,  12/03/2008

Wiosna, mikroby dostają kociokwiku usiłując się rozmnażać cudzym kosztem, to trzeba dbać o siebie :-)

  racjonalista  (www),  12/03/2008

Tak tak. A świstak siedzi i zawija - z tą czapką to ściema :-) W filmie „Znaki” też zawijali sobie głowy aby kosmici nie mogli odczytać ich myśli lecz używali – sreberka.

  ,  13/03/2008

Ha ha! Zdemaskowałeś mnie. Tak na prawdę to o magnetokraftach drugiej generacji usłyszałem pierwszy raz z 10 lat temu na wykładzie Eleonory (ZP) w krakowskim CUDzie. Ponoć ufoludki w niewidzialnych statkach kosmicznych obserwują każde kroki co bardziej świadomych ich istnienia osobników nieubłaganie krążąc nad nimi. Od tamtej pory rzadko wyciągam sreberko spod czapki. Grafitowej osłonki też nie ściągam. ;-)

  oldml,  13/03/2008

Myślę, że od sreberka lepszy byłby ołów :)

  oldml,  13/03/2008

ERROR

  marseb1,  16/03/2008

Po czesci zgadzam sie z twoja opinia, nie podoba mi sie tylko forma w jakiej to przedstawiles. Mysle ze jestes jeszcze bardzo mlody i za bardzo angazyjesz sie emocjonalnie. Bardzo szybko mozesz sie wypalic. Prosze nie siegaj po zadne srodki wspomagajace...

  ,  16/03/2008

Jakbyś nie zauważył to ja tylko wkleiłem cudzy tekst.

No właśnie, i to bez obróbki...

Tak autor jest chyba bardzo młody i niedoświadczony dlatego też zieje młodzieńczą nienawiścią lecz przedstawiając w ten sposób racje nigdy nie uzyska poparcia. Aż dziw bierze, że to tutaj jeszcze się znajduje. Zresztą obrażając innych obraża również i twórców tego portalu czy serwisu (sam nie wiem jak to nazwać) i was również chociaż tego nie widzicie. Być może również i tutaj znajduje się więcej ...  wyświetl więcej

  ,  16/03/2008

Jakbyś nie zauważył to ja tylko wkleiłem cudzy tekst.

Poczytaj sobie teksty psychomanipulacja.pl to zobaczysz pod płaszczykiem gładkości i układności - zakamuflowaną nienawiść i fanatyzm! serwis ten dyszy nienawiścią do wszystkiego co sie rusza i ma znamiona duchowości ze wschodu np. New Age. Czy znalazłeś tam jakąś z innych religii, czy ruchów religijnych czy filozoficznych której by NIE KRYTYKOWAŁ i przed którą by nie ostrzegał? Za wyjątkiem jedynej. He.
Ale tyle jest religii na świecie! A Bóg tylko JEDEN przecie!

Sekta ta dokonała bestialskiego, zbrojnego podboju narodu polskiego około 1000 lat temu. Wymordowana została ponad połowa polskiej populacji, narzucona została obca naszej kulturze ideologia rzymskiego imperium, a do dziś dnia nikt tej sekty nie rozliczył z jej bandyckich zbrodni.

Przecież to historycznie głupoty są.

  racjonalista  (www),  19/03/2008

Dokładnie proszę p.Krzysztofie sprecyzować, w którym to momencie są to bzdury oraz podać odpowiednie dowody obalające tezy zawarte w artykule. Tylko bez bzdur proszę, bo tego nie zniosę. Fakt po fakcie.

Dowód że to głupoty są! Dowód dostarcz! Fakty jakieś!

  Mat87,  11/04/2008

fakt, dość ostre słowa aczkolwiek chyba nie da się tu niczego zakwestionować, nie jestem pewien co do tej wymordowanej ludności..

929 - pod naporem dwudziestodniowego oblężenia wojsk niemieckich pasa Gana - główny gród Dalemińców (Głomaczów). Wojska niemieckie urządzają masową rzeź ludności.

To chyba jakiś początek serii, jeśli o historie chodzi, pełno było takich masakr od zachodu idących, powstania i reakcje pogańskie też były, wszystkie ważniejsze wyginęły... Tyle, że trzeba to policzyć, oszacować... A to bliżej k

...  wyświetl więcej

  Prema Dharmin  (www),  18/03/2008

O, widzę że te krzaczki już poprawione, chociaż kilka jeszcze zostało:( No to przeczytałem, bo wcześniej się nie dało. I daję 5 punktów, za odwagę i zwięzłe ujęcie tematu. Przydałaby się bibliografia, bo temat historycznie wzbudza kontrowersje. Jak większość postrzega mniejszości już trochę tekstów jest w serwisie, to dla równowagi jak mniejszości postrzegają większość też myślę że powinno być.

  racjonalista  (www),  19/03/2008

i proszę a jednak można. W takim razie i zmieniam punktację na - więcej.

  oldml,  19/03/2008

Ja też, ale nieznacznie, bo błędów jeszcze sporo :(

  ,  19/03/2008

Tekst jak młot, ostro łupie, ale PRAWDA czasem potrzebuje wyrazić się w mocnych słowach.

  racjonalista  (www),  19/03/2008

Młot Tthora lub miecz Damoklesa wiszący nad głową.
Zaraz wrzawa się podniesie, bo znów kk jest prześladowany na świecie. Lecz dobro dobrem się odpłaca i obłuda nie popłaca. Zaraz zaraz jak to było, że kto mieczem wojuje – no tak a i kij ma dwa końce. No to już kończę.

  oldml,  19/03/2008

Ano! Sporo tu nienawiści.

Jeśli prawdę historyczną nazywasz nienawiścią... to czymże jest nienawiść hę? Przecież kościół przyznał się do krucjat krzyżowych, antysemityzmu i innych tam takich... ale nie o to przecież chodzi by tu się spierać. Napadanie na ganeśa i odsądzanie go od czci i wiary za to tylko że wstawił taki tekst nie jest ładne, ani zachęcające dla niego.
Skoro tyle uwag krytycznych pod jego adresem to ...  wyświetl więcej

  oldml,  20/03/2008

"Dajmy ganeśowi szansę, a nie tak od razu huzia na niego" szansę miał i ma. Dość długo doprowadza tekst do czytelności. Długo Cię nie było, więc nie masz już szansy zobaczyć jak wyglądał na początku i dobrze.

Ja kościołów żadnych nie będę bronił, ale według mnie nienawiści nienawiścią nie zmienimy.

Już nie raz pisałem, że wegług mnie nie ma ludzi "złych", a są tylko ludzie robiący "złe uczynki" - niestety.

Może pracuje i nie ma czasu, nie każdy jest od razu geniuszem komputera. Też się uczyłam jak pracować na edytorze i miałam z tym sporo kłopotu he. Czasem innym idzie trochę dłużej tym bardziej im bardziej się załamują nieprzychylnymi komentarzami. A takich sporo było. Sam wiesz.

  oldml,  20/03/2008

ERROR

  virtu,  14/05/2008

Za dużo pytajników i wykrzykników.

Bardzo dużo agresji - to widać na pierwszy rzut oka mimo kiepskiego formatowania.
Z tego względu nie przeczytałem całości, a jedynie po "łebkach" - szkoda mi trochę czasu.
Kto potrafi zdystansować się do instytucji KK bez żywienia do niej urazy, bezsprzecznie życie ma łatwiejsze - tego życzę autorowi.
Walka w ten sposób nie jest sposobem - wyrzuty, jakie skierowane pod adresem ...  wyświetl więcej

A nie uczyli cię, że uzdrowienie następuje poprzez silne, psychiczne myślenie o tym że się jest zdrowym? Psychika może dużo pomagać chorym na ciężkie choroby i jeśli się nastawią na to że "są zdrowi" - to będą mieć łatwiejszą walkę z chorobą.

Natomiast nigdy nie słyszałam o tym, że ktoś zaszedł w ciążę "z powietrza" i jest to wierutna głupota i bzdura. Żydzi mają dowody na to, że Jezus się

...  wyświetl więcej

Psychika jest tylko narzędziem - nie prawem.
A prawa istnieją i warunkują sytuacje kiedy to cofa się nowotwór, regeneruje się zwyrodniały kręgosłup itp.
Dziwię się, że mając otwarty umysł uważasz powstanie zygoty w zdrowym, pozbawionym karmicznych długów organizmie (powodowane oczywiście tzw. "siłami wyższymi") za niemożliwe nazywając je wierutną głupotą i bzdurą.
Sam fakt, że ...  wyświetl więcej

Szczekanie, sranie w banię i tekst dziecka z gimnazjum, które chciało zabłysnąć... głupotą... Równie dobrze sektą jest wolność, bo zawsze ludzie byli rządzeni przez kogoś, a teraz się im odbiera władzę i każdy robi, co chce. Albo MCDonalds lub Cola - uzależnia, ma silnego przywódcę znanego powszechnie, ma swoje sekrety, może zabijać, itd., itp.
A tak w ogóle, to dla mnie nie jest przepisem ...  wyświetl więcej

A przepraszam bardzo, czy dowody na to że KK głosi czystą prawdę macie? Uwierzyliście na słowo, nie macie pojęcia tak naprawdę czy to, co głoszą księża jest prawdą czy nie. Nauczcie się tolerować też inne poglądy, wymagacie od ludzi niewierzących aby nie pisali takich tekstów obrażających waszą religię. Wy też zaakceptujcie czyjeś poglądy, które nie są zgodne z waszymi wierzeniami, tak jak my mamy ...  wyświetl więcej

Tak kościół katolicki jest sektą religijną która odeszła od pierwotnego chrześcijaństwa. A stała się największą sektą bo była i jest najbardziej wojowniczą ,krwawą,obłudną i bezwzględną sektą jaka zaistniała w dziejach cywilizacji ludzkich.Rządzoną przez bezwzględnych , zboczonych i sadystycznych kapłanów którzy ogniem i mieczem narzucali swoją wiarę innym narodom. Jakim trzeba być zboczonym i sad ...  wyświetl więcejDodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska