Login lub e-mail Hasło   

Różnice pomiędzy językami HTML 4 oraz HTML 5 - cz. II

Na początek: jest to dalsza część wczorajszego opisywania różnic pomiędzy językami HTML 4 oraz HTML 5 :) Nieobecne elementy: Poniższych elementów nie ma w HTML 5,...
Wyświetlenia: 2.634 Zamieszczono 31/03/2008

Na początek: jest to dalsza część wczorajszego opisywania różnic pomiędzy językami HTML 4 oraz HTML 5 :) Nieobecne elementy:
Poniższych elementów nie ma w HTML 5, ponieważ efekt ich działania dotyczy wyglądu aplikacji (prezentacji) i lepiej jest je wyświetlać za pomocą języka CSS:

 • basefont
 • big
 • center
 • font
 • s
 • strike
 • tt
 • u

Poniższych elementów nie także ma w języku HTML 5, ponieważ ich stosowanie miało zły wpływ na usability i dostępność aplikacji dla użytkownika końcowego.

 • frame
 • frameset
 • noframes

Poniższe elementy nie są dołączone, ponieważ były wykorzystywane bardzo rzadko, tworząc zamieszanie lub mogą zostać zastąpione przez inne podobne elementy:

 • acronym - nie został dołączony ponieważ tworzy on zbyt wiele nieporozumień. Można w zamian stosować abbr dla skrótów (ang. abbreviations).
 • applet - stał się przestarzały względem object.
 • isindex
 • dir - stał się przestarzały względem ul.

Brakujące atrybuty:
Niektóre atrybuty języka HTML 4 nigdy więcej nie będą dostępne w wersji piątej.

 • atrybut accesskey w a, area, button, input, label, legend i textarea.
 • atrybuty rev i charset w link i a.
 • atrybuty shape i coords w a.
 • atrybut longdesc w img i iframe.
 • atrybut target w link.
 • atrybut nohref w area.
 • atrybut profile w head.
 • atrybut version w html.
 • atrybut name w map, img, object, form, iframe, a (w zamian można zastosować id).
 • atrybut scheme w meta.
 • atrybuty archive, classid, codebase, codetype, declare i standby w object.
 • atrybuty valuetype i type w param.
 • atrybuty charset i language w script.
 • atrybut summary w table.
 • atrybuty headers, axis i abbr w td i th.
 • atrybut scope w td.

W dodatku, HTML 5 nie posiada atrybutów odpowiedzialnych za wygląd na stronie (prezentacji), które były w wersji 4. Zostały one przeniesione do arkusza CSS, będącego właściwym miejscem na definiowanie wyglądu strony:

 • atrybut align w caption, iframe, img, input, object, legend, table, hr, div, h1, h2, h3, h4, h5, h6, p, col, colgroup, tbody, td, tfoot, th, thead, tr i body.
 • atrybuty alink, link, text i vlink w body.
 • atrybut background w body.
 • atrybut bgcolor w table, tr, td, th i body.
 • atrybut border w table, img i object.
 • atrybuty cellpadding i cellspacing w table.
 • atrybuty char i charoff w col, colgroup, tbody, td, tfoot, th, thead i tr.
 • atrybut clear w br.
 • atrybut compact w dl, menu, ol i ul.
 • atrybut frame w table.
 • atrybut frameborder w iframe.
 • atrybut height w iframe, td i th.
 • atrybuty hspace i vspace w img i object.
 • atrybuty marginheight i marginwidth w iframe.
 • atrybut noshade w hr.
 • atrybut nowrap w td i th.
 • atrybut rules w table.
 • atrybut scrolling w iframe.
 • atrybut size w hr, input i select.
 • atrybut style we wszystkich elementach z wyjątkiem font.
 • atrybut type w li, ol i ul.
 • atrybut valign w col, colgroup, tbody, td, tfoot, th, thead i tr.
 • atrybut width w hr, table, td, th, col, colgroup, iframe i pre.

API
HTML 5 wprowadza kilka API, które pomagają w tworzeniu aplikacji internetowych. Mogą być one stosowane razem z nowymi elementami wprowadzonymi do aplikacji: Rozszerzenia do HTMLDocument
HTML 5 poszerzył interfejs HTMLDocument z DOM Level 2 HTML. Interfejs jest teraz zaimplementowany na wszystkich obiektach implementujących interfejs Document.

 • getElementsByClassName() - aby wybrać elementy poprzez ich nazwę klasy. Sposób w jaki jest zdefiniowana ta metoda pozwala jej na pracę z jakąkolwiek zawartością z atrybutami class i obiektem Document, taki jak SVG i MathML.
 • innerHTML
 • activeElement oraz hasFocus
 • getSelection()
 • designMode i execCommand(), które są często stosowane do edycji dokumentów.

Rozszerzenia do HTMLElement
Interfejs HTMLElement posiada także kilka dostępnych rozszerzeń w języku HTML 5:

 • getElementsByClassName()
 • innerHTML
 • classList
Dzisiejszy post jest dokończeniem poprzedniego wpisu.

Czytaj także:

Oryginał artykułu

Podobne artykuły


16
komentarze: 5 | wyświetlenia: 9195
9
komentarze: 0 | wyświetlenia: 2915
49
komentarze: 18 | wyświetlenia: 65726
37
komentarze: 9 | wyświetlenia: 29199
17
komentarze: 4 | wyświetlenia: 14947
15
komentarze: 5 | wyświetlenia: 33358
13
komentarze: 2 | wyświetlenia: 23212
12
komentarze: 3 | wyświetlenia: 30352
12
komentarze: 2 | wyświetlenia: 18677
11
komentarze: 1 | wyświetlenia: 10792
11
komentarze: 1 | wyświetlenia: 87008
11
komentarze: 2 | wyświetlenia: 33508
10
komentarze: 5 | wyświetlenia: 20584
10
komentarze: 2 | wyświetlenia: 6336
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy


Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska