Login lub e-mail Hasło   

Apel freiburdzki w sprawie ochrony przed elektrosmogiem

APEL FREIBURDZKI 09.10.2002 IGUMED Interdisziplinäre Gesellschaft für Umweltmedizin e.V. W trosce o zdrowie naszych bliźnich zwracamy się jako lekarki i l...
Wyświetlenia: 3.650 Zamieszczono 03/04/2008

APEL FREIBURDZKI 

 

09.10.2002

IGUMED
Interdisziplinäre Gesellschaft für Umweltmedizin e.V.


W trosce o zdrowie naszych bliźnich zwracamy się

 jako lekarki i lekarze różnych specjalizacji medycznych

 do zespołów medycznych,

do osób odpowiedzialnych w służbie zdrowia i polityce

 oraz do całej społeczności.

 

 

W ostatnich latach zauważyliśmy u naszych pacjentek i pacjentów dramatyczny wzrost ciężkich i przewlekłych chorób, a zwłaszcza:

 

·    zaburzenia w nauce, zaburzenia koncentracji i zaburzenia w zachowaniu u dzieci (np. hyperaktywność),

·    skoki ciśnienia krwi, które coraz trudniej opanować przy pomocy środków medycznych,

·    zaburzenia rytmu serca,

·    zawały serca i udary mózgu u coraz młodszych osób,

·    choroby degeneracyjne mózgu (np. choroba Alzheimera) i epilepsje,

·    choroby nowotworowe jak leukemia i guzy mózgu.

 

Poza tym obserwujemy u pacjentów coraz częstsze występowanie różnorodnych zaburzeń, często jako zaburzeń psychosomatycznych, takich jak:

 

 • bóle głowy i migreny,
 • chroniczne wyczerpanie,
 • wewnętrzny niepokój,
 • bezsenność oraz zmęczenie w ciągu dnia,
 • szmery w uszach,
 • podatność na infekcje,
 • nerwobóle i bóle tkanki miękkiej, których nie można wytłumaczyć za pomocą zwykłych przyczyn, a można tylko nazwać najbardziej jaskrawe symptomy.

 

Ponieważ warunki mieszkaniowe naszych pacjentów oraz ich otoczenie są nam znane, widzimy, zwłaszcza po zadaniu ukierunkowanych pytań, coraz większy i wyraźny związek czasowy i przestrzenny między występowaniem tych schorzeń a początkiem obciążenia falami radiowymi, np. w formie:

 

 • instalacji stacji nadawczych telefonii komórkowej,
 • intensywnego używania telefonów komórkowych,
 • zainstalowania telefonów bezprzewodowych w domu lub w sąsiedztwie.

 

Nie możemy już dłużej wierzyć w czysty zbieg okoliczności, ponieważ:

 

 • zbyt często zauważamy intensywniejsze występowanie określonych chorób w obszarach lub domach mieszkalnych, gdzie występuje duże natężenie fal radiowych,
 • zbyt często stan chorego, po wielu miesiącach lub latach ciężkiego stanu, szybko poprawia się po zredukowaniu lub wyeliminowaniu fal radiowych w otoczeniu pacjenta,
 • zbyt często przy pomiarach biologicznych potwierdzone zostaje duże natężenie fal elektromagnetycznych w miejscach naszych obserwacji.

 

Na podstawie naszych codziennych doświadczeń uważamy, że wprowadzona w 1992 roku technologia telefonii komórkowej - która w międzyczasie pokryła cały obszar, a w 1995 r. wprowadziła do sprzedaży telefony bezprzewodowe - jest jednym z istotnych powodów tego fatalnego rozwoju!

 

Nikt nie może się już całkowicie uwolnić od tych pulsujących mikrofal. Zwiększają one ryzyko już istniejących chemicznych i fizycznych oddziaływań środowiska, obciążając dodatkowo system immunologiczny i mogą zniszczyć jeszcze funkcjonujący dotychczas mechanizm wyrównywania rozregulowań organizmu.

Zagrożone są zwłaszcza kobiety ciężarne, dzieci, młodzież, ludzie starzy i chorzy.

 

Nasze starania terapeutyczne w celu powrotu do zdrowia coraz częściej pozostają bez powodzenia. Przyczyną tego jest przenikanie promieniowania w miejscu zamieszkania i w pracy - zwłaszcza w pokojach dzieci i w sypialniach, które uważamy za najważniejsze miejsca służące zrelaksowaniu się, regeneracji, co ma podstawowy wpływ na zdrowie i - co prowadzi do nieustającego stresu i przeszkadza w podstawowym procesie leczenia chorych.

 

Ze względu na ten niepokojący rozwój czujemy się zobowiązani opublikować nasze spostrzeżenia, zwłaszcza, że słyszymy, że sąd niemiecki potraktował zagrożenie ze strony nadajników telefonii komórkowej jako - czysto teoretyczne - (zob. orzeczenia Federalnego Trybunału Konstytucyjnego w Karlsruhe i Sądu Administracyjnego w Mannheim z wiosny 2002 roku).

 

To, co przeżywamy na co dzień, nie jest czymś hipotetycznym! Uważamy, że wzrastająca liczba przewlekle chorych jest skutkiem nieodpowiedzialnej polityki, która, zamiast chronić ludność przed krótkotrwałym, a zwłaszcza długotrwałym oddziaływaniem promieniowania telefonii komórkowej, podporządkowuje się dyktatowi najbardziej niebezpiecznej technologii.

Jest to dla nas początek poważnego rozwoju, który zagraża zdrowiu wielu ludzi. Nie możemy już dłużej pocieszać się myślą o dalszych, nierealnych wynikach badań, które często znajdują się pod naciskiem przemysłu, podczas gdy ignorowane są badania będące jednoznacznymi dowodami. Uważamy, że konieczne jest natychmiastowe działanie!

 

Jako lekarze jesteśmy przede wszystkim obrońcami naszych pacjentów. W interesie wszystkich dotkniętych, których podstawowe prawo do życia i nietykalności cielesnej stało się grą, apelujemy do ludzi odpowiedzialnych w polityce i służbie zdrowia.

 

Wspomóżcie swoim wpływem nasze dążenia do:

 

·     natychmiastowego wprowadzenia nowych wymogów, aby techniki komunikacji spełniały wymagania zdrowotne, z niezależnymi, bezstronnymi badaniami ryzyka,

·  masowego zredukowania zasięgu i mocy nadawczych dla zmniejszenia wpływu promieniowania radiowego w pomieszczeniach służących do snu i regeneracji,

·      wstrzymania rozbudowy technologii telefonii komórkowej, aby nie wzrastało obciążenie falami radiowymi,

·      prawa do współdecydowania ludności i gmin przy planowaniu umiejscowienia anten, co w krajach demokracji powinno być czymś oczywistym,

·      wyjaśnienia ludności, a zwłaszcza użytkownikom telefonów komórkowych, o zagrożeniu zdrowia w wyniku oddziaływania pola elektromagnetycznego i apel o bardziej świadome ich używanie oraz zakazu używania telefonów komórkowych przez dzieci i ograniczenie ich używania przez młodzież,

·    zakazu używania telefonów komórkowych i telefonów bezprzewodowych w przedszkolach, szkołach, szpitalach, domach starców, kinach, teatrach, w miejscach użyteczności publicznej i w środkach komunikacji podobnie jak w przypadku zakazu palenia tytoniu,

·      wprowadzenia stref wolnych od telefonów komórkowych analogicznie do stref, w których zakazany jest ruch samochodowy,

·      zmiany standardów dla telefonów bezprzewodowych w celu zredukowania intensywności promieniowania i ograniczenie tego promieniowania do rzeczywistego czasu używania telefonu, a także wyeliminowania pulsowania krytycznego ze względów biologicznych,

·    niezależnych od przemysłu badań, uwzględniających bogate wyniki badań już przeprowadzonych oraz uwzględnienie naszych lekarskich obserwacji.

 

IGUMED  

Interdisziplinäre Gesellschaft für Umweltmedizin e. V.

 

Pierwsi, którzy podpisali apel

Dr.med. Thomas Allgaier, medycyna ogólna, medycyna środowiskowa, Heitersheim
Dr.med. Christine Aschermann, neurolog, psychoterapia, Leutkirch
Dr.med.Waltraud Bär, medycyna ogólna, leczenie środkami naturalnymi, medycyna środowiskowa, Wiesloch
Dr. med. Wolf Bergmann, medycyna ogólna, homeopatia, Freiburg
Dr. med. H. Bernhardt, pediatria, Schauenburg
Dr. med. Klaus Bogner, medycyna ogólna, Friedrichshafen
Dr. Karl Braun von Gladiß,  medycyna ogólna, medycyna psychosomatyczna, Teufen
Hans Brüggen, iternista, schorzenia oskrzelowo - płucne, medycyna środowiskowa, alergologia, Deggendorf
Dr. med. Christa-Johanna Bub-Jachens, lekarz ogólny, leczenie środkami naturalnymi, Stiefenhofen
Dr. med. Arndt Dohmen, lekarz chorób wewnętrznych, Bad Säckingen
Barbara Dohmen, medycyna ogólna, medycyna środowiskowa, Bad Säckingen
Verena Egret, lekarka, Kötzting
Dr. med. Joachim Engels, lekarz chorób wewnętrznych, homeopata, Freiburg
Karl - Reiner Fabiś, lekarz praktykujący
Dr. med. Gerhilde Gabriel, lekarka, Monachium
Dr. med. Karl Geck, psychoterapia, Murg
Dr. med. Jan Gerhard, pediatria, psychiatria dzieci i młodzieży, Ahrensburg
Dr. med. Peter Germann, lekarz, medycyna środowiskowa, homeopatia, Worms
Dr. med. Gertrud Grünenthal, medycyna ogólna, medycyna środowiskowa, Bann
Dr. med.
Michael Gülich, lekarz, Schopfheim
Julia Gülich, psychoterapia, Korbach
Dr. med. Wolfgang Haas, lekarz chorób wewnętrznych, Dreieich
Dr. med.
Karl Haberstig, medycyna ogólna, psychoterapia, psychosomatyka, Inner - Urbers
Prof. Dr.med. Karl Hecht, specjalista medycyny stresu, zaburzeń snu, medycyny chrono- i kosmicznej, Berlin
Dr. med. Bettina Hövels, medycyna ogólna, Lörrach
Walter Hofmann, psychoterapia, Singen
Dr. med. Elisabeth Hoppel, leczenie środkami naturalnymi, ortopedia, Dorfen
Dr. med. Rolf Jansen, pediatria, Waldshut - Tiengen
Dr. med. Peter Jaenecke, stomatolog, Ulm
Beate Justi Psychoterapia, Hannover
Michaela Kammerer, lekarka, Murg
Karl Kienle, lekarz praktykujący homeopatia, kręgarstwo, leczenie środkami naturalnymi, Schongau
Dr. med. Monika Kuny, psychoterapia, Grünwald
Dr.med. Michael Lefknecht, medycyna ogólna, medycyna środowiskowa, Duisburg
Dr. med. Volker zur Linden, lekarz chorób wewnętrznych, Bajamar
Dr. med. Martin Lion, lekarz, homeopatia, Ulm
Dr. med. Dagmar Marten, lekarka, Ochsenfurt
Dr. Rudolf Meierhöfer, stomatolog, Roth
Dr. med. Rudolf Mraz, psychoterapia, leczenie środkami naturalnymi,
 

Dr. med. Otto Pusch, medycyna nuklearna, Bad Wildungen
Dr.med. Josef Rabenbauer, psychoterapia, Freiburg
Elisabeth Radloff- Geck, lekarka, psychoterapia, homeopatia, Murg
Dr. med. Anton Radlspeck, lekarz praktykujący, leczenie środkami naturalnymi, Aholming
Barbara Rautenberg, medycyna ogólna, medycyna środowiskowa, Kötzting
Dr. med.
Christof Rautenberg, internista, Kötzting
Dr. med. Hans- Dieter Reimus, stomatolog, Oldenburg
Dr. med. Ursula Reinhardt, medycyna ogólna, Bruchköbel
Dr. med. Dietrich Reinhardt, lekarz chorób wewnętrznych, Bruchköbel
Dr. med. Andreas Roche, medycyna ogólna, Kaiserslautern
Dr. med. Bernd Salfner, Pediatria, alergologia, Waldshut- Tiengen
Dr. med. Claus Scheingraber stomatolog, Monachium
Dr. med.
Berd Maria Schlamann, stomatolog, lekarz praktykujący, Ahaus-Wessum
Dr. med. Hildegard Schuster, psychoterapia, Lörrach
Norbert Walter, medycyna ogólna, leczenie środkami naturalnymi, Bad Säckingen
Dr. med. Rosemarie Wedig, lekarka, psychoterapia, homeopatia, Düsseldorf
Dr. med. Günter Theiss, medycyna ogólna, Frankfurt
Prof. Dr.med. Otmar Wassermann, toksykologia, Schönkirchen
Prof. Dr. med. H.-J. Wilhelm, laryngologia, foniatria, Frankfurt
Dr. med. Barbara Würschnitzer-Hünig, dermatologia, alergologia, medycyna środowiskowa, Kempten
Dr. Dr. med. Ingo Frithjof Zürn, medycyna ogólna, schorzenia układu żylnego, leczenie środkami naturalnymi, medycyna środowiskowa, Nordrach

LISTA osób popierających APEL FREIBURDZKI

Dr. med. Wolfgang Baur, medycyna ogólna, psychoterapia, medycyna środowiskowa, Vienenburg
Prof.Dr. Klaus Buchner, fizyk, Monachium
Volker Hartenstein, członek Bawarskiego Landtagu, Ochsenfurt
Maria i Bruno Hennek, Zespół Samopomocy osobom poszkodowanym w wyniku działania odczynników chemicznych i środków ochrony drewna, Würzburg
Dr. Lebrecht von Klitzing, fizyk medycyny, Stokelsdorf
Wolfgang Maes, biologia materiałów i analityka środowiska, Neuß
Helmut Merkel, Przewodniczący Związku Biologów i Materiałoznawców, Bonn
Peter Neuhold, lekarz praktykujący, Berlin
Prof.Dr. Anton Schneider, Kierownik Naukowy Instytutu Biologii Materiałów i Ekologii, Neubeuern
Dr. Birgit Stoker, Przewodnicząca Związku Samopomocy dla uczulonych na działanie pól elektromagnetycznych, Monachium
Prof. Dr. Alfred G. Swierk,  Meinz
Dr. Ulrich Warnke, Biofizyka, biopsychologia, biomedycyna, Saarbrucken

 

IGUMED
Interdisziplinäre Gesellschaft für Umweltmedizin e. V.

IGUMED, Bergseestr.
57, 79713 Bad Säckingen
Tel. 07761 913490, FAX 913491, e-mail: igumed@gmx.de
Interdyscyplinarne Towarzystwo Ochrony Medycznej IGUMED (Niemcy)

 

Treść "Apelu" wzięto ze strony:  www.iddd.de/umtsno/plfreib.htm

Podobne artykuły


72
komentarze: 36 | wyświetlenia: 92182
86
komentarze: 183 | wyświetlenia: 100713
37
komentarze: 33 | wyświetlenia: 356802
31
komentarze: 17 | wyświetlenia: 26060
29
komentarze: 18 | wyświetlenia: 371798
23
komentarze: 8 | wyświetlenia: 1306095
42
komentarze: 15 | wyświetlenia: 14419
39
komentarze: 19 | wyświetlenia: 36629
39
komentarze: 33 | wyświetlenia: 222797
33
komentarze: 8 | wyświetlenia: 79127
17
komentarze: 3 | wyświetlenia: 39303
 
Autor
ArtykułCiężko oceniać sma artykuł bo kiedy wejdzie na listę artykułków przyjętych mało kto się nim zainteresuje tak że oceny nie wystawiam.
Podpisuje się za to pod apelem i sądze że wszyscy powinniśmy to zrobić, w USA takie badania i zaobserwowane wyniki były już na początku lat 80 dlatego też byłem bardzo przeciw Telefoni komurkowej.

  oldml,  03/04/2008

Zdecydowanie się z tobą nie zgadzam i piąteczkę wystawiam.
Apel słuszny – choć wielkiego rezultatu pewnie nie przyniesie na skalę globalną, ale jednostki mogą się trochę zastanowić.

  racjonalista  (www),  03/04/2008

Apel jest słuszny i jestem zdecydowanie za tak niemniej jest problem. Przed moim skrywanym imieniem i nazwiskiem nie mogę dodać Prof. Dr. dlatego też głos mój i wielu podobnych nie będzie usłyszany. Wiem to z praktyki ponieważ to co jest napisane mówię jasno i zdecydowanie od 20 lat. Czy to coś dało. Nic. Boję się - nie stop. Nie tak. Nie boję się, lecz sądzę że z tej drogi niestety nie ma jak zawrócić.

  oldml,  03/04/2008

Bo na wielką skalę jest to droga konsumpcji :-/
Na szczęście wg Patryka Geryla w 2012r. zostanie to naprawione „odgórnie” ;-)

Co do komurek i 2012 to zobacz muj komentarz w artykule "swiat_sie_zmieni_rok_2012" tam o tym napisałem :D co wedle najłagodniejszych przewidywań może się wydarzyć :)

Szanowni dyskutanci! Nie spodziewałem się tak błyskawicznej reakcji. Fantastyczne!

I bądźmy optymistami - mimo wszystko. Nawet jednostka zawsze coś może zdziałać.

Pamiętam, że kiedyś pojawił się na świecie Człowiek - był sam i sam zaczął Wielkie Dzieło. Najpierw przekonał - spośród wielu - ledwie dwunastu :)). Że skończył tak, jak skończył? Uważam, że wszystko to dokładnie zaplano

...  wyświetl więcej

współczynnki SAR(specific absorption rate) w jednostakach [W/kg](wat/ na mase ciala) dla wybranego telefonu wraz z linkami do zrodla infromacji na stronie:

http://www.mobile-phones-uk.or(...)sar.htm

według tej listy telefon jaki mam emituje mniej niż podaje producent na stronie, dla tego warto sprawdzić link w tabeli.

...  wyświetl więcej

niestety tylko in eng.
What effects do mobile phones have on people’s health?

http://www.euro.who.int/Docume(...)486.pdf

Dziękuję za te dodatkowe informacje. Rzecz jasna - czytelnicy sami powinni podejmować odpowiednie decyzje, a świadomość pozwala zmniejszać zagrożenia.

Trzeba jednak wyraźnie stwierdzić - zagrożenie sztucznie generowanymi polami EM .
to nie jest tylko sprawa pojedynczych użytkowników komórek i sposobu ich użytkowania. Problem dotyczy WSZYSTKICH bez wyjątku, całej wręcz planety.

...  wyświetl więcej

Witam,
zapoznałem sie z bogatą treścią źródła strony ( www.iddd.de/umtsno/plfreib.htm ),
jest szokujące jak bardzo ufamy operatorą(mafii telefonii komórkowej).

Na szczęście są ludzie którzy działają aktywnie (a nie jak to ma teraz miejsce ze ludzie dzialaja radioaktywnie).

Cześć! Jesteś niesłychanie dociekliwą osobą :). Umiesz szukać i znajdujesz to, co Cię interesuje.

A co do tematu - tam, gdzie mamy do czynienia z "kasą", wielką "kasą" - tam spotykamy zawsze różnego rodzaju mafie. Takie same oszukańcze metody stosuje przemysł farmakologiczny, żywnościowy i inne.

Wszelkie działania tego typu mają na celu wyłącznie interesy potężnych lobbies. Ludziom

...  wyświetl więcejDodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska