Login lub e-mail Hasło   

Health Valley

Analiza wybranych zasobów Miasta Stołecznego Warszawy i gmin sąsiedzkich pod kątem ich wykorzystania oraz propozycji ich wykorzystania W Dzielnicy Wilanów powsta...
Wyświetlenia: 1.823 Zamieszczono 18/05/2008

Analiza wybranych zasobów Miasta Stołecznego Warszawy i gmin sąsiedzkich pod kątem ich wykorzystania oraz propozycji ich wykorzystania

W Dzielnicy Wilanów powstaje Wilanowski Park Kulturowy. W jego bezpośrednim sąsiedztwie ma powstać Wiślany Park Przyrodniczy w Warszawie. Wiąże się to ze wzmocnieniem już istniejących (rezerwaty) oraz przyjęciem pewnych nowych form ochrony, pociągających za sobą wykluczenie niektórych inwestycji. Aby powstanie Wilanowskiego Parku Kulturowego nie spowodowało niedoinwestowania, należy nie tyle nawet znaleźć inwestycje zastępcze, co wypracować nowy model inwestowania zgodny z celami ochrony, a jednocześnie zdolny zapewnić pożądany rozwój. Celem niniejszego opracowania jest zaproponowanie takiego modelu.

W okolicy, którą można nazwać bliższym lub dalszym otoczeniem (przynajmniej funkcjonalnym) Wilanowskiego Paku Kulturowego znajduje się szereg instytucji ściślej lub luźniej związanych z ochroną zdrowia oraz takie, które mają możliwości kontynuowania oraz podjęcia działalności związanej z ochroną zdrowia. Poniżej przedstawiona jest ich analiza:

 • Centrum Rehabilitacji im. prof. M. Weissa „STOCER” w Konstancinie — Jeziornie
  wciąż ma zdolność od odzyskania dawnej świetności (a nawet jej rozwinięcia)
 • Gmina Konstancin — Jeziorna
  ma status uzdrowiska, mikroklimat, liczne sanatoria, wody mineral
  ne, tężnia, borowina
 • Gmina Otwock
  wprawdzie utraciła status uzdrowiska, ale wciąż jeszcze ma mikroklimat; liczne szpitale oraz sanatoria gruźlicy chorób płuc
 • Instytut Kardiologii w Aninie
  pracuje nad projektem sztucznego serca
 • Centrum Onkologii w Warszawie im. Marii Skłodowskiej Curie
 • Instytut „Pomnik — Centrum Zdrowia Dziecka”
 • Centralny Szpital Kolejowy
 • Paraolimpiada
  obecnie paraolimpiada odbywa się zaraz po olimpiadzie w tym samym miejscu, z tego powodu cieszy się małym zainteresowaniem mediów, jest to sprzeczne z ideą paraolimpiady, obecny stan wydaje się być tymczasowy i ulec zmianie, p. Kazimierz Libidzki (Mazowiecka Rada ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Polski Komitet Paraolimpijski) zaproponował, aby paraolimpiada odbywała się bez związku z olimpiadami zwykłymi, co cztery lata pomiędzy kolejnymi olimpiadami, dwa lata po olimpiadzie poprzedniej i dwa lata przed olimpiadą następną, dzięki czemu paraolimpiada będzie lepiej zauważana przez media, p. Libidzki zaproponował też, żeby paraolimpiada odbywała się w miejscu stałym, pierwotnie zaproponował Gminę Konstancin — Jeziorną, ale może być w Warszawie (http://www.konstancin.eobip.pl/_gAllery/55/553.pdf)
 • Instytut Problemów Jądrowych im. A. Sołtana Zakład Doświadczalny Aparatury Jądrowej, Otwock‑Świerk
  produku
  je według własnych projektów sprzęt terapeutyczny (liniowe akceleratory elektronów serii Neptun do wypalania nowotworów złośliwych), zespół wybitnych fachowców
 • Warszawski Park Technologiczny S. A.
 • Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika
  może wspomagać obustronną wymianę technologiczną między technikami kosmicznymi, satelitarnymi, a protetyką i rehabilitacją
 • Instytut Podstawowych Problemów PAN
  pracuje m. in. w dziedzinie inżynierii materiałowej
 • Centrum Badań Kosmicznych PAN
  może wspomagać obustronną wymianę technologiczną między technikami kosmicznymi, satelitarnymi, a protetyką i rehabilitacją
 • I in.

Z powyższej analizy wynika, że dla Warszawy południowej i gmin sąsiednich najlepszym kierunkiem rozwoju są usługi medyczne świadczone nie tylko dla pacjenta krajowego, ale też dla pacjentów zagranicznych za pełną odpłatnością, ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji i protetyki. Niniejszemu projektowi można nadać tytuł, „Health Valley”; tytułowa dolina utożsamiana jest z Doliną Wisły, jej dobrze zachowanymi wybitnymi walorami przyrodniczymi oraz ich pozytywnym wpływem na zdrowie. Od czasu do czasu w Polsce mówi się o pomyśle utworzeniu w Polsce odpowiednika Silicon Valley. O wiele łatwiej jest zrealizować Health Valley. Health Valley nie tylko nie stoi w sprzeczności z Silicon Valley, ale wcześniejsza realizacja Health Valley może ułatwić realizację Silicon Valley. Oprócz protetyki i rehabilitacji Health Valley może obejmować także domy starców i hospicja.

Protetyka i rehabilitacja może stać się w Polsce lokomotywą rozwoju hi‑tech. Na protetykę składają się m. in. zagadnienia: inżynieria materiałowa (wytrzymałość, lekkość, tolerancja immunologiczna organizmu); detekcja i przetwarzanie impulsów bioelektrycznych; miniaturowe, wysokowydajne, pojemne źródła energii; miniaturowe, wytrzymałe serwomechanizmy; sterowniki elektroniczne; oprogramowanie do sterowników elektronicznych, (w bliskiej przyszłości nanotechnologie) etc., etc. Protetyka kooperuje z wieloma dziedzinami zaawansowanej techniki i stymuluje ich rozwój.

Jednym z istotniejszych aspektów realizacji programu Health Valley będzie organizacja sieci podwykonawców. Zostanie ona utworzona z drobnych, kilku‑ jedno‑osobowych przedsiębiorstw założonych przez entuzjastów, wysoko wykwalifikowanych specjalistów dobrze wykształconych z dużą praktyką zawodową, inteligentnych, pomysłowych, z inwencją (typ „garażowy”). Istnieje płynne przejście pomiędzy modelarstwem redukcyjnym i protetyką. O ile przedsiębiorstwa te bardzo słabo orientują się w przepisach i kontaktują z biurokracją, a także mogą wykazywać pewne niedostatki organizacji pracy, o tyle zapewniają bardzo wysoki poziom profesjonalizmu merytorycznego oraz motywacji. Takie przedsiębiorstwa są bardzo wdzięcznym obiektem wsparcia przez Warszawski Park Technologiczny, zapewniają osiągnięcie sukcesu od razu i dają perspektywy rozwoju oraz osiągania sukcesów w przyszłości.

Każdy wyrób i usługa wymaga reklamy. Protetyce i rehabilitacji zapewni ją paraolimpiada. Istnieje płynne przejście od rehabilitacji do szkolenia paraolimpijczyka. Produkty przedsiębiorstw protetycznych i sprzętu rehabilitacyjnego będą reklamowane na olimpijskim podium. Oprócz wsparcia działalności rehabilitacyjnej i protetycznej paraolimpiada zwiększy szanse na zorganizowanie w Warszawie większej imprezy sportowej (mistrzostwa w piłce nożnej europejskie i światowe, olimpiada letnia), zareklamuje Warszawę w świecie, przysporzy nowe obiekty sportowe oraz pozwoli zdobyć niezbędne doświadczenie, a także zwiększy szanse na zorganizowanie olimpiady zimowej w górach.

Health Valley nie utrudnia realizacji żadnych innych programów, przeciwnie, program Health Valley można realizować i łączyć z innymi programami oraz wykorzystywać do wspierania ich, jak choćby np. ww. domy starców i hospicja.

Realizacja Health Valley jest bardzo niskonakładowa, największe nakłady należy ponieść na Warszawski Park Technologiczny, nakłady te i tak zostałyby poniesione niezależnie od Health Valley, Health Valley ich nie zwiększa. Korzystne efekty zostaną uzyskane przez wykonanie pracy organizacyjnej, nawiązanie współpracy pomiędzy instytucjami uczestniczącymi w Health Valley, koordynacja, podział zadań, uzyskanie efektu synergii, etc., etc. Instytucje zaproponowane do uczestniczenia w Health Valley obecnie nie w pełni wykorzystują swoje potencjały i możliwości, zostaną one odblokowane bądź zrekonstruowane w chwili przystąpienia do realizacji Health Valley. Pierwszym działaniem powinno być założenie w Internecie portalu poświęconego Health Valley będącego sprawnym narzędziem, przy pomocy którego będzie można zrealizować wiele zadań.

W Health Valley mogą uczestniczyć nie tylko instytucje z Warszawy i gmin sąsiednich, ale także spoza Warszawy wykazujące światowy poziom w swojej dziedzinie (np. Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich).

Ogłoszenie zapowiedzi Health Valley pozwoli uzyskać przychylne reakcje mediów i opinii publicznej jeszcze przed przystąpieniem do realizacji.

Realizacja projektu Health Valley może uczynić z Polski światowego lidera protetyki i rehabilitacji. W tym stwierdzeniu nie ma przesady, opiera się ono na rzetelnej analizie zasobów i możliwości. W czasach komunistycznych i istnienia bloku Krajów Demokracji Ludowej były czynione przygotowania do trzeciej wojny światowej — zbrojnej napaści na państwa Europy Zachodniej. Dokonano podziału zadań. Polska miała być miejscem, w którym mieli być leczeni i rehabilitowani żołnierze ranni na froncie zachodnim. Obecnie możemy z tego uczynić nasz atut.

Realizacja Health Valley pozwoli na uzyskanie dobrej pozycji wyjściowej do rozwoju w przyszłości cyborgizacji.

Warszawa, 21 sierpnia 2006r.

Zobacz też:

Podobne artykuły


40
komentarze: 41 | wyświetlenia: 157709
72
komentarze: 26 | wyświetlenia: 110577
42
komentarze: 15 | wyświetlenia: 14469
72
komentarze: 36 | wyświetlenia: 92345
37
komentarze: 33 | wyświetlenia: 357162
10
komentarze: 1 | wyświetlenia: 805
40
komentarze: 19 | wyświetlenia: 33335
24
komentarze: 9 | wyświetlenia: 5250
39
komentarze: 19 | wyświetlenia: 36765
38
komentarze: 8 | wyświetlenia: 37125
14
komentarze: 0 | wyświetlenia: 24892
 
Autor
Artykuł
Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska