Login lub e-mail Hasło   

Dokumentacja kodu PHP

Spis treści 1 Dokumentacja kodu PHP - czyli phpDocumentor 1.1 Dokumentacja kodu źródłowego - o co chodzi? 1.1.1 Pamięć ludzka jest zawodna 1.1.2 Dokumentacja dla...
Wyświetlenia: 5.368 Zamieszczono 24/05/2006
Spis treści

1 Dokumentacja kodu PHP - czyli phpDocumentor
1.1 Dokumentacja kodu źródłowego - o co chodzi?
1.1.1 Pamięć ludzka jest zawodna
1.1.2 Dokumentacja dla innych
1.2 Narzędzie phpDocumentor
1.3 Podstawy phpDocumentor
1.3.1 DocBlock
1.3.2 Znaczniki
1.3.2.1 @abstract
1.3.2.2 @access
1.3.2.3 @author
1.3.2.4 @category
1.3.2.5 @copyright
1.3.2.6 @deprecated
1.3.2.7 @final
1.3.2.8 @global
1.3.2.9 @ignore
1.3.2.10 @license
1.3.2.11 @link
1.3.2.12 @package
1.3.2.13 @param
1.3.2.14 @return
1.3.2.15 @since
1.3.2.16 @static
1.3.2.17 @staticvar
1.3.2.18 @todo
1.3.2.19 @var
1.3.2.20 @version
1.4 Używanie phpDocumentora
1.5 Zakończenie

 

Dokumentacja kodu PHP - czyli phpDocumentor


Dokumentacja kodu źródłowego - o co chodzi?


Gdy tworzysz projekt sam dla siebie, ewentualnie dla niewielkiej grupy znajomych możesz myśleć, że prawidłowe opisanie i udokumentowanie wszystkich tworzonych funkcji i klas jest głupie. "To przecież tak dużo roboty!". Jest to oczywiście prawdą. Jest to bardzo czasochłonne zajęcie, ale może przynieść korzyści. A jest już niezmiernie ważne, gdy piszesz kod, który ma być dostępny szerszemu gronu osób.

Pamięć ludzka jest zawodna


Gdy do własnego, zagmatwanego kodu siądziesz po długim czasie, to bez porządnych komentarzy nie rozeznasz się szybko do czego służy dana funkcja. Nie musisz pamietać czy jako parametry przyjmuje tablice czy ciągi. A może wartości logiczne? A co zwraca? Liczby czy ciągi?

Udokumentowanie kodu, czy to w PHP, czy w jakimkolwiek innym języku, jest ważne, gdy sam, po jakimś czasie musisz rozeznać się w napisanym kodzie.

Ale jeśli sam nie rozumiesz swojego kodu, to pomyśl, jak inni sobie z tym nie radzą.

Dokumentacja dla innych


Gdy bierzesz udział w projekcie Open Source być może w regułach pisania kodu projektu są ustalone takie rzeczy jak nazywanie zmiennych, opisywanie ich komentarzami, zaznaczanie modyfikowanych fragmentów.

Gdy sam piszesz coś, co będziesz udostępniał szerszemu gronu osób jako projekt Open Source (czy poprzez sprzedaż kodu!), należy opisać także, czym zajmują się dane funkcje, klasy. Tak, by inni wiedzieli, jak daną funkcję wykorzystać. Większość osób, gdy sięga po jakiś kod Open Source, by wykorzystać go we własnym projekcie, ma nadzieję, że szybko się rozeznają, jak należy użyć danej funkcji. Jeśli kod będzie nieczytalny i nieopisany - poszukają czegoś innego. Zwłaszcza, gdy naglą ich terminy, nie będą chcieli tracić czasu na rozgryzanie Twoich funkcji.

Gdy piszesz kod, który kiedyś może być modyfikowany, bądź ulepszany, warto zadbać, aby inni nie męczyli się z ponownym rozgryzaniem funkcji. Jedną ze "złotych zasad", jakie znalazłem w Internecie, jest:

"Pisz kod tak, jakby osoba, która go po Tobie przejmie, była uzbrojonym psychopatą znającym Twój adres".

Nie utrudniaj innym pracy. Kod musi być komentowany i opisywany. A dokumentację kodu można sobie ułatwić, dzięki róznorodnym narzędziom.

Narzędzie phpDocumentor


Jak programiści Javy mają JavaDoc, jak Pascalowcy mają PasDoc, tak PHP-owcy mają phpDocumentor. Wszystkie te narzędzia oparte są na podobnych zasadach. Przed każdym elementem do opisania musi znaleźć się komentarz, w którym są specjalne znaczniki. Automatyczny program następnie analizuje kod oraz te znaczniki, tworząc dokumenty w języku HTML zawierające opis klas, plików, funkcji.

phpDocumentor jest narzędziem typu Open Source, udostępnianym na zasadach licencji GPL. Dostępny jest w serwisie SourceFOrge, pod adresem http://phpdocu.sourceforge.net.

Podstawy phpDocumentor


DocBlock


Wszystkie komentarze, jakie phpDocumentor ma uwzglednić, muszą znaleźć się w specjalnych znacznikach, nazywanych "DocBlock". Sekcje DocBlock (documentation block) wyglądają w ten sposób:

/**
 *
 */


Wszystkie linie nie zaczynające się od "*" będą ignorowane.

Aby udokumentować funkcję, klasę, zmienną czy stałą, należy DocBlock umieścić przed nią. Na przykład w taki sposób:

/**
 * Przekracza szybkość światła i ratuje świat... przed śniadaniem!
 */

 function foo()
 {
   ...
  }


DocBlock zawierają trzy elementy:
 * krótki opis
 * długi opis
 * znaczniki

/**
 * Funkcja, która jest genialna
 *
 * Funkcja, którą mógłbym długo opisywać, bo to jest pole na długi opis
 * ale jest tak zagmatwana, że mi się nie chce.
 *
 * TUTAJ ZNACZNIKI
 */


Znaczniki


Znaczniki (ang. tags) to krótkie słowa poprzedzane znakiem @. Informują one narzędzie, jak wyświetlać dokumentację. Mogą oznaczać zmienne jako statyczne, metody jako prywatne, oznaczać autora bądź licencjonowanie.

Przykład użycia znaczników:
/**
 * Ładowanie (lub tworzenie) pliku logu)
 * @param string $file_name Ścieżka do pliku logu
 * @param string $mode Tryb otwarcia logu (append, write, read)
 * @return bool Zwraca czy operacja się powiodła
 * @author Ktos <ktos@ktos.info>
 * @license http://www.example.com/gnugpl2/ GNU GPL v2
 * @access public
 */

function load_log_file($file_name, $mode = 'write')
{
    ...
}


Następujące znaczniki phpDoc są dostępne:

@abstract


Oznacza metodę, zmienną lub klasę, która musi być ponownie zdefiniowana w klasie potomnej.
Uwaga! Prawidłowe tylko dla PHP4, PHP5 posiada słowo kluczowe abstract.

@access


Kontrola dostępu do elementu. Jeśli używamy @access private to domyślnie phpDoc nie dołączy tego elementu do dokumentacji.

Dozwolone wartości: public, private, protected

@author


Oznacza autora elementu. Jeśli dodamy adres e-mail w nawiasach trójkątnych (na przykład: @autor Joe Schmoe <jschmoe@example.com>) to phpDoc zamieni ten adres na klikalny link mailto.

@category


Znacznik kategorii używany jest do grupowania razem elementów @package rozproszonych po róznych plikach.

@copyright


Oznacza prawa autorskie do elementu.

@deprecated


Oznacza element przestarzały, który nie powinien być używany, jako, ze może zostać usunięty w następnych wersjach.

@final


Oznacza element, który nie powinien być nadpisywany przez klasy potomne.
Uwaga! Prawidłowe tylko dla PHP4, PHP5 posiada słowo kluczowe final.

@global


Definiuje zmienną globalną.

Są dwie metody użycia:
/**
 * @global typ_danych $nazwa_zmiennej
 * @global typ_danych opis zmiennej
 */


Typ danych musi być typem danych PHP albo mixed.

@ignore


Oznacza element ignorowany

@license


Wyświetla adres internetowy do dokumentu z licencją kodu.

Składnia: @license URL nazwa_licencji

@link


Tworzy hiperłącze do adresu internetowego.

Składnia:
@link URL
@link URL Tekst opisujący

Druga wersja uwtorzy link z opisem w postaci <a href="URL">Opis</a>.

@package


Grupuje razem klasy i funkcje.

@param


Oznacza parametr funkcji.

Składnia: @param typ_danych $nazwa_parametru Opis

@return


Określa typ danych zwracanych przez funkcję.

Składnia: @return typ_danych Opis

@since


Oznacza, od której wersji projektu jest w niej dany element.

@static


Oznacza metodę klasy jako statyczną (dostęp z zewnątrz bez tworzenia instancji klasy).

@staticvar


Oznacza zmienną klasy jako statyczną.

Składnia: @staticvar typ_danych Opis

@todo


Opis czynności, jakie zostały zaplanowane dla danego elementu, ale jeszcze nie wykonane.

@var


Opisuje zmienną.

Składnia: @var typ_danych Opis

@version


Opisuje wersję danego elementu.

Dygresja: Osobiście zwykle używam w tym miejscu znacznika $Revision$, dzięki któremu serwer CVS automatycznie wpisuje w to miejsce aktualną wersję pliku.

Używanie phpDocumentora


Gdy już opisaliśmy wszystkie elementy naszego kodu, możemy powierzyć aplikacji zadanie stworzenia dokumentacji. Ja będę opisywał to na podstawie interfejsu przez przeglądarkę WWW - aby go użyć wystarczy skopiować pliki PHP aplikacji do folderu, który może wyświetlić nasz serwer WWW.

Gdy naszym oczom ukaże się strona główna aplikacji, na górze zauważamy pasek kilku kart. Tam dokonujemy konfiguracji programu.


Najważniejsza dla nas jest sekcja Files, gdzie podajemy pliki, jakie mają zostać poddane dokumentacji. Możemy też podać po prostu cały folder.


W sekcji Output podajemy katalog, gdzie ma znaleźć się dokumentacja. Możemy także wybrać styl, w jakim ma zostać utworzona (jeśli zdecydujemy się na HTML), bądź też w ogóle format - od HTML do CHM przez DocBook.


Po wybraniu odpowiedniego stylu/formatu zobaczymy przykład wyglądu.


W sekcji Options możemy zdefiniować tytuł, domyślną kategorię, czy program ma wpisywać elementy oznaczone jako private...

Ostatnim krokiem jest kliknięcie przycisku "Create".


W konsoli programu powinniśmy ujrzeć wiele komunikatów oraz, na końcu, ten najbardziej interesujący.


I w zadanym folderze mamy stworzone pliki z dokumentacją naszych skryptów PHP, w zadanym formacie.

Te pliki możemy teraz rozpowszechniać, bądź umieścić na stronie internetowej naszego skryptu, co pozwoli innym na szybkie rozeznanie się w naszym kodzie.

Zakończenie


phpDocumentor pozwala ułatwić pracę przy projektach wieloosobowych - używanie narzędzi tego typu bądź nawet proste (ale dokładne) "zwykłe" komentowanie kodu jest niezbędne, gdy wiele osób ma dostęp do kodu i go nieustannie poprawia.

W firmach phpDoc jest stosowany właśnie w tym celu, by kolejna osoba, która siądzie do kodu, mogła zorientować się, co dany fragment dokładnie robi - dzięki świetnej strukturze dokumentów, nawigacja po kolejnych elementach jest banalna, nie trzeba ręcznie przeglądać ogromnej rzeszy plików.

 


Źródło: 4programmers.net. Treść udostępniona na zasadach licencji Creative Commons Attribution

Podobne artykuły


16
komentarze: 5 | wyświetlenia: 8987
9
komentarze: 0 | wyświetlenia: 2766
49
komentarze: 18 | wyświetlenia: 64907
37
komentarze: 9 | wyświetlenia: 28461
17
komentarze: 4 | wyświetlenia: 13933
15
komentarze: 5 | wyświetlenia: 32709
13
komentarze: 2 | wyświetlenia: 22940
12
komentarze: 3 | wyświetlenia: 29737
12
komentarze: 2 | wyświetlenia: 18489
11
komentarze: 2 | wyświetlenia: 33117
11
komentarze: 1 | wyświetlenia: 86333
11
komentarze: 1 | wyświetlenia: 10425
10
komentarze: 1 | wyświetlenia: 34947
10
komentarze: 5 | wyświetlenia: 20389
 
Autor
Dodał do zasobów: Mariusz Żurawek
Artykuł

Powiązane tematy


Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska