Login lub e-mail Hasło   

Zegar biologiczny człowieka

Odnośnik do oryginalnej publikacji: http://tajkosm.nasznet.pl/zegar.php
Cykliczność jest dość powszechną cechą otaczającej nas przyrody, kosmosu i różnorodnych form życia. Najczęściej związana jest z ruchem i upływającym czasem.
Wyświetlenia: 26.464 Zamieszczono 08/11/2006

Cykliczność jest dość powszechną cechą otaczającej nas przyrody, kosmosu i różnorodnych form życia. Najczęściej związana jest z ruchem i upływającym czasem. Mija godzina, gdy duża wskazówka zegara zakreśli powierzchnię swojego koła. Jeżeli dwukrotnie taką samą czynność wykona mała wskazówka, upływa doba, a Ziemia w tym samym czasie obróci się wokół własnej osi. Natomiast, gdy nasza planeta, obiegając Słońce, wróci do punktu równonocy wiosennej, mija rok. Nieustannie liczymy upływające lata i przyporządkowujemy im zdarzenia, jakie w tym czasie nastąpiły. Wciąż żyjemy w takich samych rytmach rocznych i dobowych, akceptujemy je i nawet nie podejrzewamy, że w naszym organizmie funkcjonuje zupełnie inny zegar.

Dlaczego biologiczny zegar człowieka należy zaliczyć do wielkich zagadek naszej cywilizacji? Zanim przejdziemy do szczegółów tego zagadnienia należy poznać związki i zależności, obecne w otaczającym nas świecie i tymi zagadkowymi rytmami. Wciąż aktualne są pytania o początek, ewolucję, jej kierunek i jeszcze długo pozostaną bez wyczerpujących odpowiedzi. Natomiast to, co istnieje tu i teraz, ma swój kształt, wymiar, potencjał i zasady funkcjonowania. Dlatego cały ten dzisiejszy BYT można obserwować, analizować i poszukiwać na wielu płaszczyznach wspólnych, modularnych elementów, które będą dobrze pasować do całej konstrukcji. Narzędziem bardzo pomocnym w tych poszukiwaniach jest matematyka z jej logiką i liczbami. Wydaje się, że tym modułem, znajdującym zastosowanie w funkcjonowaniu jakiejś części tego, co nas otacza, są między innymi liczby 1.08, 10.8 oraz ich krotności. Kilka przykładów z astronomii :

  • Różnica pomiędzy rokiem kalendarzowym a rokiem księżycowym, obowiązującym w różnych kulturach świata, wynosi 10.875 doby.
  • Synodyczny okres obiegu Księżyca do jego syderycznego okresu obiegu wynosi 1.08.
  • Okres obrotu Wenus wokół osi do okresu jej obiegu wokół Słońca wynosi 1.082.
  • Średnia częstotliwość zmian plam na Słońcu, według ostatnich stupięćdziesięcioletnich notowań, wynosi 10.871 lat.
  • Istnieje duże prawdopodobieństwo, wynikające z różnych analiz, że łączny czas aktywnej pracy naszego Słońca będzie trwał około 10.8 miliardów lat. Wiek Układu Słonecznego jest określany na około 5 miliardów lat, a zapasy wodoru na Słońcu jako paliwa, są szacowane na ponad 5 miliardów lat.

Wielka Piramida , wciąż obecna wielka budowla starożytnego świata, ma również niezwykły matematyczny rodowód. Można go poznać posługując się liczbą złotego podziału i liczbą 108 000 000. Wtedy jej wymiary i matematyczne zależności przestają być wielką tajemnicą. Szczegóły w rozdziale Wielka Piramida.

Wnioski z długich obserwacji i analizy dużej liczby zdarzeń, pozwoliły zbudować schemat biologicznego zegara człowieka, oparty na module czasowym z liczby 10,8. Jednak ogrom zależności w działaniu tego mechanizmu tworzy świadomość, że ostateczne potwierdzenie jego funkcjonowania może nastąpić po jeszcze wielu, wszechstronnych badaniach. Natomiast widać już wyraźnie, w przedstawionej poniżej prezentacji, że z lawiny liczb wyłania się schemat programu sterującego życiem człowieka i powiązanego z ruchem orbitalnym naszej planety wokół Słońca.

Mechanizm tego zegara tworzą 2 cykle główne o równych okresach po 324 dni, na które składają się 2 zespoły cykli mniejszych. Jeden z cykli głównych N jest cyklem ciągłym, który funkcjonuje nieustannie od urodzenia aż do śmierci. Natomiast drugi cykl główny R rozpoczyna swoją pracę też od dnia urodzin i najpierw kontynuuje ją równolegle do cyklu N przez okres pełnego obiegu Ziemi wokół Słońca, czyli przez okres pierwszego roku. Po upływie tego okresu zostaje wyzerowany i rozpoczyna swoją pracę od początku, powtarzając taką czynność w każdym następnym dniu urodzin. Na końcu rozdziału przedstawiony jest fragment schematu pierwszego roku biologicznego zegara człowieka, który obrazuje sposób jego działania. Każdy z cykli głównych zbudowany jest z siedmiu cykli składowych o zróżnicowanych okresach przedstawionych w tabeli, w której liczba 10,8 występuje jako moduł czasowy tego mechanizmu.

Skomplikowana budowa tej konstrukcji ujawnia się już po upływie pierwszego roku oraz w latach następnych. Zmienna praca cyklu R powoduje ciągłe zmiany w ustawieniach cykli składowych A*-G* (kolor niebieski w przedstawionej niżej tabeli) względem cykli składowych A-G cyklu ciągłego. Daje to możliwość "przecinania się" (kolizji) tych samych wartości w cyklach A-G odpowiednio z cyklami A*-G*. Momenty te zostały oznaczone w tabeli kolorem czerwonym. W dużych zgrupowaniach są to dni kolizji. Niekorzystnym oddziaływaniem funkcjonowania biologicznego zegara charakteryzują się również wartości ekstremalne 0 i 180 małych cykli, występujące w destrukcyjnych układach z innymi wartościami jak np. 0-0-180-0-0-0-0, 120-0-120-0-0-0, 60-0-90-120-180-0-0.

Cykle są stałym elementem egzystencji człowieka i dlatego wywierają ogromny wpływ zarówno na codzienną prozę życia, jak też na ważne wydarzenia. Niezwykle interesujące jest to, że poza cyklem B, nie pokrywają się z długością doby. Pomimo tak wyraźniej dysproporcji z dobowym rytmem naszej planety nie są oderwane od głównego nurtu życia człowieka, tylko ich mechanizmy są bardziej skomplikowane. Zgodnie z upływającym czasem odmierzają jeden wspólny okres 324 dni, w którym bez reszty mieści się 10 cykli A, 12 cykli B, 15 cykli C, 20 cykli D i 30 cykli E, 60 cykli F i 360 cykli G. Dzięki temu rok biologicznego zegara człowieka wynosi 324 dni. Zostało to określone na podstawie kilkudziesięcioletnich obserwacji. Jak to jest możliwe, że ten zaskakujący okres, odnoszony do człowieka jako przedstawiciela dominującego gatunku na tej planecie, nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym planety ? Nasuwają się w tym miejscu kolejne pytania. Gdzie i jak daleko sięgają biologiczne korzenie człowieka ?

Kolejna zbieżności przedstawionych cykli z dzisiejszym kalendarzem następuje w dniu 55 urodzin .W tym czasie upłynie 20088 dni oraz 62 pełne okresy po 324 dni. Ujawnia się w tym miejscu nieścisłość obowiązującego kalendarza. Zobaczmy to na przykładach. Osoba urodzona na przykład w dniu 1.01.2001 roku będzie twierdzić, że do dnia 1.01.2056 roku przeżyła 20088 dni. Natomiast osoby urodzone w dniu 1.01.2002, 2003 i 2004 roku obliczą, posługując się dzisiejszym kalendarzem, że do dnia ich 55 urodzin upłynęło 20089 dni. Różnica wynika z ilości dni przestępnych, jakie odpowiednio w tych okresach występują. Taka sytuacja ma miejsce co 4 lata. Przykłady opisane są w tabeli. Biologiczny zegar człowieka odmierzy dokładnie 20088 dni i kolejny 56 rok naszego życia rozpocznie w zupełnej zgodzie z kalendarzem jak w dniu urodzin

od 1.01.2000 do 1.01.2055 upłynie 20089 dni
od 1.01.2001 do 1.01.2056 upłynie 20088 dni
od 1.01.2002 do 1.01.2057 upłynie 20089 dni
od 1.01.2003 do 1.01.2058 upłynie 20089 dni
od 1.01.2004 do 1.01.2059 upłynie 20089 dni
od 1.01.2005.do 1.01.2060 upłynie 20088 dni
od 1.01.2006 do 1.01.2061 upłynie 20089 dni
od 1.01.2007 do 1.01.2062 upłynie 20089 dni
od 1.01.2008 do 1.01.2063 upłynie 20089 dni
od 1.01.2009 do 1.01.2064 upłynie 20088 dni
od 1.01.2010 do 1.01.2065 upłynie 20089 dni

W konstrukcji biologicznego zegara, w 12 000 dniu od urodzin, występuje interesujący układ, który prezentuje fragment zapisu. Opisana sytuacja występuje średnio 2 razy w każdym roku naszego życia. Są to dni kolizji

Czym więc jest biologiczny zegar człowieka, jak funkcjonuje i dlaczego rozbudza coraz większe zainteresowanie? Na internetowych stronach wielu portali jest opisywany przez naukowców, badaczy i ludzi interesujących się tym zagadnieniem. Biologiczny zegar człowieka nie tylko objawia się jako konsekwencja przekraczania stref klimatycznych, na przykład przy wyjeździe na drugą półkulę, kiedy to następuje zakłócanie rytmu dnia rytmem nocy i odwrotnie. Jego praca polega nie tylko na ustawianiu wskazówek zegara według odbieranych informacji o porze doby i natężeniu światła. I nie tylko na przewidywaniu zmian zachodzących cyklicznie w środowisku zewnętrznym i synchronizowaniu procesów fizjologicznych, biochemicznych z kodowaniem białka włącznie. Między innymi takie funkcje przypisuje mu współczesna nauka.

Biologiczny zegar człowieka jest podstawowym elementem bytu człowieka na tej planecie. Jest uniwersalną bazą dla kontaktów świadomej i poza świadomej sfery jego życia z otaczającym go światem. Zagospodarowuje obszar wykorzystywany przez pozostałą część mózgu - uważa się, że mózg człowieka jest obciążany w codziennej prozie życia tylko w niewielkim stopniu. Nieustannie wpływa na jego stan emocjonalny, wyobraźnię i czasem tworzy w niej obrazy nieprzyjazne, zbyt roszczeniowe, które są pierwotnym źródłem wielu konfliktów. Jest szansą odpowiedzi na pytanie czym jest zło i po co jest. Jest również szansą ograniczenia wielkiej destrukcji.


SCHEMAT BIOLOGICZNEGO ZEGARA - do pobrania
wersja pdf
wersja zip

************************************************
Tekst poniżej został dodany we wrześniu 2014 r.

W struktury istnienia każdego człowieka wbudowany jest program, który bardzo znacząco wpływa na biologiczne i psychiczne procesy jego życia. Codzienne zachowania  i funkcjonowanie jego organizmu są funkcją tego programu. Program jest zainstalowany najprawdopodobniej w mózgu człowieka i jest podstawowym elementem wyposażenia na drogę jego życia. Mózg człowieka to najbardziej niebezpieczne urządzenie na tej planecie. Widać jak jest zdolny do niszczenia i nawet masowego rażenia przez długie tysiąclecia.

Bardzo ważnym mechanizmem w procesach życia jest zegar biologiczny. W nim tkwi źródło wytwarzania zmiennego potencjału, oscylującego wokół biologicznej i psychicznej sfery człowieka, który w zależności od wartości tego potencjału wywiera korzystny lub destrukcyjny wpływ na jego funkcjonowanie. Skala tego oddziaływania na procesy biologiczne oraz na świadome zachowania i odruchowe postępowania człowieka jest ogromna. W szczególnych przypadkach siła tego oddziaływania może być porażająca lub bardzo szczęśliwa. Objawia się to tworzeniem momentów destrukcyjnych i konfliktowych lub powstawaniem sytuacji niezwykle korzystnych. Jest źródłem doświadczania szczęścia i popełniania błędów. Swoboda dokonywania wyboru przez człowieka i podejmowania decyzji jest tym wpływem trochę ograniczana - poprzez generowanie impulsów nakłaniających do konstruktywnego lub destrukcyjnego działania. Wewnętrzne sugestie, podszepty i zdecydowana presja są doświadczeniem każdego człowieka. Istotnym ograniczeniem jest również brak wyczerpującej wiedzy o istnieniu i czasowym rozkładzie tak działających wpływów oraz o ich uwarunkowaniach. Przypomina to poruszanie się po niebezpiecznej i nieoznakowanej drodze. Pozostaje więc zastanowić się nad trudnym pytaniem. Ile człowiekowi potrzeba optymalnej wiedzy do tego aby żyć zgodnie z zamysłem jego istnienia ?

Zależność pomiędzy zdarzeniami i „wskazaniami” biologicznego zegara można zaobserwować, poprzez prowadzenie analizy codziennych, życiowych zmagań w dłuższym okresie czasu. Do tego potrzebny jest schemat działania systemu. Pierwszą, bardziej ogólną obserwację umożliwia przedstawiony w artykule schemat biologicznego zegara. Podstawowy jego cykl wynosi 324 dni i jest szczegółowo opisany przez autora na kilku internetowych stronach. Zastosowana miara kątowa odzwierciedla w jakimś stopniu cykliczną zmianę oddziaływania potencjałów i pokazuje, może w bardzo uproszczony sposób, kiedy należy oczekiwać nadejścia zagrożeń lub dni spokojnych. Dłuższa obserwacja rytmów życia pozwala zwrócić szczególną uwagę na destrukcyjne wartości w szczegółowo opisanym schemacie. Ponieważ małych cykli jest aż 14, to liczba kombinacji jest ogromna. Nie mniej jednak można ogólnie stwierdzić, że dzień, w którym w cyklach A i A* pojawiają się wartości 90 i 150, jest tym, w którym należy „stanąć obok siebie” i kontrolować swoje postępowanie.

Cyklicznie zmieniające się potencjały biologicznego zegara, nieustannie pracujące w mózgu człowieka, są ściśle powiązane z otaczającym go światem zewnętrznym. Oddziaływują na innych ludzi, na ich programy i w związku z tym dochodzi do ponadświadomego kontaktu sfer psychicznych. Wielokrotnie zostało zaobserwowane istnienie takiej komunikacji, ale na obecnym etapie trudno jest dokładnie sprecyzować mechanizmy powiązań tak różnymi potencjałami i energiami. Czy dzieje się to na zasadzie telepatii ?.Można natomiast zaobserwować, że jeżeli u dwóch impulsywnych osób występują stany destrukcyjne, to między nimi tworzy się odpychające napięcie i drobny pretekst może wywołać wielką burzę.  Dobrym i skutecznym sposobem pokojowego rozwiązania problemu jest wcześniejsza wiedza o nadchodzących zagrożeniach. Możliwości oddziaływania i szybkiego kontaktu są ogromne. To megabiointernet. Stany takich dobrych i złych napięć są pierwotną bazą relacji pomiędzy ludźmi Według ich klucza ludzie dobierają się w celu spędzenia wspólnego życia oraz do współpracy w tworzeniu określonego dzieła. Odpowiedni dobór i tolerancja na codzienne zmiany potencjału ich programów decydują o szansach powodzenia. Poznanie tych procesów mogłoby sprzyjać lepszemu porozumieniu pomiędzy ludźmi, kształtowaniu ich realnej świadomości, ograniczaniu agresji i godnemu współistnieniu.

Wybrane przykłady funkcjonowania biologicznego zegara człowieka

        Wrzesień 2014 r.

Podobne artykuły


34
komentarze: 12 | wyświetlenia: 53232
32
komentarze: 21 | wyświetlenia: 109890
10
komentarze: 4 | wyświetlenia: 10332
90
komentarze: 20 | wyświetlenia: 81688
81
komentarze: 21 | wyświetlenia: 89098
78
komentarze: 27 | wyświetlenia: 101840
70
komentarze: 38 | wyświetlenia: 150868
14
komentarze: 6 | wyświetlenia: 18867
14
komentarze: 2 | wyświetlenia: 14128
42
komentarze: 10 | wyświetlenia: 12713
40
komentarze: 13 | wyświetlenia: 28838
39
komentarze: 5 | wyświetlenia: 19973
37
komentarze: 9 | wyświetlenia: 70253
36
komentarze: 16 | wyświetlenia: 151412
36
komentarze: 20 | wyświetlenia: 52950
 
Autor
ArtykułNa cykle biologiczne człowieka mają wpływ zjawiska astronomiczne - takie jak cykliczny obrót planet wokół Słońca. Czy - według Pana - istnieje związek tych rytmów ze zmianą oddziaływania grawitacyjnego w tym ruchu?

pozdrawiam

W obserwacjach, jakie prowadzę od wielu lat, nie zauważyłem zmian głównych parametrów schematu. Jest to dość skomplikowany system, dopiero poznawany. Sądzę, że na funkcjonowanie wewnętrznego zegara człowieka jest wywierany jakiś wpływ zewnętrzny. Skoro jeden z cykli głównych ulega zresetowaniu, w każdy dzień urodzin startuje od początku, to w tym jego działaniu jest wykorzystywany mechanizm, który ...  wyświetl więcej

Z czego wynikają cykle A, B, C, D, E, F, G?


Pośrednio z moich 30 letnich obserwacji i analiz. Natomiast nie wiem skąd pochodzą takie wartości cykli w mechanizmie biologicznego zegara. Bliskie pochodne tych wartości występują w wielu parametrach opisujących kosmos i wiele rzeczy, z jakimi się spotykamy. Jedna z nich (5.4) występuje nawet w Pana wzorze na czas Plancka.
Pozdrawiam
Kazimierz MazanDodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2015 grupa EIOBA. Wrocław, Polska