Login lub e-mail Hasło   

Słowniczek wyrażeń obcojęzycznych

Odnośnik do oryginalnej publikacji: http://www.aries.com.pl/grzegorzj/popraw/obco.html
wyraz lub wyrażenie znaczenie a cappella wł. bez towarzyszenia instrumentów, chóralnie a conto wł. na poczet, na rachunek a contrario łac. przeciwni...
Wyświetlenia: 18.877 Zamieszczono 07/10/2008
wyraz lub wyrażenie   znaczenie
     
a cappella wł. bez towarzyszenia instrumentów, chóralnie
a conto wł. na poczet, na rachunek
a contrario łac. przeciwnie, przeciwny (argument)
a fronte łac. posortowany normalnie, od pierwszej litery
a tergo łac. posortowany od końca, tj. od ostatniej litery
a fortiori łac. tym bardziej, tym słuszniej (o argumencie jeszcze lepszym od poprzedniego)
à la fr. wzorowany na…, w rodzaju…, na sposób…
a posteriori łac. na podstawie doświadczenia, na podstawie faktów, z następstwa, przez indukcję
a priori łac. z założenia, niezależnie od doświadczenia, przez dedukcję, intuicyjnie
à propos [apropo] fr. przy okazji, w związku z tym tematem
ad acta łac. (odłożony) między sprawy załatwione
ad Calendas Graecas łac. (odłożony) na święty nigdy, na nie wiadomo kiedy
ad hoc łac. doraźnie, z potrzeby chwili
ad hominem łac. odnoszący się do osoby oponenta, a nie do jego argumentów
ad personam łac. odnoszący się do osoby oponenta, a nie do jego argumentów
ad rem łac. do rzeczy, do tematu, bez dygresji
ad vocem łac. odnośnie ostatniej wypowiedzi oponenta, co się tyczy dopiero co poruszonej kwestii
alias łac. czyli, inaczej zwany
argumentum ad hominem łac. atak personalny, zarzut natury osobistej
argumentum ad personam łac. atak personalny, zarzut natury osobistej
au naturel [o natürel] fr. w stanie naturalnym; nago
au pair [o per] fr. wyrównany usługami; o pracującej jako pomoc domowa w zamian za mieszkanie i wyżywienie
BTW ang. zob. by the way
by the way ang. przy okazji, na marginesie
cf. łac. confer, porównaj
cicer cum caule łac. groch z kapustą, pomieszanie z poplątaniem, zbiór rozmaitości
circulus vitiosus łac. błędne koło, definiowanie wyrażenia przez to wyrażenie, dowodzenie przesłanki przy jej pomocy
clou [klu] fr. główny punkt programu
corpus delicti łac. dowód rzeczowy
CV łac. curriculum vitae, życiorys (zwłaszcza sporządzony na odpowiednim formularzu)
de dicto łac. na temat prawdziwości zdania, tego, co powiedziano (w logice: przeciwieństwo de re)
de facto łac. w rzeczywistości, istotnie, naprawdę, rzeczywiście, w praktyce
de jure (de iure) łac. na mocy prawa, według prawa (przeciwieństwo de facto)
de novo łac. na nowo, od nowa, ponownie
de re łac. na temat prawdziwości rzeczy (w logice: przeciwieństwo de dicto)
deus ex machina łac. sztuczne, zbyt łatwe rozwiązanie intrygi przez nieoczekiwane wydarzenie lub osobę
dramatis personae łac. obsada; uczestnicy zdarzenia
e.g. łac. exempli gratia, na przykład
eo ipso łac. tym samym, dlatego właśnie
ergo łac. więc
errare humanum est łac. błądzenie jest rzeczą ludzką (refleksja lub usprawiedliwienie popełnionego błędu)
et al. łac. et alii, i inni (autorzy); et alia, i inne
etc. łac. et cetera, i tak dalej
ex aequo łac. po równo
ex cathedra łac. nieomylnie, bezapelacyjnie, bezdyskusyjnie, autorytatywnie
ex definitione łac. (co wynika) z definicji (danego terminu), (co jest prawdziwe) na mocy przyjętego znaczenia
ex libris łac. z księgozbioru (kogoś)
ex nihilo łac. z niczego (powstały)
ex silentio łac. (argument) z niezajścia jakiegoś zdarzenia, z nieobecności jakiegoś przedmiotu itd.
femme fatale [fam fatal] fr. kobieta przynosząca zgubę, nieszczęście
genius loci łac. atmosfera, klimat danego miejsca (dosł. duch władający miejscem)
habemus papam łac. mamy papieża, dokonano wyboru papieża
Hannibal ante portas łac. niebezpieczeństwo u bram, a my tracimy czas
hic et nunc łac. tu i teraz
homo homini lupus łac. człowiek człowiekowi wilkiem (refleksja na temat podłej natury ludzkiej)
honoris causa łac. honorowy (stopień doktora nadany za zasługi)
i.a. łac. inter alia, inter alios, między innymi
i.e. łac. id est, to jest, czyli
ibid. łac. ibidem, w tym samym dziele, dzieło poprzednio (dopiero co) zacytowane
id. łac. idem, w tym samym dziele, dzieło poprzednio (dopiero co) zacytowane
idem per idem łac. błędne koło, definiowanie przy pomocy terminu, który ma zostać zdefiniowany
ignotum per ignotum łac. błąd polegający na tłumaczeniu nieznanego terminu innym nieznanym terminem
illo tempore łac. w owym czasie
imprimatur łac. pozwala się drukować
in corpore łac. wszyscy, w całości, w komplecie
in duplo łac. podwójnie
in extenso łac. w całości, bez skrótów
in flagranti łac. na gorącym uczynku
in gremio łac. wszyscy, w całości, w komplecie
in honorem łac. na cześć
in loco łac. na (właściwym) miejscu
in memoriam łac. ku pamięci, na pamiątkę
in minus łac. na niekorzyść
in natura łac. w naturze (o zapłacie w towarach lub usługach)
in pectore łac. ten, którego papież zamierzał uczynić kardynałem
in plus łac. na korzyść, na zwyżkę
in promptu łac. na poczekaniu, bez przygotowania
in situ łac. w środowisku naturalnym, w naturalnym miejscu, w pierwotnym położeniu
in spe łac. w zamiarze, spodziewany, oczekiwany, w przyszłości, chcący zostać…
in suspenso łac. w zawieszeniu
in toto łac. całkowicie, w całości
in triplo łac. potrójnie
in vitro łac. w laboratorium
in vivo łac. w organizmie, przyżyciowo
interim łac. tymczasem, stan tymczasowy (używane także jako rzeczownik rodzaju nijakiego)
ipso facto łac. tym samym, w rezultacie
lege artis łac. (wykonany) zgodnie z regułami (sztuki, np. leczenia)
loco citato łac. w zacytowanym poprzednio miejscu
manu propria łac. własnoręcznie
mea culpa łac. moja wina
modus faciendi łac. sposób działania
modus operandi łac. sposób działania
modus vivendi łac. sposób współżycia (oparty na prowizorycznej umowie, kompromisie)
mutatis mutandis łac. ze stosownymi zmianami, po dokonaniu koniecznych zmian
n.b. łac. nota bene
nihil novi łac. bez zmian
nolens volens łac. chcąc nie chcąc, z konieczności
nomen dubium łac. nazwa niepewna
non liquet łac. niedowiedzione
nota bene łac. nawiasem mówiąc, przy okazji (pisane też „notabene”)
op.cit. łac. opus citatum, dzieło wcześniej zacytowane; opere citato, w dziele wcześniej zacytowanym
P.T. łac. Pleno Titulo, z zachowaniem należnych tytułów (grzecznościowo wobec klientów)
pacta sunt servanda łac. układy (umowy) będą (muszą być) przestrzegane
par excellence [parekselans] fr. w całym tego słowa znaczeniu, w najwyższym stopniu
passim łac. w różnych miejscach (cytowanego dzieła)
pecunia non olet łac. pieniądze nie śmierdzą (nie ma znaczenia, jak zostały zarobione)
per se łac. samo przez się
persona non grata łac. osoba niemile widziana w jakimś miejscu (kraju), z zakazem wstępu w jakieś miejsce
post mortem łac. pośmiertnie
pro forma łac. dla pozoru, ze względu na poczucie przyzwoitości, prowizorycznie, tymczasowo
qui pro quo łac. pomyłka, nieporozumienie
rara avis łac. biały kruk, rzadka, unikalna rzecz
s.l. łac. zob. sensu lato
s.str. łac. zob. sensu stricto
sensu lato łac. w znaczeniu szerokim, ogólnym
sensu stricto łac. w znaczeniu ścisłym, szczególnym
sic łac. tak, tak właśnie
sine loco łac. bez znanego miejsca wydania
sine nomine łac. bez nazwiska autora lub wydawcy
sine qua non łac. nieodzowny, konieczny (o warunku)
statim łac. natychmiast, od razu, bezzwłocznie
status quo łac. bieżący stan rzeczy (bez zmian)
tabula rasa łac. umysł nietknięty przez wpływy zewnętrzne, czysta tablica
terminus a quo łac. najwcześniejszy możliwy termin, początek danego okresu
terminus ad quem łac. najpóźniejszy możliwy termin, koniec danego okresu
terminus ante quem łac. najwcześniejszy termin następujący po danym okresie (lub to samo, co terminus ad quem)
terminus post quem łac. najpóźniejszy termin poprzedzający dany okres (lub to samo, co terminus a quo)
terra incognita łac. nieznana dziedzina, nieznany ląd
vel łac. czyli, inaczej zwany
versus łac. przeciwko
vice versa łac. odwrotnie
vox populi łac. głos ludu

Podobne artykuły


32
komentarze: 10 | wyświetlenia: 16490
24
komentarze: 8 | wyświetlenia: 562384
158
komentarze: 114 | wyświetlenia: 71333
20
komentarze: 111 | wyświetlenia: 5438
13
komentarze: 3 | wyświetlenia: 12143
11
komentarze: 1 | wyświetlenia: 12716
11
komentarze: 1 | wyświetlenia: 4839
6
komentarze: 4 | wyświetlenia: 16003
6
komentarze: 0 | wyświetlenia: 5135
45
komentarze: 12 | wyświetlenia: 42106
33
komentarze: 12 | wyświetlenia: 19260
32
komentarze: 10 | wyświetlenia: 6671
29
komentarze: 9 | wyświetlenia: 5053
29
komentarze: 11 | wyświetlenia: 16577
27
komentarze: 10 | wyświetlenia: 2211
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy


Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska