Login lub e-mail Hasło   

Tabela stratygraficzna

Odnośnik do oryginalnej publikacji: http://www.aries.com.pl/grzegorzj/pl/str(...)ia.html
Tabela stratygraficzna jest to schemat obrazujący przebieg historii Ziemi na podstawie następstwa procesów i warstw skalnych.
Wyświetlenia: 26.724 Zamieszczono 15/10/2008

Tabela stratygraficzna

według International Commission on Stratigraphy (ICS), daty zaokrąglone z wyj. kenozoiku

 

EONERAOKRESEPOKAPIĘTROod (mln.)
FanerozoikKenozoikczwartorzęd**** holocen   0.0117
plejstocen grn. 0.126
jon* 0.781
kalabr* 1.806
neogen pliocen gelas 2.588
piacent 3.6
cankl (zankl) 5.332
miocen messyn 7.246
torton 11.608
serrawal 13.82
lang 15.97
budrygał 20.43
akwitan 23.03
paleogen oligocen szat 28.4
rupel** 33.9
eocen priabon 37.2
barton 40.4
lutet 48.6
iprez (ipres) 55.8
paleocen tanet 58.7
seland 61.7
dan 65.5
Mezozoikkreda grn. mastrycht 70.6
kampan 83.5
santon 85.8
koniak 88.6
turon 93.6
cenoman 99.6
dln. alb 112
apt 125
barrem 130
hoteryw 133.9
walanżyn 140.2
berias 145.5
jura grn. (malm)*** tyton 150.8
kimeryd 155.6
oksford 161.2
śr. (dogger)*** kelowej 164.7
baton 167.7
bajos 171.6
aalen 175.6
dln. (lias)*** toark 183
pliensbach 189.6
synemur 196.5
hetang 199.6
trias grn. retyk 203.6
noryk 216.5
karnik 228.7
śr. ladyn 237
anizyk 245.9
dln. olenek 249.5
ind 251
Paleozoikperm loping (dżulfa***) czangsing 253.8
wucziaping 260.4
gwadelup kapitan* (capitan) 265.8
word 268
road 270.6
cisural kungur 275.6
artyńsk 284.4
sakmar 294.6
assel 299
karbon pensylwan gżel 303.4
kasimow 307.2
moskow 311.7
baszkir 318.1
misisip* (mississip) sierpuchow* (serpuchow) 328.3
wizen 345.3
turnej 359.2
dewon grn. famen 374.5
fran 385.3
śr. żywet 391.8
eifel 397.5
dln. ems 407
prag (zigen***) 411.2
lochkow (żedyn***) 416
sylur przydol (přidoli)   418.7
ludlow ludford 421.3
gorst 422.9
wenlok homer 426.2
sheinwood 428.2
landower telich* (telych) 436
aeron 439
rudan* (rhuddan) 443.7
ordowik grn. hirnant 445.6
kat 455.8
sandb 460.9
śr. darriwil 468.1
daping* 471.8
dln. floj 478.6
tremadok 488.3
kambr furong   492
  496
paib 499
  gudżang* 503
drum 506.5
  510
    515
  521
terrenow*   528
fortun* 542
ProterozoikNeoproterozoikediakar (wend***)     635
kriogen     850
ton     1000
Mezoproterozoiksten     1200
ektaz* (ectas)     1400
kalim* (kalym)     1600
Paleoproterozoikstater     1800
orosyr* (orosir)     2050
riak     2300
syder* (sider)     2500
ArchaikNeoarchaik      2800
Mezoarchaik      3200
Paleoarchaik      3600
Eoarchaik      4000
Hadeik****       4600

 

* Jednostki oznaczone gwiazdką to poziomy nowo wyróżnione, nieobecne w literaturze, nazwy polskie proponowane.
** Lattorf, dolne piętro oligocenu (między rupelem a priabonem), nie jest obecnie uwzględniany.
*** Nazwy nieistniejące w wykazie ICS.
**** Nazwa nieformalna.

Dalsze uwagi:

 1. hadeik, archaik i proterozoik obejmuje się wspólną nazwą prekambru,
 2. stary podział kenozoiku na trzeciorzęd i czwartorzęd został ostatnio zarzucony przez ICS, czwartorzęd przez pewien czas zniknął w ogóle z tabeli ICS, a plejstocen i holocen zaliczano do neogenu; obecnie istniejąca tabela przywraca ten okres, jednak z przypisem, że o jego statusie ostatecznie nie zadecydowano; gelas może też być częścią plejstocenu (i czwartorzędu),
 3. dan (dolne piętro paleocenu) znany jest także jako dano-mont,
 4. w źródłach polskojęzycznych dominuje inna stratygrafia karbonu, zob. starsza wersja ; używa się także w źródłach ICS podziału pensylwanu na górny (gżel + kasimow), środkowy (moskow) i dolny (baszkir) oraz misisipu na górny (sierpuchow), środkowy (wizen) i dolny (turnej),
 5. stratygrafię ordowiku i kambru warto porównać ze starszą wersją,
 6. nazwa ediakar została wprowadzona niedawno przez ICS; decyzja ta ignoruje długą tradycję wykorzystywania nazwy wend w literaturze; ponadto niektóre źródła używały nazwy eokambr; według niektórych źródeł ediakar jest podjednostką wendu,
 7. pewne źródła, w tym ICS, stosują podwójne nazewnictwo, w którym jednostkom geochronologicznym o nazwach eon, era, okres, epoka, wiek, chron (dzień) odpowiadają jednostki chronostratygraficzne: eotem (eonotem), eratem, system, oddział, piętro, chronozona (poziom).

Synonimy:

 • Kryptozoik = Prekambr
 • Proterozoik = Algonk

Podział prekambru według Geologic Ages of Earth History i Stephena E. Jonesa, kombinowany

 

eoneraokresepokaod (mln.)
PrekambrProterozoikSynikwend ediakar pundyk 580
wonokan 590
waranżer mortensnes 600
smalfjord 610
sturtyk     800 (825)
Ryfej  karatau   1100
jurmantyk   1375
burzjan   1600 (1675)
Animik      2200 (2225)
Huron      2450 (2475)
ArchaikRand      2800 (2825)
Suaz      3500 (3525)
Izuik      3800 (3875)
PriskoikHadeik  późny imbryk   3900
nektaryk   3975
„grupy basenowe”   4150
kryptyk   4560

 

 

 

Linki

Wikipedia: Tabela stratygraficzna

Tabela stratygraficzna Instytutu Nauk Geologicznych UJ

Dzieje Ziemi

Historia Polski w kamieniu pisana – także tu

Tabela stratygraficzna rekomendowana przez MKS

Tabela dziejów Ziemi – Eduseek

Tabela stratygraficzna

Tabele stratygraficzne – WIEM

Instytut Nauk Geologicznych UJ

 

International Commission on Stratigraphy

The Geological Society of America – Geological Time Scale

UCMP Web Time Machine

Geological Time Scale

Geologic Time

Geologic Ages of Earth History

Detailed Geological Timescale

Geologic Time

Chronos

Nation Museum on Natural History: Geologic Time

NASA: Geologic Time

 


starsza wersja

EONERAOKRESEPOKAPIĘTROod (mln.)
FanerozoikKenozoikczwartorzęd holocen   0.01
plejstocen grn.   0.2
dln.   1.7
trzeciorzęd neogen pliocen grn. piacent 3.5
dln. cankl 5
miocen grn. messyn  
torton 10.5
śr. serrewal  
lang 16.5
dln. budrygał  
akwitan 24
paleogen oligocen grn. szat 30
śr. rupel 33
dln. lattorf 36
eocen grn. priabon 40
śr. barton  
lutet 50
dln. iprez 55
paleocen grn. tanet 60
dln. dano-mont 66
Mezozoikkreda grn. senon mastrycht 71.5
kampan 83
emszer santon 88
koniak 89
turon turon 91
cenoman cenoman 97
dln. gault alb 108
apt 115
neokom barrem 124.5
hoteryw 130.5
walanżyn 135
berias 140
jura malm tyton 145
kimeryd 154
oksford 160
dogger kelowej 166
baton 172
bajos 177
aalen 184
lias toark 189
pliensbach 195
synemur 201
hettang 208
trias kajper retyk 218
noryk 225
karnik 230
wapień muszlowy ladyn 237
anizyk 243
pstry piaskowiec scytyk 250
Paleozoikperm cechsztyn dżulfa 260
gwadelup 270
czerwony spągowiec leonard 280
wolfkamp 295
karbon silez stefan 305
westfal 315
namur 323
dinant 327
wizen 342
turnej 354
dewon grn. famen 364
fran 372
śr. żywet 380
eifel 391
dln. ems 400
zigen (prag) 412
żedyn (lochkov) 416
sylur grn. pridol (přidoli) 418
ludlow 422
dln. wenlok 426
landower 442
ordowik grn. aszgil 449
karadok 458
śr. landeil 464
lanwirn 470
dln. arenig 485
tremadok 495
kambr grn. trempealeau  
frencon  
dresbach 520
śr. maya  
amga 545
dln. toyon  
botom  
atdaban  
tommot 590
KryptozoikProterozoikwend (eokambr)     670
ryfej     1000
proterozoik śr.     1600
proterozoik dln.     2500
Archaik      3100
Katarchaik      4600

Synonimy:

 • Kryptozoik = Prekambr
 • Proterozoik = Algonk

Podobne artykuły


30
komentarze: 23 | wyświetlenia: 2898
29
komentarze: 10 | wyświetlenia: 3921
28
komentarze: 37 | wyświetlenia: 4079
26
komentarze: 7 | wyświetlenia: 9990
25
komentarze: 11 | wyświetlenia: 3047
24
komentarze: 19 | wyświetlenia: 17538
23
komentarze: 15 | wyświetlenia: 6390
18
komentarze: 13 | wyświetlenia: 2677
18
komentarze: 21 | wyświetlenia: 2505
17
komentarze: 9 | wyświetlenia: 1777
17
komentarze: 16 | wyświetlenia: 3430
16
komentarze: 21 | wyświetlenia: 3111
16
komentarze: 8 | wyświetlenia: 1172
14
komentarze: 7 | wyświetlenia: 2387
 
Autor
Artykuł
Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska