Login lub e-mail Hasło   

Język angielski - czasowniki

Odnośnik do oryginalnej publikacji: http://www.tlumaczenia-angielski.info/an(...)bs2.htm
CZASOWNIKI ŁĄCZNIKOWE Czasownik łącznikowy (jak sama nazwa wskazuje) łączy podmiot z jego dopełnieniem. W języku angielskim często nazywa się je "copulas " lub " copula verbs "....
Wyświetlenia: 11.026 Zamieszczono 26/10/2008

CZASOWNIKI ŁĄCZNIKOWE

Czasownik łącznikowy (jak sama nazwa wskazuje) łączy podmiot z jego dopełnieniem. W języku angielskim często nazywa się je "copulas" lub "copula verbs". Są one często formami czasownika "to be", ale także czasownikami wyrażającymi pięć zmysłów (look, sound, smell, feel, taste) i czasownikami wyrażającymi stan bycia (appear, seem, become, grow, turn, prove, remain). Po czasowniku łącznikowym występuje zazwyczaj rzeczownik albo przymiotnik.

 • The van insurance I took out was the best deal I could get.
 • The van insurance premium is low.
 • The deal on the insurance sounds great.

Garstka czasowników wyrażających zmianę stanu nazywa się łącznikami rezultatu (resulting copulas). Łączą one także podmiot z przymiotnikiem:

 • His face turned purple when he insured his brand new van.
 • She became older and her premium went down.
 • The milk has gone sour.
 • The insurance market is getting more accessible.

Zobacz również czasowniki posiłkowe

CZASOWNIKI PROGRESYWNE

Czasy ciągłe, które odnoszą się do rzeczy w trakcie trwani

a (wyrażające akcję albo chwilowy stan), formowane są z imiesłowu czynnego (present participle kończący się na "-ing") i czasownika posiłkowego. "She is driving. She was driving. She will be driving. She has been driving. She had been driving. She will have been driving."

Niektóre czasowniki nazywa sie stanowymi lub statywnymi (w tym czasownik "to be") i zazwyczaj nie występują one w czasach ciągłych. Niektóre czasowniki nazywa się dynamicznymi, ponieważ wyrażają jakąś akcję czy czynność, którą można zaobserwować. Czasowniki takie występują w czasach ciągłych.

Czasowniki dynamiczne (Dynamic Verbs)

 • I am begging you. I was learning French. They will be playing upstairs.

Znaczenia ich jest podobne do ich znaczeń w czasach prostych:

 • I beg you. I learned French. They will play upstairs.

Przykłady czasowników dynamicznych:

 • abandon , ask, beg, call, drink, eat, help, learn, listen, look at, play, rain, read, say, slice, throw, whisper, work, write, itp.

Akcja tych czasowników jest wyraźnie widoczna dla oka.

Czasowniki stanu (Stative Verbs). Zobacz również czasowniki nieprogresywne

Przykłady czasowników stanu:

 • abhor, adore, astonish, believe, desire, detest, dislike, doubt, feel, forgive, guess, hate, hear, imagine, impress, intend, know, like, love, mean, mind, perceive, please, prefer, presuppose, realize, recall, recognize, regard, remember, satisfy, see, smell, suppose, taste, think, understand, want, wish, be (nie zawsze), belong to, concern, consist of, contain, cost, depend on, deserve, equal, fit, have, include, involve, lack, matter, need, owe, own, possess, require, require, resemble, seem, sound.

CZASOWNIKI NIEREGULARNE

Irregular Verbs

Większość czasowników angielskich ma regularną formę tworzenia czasu przeszłego lub imiesłowu biernego (Past Participle) poprzez dodanie końcówki "-ed" do formy podstawowej czasownika. Istnieje natomiast duża grupa czasowników nieregularnych (większość najczęściej używanych czasowników), których formy przeszłej i imiesłowu należy nauczyć się na pamięć.

Tłumaczenia słów i pełna lista na stronie - czasowniki nieregularne (irregular verbs)

Forma podst.

Trzecia osoba Czas teraźniejszy

Czas przeszły

Imiesłów bierny
arise
be
bear
begin
arises
is
bears
begins
arose
was/were
bore
began
arisen
been
borne
begun

CZASOWNIKI FRAZOWE

Czasowniki frazowe składają się z czasownika i innego słowa lub frazy, zazwyczaj przyimka (preposition). Powstała kombinacja daje w rezultacie inny czasownik, którego znaczenie może nieraz być kłopotliwe dla cudzoziemców. Czasowniki frazowe powstają w języku potocznym i następnie stają się formalnie przyjętą formą w języku angielskim.
Część składowa czasownika frazowego, która nie jest czasownikiem (zazwyczaj przyimek) jest nazywana "particle".
Największym problemem z czasownikami frazowymi jest to, że ich znaczenie nie jest takie jasne i mogą one oznaczać kilka rzeczy. Na przykład "to make out" może znaczyć widzieć coś, dostrzegać, ale również całować i dotykać.

SŁOWNIK PHRASAL VERBS

Czasownik Znaczenie Przykład

do over

fill out

fill up

find out

repeat ajob

complete a form

fill to capacity

discover

Do this homework over.

Fill out this application form and mail it in.

She filled up the grocery cart with free food.

My sister found out that her husband had been planning a surprise party for her.

CZASOWNIKI MODALNE I SEMIMODALNE

Modals: Will Shall May Might Would Can Could Must Should Ought to

Semi-modals: Need, Have to, Used to, Be supposed to, Be able to, Be going to.

Czym są czasowniki modalne ?

Są to czasowniki, które pomagaja innym czasownikom wyrazić odpowiednie znaczenie. Czasowniki modalne same w sobie nic nie znaczą.
Istnieje kilka reguł gramatycznych dotyczących czasowników modalnych:

 • nigdy nie są używane z czasownikami pomocniczymi takimi jak : "do", "does", "did"
 • tworzy się nimi pytania poprzez inwersję np: I could - Could I?
 • zaprzecza się je dodając "not" np: I may not
 • nigdy nie zmieniają formy: nie można dodawać do nich końcówek takich jak: "-s", "-ed"
 • nigdy nie występuje po nich bezokolicznik z "To" z wyjątkiem " ought to"

Jakie znaczenie nadają one innym czasownikom?

Znaczenie jest zazwyczaj związane z:

 • wątpliwością
 • pewnością
 • prawdopodobieństwem
 • zdolnością
 • obligacją
 • pozwoleniem (lub jego brakiem)
 • sugestią

Zobacz stronę czasowników modalnych.

Rodzaje

Czasownik jest częścią mowy określającą dziejące się czynności oraz niektóre stany np:

 • I am a student. (Stan)
 • The students passed all their courses. (Akcja, czynność)

Czasowniki można podzielić na wiele sposobów.

Podział ze względu na formę czasu przeszłego:

 • Czasowniki regularne (Regular verbs) (Na przykład, "like - liked", "watch - watched")
 • Czasowniki nieregularne (Irregular verbs) (Na przykład, "go - went -gone", "see - saw - seen").

Podział ze względu na to czy wymaga dopełnienia:

 • Przechodnie (Transitive) (Na przykład, np: "He takes ________" - Co? Czasownik ten wymaga dopełnienia, w przeciwnym razie zdanie to nie ma sensu.
 • Nieprzechodnie (Intransitive) (Na przykład, "She sat down" - Dopełnienie (odpowiadające na pytanie co?) nie ma sensu w tym przypadku.
 • Ditransitive (Na przykład, "She lent me her car" - Czasowniki tego typu wymagają dopełnienia bliższego i dalszego).

Podział ze względu na rolę w zdaniu:

 • Czasowniki odmienne (Finite verbs) ( Występują w zdaniu w formie osobowej i są orzeczeniem, np: "The truck demolished the restaurant")
 • Czasowniki nieodmienne (Non-finite verbs) (Nie są orzeczeniem zdania i pełnią inną funkcję np: przymiotnikową "The broken widnow couldn't be closed").

Podział ze względu na progresywność:

 • Czasowniki progresywne (Progressive verbs) ( Mogą byc używane we wszystkich angielskich czasach. Zazwyczaj wyrażają jakąś akcję, którą można zaobserwować np: to run, to walk, to eat, to fly, to go, to say, to touch etc.)
 • Czasowniki nieprogresywne (Non-progressive verbs) (Są bardzo rzadko używane w czasach "Continuous" i wyrażają akcję, której nie można zaobserwować, Składają się z czasowników abstrakcyjnych np: to be, to want, to cost, to seem, to need, to care, to contain, to owe, to exist.", z czasowników dzierżawczych np: to possess, to own, to belong, z czasowników wyrażających uczucia np: to like, to love, to hate, to dislike, to fear, to envy, to mind, etc).
 • Mieszane (Mixed verbs) (Czasowniki, które mają więcej niż jedno znaczenie w zależności czy są użyte w czasie "Continuous" czy innym np: Donna appears confused -[wydaje się -nieprogresywny], My favorite singer is appearing at the jazz club tonight - [pojawia się - progresywny]).

Inne rodzaje :

 • Czasowniki łącznikowe (Linking verbs) ( Łączą podmiot zdania z dopełnieniem np: be, look, sound, smell, feel, taste)
 • Czasowniki modalne (Modal verbs) (Do wyrażania przypuszczeń, pewności, pozwolenia, etc np: may, can, might, should, must, etc).
 • Czasowniki posiłkowe (Auxiliary / Helping Verbs) (Mają rolę pomocniczą przy tworzeniu czasów, pytań, aspektów, itp np: do, will, have, etc).
 • Czasowniki frazowe (Phrasal Verbs) (Są tworzone z kilku słów, których kombinacja daje nowe znaczenie np: give up, look up, etc).

FORMA

Bezokolicznik Forma podst. Czas przeszły Imiesłów bierny Imiesłów czynny
to go go went gone going
to like like liked liked

liking

Podobne artykuły


55
komentarze: 84 | wyświetlenia: 11108
44
komentarze: 41 | wyświetlenia: 6198
119
komentarze: 23 | wyświetlenia: 245511
31
komentarze: 7 | wyświetlenia: 88192
50
komentarze: 14 | wyświetlenia: 67603
15
komentarze: 4 | wyświetlenia: 22407
13
komentarze: 14 | wyświetlenia: 7944
11
komentarze: 8 | wyświetlenia: 16468
10
komentarze: 15 | wyświetlenia: 5236
8
komentarze: 1 | wyświetlenia: 7619
8
komentarze: 7 | wyświetlenia: 39938
7
komentarze: 1 | wyświetlenia: 6474
7
komentarze: 4 | wyświetlenia: 3701
 
Autor
Artykuł
Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska