Login lub e-mail Hasło   

Język angielski - rodzaje czasowników

Odnośnik do oryginalnej publikacji: http://www.tlumaczenia-angielski.info/an(...)rbs.htm
Czasownik jest częścią mowy określającą dziejące się czynności oraz niektóre stany np: I am a student. (Stan) The students passed all their courses. (Akcja, czynność) C...
Wyświetlenia: 5.256 Zamieszczono 26/10/2008

Czasownik jest częścią mowy określającą dziejące się czynności oraz niektóre stany np:

 • I am a student. (Stan)
 • The students passed all their courses. (Akcja, czynność)

Czasowniki można podzielić na wiele sposobów.

Podział ze względu na formę czasu przeszłego:

 • Czasowniki regularne (Regular verbs) (Na przykład, "like - liked", "watch - watched")
 • Czasowniki nieregularne (Irregular verbs) (Na przykład, "go - went -gone", "see - saw - seen").

Podział ze względu na to czy wymaga dopełnienia:

 • Przechodnie (Transitive) (Na przykład, np: "He takes ________" - Co? Czasownik ten wymaga dopełnienia, w przeciwnym razie zdanie to nie ma sensu.
 • Nieprzechodnie (Intransitive) (Na przykład, "She sat down" - Dopełnienie (odpowiadające na pytanie co?) nie ma sensu w tym przypadku.
 • Ditransitive (Na przykład, "She lent me her car" - Czasowniki tego typu wymagają dopełnienia bliższego i dalszego).

Podział ze względu na rolę w zdaniu:

 • Czasowniki odmienne (Finite verbs) ( Występują w zdaniu w formie osobowej i są orzeczeniem, np: "The truck demolished the restaurant")
 • Czasowniki nieodmienne (Non-finite verbs) (Nie są orzeczeniem zdania i pełnią inną funkcję np: przymiotnikową "The broken widnow couldn't be closed").

Podział ze względu na progresywność:

 • Czasowniki progresywne (Progressive verbs) ( Mogą byc używane we wszystkich angielskich czasach. Zazwyczaj wyrażają jakąś akcję, którą można zaobserwować np: to run, to walk, to eat, to fly, to go, to say, to touch etc.)
 • Czasowniki nieprogresywne (Non-progressive verbs) (Są bardzo rzadko używane w czasach "Continuous" i wyrażają akcję, której nie można zaobserwować, Składają się z czasowników abstrakcyjnych np: to be, to want, to cost, to seem, to need, to care, to contain, to owe, to exist.", z czasowników dzierżawczych np: to possess, to own, to belong, z czasowników wyrażających uczucia np: to like, to love, to hate, to dislike, to fear, to envy, to mind, etc).
 • Mieszane (Mixed verbs) (Czasowniki, które mają więcej niż jedno znaczenie w zależności czy są użyte w czasie "Continuous" czy innym np: Donna appears confused -[wydaje się -nieprogresywny], My favorite singer is appearing at the jazz club tonight - [pojawia się - progresywny]).

Inne rodzaje :

 • Czasowniki łącznikowe (Linking verbs) ( Łączą podmiot zdania z dopełnieniem np: be, look, sound, smell, feel, taste)
 • Czasowniki modalne (Modal verbs) (Do wyrażania przypuszczeń, pewności, pozwolenia, etc np: may, can, might, should, must, etc).
 • Czasowniki posiłkowe (Auxiliary / Helping Verbs) (Mają rolę pomocniczą przy tworzeniu czasów, pytań, aspektów, itp np: do, will, have, etc).
 • Czasowniki frazowe (Phrasal Verbs) (Są tworzone z kilku słów, których kombinacja daje nowe znaczenie np: give up, look up, etc).

FORMA

Bezokolicznik Forma podst. Czas przeszły Imiesłów bierny Imiesłów czynny
to go go went gone going
to like like liked liked liking

Podobne artykuły


54
komentarze: 84 | wyświetlenia: 10676
43
komentarze: 41 | wyświetlenia: 6024
118
komentarze: 23 | wyświetlenia: 237841
31
komentarze: 7 | wyświetlenia: 86395
50
komentarze: 14 | wyświetlenia: 67126
15
komentarze: 4 | wyświetlenia: 22048
158
komentarze: 114 | wyświetlenia: 70932
13
komentarze: 14 | wyświetlenia: 7602
11
komentarze: 8 | wyświetlenia: 16187
10
komentarze: 15 | wyświetlenia: 5046
8
komentarze: 7 | wyświetlenia: 39658
8
komentarze: 1 | wyświetlenia: 7484
7
komentarze: 4 | wyświetlenia: 3483
 
Autor
Artykuł
Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska