Login lub e-mail Hasło   

Język angielski - czasowniki posiłkowe

Odnośnik do oryginalnej publikacji: http://www.tlumaczenia-angielski.info/an(...)ary.htm
Czym są angielskie CZASOWNIKI POSIŁKOWE ( auxiliary verbs lub helping verbs )? Auxiliary verbs to czasowniki , które pomagają innym czasownikom pokazać w jakim są czasie,...
Wyświetlenia: 21.162 Zamieszczono 26/10/2008

Czym są angielskie CZASOWNIKI POSIŁKOWE (auxiliary verbs lub helping verbs)?

Auxiliary verbs to czasowniki, które pomagają innym czasownikom pokazać w jakim są czasie, trybie lub stronie.

Angielskie czasowniki pomocnicze to:

 • DO
 • BE
 • HAVE

W angielskim występują również tzw modal auxiliary takie jak shall, will, must, can, may, might, would, need i ought, które są omówione w czasownikach modalnych.

DO

Angielskie słowo "DO" jest zarówno czasownikiem leksykalnym (ma swoje znaczenie i jest używane tak jak każdy inny czasownik w zdaniu) oznaczającym w języku polskim "robić, wykonywać". Słowo "DO" jest także słowem gramatycznym, które służy do budowania pewnych konstrukcji gramatycznych. W tej drugiej formie "DO" jest czasownikiem posiłkowym lub pomocniczym.

Odmiana czasownika DO:

Liczba pojedyńcza
I do
you do
he does
she does
it does
Liczba mnoga
we do
you do
they do

DO ma trzy funkcje w języku angielskim:

 • służy do budowy pytań.
  W tym charakterze DO nie ma swojego tradycyjnego znaczenia. Oznacza ono jedynie informację, że dane zdanie pełni funkcję pytania w czasie Simple Present lub Simple Past np.:
  Do you learn English every day? (Czy codziennie uczysz się angielskiego?)
  Does she learn English every day? (Czy ona codziennie uczy się angielskiego?)
  Proszę zwrócić uwagę, że nawet jako słowo gramatyczne DO odmienia się przez osoby. Porównując te dwa zdania widzimy, że w pytaniu zmieniła się jedynie osoba i czasownik posiłkowy. "DO" buduje pytania w czasie Present Simple wszystkich angielskich czasowników z wyjątkiem czasowników modalnych (can, could, may. might, will, would, shall, should, need [jako czasownik modalny], ought) i czasownika "to be".
  W czasie Past Simple czasownik pomocniczy DO przybiera inną formę, a mianowicie "DID". Forma ta pochodzi od formy czasu przeszłego czasownika gramatycznego DO. Pytania w Past Simple wyglądają w sposób następujący:
  Did you see him today? (Czy widziałeś go dzisiaj?)
  Did she see him today? (Czy ona go dziasiaj widziała?)
  Jak widać w powyższych przykładach w pytaniach w czasie Past Simple zmienia się jedynie osoba. DID występuje identyczne we wszystkich osobach. "DID" buduje pytania w czasie Past Simple wszystkich angielskich czasowników z wyjątkiem czasowników modalnych (can, could, may. might, will, would, shall, should, need [jako czasownik modalny], ought) i czasownika "to be".
 • Służy do budowy zaprzeczeń innych czasowników w czasie Simple Present i Simple Past np.:
  I do not like this movie. (Nie lubię tego filmu.)
  He does not like this movie (On nie lubi tego filmu).
  Zarówno "DO NOT" jak i "DOES NOT" można skrócić do formy "DON'T" i "DOESN'T".
  W języku angielskim apostrof oznacza brak jednej lub dwóch liter.
  Tak jak w poprzednim przypadku "DO" odmienia się przez osoby. Zaprzecza ono każdy angielski czasownik z wyjątkiem czasowników modalnych (can, could, may. might, will, would, shall, should, need [jako czasownik modalny], ought) i czasownika "to be".
  W czasie przeszłym prostym (Simple Past) zaprzeczenie wygląda w następujący sposób:
  They did not know him. (Nie znali go).
  He did not know him (Nie znał go).
  Zdanie te różnią się jedynie osobą. "DID NOT" można skrócić do formy "DIDN'T".
 • służy do akcentowania czasownika w czasie Present Simple i Simple Past np:
  W niektórych wypadkach mówca chce zaakcentować konkretny czasownik. Nie zdarza się to zbyt często np:
  I do like you (Lubie cię lub przecież cię lubię)
  She did study this (ona przecież tego się uczyła).
  Drugie zdanie jest w czasie przeszłym chociaż czasownik główny tego zdania "study" występuje w czasie teraźniejszym. Słowo posiłkowe "DID' modyfikuje ten czasownik i pokazuje jego prawdziwy czas akcentując go jednocześnie.

BE

Czasownik "BE", poza swoim znaczeniem leksykalnym "być" ma także funkcje gramatyczną, pełniąc rolę słowa posiłkowego w budowie czasów w aspekcje progresywnym (są to wszystkie czasy, w których czasownik główny przybiera końcówkę "-ING" np: Present Continuous, Present Perfect Continuous, Past Continuous, Past perfect Continuous, Future Continuous i Future Perfect Continuous).

Czasownik "TO BE" jako czasownik leksykalny

Czasownik być jest czasownikiem nieregularnym w każdym języku. Oznacza to, że jego formy dla każdej osoby nie możne przewidzieć w oparciu o jakąś logiczną konstrukcję morfologiczną. W języku polskim nie można zgadnąć, że dla pierwszej osoby liczby mnogie czasownik "być" to "są". W języku angielskim jest podobnie. Oczywiście angielski jest o wiele prostszy pod tym względem. Odmiana "TO BE" wygląda następująco:

Liczba pojedyńcza
I am
you are
he is
she is
it is
Liczba mnoga
we are
you are
they are

Czasownik leksykaly "BE" w języku angielskim często określa się mianem "copula verb". Oznacza to, że czasownik ten jest łącznikiem pomiędzy podmiotem zdania a jego dopełnieniem np.:

 • She is a teacher (Ona jest nauczycielką). - Be funkcjonuje w tym zdaniu jako łącznik równoważący podmiot "she" z dopełnieniem "a teacher". Nie wyraża ono żadnej akcji a jedynie określa pewne cechy podmiotu.

Czasownik "BE" zaprzecza się poprzez dodanie NOT po czasowniku np:

 • She is not English. (Ona nie jest angielką)

Czasownikiem "BE" buduje się również pytania w zdaniach gdzie jest on głównym czasownikiem zdania (powyższy przykład).

Liczba pojedyńcza
Am I ?
Are you?
Is he?
Is she?
Is it?
Liczba mnoga
Are we?
Are you?
Are they?

Czasownik "to be" we wszystkich czasach i osobach

Osoba Present Simple Present Continuous Present perfect Present Perfect Continuous
I am am being have been have been being *
you are are being have been have been being *
he is is being has been has been being *
she is is being has been has been being *
it is is being has been has been being *
we are are being have been have been being *
you are are being have been have been being *
they are are being have been have been being *
Osoba Past Simple Past Continuous Past Perfect Past Perfect Continuous
I was was being had been had been being *
you were were being had been had been being *
he was was being had been had been being *
she was was being had been had been being *
it was was being had been had been being *
we were were being had been had been being *
you were were being had been had been being *
they were were being had been had been being *
Osoba Future Simple Future Continuous Future Perfect Future Perfect Continuous
I will be will be being * will have been will have been being *
you will be will be being * will have been will have been being *
he will be will be being * will have been will have been being *
she will be will be being * will have been will have been being *
it will be will be being * will have been will have been being *
we will be will be being * will have been will have been being *
you will be will be being * will have been will have been being *
they will be will be being * will have been will have been being *

* formy rzadko używane.

Czasownik BE jako czasownik pomocniczy

Poza swoim tradycyjnym znaczeniem czasownik BE używany jest w konstrukcjach gramatycznych do budowy czasów progresywnych. Są to wszystkie czasy, w których czasownik główny przybiera końcówkę "-ING" np: Present Continuous, Present Perfect Continuous, Past Continuous, Past perfect Continuous, Future Continuous i Future Perfect Continuous.

We wszystkich tych czasach czasownik ten jest jedynie słowem gramatycznym, którego celem jest utworzenie konstrukcji gramatycznej.

We wszystkich czasach w których występuje ten czasownik pomocniczy pytania tworzy sie poprzez inwersję czasownika "BE" tak jak to miało miejsce w jego tradycyjnym znaczeniu np.:

 • Has he been running for hours? (Czy biega już od godzin?). "Has been" jest trzecią formą czasownika "TO BE" w czasie Present Perfect.
 • Have you been playing the game long? (Czy długo grasz w tą grę?)
 • Is she crying? (Czy ona płacze?)

W każdym z tych przypadków "BE" nie jest głównym czasownikiem zdania, a jedynie słowem pomocniczym do tworzenia czasu.

HAVE

Tak ja poprzednie czasowniki pomocnicze, czasownik HAVE jest również czasownikiem leksykalnym mającym swoje znaczenie.

Formy czasownika HAVE w różnych osobach:

Liczba pojedyńcza
I have
you have
he has
she has
it has
Liczba mnoga
we have
you have
they have

Czasownik "mieć" w angielskim można wyrazić na parę różnych sposobów.

 • I have an English book.
 • I've got an English book.
 • I have got an English book.
 • I got an English book.

Wszystkie te zdania oznaczają "mam angielską książkę".

Angielski czasownik leksykalny HAVE służy do budowy pytań, w których jest on głównym czasownikiem zdania np.:

 • Have you got a car? (Czy masz samochód?)
 • Have you any time? (Czy masz czas?)

W powyższych przykładach HAVE jest głównym i jedynym czasownikiem zdania i dlatego można nim zbudować pytanie. W języuku angielskim jest niewiele tego typu czasowników. Są to jedynie czasowniki modalne i czasownik "to be".

Czasownik Have można również zaprzeczyć w taki sam sposób jak "to be", tzn poprzez dodanie NOT po czasowniku np.:

 • I have not got time. (Nie mam czasu).
 • She has not got a car. (Ona nie ma samochodu).

"Have not" i "has not" można skrócić do formy "haven't" i "hasn't".

Czasownik pomocniczy HAVE

Czasownik pomocniczy HAVE buduje wszystkie czasy w aspekcie dokonanym (Perfect) takie jak:

 • Present Perfect
 • Past Perfect
 • Future Perfect

Przykłady:

 • I have been to England. (Byłem w Anglii).
 • I have done shopping. (Zrobiłem zakupy).
 • She has finished her homework. (Odrobiła lekcje).

W każdym z tych przypadków, czasownik "HAVE" nie jest głównym czasownikiem zdania, a jedynie słowem gramatycznym budującym czas.

Jako słowo gramatyczne, czyli część składowa czasu Perfect, Have służy do budowy pytań poprzez inwersję np:

 • Have you seen her? (Czy widziałeś ją?)
 • Has she gone home? (Czy ona poszła do domu?)

Have służy również do zaprzeczeń czasowników w czasach Perfect np:

 • They have not completed the task. (Nie ukończyli oni zadania).
 • He has not built a house. (Nie zbudował domu).

"Have not" i "has not" można skrócić do formy "haven't" i "hasn't".

Podobne artykuły


55
komentarze: 84 | wyświetlenia: 11108
44
komentarze: 41 | wyświetlenia: 6198
119
komentarze: 23 | wyświetlenia: 245510
31
komentarze: 7 | wyświetlenia: 88192
50
komentarze: 14 | wyświetlenia: 67603
15
komentarze: 4 | wyświetlenia: 22407
13
komentarze: 14 | wyświetlenia: 7944
11
komentarze: 8 | wyświetlenia: 16468
10
komentarze: 15 | wyświetlenia: 5235
8
komentarze: 1 | wyświetlenia: 7619
8
komentarze: 7 | wyświetlenia: 39938
7
komentarze: 1 | wyświetlenia: 6474
7
komentarze: 4 | wyświetlenia: 3701
 
Autor
Artykułprzydatny artykuł, pozdrawiamDodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska