Login lub e-mail Hasło   

Język angielski - tryby czasowników

Odnośnik do oryginalnej publikacji: http://www.tlumaczenia-angielski.info/an(...)ood.htm
Angielskie czasowniki występują w trzech trybach: Tryb oznajmujący (The Indicative Mood) - najbardziej popularny. Służy do wyrażania opinii, przekazywania informacji i zadawani...
Wyświetlenia: 10.512 Zamieszczono 26/10/2008

Angielskie czasowniki występują w trzech trybach:

 • Tryb oznajmujący (The Indicative Mood) - najbardziej popularny. Służy do wyrażania opinii, przekazywania informacji i zadawania pytań (także tryb pytający, ktróry jako taki nie istnieje w angielskim, chociaż wielu lingwistów uważa, że czasowniki w pytaniach są wyrażane w tym trybie).

Przykłady:
-Napoleon wanted to conquer Europe. (czasownik "wanted")
-I feed my dog every day. (czasownik "feed" )
-What do you want from me? (czasownik "want" )

Tryb czasownika rozpoznaje można rozpoznać jedynie po jego użyciu w zdaniu.

 • Tryb rozkazujący (The Imperative Mood)
  Służy do wyrażania próśb i rozkazów. Czasownik w tym trybie jest identyczny z formą bezokolicznika bez "to".

Przykłady:
-Go and wash the car! (czasowniki "go, wash ")
-Let's dance! (czasownik "dance")
Take this book with you! (czasownik "take")

 • Tryb łączący (The Subjunctive Mood)

Tryb ten można podzielić na dwa:

1. Tryb łączący teraźniejszy (The Present Subjunctive)

Wychodzący z użycia. Służy do wyrażania rozkazów i próśb. Używa się go w zdaniach złożonych, zależnych, z konstrukcją "that".

Występuje on po takich czasownikach jak : "ask," "command," "demand," "insist," "order," "recommend," "require" "suggest," or "wish."

Przykłady:
-They demand that he submit a report.
- We request that you be here tomorrow.
- They asked that she arrive early.
- I command that she stay in her room.
-The officer insisted that we talk to him.
-She suggests that he read this book.

Jest także stosowany po przymiotnikach takich jak: "crucial," "essential", "important," "imperative," "necessary," or "urgent".

Przykłady:
-It is important that they be present at the meeting.
- It is urgent that Bush propose that bill.
- It's important that she go< there with you.
- It's necessary that she have all the documents available.

Stanowić on może pewien problem dla studentów, szczególnie dziwi forma czasownika w trzeciej osobie liczby pojedynczej.

Forma ta pochodzi z łaciny. Najlepszą ilustracją tego dlaczego czasownik występuje w takiej formie jest zastosowanie czasownika modalnego "should".

- It's important that she should go there with you. - Jest to poprawna i całkowita konstrukacja, która uległa skróceniu.

2. Tryb łączący przeszły (The Past Subjunctive)

Tryb łąnikowy przeszły służy do wyrażania rzeczy nierealnych. Bardzo często odnosi się do niego jako "unreal past". Jest używany podobnie jak w języku polskim w konstrukcjach takich jak: "tak jakby" (as if, as though), w okresach warunkowych (drugi i trzeci), do wyrażania żalu w zdaniach typu: "żałuję, że" (I wish), w wyrażeniach preferencji np: wolałbym żebyś (I'd rather you"), "najwyższy czas" (it's high time).

Charakteryzuje się tym, że czasownik występuje w formie przeszłej, która dotyczy albo teraźniejszości, przyszłości, lub przeszłości.

Okresy warunkowe (conditionals) zostały już omówione. Informacje na ich temt znajdują się na stronie "zdania warunkowe".

Konstrukcja "wish"

He wishes that he were rich
They wish that they had studied harder when they were young.
She wishes that you would come to the meeting tomorrow.

W zdaniach tych można pominąć "that".

Powyższe trzy przykłady ilustrują użycie trybu łącznikowego przeszłego. Każdy z nich odnosi się do innego czasu.

"He wishes he were rich" w dosłownym tłumaczenie oznacza "on życzy sobie żeby był bogaty". Pytanie kiedy? Teraz i w przyszłości. Czas przeszły czasownika w tej formie gramatycznej odnosi się do teraźniejszości i przyszłości. W angielskim, podobnie jak w polskim, używa się czasu przeszłego do wyrażenia tego co nie jest prawdziwe na dzień dzisiejszy.

W trybie tym w języku polskim użycie czasownika "życzy" umieszcza to życzenie w teraźniejszości. Oznacza to, że życzenie to nie dotyczy przeszłości.

Innym tłumaczeniem słowa "wish" jest "żałować". Zdanie "He wishes he were rich" można też przetłumaczyć jako "on żałuję, że nie jest bogaty". Kiedy? W tej chwili nie jest bogaty.

Te dwa polskie tłumaczenia mają tylko jedną konstrukcję w języku angielskim

"On żałuję, że nie jest bogaty" oraz "On życzy sobie żeby był bogaty" = jedna forma: "He wishes he were rich".

Co się stanie jeśli chcemy powiedzieć następujące zdanie: 'On żałuje, że nie był bogaty" lub "On życzył sobie żeby był bogaty". Dwie te formy w języku polskim odnoszą sie do przeszłości. W angielskim mają one tylko jedną formę: "He wishes he had been rich". Czasownik "had been" użyty w czasie Past Perfect.

ZASADA:

Do wyrażenia żalu, lub życzenie dotyczącego teraźniejszości i przyszłości należy używać czasu Past Simple lub Past Conitnuous

I wish you were here = I regret that you are not here.

He wishes he had a car = he regrets that he doesn't have a car.

They wish they were going together = they regret that they are not going together.

Do wyrażenia żalu, lub życzenie dotyczącego przeszłości należy używać czasu Past Perfect.

She wishes she had studied at school = she regrets that she didn't study at school.

He wishes he had seen Pink Floyd = he regrets that he didn't see Pink Floyd.

I wish I had been with you = I regret that i wasn't with you.

W konstrukcji "wish" można także użyć "would" .

I wish you would see this - teraz lub w przyszłości

I wish you would have seen this - w przeszłości.

Konstrukcja "would rather "

Konstrukcji tej używa się do wyrażania preferencji. w języku polskim oznacza ona "woleć".

"I'd rather (would rather) she went with us" oznacza "wolałbym, żeby z nami poszła. Podobnie jak w poprzednim przypadku (zobacz "wish") używa się tutaj trybu łącznikowego przeszłego. Zasady są identyczne jak w przypadku "wish" .

ZASADA:

Do wyrażenia preferencji dotyczącego teraźniejszości i przyszłości należy używać czasu Past Simple lub Past Conitnuous

I'd rather you weren't smoking here = I don't want you to smoke here. (I prefer that)

He'd rather she went to the office = he wants her to go to the office. (He prefers that)

They'd rather he stayed here than downstairs = they want him to stay here and not downstairs. (They prefer that)

Do wyrażenia preferencji dotyczącego przeszłości należy używać czasu Past Perfect. (Sytuacja nie jest możliwa- przeszłości nie można zmienić)

She'd rather he had not done that.= She wants him not to do that but he already did that. (She prefers that)

He'd rather you had finished this work by 10 = He wanted you to finish this by 10 o'clock but you didn't. (He prefers that) .

Jeśli preferencja odnosi się do tego samego podmiotu, który ją wyraża, stosuje się wówczas bezokolicznik.

I'd rather stay than go - wolę zostać niż pójść.

She'd rather be here than there -woli być tutaj niż tam

Konstrukcja " as if, as though "

Angielskie wyrażenie as if lub as though można przetłumaczyć jako "jak gdyby". Użycie jest takie same jak w języku polskim, a więc do wyrażenia tego co nam sie wydaje :

 • She is working as if/though she knew what she were(was) doing (Napewno nie wie co robi)
 • He walks as though he were(was) the King (Nie jest królem)
 • They look as if/though they came from hell. (Nie przybyli, nie pochodzą z piekła)

W konstrukcji tej można również użyćzwykłej formy czasownika. Nie mówimy wówczas o czymś co jest nie prawdziewe.

 • He looks as though he has read this book. (Dużo wie, więc wskazuje to na to, że zna tą książkę)
 • It feels as if winter is coming. (Naprawdę robi się coraz zimniej)
 • They sound as though they're students. (Tak się zachowują typowi uczniowie i oni wyglądają oraz brzmią jak uczniowie)

W języku nieformalnym zamiast "as if" lub "as though" można zastosować "like" np: She looks like she is tired. (Wygląda na to, że jest). She looks like she was (were) tired (Tylko tak wygląda ale nie jest).

Konstrukcja " it's (high / about) time "

Po konstrukcji it's (high / about) time może występować bezokolicznik :

 • It's time to go home.
 • It's time to buy a new house.

Aby wyrazić kto powinien coś zrobić używamy for + dopełnienie + bezokolicznik:

 • It's time for us to go home.
 • It's time for you to buy a new house.

Po konstrukcji it's (high / about) time może również występować czas przeszły ze znaczeniem teraźnieszym, nie przeszłym :

 • It's time he went home.
 • It's time you bought a new house.

To użycie wyraża krytykę lub skargę, a słowa high lub about czynią tą krytykę silniejszą.

 • It's high time you got a job.
 • It's about time you got a haircut.

Podobne artykuły


8
komentarze: 30 | wyświetlenia: 1050
8
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1127
7
komentarze: 13 | wyświetlenia: 648
7
komentarze: 5 | wyświetlenia: 330
6
komentarze: 81 | wyświetlenia: 1720
6
komentarze: 70 | wyświetlenia: 290
6
komentarze: 22 | wyświetlenia: 655
6
komentarze: 2 | wyświetlenia: 1134
5
komentarze: 0 | wyświetlenia: 330
124
komentarze: 52 | wyświetlenia: 142901
119
komentarze: 23 | wyświetlenia: 245511
 
Autor
Artykuł
Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska