Login lub e-mail Hasło   

Euro w Polsce

Czym jest euro, trochę historii, warunki i skutki wprowadzenia tej waluty w Polsce, zarówno pozytywne jak i negatywne
Wyświetlenia: 15.634 Zamieszczono 07/12/2008

Euro i istota waluty

 

Euro jest walutą Unii Gospodarczej i Walutowej (UGiW), która została utworzona 1 stycznia 1999 w ramach Unii Europejskiej. Podstawą prawna ustanowienia UGiW jest Traktat z Maastricht. Euro jest również prawnym środkiem płatniczym w 15 krajach UE (od 1999 roku: Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Hiszpania, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Włochy; od 2002 roku Grecja; od 2007 roku Słowenia; od 2008 roku Cypr i Malta). Obecnie to najważniejszy pieniądz w międzynarodowej wymianie walutowej. Instytucją nadzorującą walutę jest Europejski System Banków Centralnych (w skład, którego wchodzi EBC i banki centralna krajów strefy euro).

            Historia wspólnej waluty zaczęła się o wiele wcześniej. Po II wojnie światowej powołano Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, Europejską Wspólnotę Gospodarczą, Unię Europejską oraz Unią Gospodarczą i Walutową, której celem było ujednolicenie walut w Europie. Wirtualnie europejska, której celem było ujednolicenie walut w Europie. Wirtualna europejska waluta istniała już w latach 80. XX wieku pod nazwą ECU. Była uznaną jednostką obrotu bezgotówkowego. Jednak do euro w dzisiejszej postaci potrzebne były dodatkowe regulację oraz innowacje techniczne. Traktat z Maastricht powołał UGiW oraz uregulował warunki, jakie spełnić muszą kandydaci do Eurolandu. Ogłoszono konkurs w 1995 roku na nazwę. W Madrycie ustalono, że będzie to euro. Awers monet jest taki sam we wszystkich krajach, UGiW, rewers zależy od krajów.

            Do podstawowych celów polityki pieniężnej EBC należą:

 • Zapewnienie stabilności cen (sytuacja, w której roczna stopa inflacji nie przekracza 2%)
 • Wspieranie wzrostu gospodarczego, jeżeli nie koliduje to z polityką antyinflacyjną
 • Zapewnienie stabilności waluty

Realizacji tych podstawowych i najważniejszych celów odbywa się przy pomocy wykorzystania następujących instrumentów:

 • Operacje otwartego rynku (wpływ poprzez zakup/sprzedaż papierów wartościowych na rynku)
 • Ustalanie stopy procentowej rezerw obowiązkowych (wkłady pieniężne od bank ów komercyjnych)
 • Produkcja banknotów euro (może powierzyć to zadanie wybranym bankom centralnym państw strefy euro)
 • Zarządzanie rezerwami walutowymi

 

Warunki przyjęcia Euro

Uczestnictwo Polski w UGiW leży w strategicznym interesie naszego kraju. Polska gospodarka będzie musiała dostosować się do wymogów UE. Utrzymanie odpowiedniej wymaganej stabilności gospodarczej powiązana jest ściśle z prowadzeniem odpowiedniej polityki gospodarczej w szczególności polityki pieniężnej (stabilności cen) oraz polityki fiskalnej (stabilność finansów publicznych i budżetu). Odwzorowaniem tej teorii są praktyczne zadania do wykonania, które wymagają pewnej jedności politycznej kraju oraz odrzucenia partykularnych interesów grup wpływów.

            Warunki, jakie spełnić musi Polska jako kandydat do strefy euro:

 • Inflacja na poziomie (nie może przekraczać w 12-miesięcznym okresie referencyjnym o więcej niż 1,5 pkt proc. średniej inflacji w trzech krajach UE o najniższym poziomie tego wskaźnika nieprzekraczającym 1 pkt. procentowego)
 • Stabilna sytuacja finansów publicznych (element całkowicie uzależniony od Rządu i Parlamentu polskiego, generalnie deficyt nie może przekroczyć 3% PKB, natomiast dług publicznych 60%)
 • Stabilny poziom stóp procentowych odnośnie poziomu odniesienia (tzn. średniej arytmetycznej długoterminowych stóp procentowych trzech krajów o najniższej inflacji, przy czym odchylenie może wynosić maksymalnie 2 pkt. procentowe)

Niedokończone reformy finansów publicznych, nie do końca przeprowadzona prywatyzacji i trwające protesty grup zawodowych, których zarobki uzależnione są od budżetu państwa powodują wzrost deficytu budżetowego.

Pozostałe kryteria przede wszystkim, te, których spełnienie zależy od NBP są zaliczenie.

 

Etapy wprowadzenia euro

Zgodnie z Traktatem z Maastricht każdy kraj członkowski UE jest zobligowany do spełnienia wymogów i wprowadzenia euro. Jedynie Wielka Brytania i Dania uzyskały prawo do pozostania poza unia walutową. Działania przygotowawcze wiązały się zarówno z przeprowadzeniem działań legislacyjnych (dostosowanie polskiego prawa) oraz zaplanowanie i realizację aspektów czysto technicznych wymiany waluty krajowej na euro. Dlatego kraje, które już przyjęły walutę, powoływały odpowiednie organy nadzorujące przebieg przyjmowania waluty oraz opracowywały scenariusz tego przyjęcia. Najczęściej ten scenariusz posiadał trzy główne etapy:

 • Etap przygotowawczy (kampania informacyjna, produkcja banknotów i monet, zaopatrzenie niektórych podmiotów w gotówkę euro)
 • Etap podwójnego obiegu waluty krajowej i euro (masowe wprowadzenie euro, ustalenie stałego kursu wymiany, możliwość płacenia dwoma walutami)
 • Etap końcowy (całkowite zastąpienie walut krajowych przez euro)

Banknoty i monety euro zawsze wprowadzane do obiegu za pośrednictwem trzech głównych kanałów. W pierwszej kolejności w bankomatach, następnie w bankach komercyjnych, urzędach pocztowych oraz sektorze detalicznym (gdzie wydaję się euro w postaci reszty).

 

Wady i zalety wspólnej waluty

Wracając do historii stworzenia euro, to właśnie przyczyny ekonomiczne odegrały dużą rolę w utworzeniu euro. Stworzenie i ulepszenie jednolitego rynku UE. Poza tym zwiększy konkurencyjność unii w stosunku do jej głównych międzynarodowych „graczy” jak USA, Japonia. Jednak, jakie korzyści oraz ewentualne straty może przynieść nam posiadanie tej najważniejszej waluty rynku.

 

I.  Straty wymierne:

 • Koszty adaptacji do euro systemów informatycznych oraz działów (np. finansowe, księgowe, sprzedaży)
 • Koszty szkolenia pracowników oraz partnerów biznesowych
 • Koszty adaptacji urządzeń obsługujących obrót gotówki (bankomaty, automaty)
 • Utrata przez banki części dochodów z transakcji powiązanych z rynkiem walutowym
 • Wyższe ceny dóbr i usług, punkt sporny, który przez znanych polityków jest pomijany lub odrzucany jako nie prawdziwy. Na ceny nie wpłynie fakt wprowadzenia euro, kurs wymiany, (choć może w niewielkim stopniu) czy spekulacje producentów (działania konkurencyjne zatrzymają podwyżki cen). Na wyższe lub również niższe, (ale to raczej rzadziej, firmy będą liczyły na zyski, a nie straty) wpłynie powstawanie cen niemających dobrego efektu marketingowego i w rzeczywistości doprowadzenia cen do pewnej psychicznej akceptowalności (np. 39,99 Euro, 2,99 Euro).
 • Zwiększona konkurencja ze strony firm z obszaru UGiW. Otwarcie drogi euro do Polski oznacza otwarcie kolejnego rynku zbytu dla firm z krajów strefy euro. Nasze firmy muszą być przygotowane na większą rywalizację o rynek. Pozostać należy sceptycznym, co do faktu inwestycji europejskich firm w naszym kraju. Inwestorzy, którzy chcieli zaistnieć w naszym kraju już tego dokonali.

 

II.  Straty niewymierne:

 • Utrata przez bank centralny kontroli nad polityką monetarną (Czyli to co część społeczeństwa uznaje za utratę suwerenności) Surowa inflacyjna polityka pieniężna ESBC może przyczyniać się do pogłębienia problemu bezrobocia i nasilenia konfliktów społecznych w różnych regionach, w których np. decyzję o stopach procentowych powinny być inne niż w zamożniejszych częściach)
 • Utrata przez bank centralny kontroli nad polityką kursu walutowego (polski złoty przyciąga do kraju kapitał zagraniczny, jest jedną z ulubionych walut spekulacyjnych)
 • Utrata możliwości emisji własnej waluty, (choć bank centralny może dostać zgodę od EBC na emisję dodatkowych banknotów)
 • Wzrost wartości polskiej waluty powodował szybsze zmniejszanie się dystansu do UE naszego kraju. Przyjęcie euro oznaczać będzie „zamrożenie” tego procesu

  

 

Zalety:

 • Eliminacja kosztów i ryzyka związanego z transakcjami walutowymi (firmy działające w Unii obniżą w ten sposób koszty podwyższą swoją efektywność)
 • Integracja i większa efektywność rynków finansowych
 • Większa przejrzystość cen, możliwość porównywanie rynku finansowego unijnymi
 • Szersza oraz korzystniejsza cenowa oferta usług bankowych (pojawienie euro zaostrzyłyby konkurencję między instytucjami finansowymi)
 • Ułatwienie podróży po krajach Unii (bez potrzeby wymiany waluty)
 • Ograniczenie barier we współpracy gospodarczej
 • Posiadanie stabilnej waluty

 

Każdy czytelnik powyższego artykułu może sam wywnioskować, czy warto być w strefie Euro. Starałem się wyciągnąć w sposób najbardziej obiektywny pewne informacje i dane, aby ułatwić zadanie tym, którzy nie są pewni swojego zdania w tym temacie jak również tym którzy są pewni. Po wielu rozmowach ze znajomymi muszę stwierdzić, że Polacy nie wiedzą z czym wiąże się posiadanie nowej waluty i dla kogo ta strefa jest korzystna.

 

Dziękuję za przeczytanie oraz ewentualne komentarze, na które bardzo mocno liczę. Jeżeli ktoś wie, że mogłem coś więcej dodać bardzo prosze o informacje. Chętnie ją przeanalizuje, a swoj artykuł zaktualizuje.

Podobne artykuły


26
komentarze: 10 | wyświetlenia: 1424
23
komentarze: 72 | wyświetlenia: 1225
22
komentarze: 93 | wyświetlenia: 4221
21
komentarze: 13 | wyświetlenia: 2039
25
komentarze: 32 | wyświetlenia: 16150
20
komentarze: 9 | wyświetlenia: 1690
19
komentarze: 9 | wyświetlenia: 1983
19
komentarze: 24 | wyświetlenia: 994
17
komentarze: 6 | wyświetlenia: 986
16
komentarze: 10 | wyświetlenia: 1472
15
komentarze: 6 | wyświetlenia: 1193
15
komentarze: 7 | wyświetlenia: 1772
14
komentarze: 12 | wyświetlenia: 1194
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy

Moim zdaniem na początku będzie trudno, ale potem lepiej. Chociaż trudno stwierdzić czy w ostatecznym rozrachunku nam się opłaci.

Emitowanie pieniądza jest usługą taką samą, jak sprzedawanie pietruszki. Jedynym źródłem jakości jest konkurencja. Jeżeli nie ma konkurencji, nie jakości. Zmniejszenie w obiegu liczby walut emitowanych przez różnych, konkurujących ze sobą emitentów zmniejszy ich jakość.

Nie zgodzę się z powyższym stwierdzeniem. Fakt emisja jest usługą, ale nadzorowaną przez bank centralny. Nie ma konkurencji przy produkcji pieniądza. A jakość to kwestia parytetu waluty i jakości gospodarki. Najważniejsze waluty świata w rzeczywistości są zwykłymi papierkami. Ich jakość nie ma tak wielkiego wpływu na ich siłę nabywczą jak stan gospodarki dziś i jutro państwa z daną walutą.Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2014 grupa EIOBA. Wrocław, Polska