Login lub e-mail Hasło   

List Otwarty FIGU Do Wszystkich Rządów Świata

Ekologiczny list uwidaczniający związek pomiędzy przeludnieniem, a postępującą degradacją planety i katastrofami naturalnymi.
Wyświetlenia: 3.506 Zamieszczono 06/01/2009

1.bmp

2.bmp

FIGU – stowarzyszenie ufologiczne i paranaukowe, którego założycielem jest Billy Meier, człowiek kontaktujący się z jedną z najwyżej rozwiniętych cywilizacji pozaziemskich.


Maj 2007,

Do Wszystkich Rządów i Innych Odpowiedzialnych Osób Świata

Już 5 lipca 1951 i 25 sierpnia 1958 wysłałem ostrzeżenia do wszystkich rządów i innych odpowiedzialnych ludzi świata dotyczące nadchodzących wydarzeń na Ziemi, mające na względzie klimat, ludzi, a także ich zachowanie. Były to ostrzeżenia związane z przewidywaniami, które spełniły się całkowicie w zatrważający sposób. Moje ostrzeżenia dotyczące przyszłości Europy i całego świata były oparte na absolutnie pewnym źródle. Przewidywania te nie miały nic wspólnego z proroctwami, gdyż oparte były na spojrzeniu w prawdziwą przyszłość, z których wynikało co następuje: W przeciągu jedynie kilku lat warunki klimatyczne w Europie i na całym świecie zostały zmienione przez działania ludzi w sposób tak dramatyczny, że przez podnoszenie się temperatury klimatu na skutek efektu cieplarnianego pojawiły się ekstremalne sztormy wszelkiego rodzaju o takiej sile, że powodowały one olbrzymie szkody materialne, niszcząc ziemie, domy i inne budynki, drogi, góry, szlaki kolejowe, strumienie, rzeki i jeziora. Olbrzymie sztormy, tajfuny, tornada i huragany, oraz lodowe, deszczowe i śnieżne burze, susze, powodzie, lawiny skalne, pożary lasów, trzęsienia ziemi, trzęsienia oceaniczne, tsunami i erupcje wulkaniczne zostały uwolnione na całym świecie; wszystko to będzie wciąż się pojawiało w przyszłości i nawet się pogorszy. Setki tysięcy ludzi już zostało zabitych przez te wzbudzone zmiany klimatyczne i sztormy, a liczba ofiar śmiertelnych dalej będzie szła w miliony, gdyż w nadchodzących czasach ocieplenie atmosfery i zmiany klimatyczne będą nawet szybsze i silniejsze, co już nie może zostać powstrzymane. Już w latach pięćdziesiątych ostrzegałem: <<Nie oznacza to końca nadzwyczajnych wypadków, gdyż kiedy zacznie się XXI wiek, natura powstanie nawet potężniej przeciwko szaleństwu niszczenia środowiska przez istoty ludzkie i osiągnie taki wymiar, że będzie to przypominało pierwotny czas na Ziemi.>>

Kiedy zbadać i przeanalizować całą tą katastrofę klimatyczną i nadchodzące wydarzenia wynikające ze zmiany klimatu, wtedy ziemska przyszłość wygląda ponuro. Jednakże, co nawet teraz jest uznawane za prawdę jedynie przez kilka odpowiedzialnych osób, to  na człowieku właśnie w dużym stopniu ciąży wina – faktycznie do około 75% - za nadchodzące kłopoty i chaos, oraz za wszelkie katastrofy każdego rodzaju. Mimo, że silne formy nadchodzącej katastrofy stały się już rozpoznawalne i widzialne dla realistów, istnieją wciąż patologiczni głupcy, oraz nieodpowiedzialni „wszystkowiedzący”, rządy i naukowcy, itd., którzy antagonistycznie twierdzą co innego. Fakt, że prawdziwy powód wszystkich istniejących kłopotów na Ziemi nie jest uznawany i nie podejmuje się niczego użytecznego by to naprawić, tym bardziej jest czynnikiem nie rozpoznawanym. Rozmiar głupoty obecnej w nierozpoznawaniu i nie rozumieniu efektywnych czynników prawdy i rzeczywistości jest tak duży, jak ten obecny w odmawianiu jedynie efektywnych i osiągalnych radykalnych środków; środków opartych na drastycznych restrykcjach i redukcji przeludnienia poprzez przepisy światowego zaprzestania urodzin, czy poprzez rygorystyczne regulacje narodzin. 

Ostatecznie powinno stać się jasnym dla wszelkich rządów, naukowców i innych odpowiedzialnych osób na Ziemi, oraz dla ziemskiego rodzaju ludzkiego, jaki jest główny powód wszelkich kłopotów i katastrof na naszej planecie. Jednakże by to zrozumieć i zaakceptować, konieczna jest mocna zdolność rozumienia jak i rozumowania w celu wykorzystania tych, już najbardziej pilnych, surowych i radykalnych środków zrównoważenia ekologicznej dewastacji i zniszczenia świata. Tej samej zdolności rozumowania wymaga też uzyskanie kontroli nad wszelkim nieszczęściem, cierpieniem, plagami, przestępczością, nad nadużyciami seksualnymi na dzieciach i każdą inną formą nadużyć na dzieciach, oraz nad wciąż rosnącymi zdegenerowanymi formami prostytucji. Stosuje się to też w równym stopniu do ucisku i wykorzystywania kobiet, nienawiści, pragnienia zemsty, chęci odwetu, religijnego i politycznego fanatyzmu i mani, nienawiści do obcokrajowców i innych ras, terroru ideologicznego i wojskowo-rządowego, tak jak i stosuje się to do ogólnoświatowych katastrof naturalnych, gwałtownego postępu globalnego ocieplenia i zmian klimatu oraz zanieczyszczenia powietrza i zniszczenia środowiska, itd., dla których muszą zostać opracowane i wdrożone kompletne środki zaradcze. Lecz będzie to użyteczne jedynie wtedy, gdy korzeń wszelkich kłopotów zostanie ostatecznie rozpoznany i gdy radykalne przeciwśrodki zostaną podjęte. Jednakże, ani wysoko postawione odpowiedzialne osoby na Ziemi, ani pojedyncze ludzkie istoty ziemskiej populacji nie chcą rozpoznać i zwalczyć tej źródłowej przyczyny wszystkich kłopotów. Głównym powodem tej odmowy jest ludzka domniemana wolność czynienia tego czego się chce – nawet niezależnie od strat – lub by być bardziej dokładnym, bez brania pod uwagę, że klimat i  świat są wstrząsane u podstaw i z wolna, lecz pewnie niszczone tą niepoprawną wolnością decydowania za siebie odnośnie spełniania własnych życzeń i pragnień, itd.

Fundamentalna przyczyna wszelkich katastrof i kłopotów znajduje się w czynniku przeludnienia, gdyż on sam jest odpowiedzialny za cało to zniszczenie, globalne ocieplenie i ekologiczną dewastację, brak energii i wody, oraz za najgorszego rodzaju degenerację ludzi i wszelkie inne problemy. Także wciąż rosnąca jawna prostytucja i przestępczość, oraz problemy szukających azylu i uchodźców, neonazizm i inne małe i duże problemy wynikają z przeludnienia. A kiedy szaleńcy tacy jak np. papież i inni nieodpowiedzialni, apelują do ludzi by „szli i rozmnażali się”, wtedy takie elementy są równe ideologicznym i religijnym terrorystom i fanatykom, oraz politycznym i wojennym przestępcom – znanym też jako mężowie stanu i ich wasale, którzy w imię swych ziem, rzekomego bezpieczeństwa i wolności i rzekomej walki z terroryzmem popełniają morderstwa poprzez swe militarne i tajne służby. W świetle rozpowszechnionego przeludnienia i wynikających stąd światowych kłopotów, nierozwiązywalnych problemów i jawnie narastających katastrof wśród ludzi i w naturze, jest naprawdę nie mającym porównania, zasługującym na pogardę przestępstwem przeciwko klimatowi i planecie apelowanie o zwiększenie ilości potomków, zamiast zatrzymania tego i zezwalania jedynie na potomków wtedy, gdy odpowiednie regulacje prawne to dopuszczająNieodpowiedzialni, którzy mimo to domagają się tego szaleństwa reprodukcji, czy nawet wspierają je, lub są na odpowiedzialnych stanowiskach i nie zatrzymują go poprzez stanowcze prawa, powinni być ukarani niezwykle surowo. Odnosi się to do rządów i każdej jednej osoby z populacji. Wydaje się być to skrajnym środkiem i wtrącaniem się w sferę prywatną jednostki, co jest argumentem wysuwanym zawsze jako obrona sfery prywatnej przez egoistów i tych którzy nie mają niezbędnej zdolności rozumienia, formułowania sądów, wyciągania konkluzji, sądzenia i myślenia. W pewien sposób może się tak wydawać, jednak w odniesieniu do ścisłego i kontrolowanego powstrzymania urodzin sfera prywatna musi zostać poddana, jeśli ziemski świat ma zostać utrzymany jako funkcjonująca planeta i by ziemscy ludzie ostatecznie przetrwali. Z czystego rozsądku i zrozumienia, oddanie pewnej części sfery prywatnej w celu przetrwania ludzkiej rasy jest tak samo wartościowe, jak porzucenie egoizmu rzekomego prawa możności czynienia tego na co ma się ochotę. Jeśli tak się nie stanie wtedy, co można już na tym stopniu przewidzieć, ostateczne zniszczenie planety Ziemia i upadek ziemskiej ludzkości, bądź ich nędzne „wegetowanie” jest jedynie kwestią czasu. Dlatego właśnie niezbędnym jest by wszystkie osoby były świadome swej własnej odpowiedzialności pod każdym względem i także by ograniczyły swe prawo do sfery prywatnej w aspekcie prokreacji.

Po zajęciu się jakimiś problemami i opracowaniu rozwiązań, rozwiązania te są już nieefektywne i potępiane jako bezużyteczne w momencie urzeczywistnienia. W czasie gdy końcowy projekt rozwiązania jest opracowany i naszkicowany staje się już przestarzały i w dużym stopniu niewystarczający, gdyż znowu nastąpił wzrost ziemskiej populacji o setki milionów, podczas okresu czasu od planowania do produktu końcowego. W wyniku tego, skonstruowane produkty mające na celu złagodzenie problemów, są dalej w ogromnym stopniu przestarzałe i wymagany jest nowy projekt. Skutkuje to coraz bardziej postępującymi i nieskończonymi problemami, kiedy dochodzi do grabienia Piotra by zapłacić Pawłowi, a za każdym problemem podążają dwa nowe. Surowe i efektywne środki muszą zostać podjęte przeciwko temu i wszelkim innym problemom, takim jak machinacje potężnych przywódców krajów pragnących światowej dominacji, którzy rozpętują wojny na całym świecie, prowadzą je i doprowadzają inne kraje do stanu chaosu, chcąc złamać i wykorzenić ich mentalność, religie i politykę. Poprzez niewiarygodnie szybko rosnącą liczbę  ludzi, rodzaj ludzki jest zmuszony do eksploatacji i niszczenia środowiska i Ziemi ze zwiększającą się częstotliwością i skutkiem, by sprostać narastającym potrzebom wszelkich rodzajów. Z powodu zwiększającej się liczby ludzi, potrzeby te zwiększają się coraz bardziej, poprzez co natura i całe środowisko cierpi i jest coraz bardziej niszczone, co naturalnie już od dawna ma katastrofalnie niszczycielski wpływ na klimat. Sama planeta jest dręczona, gdyż atomowe i inne eksplozje naruszają strukturę Ziemi i wzbudzają trzęsienia ziemi. Wody, natura, atmosfera i przestrzeń okołoziemska są zanieczyszczone, starożytne lasy są chciwie niszczone i eliminowane w imię zysku, a zasoby Ziemi są nieodpowiedzialne eksploatowane.

Głównym priorytetem na przyszłość jest: Należy radykalnie zapobiec szaleństwu wzrostu przeludnienia i je zatrzymać, co jednakże możliwe jest jedynie poprzez ogólnoświatowe rygorystyczne środki dotyczące kontrolowanego zaprzestania narodzin. Wymaga to też – poprzez autorytatywne wyjaśnienia – skutecznych środków pozwalających ciągle na posiadanie potomstwa, kiedy wszystkie ludzkie okoliczności są satysfakcjonujące i kiedy nie oczekuje się żadnych czynników pogwałcających ludzką godność, system socjalny, normy społeczne, oraz bezpieczeństwo społeczne, ludzką rasę, planetę, środowisko i indywidualnego człowieka, itd.

Tak więc światowa populacja musi zostać zredukowana do rozsądnego rozmiaru, poprzez ogólnoświatowe i kontrolowane zaprzestanie narodzin, gdyż jedynie poprzez to, możliwym będzie wyeliminowanie narastających potrzeb i związanych z nimi zniszczeń. Zgodnie z prawem natury, rozmiar ziemskiej populacji nie powinien przekraczać liczby 529 milionów, gdyż planeta ma gwarantowaną nadwyżkę zapasów dla tej liczby. Nawet trzy razy tyle, więc 1,6 miliarda, lecz nie więcej, było by wciąż akceptowalne i planeta i jej natura mogły by sobie z tym poradzić. Czas upływa i dlatego szybkie akcje są wymagane; a to jest już twoja odpowiedzialność, ty który zasiadasz w rządach i na innych odpowiedzialnych stanowiskach, czy twoja, ty który pracujesz jako naukowiec i wiesz co należy uczynić by przywieść przyszłość, życie i cały świat z powrotem do ładu; nawet jeśli zajmie to bardzo, bardzo, bardzo długi okres czasu, nawet setek lat – zakładając że wyżej wspomniane konieczne środki zostaną podjęte i wdrożone w użyteczny sposób w możliwej do przewidzenia przyszłości. Ty który jesteś odpowiedzialny, działaj teraz, gdyż czas się skończył, a jedyną rzeczą która pozostaje jest nowy początek w rozsądku, zrozumieniu i logice, w przeciwnym wypadku ostateczna katastrofa będzie nieunikniona. Przekaż także to ostrzeżenie twoim następcom, gdyż to zobowiązanie jest także i ich odpowiedzialnością, tak jak jest twoją i każdego innego pojedynczego człowieka na Ziemi.


‹Billy› Eduard Albert Meier,
Semjase-Silver-Star-Center, Hinterschmidrueti,
8495 Schmidrueti, Switzerland

Myśli na temat przeludnienia oraz wspierających i hodujących je, a także o jego krytykach i walczących przeciwko >>> zobactutaj - bardziej ogólne rozważania dotyczące przeludnienia.

Podobne artykuły


21
komentarze: 14 | wyświetlenia: 4847
34
komentarze: 65 | wyświetlenia: 3054
30
komentarze: 10 | wyświetlenia: 4214
26
komentarze: 22 | wyświetlenia: 2688
26
komentarze: 11 | wyświetlenia: 3389
24
komentarze: 37 | wyświetlenia: 12488
22
komentarze: 10 | wyświetlenia: 4638
14
komentarze: 28 | wyświetlenia: 7220
17
komentarze: 16 | wyświetlenia: 3680
95
komentarze: 44 | wyświetlenia: 15399
43
komentarze: 12 | wyświetlenia: 6632
 
Autor
Dodał do zasobów: uranti
Artykuł  uranti,  07/01/2009

Mechanizm powstawania sztormów itp. z globalnego ocieplenia opisany jest w artykule w piątkowym "Dzienniku" (02.01.2009.):
"Zdaniem autorów raportu główną przyczyną ogromnej liczby ofiar śmiertelnych oraz zniszczeń wywołanych przez katastrofy naturalne (220 tys. ludzi na świecie w ub. roku i straty 200 mld. dol. w 750 katastrofach naturalnych) jest globalne ocieplenie klimatu. - Działa tu p ...  wyświetl więcej

  swistak  (www),  07/01/2009

Autor tego przesłania jest niewiarygodny, jeżeli jeszcze nie popełnił samobójstwa dla dobra ludzkosci i nie namówił do tego swojej rodziny

  uranti,  07/01/2009

Nie jest niewiarygodny, po prostu podsuwa rozwiązania, które sprawdzają się gdzie indziej i w swoim czasie pojawią się i tutaj.

  ,  08/01/2009

Bardzo dobry i trafny apel. Zdaniem specjalistów optymalna liczba ludzi na Ziemi dla sprawnego funkcjonowania ludzkości i nieszkodliwego koegzystowania z naturą to od 500 milionów do max miliarda, znaczy przeludnienie jest ogromnym i mało nagłaśnianym problemem którym powinny się zająć organizacje takie jak ONZ i rządy wszystkich krajów. Pozdrawiam i dzięki

  Zarmus,  08/01/2009

Jacy specjaliści i na czym to oparli? Czy uwzględnili migrację kosmiczną, globalne ocieplenie które spowoduje przywrócenie do życia Syberię i Grenlandię, żywność modyfikowaną genetycznie, nowe metody upraw, nowe technologie pozwalające na życie na pustyni i tysiące innych rzeczy których nie da się przewidzieć?

  ,  08/01/2009

Migrację kosmiczną? A kto wyemigrował? Paru astronautów raptem siedzi na ISS, ale migracją tego nazwać nie można, chyba, że tymczasową. Taka rabunkowa i niszczycielska gospodarka surowcami naturalnymi jaka ma miejsce obecnie nie miała nigdy miejsca w przeszłości, a podobna szybkość wymierania gatunków spowodowana w dzisiejszych czasach destrukcyjną działalnością człowieka ostatnio w historii nastą ...  wyświetl więcej

Jak jesteś głodny to iodziesz się zaboić czy sadzisz jadalne rośliny i hodujesz zwierzęta?;)

Pamiętaj counter że to też świat w którym 25% mieszkańców krajów zachodnich jest otyła bo za dużo żre i gdzie jedna trzecia jedzenia się marnuje. W np. Afryce opanuje głód bo mają małe nakłady pieniędzy na hektar ziemi. W takiej Holandii wydajność jest o wiele większa i może być taka w każdym miejs

...  wyświetl więcej

  ,  10/01/2009

Mateusz, wiesz że w Holandii jest jedno z największych na świecie skażeń gleby metalami ciężkimi jak cynk, ołów, kadm czy miedź? Przez intensywne nawożenie gleba jest na maksa wyjawiona a tony azotanów i pestycydów spływających z pól zatruwają wodę. O skażeniu powietrza to już nawet nie wspominam, kto przez Benelux się przecisnął autostradą ten wie co to jest smog, zresztą tabliczki z ostrzeżeniam ...  wyświetl więcej

  Zarmus,  08/01/2009

Powiem wam jedno - takie głodne kawałki o przeludnieniu wciskają nam ludzie którzy muszą z czymś walczyć i chętnie chcieliby nas trzymać za mordę dla naszego dobra. Olejmy ich ciepłym moczem dopóki sami pierwsi nie podstawią się pod nóż albo do kastracji i dopóki nie przedstawią jakichś (weryfikowalnych!) dowodów swoich tez.

A Billy'emu Meier'owi polecam Prozac albo jakiś silniejszy psycho

...  wyświetl więcej

Skoro ostrzeżenia okazały się prawdziwe, a zostały rozesłane już w latach pięćdziesiątych, to chyba ma prawo pisać, że jego źródło jest wiarygodne.

Ciekawe, czy polecił byś Prozac mieszkańcom wysp, które padły ofiarą Tsunami, a może mieszkańcom Nowego Orleanu, który spustoszył huragan >>Katrina<<, czy może mieszkańcom chińskiego Syczuanu gdzie w ub. roku w wyniku trzęsienia ziemi zginęło 70 tys. osób. zaś 20 tys. nie odnaleziono. Niestety Prozac nie wystarczy w obliczu pędzącej na ciebie lawiny.

  Zarmus,  09/01/2009

Polecił bym Prozac tym którzy poszliby mówić tym ludziom dotkniętym klęską żywiołową że nie spadło by to na nich jakby się wykastrowali. Równie dobrze można to mówić mieszkańcom starożytnych Pompei.

  uranti,  14/01/2009

Jest to list do rządów i do wszystkich odpowiedzialnych ludzi świata. Zdaje się, że nie jesteś jego adresatem. Według danych z listu 75% katastrof powodowanych jest przez ludzi, więc przykład z Pompejami jest nieadekwatny. Przytoczę słowa Ala Gore'a amerykańskiego polityka: Dopiero huragan >>Katrina<< uświadomił nam jak groźne jest ocieplenie klimatu".

  uranti,  08/01/2009

Wielu ludzi na świecie chętnie poddało by się ograniczeniom, kiedy wiedzieli by, że ich działania przynoszą dobroczynny skutek i sprawiają, że ta Ziemia jest lepszym miejscem do życia, co oznacza że jest na niej mniej konfliktów, a więcej pokoju, miłości i harmonii. Lecz kto nie doświadczył tych stanów, nie rozumie ich i nie docenia i jest w stanie poświęcać je dla własnych korzyści i by się nie z ...  wyświetl więcej

  uranti,  08/01/2009

PS: Minimalny wiek na małżeństwo: kobieta 25 lat, mężczyzna 30 lat. Minimalny wiek na posiadanie potomstwa: kobieta 28 lat, mężczyzna 32 lat. Podana propozycja jest jedną z wielu możliwych.

  Zarmus,  09/01/2009

Sorry ale jakoś mi się bić pokłonów przez jakimś czubem po to żeby pozwolił mi mieć dzieci. Ciekawe czy do tego zaświadczenia o "nieskazitelnym postępowaniu poślubionych partnerów" mam też kupić książkę Meier'a "zgwałciły mnie małe zielone ludziki". Acha, i jeszcze jedno: to powyższej listy należy dołożyć paragraf o przymusowej sterylizacji wszystkich ludzi świata żeby się nielegalnie nie rozmnaża ...  wyświetl więcej

Ty jesteś zielony w całej tej tematyce.

  uranti,  08/01/2009

http://www.futureofmankind.co.(...)etition

Podaję raz jeszcze link, bo nie działa.

  ulmed,  11/01/2009

Zastanówcie się, gdzie tu logika i konsekwencja. Tsunami przeszło, zmiotło ludzi, to wg autora 'cieszmy się' populacja się zmniejszyła. Przecież o to autorowi chodziło?! Może zacząć się cieszyć, że już prawie 1/5 ludzi ma problemy z płodnością?
Nakazać, zakazać i wszczepić czipa. Włączy się program 'niechęć do posiadania dzieci' i będzie po problemie.
W Chinach wdrożono 'genialny' pr ...  wyświetl więcej

Nie nie o to autorowi chodziło. Zmniejsza to wprawdzie ilość ludzi, ale nie jest to ludzkie, humanitarne rozwiązanie i myślenie. Poza tym bez zmiany mentalności problem ponownie by się odrodził. Chodzi też o świat bez takich nieszczęść.

Problem z płodnością jest chorobą cywilizacyjną, więc ponownie wracamy do problemu przeludnienia. W tym rzecz, że wszelkie problemy mają tu źródło, więc ws

...  wyświetl więcej

Przypominam że w krajach cywilizacji zachodniej mamy niski przyrost naturalny. I polityce robią wszystko żeby rozwiązać ten problem bo "nie będzie komu robić na emerytury". W krajach trzeciego świata gdzie znowu ludzi rodzi się dużo politycy robią wszystko żeby tylko rodziło się ich mniej bo "jest przeludnienie". A teraz zdradzę wam sekret - zawsze będzie źle. Zawsze znajdzie się ktoś kto nadmucha ...  wyświetl więcej

Ty dalej na Prozacu?

  ulmed,  12/01/2009

Witaj Sabrino!
Nie wiem nic o jakichś spiskach. Jestem przerażona jak słyszę o eutanazji z jednej strony, a o in vitro z drugiej strony.
Bezpłodność, zapewne to jest jakaś odpowiedź na przeludnienie. Afryka wymiera. Za chwilę okaże się, że inne kontynenty też. O co chodzi? Wydaje mi się, że dąży się do sterowania naszymi działaniami w wielu sferach. W tej łóżkowej też.
W jakim ...  wyświetl więcej

  Zarmus,  12/01/2009

Kajsza - trafiłaś w sedno! Takie coś jest potrzebne.Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska