Login lub e-mail Hasło   

Windykacja: zmniejszenie ryzyka w obrocie gospodarczym

Odnośnik do oryginalnej publikacji: http://animatek.w.interia.pl/kontrahent.html
Jeśli Twoim partnerem w interesach jest spółka prawa handlowego /jawna, partnerska, komadytowa, komandytowo-akcyjna, z o.o., akcyjna/ podstawowe informacje na jej tem...
Wyświetlenia: 1.091 Zamieszczono 21/01/2009

Jeśli Twoim partnerem w interesach jest spółka prawa handlowego /jawna, partnerska, komadytowa, komandytowo-akcyjna, z o.o., akcyjna/ podstawowe informacje na jej temat takie jak:

 • kto jest właścicielem
 • od kiedy działa
 • jaki jest jej kapitał akcyjny
 • dane telemetryczne

W Krajowym Rejestrze Sądowym. Kondycję finansową partnera można sprawdzić przeglądając Monitor Polski typu B, gdzie publikowane są sprawozdania finansowe następujących spółek:

 • wszystkie akcyjne
 • banki
 • ubezpieczyciele
 • fundusze inwestycyjne i emerytalne
 • a także firmy spełniające co najmniej dwa z trzech warynków:
 • zatrudniały w ostatnim roku przynajmniej 50 osób na pełnym etacie
 • suma bilansowa za ostatni rok wyniosła co najmniej 2,5 mln euro
 • przychody spółki osiągnęły wysokość co najmniej 5 mln euro

Jeśli wydaje się Tobie kontrahent mało wiarygodny można przed dostarczeniem towaru wystawić mu tzw.fakturę "pro forma". Jest to dokument zawierający za co, ile i w jaki sposób nasz kontrahent powinien zapłacić. Osoba otrzymująca taką fakturę jeśli chce otrzymać towar powinna przelać na Twoje konto żądaną sumę, a dopiero potem Ty realizujesz zamówienie do którego dołączasz prawdziwą fakturę, która jest świadectwem dokonania transakcji.

Chcąc mieć pewność co do wypłacalności kontrahenta, można zażądać od niego przedstawienia gwarancji bankowej, dzięki której w momencie gdy podmiot przestaje być wypłacalny jego zobowiązania reguluje bank.

Nigdy nie należy lekceważyć sygnałów o sytuacji finansowej kontrahenta. Możesz sprawdzić samemu w urzędzie skarbowym czy np. dany nr NIP został nadany podmiotowi który się nim posługuje /w tym celu należy złożyć w dwóch egzemplarzach formularz NIP 5 w którym należy podać dane własne oraz podmiotu którego chce się sprawdzić/.
Można zażądać od kontrahenta by sam przedstawił zaświadczenie z urzędu skarbowego o tym że nie zalega z podatkami lub aby zgodził się na wydanie przez urząd takiego zaświadczenia.Jeśli będziesz miał jego zaświadczenie należy zwrócić uwagę na datę na jaki dzień zostało ono wydane.


Monitoring płatności

Celem zapobiegania powstawaniu należności przeterminowanych prowadzi się monitoring płatności. Jest to analiza należności pod kątem daty wymagalności w celu uzyskania aktualnej informacji o dokonanych wpłatach oraz wymagalnych przyszłych należności jak również kontaktami z płatnikami przed zapadnięciem terminu wymagalności celem zmotywowania do terminowej zapłaty.

Także szybka reakcja wierzyciela w przypadku braku zapłaty w terminie i nawiązanie kontaktu z dłużnikiem w celu ustalenia powodów opóźnienia płatności oraz sprecyzowanie definitywnego terminu dokonania wpłaty, działa na dłużnika psychologicznie i uświadamia mu ścisłą kontrolę wierzyciela nad zadłużeniami.

Podobne artykuły


19
komentarze: 19 | wyświetlenia: 4605
15
komentarze: 61 | wyświetlenia: 1619
131
komentarze: 42 | wyświetlenia: 101851
73
komentarze: 19 | wyświetlenia: 17615
30
komentarze: 24 | wyświetlenia: 2979
80
komentarze: 98 | wyświetlenia: 32714
11
komentarze: 14 | wyświetlenia: 1113
11
komentarze: 5 | wyświetlenia: 5492
7
komentarze: 1 | wyświetlenia: 7463
22
komentarze: 16 | wyświetlenia: 11382
22
komentarze: 16 | wyświetlenia: 7791
19
komentarze: 15 | wyświetlenia: 7532
18
komentarze: 29 | wyświetlenia: 3385
17
komentarze: 17 | wyświetlenia: 2347
 
Autor
Artykuł
Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska