Login lub e-mail Hasło   

Windykacja: jak skótecznie zarządzać wierzytelnościami

Odnośnik do oryginalnej publikacji: http://animatek.w.interia.pl/zarzadzanie.html
W obecnej sytuacji gospodarczej coraz więcej podmiotów gospodarczych zalega ze swoimi płatnościami. Część nieuczciwych przedsiębiorców rozmyślnie zaciąga r&oac...
Wyświetlenia: 1.224 Zamieszczono 21/01/2009

W obecnej sytuacji gospodarczej coraz więcej podmiotów gospodarczych zalega ze swoimi płatnościami. Część nieuczciwych przedsiębiorców rozmyślnie zaciąga różne zobowiązania wiedząc już w chwili zawierania umów, iż nie będą one spłacane, inni zaś nie płacą gdyż znajdują się obecnie w trudnej sytuacji finansowej. Jak w takiej sytuacji powinien zachować się wierzyciel ? Co zrobić aby zapobiec powstawaniu przeterminowanych wierzytelności ?

Jeśli przedsiębiorca będący wierzycielem nie reaguje dość szybko, w przypadku stwierdzenia przeterminowanych należności, rozchodzi sie o nim opinia iż można się z nim nie liczyć. Dlatego też aby zapobiec takiej opini powinno się co pewien okres czasu analizować należności pod kątem ich wymagalności. W przypadku prowadzenia współpracy z kontrahentem, który "zwyczajowo" nie płaci w terminie, powinno się na dwa lub trzy dni przed upływem terminu płatności, skontaktować z nim celem przypomnienia o nadchodzącym terminie zapłaty oraz uzyskaniem informacji czy zapłata zostanie uiszczona w terminie. W przypadku braku zapłaty w wymaganym terminie należy natychmiast skontaktować się z dłużnikiem a następnie ustalić przyczyny braku wpłaty i ustalić nowy termin zapłaty należności.
Takie postępowanie uświadamia dłużnikowi iż wierzyciel prowadzi ścisłą kontrolę zadłużenia.W przypadku gdy dłużnik jest atrakcyjnym partnerem handlowym lecz przeżywa przejściowe trudności związane z płynnością finansową, wierzyciel powinien zdecydować się na rozłożenie spłaty należności na raty.
Dobrym rozwiązaniem na ewentualne zabezpieczenie przyszłych swoich roszczeń i zwiększenie prawdopodobieństwa ich spłaty są różne formy zabezpieczeń. Najbardziej znane to:
-gwarancje bankowe
-poręczenia cywilne
-weksle
-cesja wierzytelności na zabezpieczenie
-pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem
-kaucja
-zastaw
-ustanowienie hipoteki
-przewłaszczenie
-prawo zatrzymania
-przystąpienie do długu
-zgoda dłużnika na dobrowolne poddanie się egzekucji

Opisy wszystkich w/w zabezpieczeń znajdziesz tutaj

Przeszkody w ściąganiu należności mogą już istnieć w samej umowie, która stała sie źródłem zobowiązania dłużnika. Mogą one wynikać z błędów w samej umowie albo też z braku regulacji badź uściślenia pewnych kwestii umownych.
Wszelkie umowy niezależnie od tego czy wymga tego prawo winny być zawierane na piśmie. W przypadku podpisywania umów dotyczących wysokich wartości, powinno sporządzać się je z pomocą notariusza. Wszystko to dlatego że w przypadku gdy jedna ze stron podważa umowę sporządzoną u notariusza musi to udowodnić/ciężar dowodu spoczywa na niej/.
Innym z dość często spotykanym błędem przy zawieraniu umów jest ich nieprawidłowa reprezentacja strony zawierającej umowę. Strony mogą być reprezentowane przez pełnomocników, którym zostały udzielone pełnomocnictwa w tym zakresie /musi być to zastrzeżone w umowie/. Umowa jest ponadto nieważna jeżeli jest sprzeczna z ustawą, jej celem jest obejście przepisów ustawy, gdy jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Podobne artykuły


19
komentarze: 19 | wyświetlenia: 4605
15
komentarze: 61 | wyświetlenia: 1619
131
komentarze: 42 | wyświetlenia: 101851
73
komentarze: 19 | wyświetlenia: 17615
30
komentarze: 24 | wyświetlenia: 2979
80
komentarze: 98 | wyświetlenia: 32714
11
komentarze: 14 | wyświetlenia: 1113
11
komentarze: 5 | wyświetlenia: 5492
7
komentarze: 1 | wyświetlenia: 7463
22
komentarze: 16 | wyświetlenia: 11382
22
komentarze: 16 | wyświetlenia: 7791
19
komentarze: 15 | wyświetlenia: 7532
18
komentarze: 29 | wyświetlenia: 3385
17
komentarze: 17 | wyświetlenia: 2347
 
Autor
Artykuł
Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska