Login lub e-mail Hasło   

Windykacja: ustalanie adresu pobytu dłużnika

Odnośnik do oryginalnej publikacji: http://animatek.w.interia.pl/miejsce.html
Często występują przypadki, że wierzyciel nie może odzyskać swoich należności poprzez skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego, gdyż nie zna aktualnego adresu dłużnika....
Wyświetlenia: 13.901 Zamieszczono 21/01/2009

Często występują przypadki, że wierzyciel nie może odzyskać swoich należności poprzez skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego, gdyż nie zna aktualnego adresu dłużnika. O ile uzyskanie aktualnego adresu firmy nie jest zbyt skomplikowane, o tyle ze "zdobyciem" adresu osoby fizycznej jest większy problem.
Adres osoby fizycznej można uzyskać na kilka sposobów.
Wizyta u sąsiadów
Jedną z możliwości uzyskania adresu jest udanie się do dawnego miejsca zamieszkania dłużnika i rozmowa z jego dawnymi sąsiadami /osobą lub rodziną zamieszkującą pod tym adresem/. Często osoby wyprowadzające się na nowe miejsce pozastawiają nowy adres dotychczasowym sąsiadom np. celem informowania ich o zaległej korespondencji, itp.
Wydział spraw meldunkowych
W przypadku, gdy znane jest chociaż miasto gdzie powinien być zameldowany dłużnik, należy udać się do wydziału spraw meldunkowych prowadzonych przez urzędy miasta. Tam należy zwrócić się z prośbą o podanie aktualnego adresu dłużnika. Należy pamiętać, że dane takie są udostępniane tylko na pisemnie uzasadniony wniosek, a jeśli zostaną one udostępnione, należy je tylko wykorzystać wyłącznie do tego, dla jakiego celu zostały udostępnione. Sposób ten niestety jest często zawodny gdyż urzędnicy lubią zasłaniać się ustawą o ochronie danych osobowych, chociaż art. 23 pkt1 ust 2 mówi wyraźnie że przetwarzanie /czyli m.in. udostępnianie danych osobowych/ jest dopuszczalne gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia wynikającego z przepisów prawa. Takim uprawnieniem jest jak najbardziej skorzystanie z sądowego dochodzenia roszczeń. Jeśli mimo wszystko urzędnik będzie się upierał, pozostaje napisanie wniosku do GIODO o udostępnienie takich danych.
Centralne Biuro Adresowe
Informacje o wszystkich osobach zameldowanych w Polsce są gromadzone w wyspecjalizowanej komórce MSWiA w której skład wchodzi mianowicie w Centralnym Biurze Adresowym zajmujące się udzielaniem informacji adresowych ze zbioru PESEL. CBA udostępnia informacje dotyczące danych adresowych miejsca zameldowania osób na pobyt stały a także na pobyt czasowy ponad dwa miesiące, jeżeli taki pobyt ma miejsce. Oczywiście aby uzyskać takie informacje należy spełnić pewne kryteria. Przede wszystkim należy złożyć wniosek, najlepiej na ich urzędowym formularzu /plik pdf/, podać jak najwięcej danych poszukiwanej przez nas osoby, oraz oczywiście wykazać interes prawny czyli do jakich celów są nam niezbędne poszukiwane dane. Niestety i tutaj urzędnicy często odmawiają udostępnienia takich informacji.
W praktyce można uzyskać z CBA dane w następujący sposób. Należy złożyć pozew przeciwko dłużnikowi do sądu bez podawania jego adresu. Sąd wezwie powoda do uzupełnienia braków formalnych w terminie 7 dni. Należy wówczas wezwanie z sądu dołączyć do wniosku, który zamierzamy wysłać do CBA, a ponieważ na odpowiedź z CBA poczekamy dłużej niż 7 dni /ok. miesiąc od otrzymania przez biuro wniosku/należy złożyć w sądzie wniosek o przedłużenie w/w terminu załączając kopię wniosku wysłanego do CBA.
Opłaty
Korzystając z usług CBA należy liczyć się z następującymi opłatami. Opłata za wniosek to 30,40zł /za dane jednej osoby/. Opłata musi zostać wniesiona na rachunek bankowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
00-951 Warszawa ul. Batorego 5 Konto NBP o/o Warszawa
Nr 17 1010 1010 0034 7622 3100 0000
Opłatę należy dokonać przed wysłaniem wniosku, a dowód wpłaty dołączyć do wniosku. Oprócz opłaty należy do wniosku dołączyć opłatę skarbową w postaci znaczków skarbowych w wysokości:
5 zł za wniesiony wniosek
50 gr za każdy załącznik do wniosku
Wnioski o udostępnienie danych należy kierować tylko na adres:
Centralne Biuro Adresowe
ul. Kazimierzowska 60
02-543 Warszawa
W przypadku, gdy mimo podjętych starań, nie udało ustalić aktualnego adresu dłużnika, można złożyć do sądu wniosek o ustanowienie kuratora do doręczeń. W przypadku ustanowienia takiego kuratora wszelkie pisma, które byłyby kierowane do dłużnika, będzie otrzymywał kurator. Należy pamiętać, że kurator zostanie przez sąd ustanowiony tylko do doręczeń. W przypadku, gdy zawierzamy wszcząć postępowanie egzekucyjne, a w dalszym ciągu nie jest znany adres dłużnika /a przez to nie można doręczyć np. wniosku o wszczęcie egzekucji/, należy ponownie wystąpić do sądu o ustanowienie kuratora.
Uwaga - na stronie MSWiA należy sprawdzić czy podany wyżej adres oraz konto nie uległy zmianie.

Podobne artykuły


19
komentarze: 19 | wyświetlenia: 4605
15
komentarze: 61 | wyświetlenia: 1619
131
komentarze: 42 | wyświetlenia: 101851
73
komentarze: 19 | wyświetlenia: 17615
30
komentarze: 24 | wyświetlenia: 2979
80
komentarze: 98 | wyświetlenia: 32714
11
komentarze: 14 | wyświetlenia: 1113
11
komentarze: 5 | wyświetlenia: 5492
7
komentarze: 1 | wyświetlenia: 7463
22
komentarze: 16 | wyświetlenia: 11382
22
komentarze: 16 | wyświetlenia: 7791
19
komentarze: 15 | wyświetlenia: 7532
18
komentarze: 29 | wyświetlenia: 3385
17
komentarze: 17 | wyświetlenia: 2347
 
Autor
Artykuł
Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska