Login lub e-mail Hasło   

Windykacja: Terminy wymagalności świadczeń

Odnośnik do oryginalnej publikacji: http://animatek.w.interia.pl/terminy01.html
Jedną z podstawowych umiejętności w obrocie gospodarczym, jest prawidłowe obliczanie terminów płatności. Znajomość zasad ich obliczania pomaga przedsiębiorcy w unikni...
Wyświetlenia: 3.965 Zamieszczono 21/01/2009

Jedną z podstawowych umiejętności w obrocie gospodarczym, jest prawidłowe obliczanie terminów płatności. Znajomość zasad ich obliczania pomaga przedsiębiorcy w uniknięciu sporych nieporozumień ze swoimi kontrahentami oraz ewentualnie umożliwi prawidłowe wystawienie not odsetkowych.
Przy obliczaniu terminów można rozróżnić takie, które są liczone:
1.w dniach
2.tygodniach
3.miesiącach
4.latach
5.inne terminy
Terminy liczone w dniach:
Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się tego dnia przy obliczaniu terminu, w którym to zdarzenie nastąpiło. Innymi słowy, jeśli z umowy wynika, że zapłata ma nastąpić w terminie 7 dni od dnia wydania towaru to siedmiodniowy termin zaczyna biec od następnego dnia po wydaniu tego towaru. Termin oznaczony w dniach kończy się o północy z upływem ostatniego dnia. W przypadku, gdy zapłata nastąpi z jednodniowym opóźnieniem, wierzyciel ma już prawo do żądania odsetek za opóźnienie w płatności.
Terminy liczone w tygodniach:
Terminy oznaczone w tygodniach kończą się z upływem dnia, który nazwą tygodnia zapłaty odpowiada początkowemu dniowi terminu. Inaczej mówiąc, jeśli strony umówiły się na termin dwóch tygodni od dnia otrzymania faktury, a strona fakturę otrzymała w poniedziałek, to termin płatności upłynie za dwa tygodnie w poniedziałek.
Terminy liczone w miesiącach:
Podobnie jak to jest w przypadku terminów określonych w tygodniach, terminy oznaczone w miesiącach kończą się z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu.
Jeśli strony umówiły się na termin zapłaty, określony w wysokości dwóch miesięcy od np. 6.07 to ostatni dzień zapłaty przypada na 6.09.
W przypadku gdy nie ma ostatniego dnia odpowiadającego dniu rozpoczęcia terminu, zapłata powinna nastąpić w ostatnim dniu tego miesiąca, np. gdy umowę zawarto /zapłata miała nastąpić w 1 miesiąc od jej zawarcia/ 31.08.2005 ostatnim dniem będzie 30.09.2005 r.
Terminy liczone w latach:
Podobnie jak w poprzednich dwóch terminach płatności, tego typu termin kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu ( 1.07.2005 ostatnim dniem zapłaty w przypadku terminu wynoszącego jeden rok jest 1.07.2006).
Inne terminy:
Może się zdarzyć, że umowa będzie określała termin zapłaty na początek, środek lub koniec miesiąca. W takim wypadku rozumie się, że chodzi o pierwszy, piętnasty lub ostatni dzień miesiąca. Jeśli strony określiły termin wynoszący pół miesiąca, oznacza on 15 dni.
Obliczając terminy płatności, należy jednak zawsze brać pod uwagę na ustawowo wolne dni od pracy. Jeśli termin zapłaty przypada na taki dzień termin upływa dopiero następnego dnia w którym już nie ma święta. Nie będę tutaj opisywał wszystkich dni wolnych. Należy tylko pamiętać, że tymi dniami są także wszystkie niedziele. Natomiast dniami wolnymi nie są soboty /oczywiście jeśli nie przypada w nie jakieś święto/, nawet gdy część banków nie pracuje w te dni (soboty są traktowane jako dni wolne w przypadku płacenia podatków).

Podobne artykuły


19
komentarze: 19 | wyświetlenia: 4605
15
komentarze: 61 | wyświetlenia: 1619
131
komentarze: 42 | wyświetlenia: 101851
73
komentarze: 19 | wyświetlenia: 17615
30
komentarze: 24 | wyświetlenia: 2979
80
komentarze: 98 | wyświetlenia: 32714
11
komentarze: 14 | wyświetlenia: 1113
11
komentarze: 5 | wyświetlenia: 5492
7
komentarze: 1 | wyświetlenia: 7463
22
komentarze: 16 | wyświetlenia: 11382
22
komentarze: 16 | wyświetlenia: 7791
19
komentarze: 15 | wyświetlenia: 7532
18
komentarze: 29 | wyświetlenia: 3385
17
komentarze: 17 | wyświetlenia: 2347
 
Autor
Artykuł
Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska