Login lub e-mail Hasło   

Jan Bodakowski, Konserwatywna myśl Feliksa Konecznego w walce z socjalizmem

Odnośnik do oryginalnej publikacji: http://www.propolonia.pl/blog-read.php?b(...)pid=961
Feliks Koneczny jest dziś autorytetem wielu środowisk. Niestety część z nich, powołując się na Konecznego, propaguje lewicowe zabobony. Feliks Koneczny wielokrotnie. w swych dzi...
Wyświetlenia: 1.723 Zamieszczono 12/02/2009

Feliks Koneczny jest dziś autorytetem wielu środowisk. Niestety część z nich, powołując się na Konecznego, propaguje lewicowe zabobony. Feliks Koneczny wielokrotnie. w swych dziełach, dawał wyraz swoim anty socjalistycznym poglądom. Propagował jak najszerszy zakres wolności i ograniczenie roli państwa.

Dziedzictwo Konecznego jest wspaniałym fundamentem ideologicznym dla zwolenników wolności. Narodowców chcących budować silne państwo, wolnego narodu, wyrosłe z cywilizacji łacińskiej.

 

 

Edukacja

Feliks Koneczny był zwolennikiem prywatnego szkolnictwa, przeciwnikiem igeręcji rządu czy samorządu w szkolnictwo. W książce „Państwo i prawo w cywilizacji łacińskiej” pisał że

/s.156/ „ W mym państwie obywatelskim nie ma ani jednej szkoły państwowej”. „Dopiero protestantyzm stał się pomostem do szkoły państwowej”.

Edukacja publiczna, była dla Konecznego instrumentem niszczenia tożsamości katolickiej.

Wolny rynek czyli kapitalizm

Feliks Koneczny w książce „Państwo i prawo w cywilizacji łacińskiej” pisał że:

/s.139/ „Można należeć do cywilizacji łacińskiej z kapitalizmem”.

Dziś wielu socjalistów, powołując się na Konecznego, wbrew twierdzeniom Konecznego, neguje tą oczywistość.

Lewica i socjalizm

Feliks Koneczny w książce „Państwo i prawo w cywilizacji łacińskiej” pisał że:

/s.72/ „Pozornie celem socjalizmu ma być obrona robotnika przed wyzyskiem i wprowadzenie <sprawiedliwości społecznej>. W rzeczywistości chodzi o walkę z Krzyżem i o żydowskie (<mesjanistyczne>) panowanie nad światem. Socjalizm wytworzył z mas ludu miejskiego armie żydowską, gotową na wszystko. W Polsce jesteśmy świadkami, jak socjaliści dostali już istnego napadu wścieklizny przeciw własnej Ojczyźnie.” /s.73/ „Cała teoria socjalistyczna jest jedynie złudzeniem i łudzeniem.” „Socjalizm zdezorganizował społeczeństwo, a państwu dopomógł do totalności.” /s.74/ „O ile socjaliści dorwą się do władzy, nastaje [...] koniec społeczeństwa oddanego w niewole państwu, tj. biurokracji socjalistycznej. Niema bowiem państwa bardziej biurokratycznego niż socjalistyczne.”

Feliks Koneczny w „Cywilizacji Żydowskiej” pisał że:

socjalizm /s.374/ „mieści w sobie wszystkie cechy cywilizacji żydowskiej.” „Opiera się na gromadności, a personalizm wręcz tępi.” „Niema bowiem takiej rzeczy której by socjalizm nie ujmował w przepisy.” „Należy socjalizm do cywilizacji żydowskiej, jako specyficzna jej kultura.” „Praktyka zaś socjalistyczna jest bardziej żydowska niż teoria. Życie zbiorowe w socjalizmie (choćby <tylko> w niemieckim narodowym socjalizmie, czyli w hitleryzmie), składa się na wzór żydowski z setek nakazów i zakazów, stosowanych w każdej a każdej dziedzinie życia.” /s.377/ „ Propaganda socjalizmu to rodzaj prozelityzmu, mianowicie prozelityzmu zażydzania się.”

Szerzenie poglądów socjalistycznych i anty wolnościowych, nawet pod hasłami narodowymi, przez ludzi werbalnie niechętnych żydom, jest przejawem tego że głosiciele tych lewicowych zabobonów mają przesiąknięte dusze i umysły wartościami obcymi dla łacińskiej tożsamości kulturowej, wywodzącymi się z żydowskiej tożsamości kulturowej.

Podatki

Feliks Koneczny w książce „Państwo i prawo w cywilizacji łacińskiej” pisał że:

/s.120/ „Wspólnikiem wszelkiej nieprawości jest przesadny fiskalizm”. „W gospodarce antyspołecznej trzeba podatków coraz to nowszych, a coraz uciążliwszych [...] Stanowi to wskazówkę niewątpliwą, że rządy znalazły się w ręku osób niewłaściwych i dla państwa niebezpiecznych.”

Prawdziwymi reprezentantami narodu, którego fundamentem jest Święta Wiara Katolicka, są ci którzy dążą do obniżki podatków.

Własność

Feliks Koneczny, jako przeciwnik własności państwowej, samorządowej czy publicznej w książce „Państwo i prawo w cywilizacji łacińskiej” pisał że:

/s.27/ „Własność jest najlepszym i najwszechstronniejszym środkiem doskonalenia moralnego i społecznego. Toteż etyka katolicka nawołuje, żeby otworzyć szeroko bramy dla nabywania własności osobistej. Jak najwięcej właścicieli i jak najmniej proletariuszów! Wynika z tego, że własność powinna być znaczna na tyle, żeby drobna nie stawała się wylęgarnią proletariatu. Etyka rozwinięta w cywilizacji łacińskiej każe zmierzać do tego by społeczeństwo posiadało jak największą ilość osób zamożnych na tyle, by były niezawisłymi ekonomicznie, co będzie zawsze najlepszym wstępem do niezależności moralnej. Zamożność jednostki nie powstaje wcale z ubóstwa licznych bliźnich lecz stanowi właśnie niezbędny warunek do ich dobrobytu (wszyscy nie mogą go osiągnąć naraz). Ktoś musi się wzbogacić pierwszy i udzielić drugim ze swojego dobrobytu zarobku.”

Sektor państwowy

Feliks Koneczny głosił w książce „Państwo i prawo w cywilizacji łacińskiej” że:

/s.200/ „Zarobkowe autobusy, automobile, telefony i radio pozostawmy wolnej konkurencji prywatnej przedsiębiorczości.” „Gdyby koleje państwowe lub poczta dawał deficyt trzeba by mechanizmy te przekazać prywatnym przedsiębiorcom.”

Sprawy wewnętrzne

Jako zwolennik wolności Feliks Koneczny uważał w książce „Państwo i prawo w cywilizacji łacińskiej” że:

/s.203/ „Obejdziemy się doskonale bez paszportów i specjalnych <dowodów osobistych> i bez meldunków itp.” „Meldunki są przeżytkiem państwa policyjnego.” „Przeżytkiem jest również zakaz posiadania broni.”

Ograniczenia wolności gospodarczej

Propagując wolność gospodarczą Feliks Koneczny w książce pt. „Polskie logos a ethos” głosił że:

/str.115.t1/ „Wolność handlu ustalono w Polsce już w pierwszej połowie XV wieku.”

Biurokracja

Feliks Koneczny w książce „Państwo i prawo w cywilizacji łacińskiej” pisał że:

/s.82/ „ Na nic cała usilność, ofiarność, praca, oszczędność, na nic wszystkie zalety, jako człowieka i obywatela; wszystko na nic, literalnie na nic jeżeli nie pozbędziemy się tej zmory” biurokracji która /s.83/ „psuje i osłabia siłę społeczną, zawadza na każdym kroku rozwojowi społeczeństwa.” „Pracowitość biurokracji jest niestety bezcelowa.” /s.84/ „ Biurokracja umie na poczekaniu usprawiedliwić największe swe nonsensy”. „Pracowitość biurokracji jest niebezpieczna dla obywatela”. „Najgorszą społecznie ze wszystkich kradzieży jest kradzież czasu, gdyż demoralizuje okradzionego. Jest to specjalność biurokracji”. „ Im więcej urzędów, tym więcej czasu się marnuje, im liczniejsi są w jakim urzędzie urzędnicy, tym wymyślniejsze formy przybiera rabunek czasu.” „Opanowanie czasu (tj. celowe nim rozporządzanie stanowi w cywilizacji czynnik ważniejszy, niż opanowanie przyrody i przestrzeni.” /s.85/ „Wszelka biurokracja, choćby <najlepsza>, musi być szkodliwa. Biurokracja żadną a żadną miarą nie może być pożyteczna społeczeństwu, a zatem w cywilizacji łacińskiej szkodliwa jest tym samym dla państwa.” /s.86/ Biurokracja „ jest zła zasadniczo i nieuleczalnie”, „zawadza milionom”, /s.87/ „ żyje i żywi się fikcjami”, „ nie znając się na niczym, rozstrzyga o wszystkim”, jest zbyt kosztowna i prowadzi do bankructwa państwa. /s.90/ „ Z nieuchronnego bankructwa państwa wyłania się widmo anarchii na kilka pokoleń.” „Nie za pobieży się temu inaczej, jak obcięciem radykalnym wszystkich budżetów w ogóle i zmniejszeniem podatków.” /s.91/ „Usunięcie biurokracji było by z wielu powodów nader szkodliwe dla Żydów.”

Zobacz też

Podobne artykuły


43
komentarze: 10 | wyświetlenia: 18382
35
komentarze: 17 | wyświetlenia: 19564
31
komentarze: 13 | wyświetlenia: 7000
23
komentarze: 11 | wyświetlenia: 10772
19
komentarze: 28 | wyświetlenia: 16546
10
komentarze: 56 | wyświetlenia: 1477
9
komentarze: 13 | wyświetlenia: 1703
21
komentarze: 56 | wyświetlenia: 2354
20
komentarze: 11 | wyświetlenia: 11273
15
komentarze: 11 | wyświetlenia: 1680
95
komentarze: 44 | wyświetlenia: 15094
 
Autor
Dodał do zasobów: Grzegorz Rossa.
Artykuł
Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska