Login lub e-mail Hasło   

Definicja Dobra (chajr خير) i zła (szar الشرّ)

Odnośnik do oryginalnej publikacji: http://www.islam-in-poland.org/index.php(...)o_szar/
Źródło: Magazyn Al-Fadżr, Styczeń 1988 By zrozumieć Qur’an, należy zrozumieć znaczenie arabskich słów, które zostały w nim użyte (zgodnie z gramatyką...
Wyświetlenia: 3.912 Zamieszczono 13/11/2006

Źródło: Magazyn Al-Fadżr, Styczeń 1988

By zrozumieć Qur’an, należy zrozumieć znaczenie arabskich słów, które zostały w nim użyte (zgodnie z gramatyką tego języka), ich etymologię, kontekst (w jakim się pojawiają) i to, jakie jest ich powszechne użycie. Im bardziej zagłębiamy się w reguły rządzące językiem arabskim, tym lepiej rozumiemy sam Qur’an.

Dobro - chajr خير i zło - szar الشرّ z językowego punktu widzenia

Nie pozna się znaczenia słowa dobro, jeżeli nie pozna się najpierw znaczenia słowa zło (jako, że słowo dobro jest przeciwieństwem słowa zło).

Dobro - chajr خير

Ibn Dżuzaj mówi w swoim tafsirze, że słowo dobro (chajr) jest

przeciwieństwem słowa zło (szar) i ma cztery znaczenia:

1) dobre czyny (amal al - salih),
2.) posiadłość
3.) coś dobrego (chajr), lub to, co wybieramy spośród wielu rzeczy

Samih Atif El Zein współczesny libański uczony definiuje chajr jako:

to, czego wszyscy pożądają (pragną) np. inteligencja, sprawiedliwość, korzyści; to są rzeczy użyteczne i jest to przeciwieństwo słowa zło (szar).

Następnie dzieli on dobro na dwa rodzaje:

Pierwsze to “dobro powszechne”, którego pożąda (którego pragnie) każdy człowiek (znajdujący się w każdej sytuacji).

Ali powiedział, że

chajr to raj.

Powiedział jeszcze, że:

Nie ma dobra po ogniu (piekle) i nie ma zła po raju.

Drugie to dobro i zło, które jest ograniczone/względne. Coś, co może być dobre dla jednych, a dla drugich nie.

Bóg Używał słowa chajr w znaczeniu majątku i posiadłości.

Mówi, co oznacza w języku polskim:

kiedy którego z was nawiedzi œmieræ,
a zostawia on jakieś dobra...

[TZQ 2:180]

ale w innym wersecie Bóg przeciwstawia majątek i własność najwyższemu dobru

Mówi, co oznacza w języku polskim:

Czy, oni przypuszczają,
że to, co My im dajemy
w postaci majątku i synów,
oznacza, że zwiększamy im dobre rzeczy

[TZQ 23:55]

Sabuni w swoim komentarzu pisze, że znaczenie tego pytania jest następujące:

Czy ci niewierzący wyobrażają sobie, że Ten, kto Daje im tak wiele (w postaci) majątku i synów, Powiększy im prawdziwe dobro?

Z drugiej strony jedynie Powiększa (ich udział) w grzechu. Mówi On również, że

jest to obalenie ich przypuszczenia, że majątek i synowie są znakami tego, że Bóg Jest z nich Zadowolony.

Językoznawcy i komentatorzy (mufasirin) Qur’anu są zgodni co do tego, że chajr nie używa się ogólnie w znaczeniu pieniędzy, za wyjątkiem konkretnych sytuacji.

Qur’an mówi, co oznacza w języku polskim:

Zaprawdę, jego miłość do dóbr jest ogromna!

[TZQ 100:8]

To pokazuje nam, że majątek, własność może być dobra i zła - w zależności od kontekstu. Powyżej słowo dobro występuje w postaci rzeczownika i podobnie jest w wersecie, który oznacza w języku polskim:

I niech powstanie spośœród was grupa,
który wzywa do dobra...

[TZQ 3:104]

Słowo dobro (użyte w tym wersecie) oznacza “wzywanie do Allaha”, lub zmianę zła (złego) poprzez czyny, słowa, uczucia - w zależności od stanu osoby, czy grupy, lub jest to amr bel ma’aruf ła nahy ‘an al munkar (nakazywanie dobra i zakazywanie zła)

Charir pojawia się również w formie przymiotnika oznaczającego “lepsze”.

Qur’an mówi, co oznacza w języku polskim:

Kiedy znosimy jakiœ znak
albo skazujemy go na zapomnienie,
przynosimy “chayran menh” (lepszy od niego)...

[TZQ 2:106]

;

Lecz najlepsze zaopatrzenie na drogê
to taqła (bogobojność)!

[TZQ 2:197]

i w wielu innych wersetach…

Zło - szar الشرّ

Szar zazwyczaj tłumaczone jest jako zło. Jest to przeciwieństwo słowa dobro (chajr). Można zdefiniować to słowo jako: to, czego wszyscy nie lubi¹ W takim znaczeniu występuje to słowo, kiedy Yusuf mówi, co oznacza w języku polskim:

Wy jesteœcie Szarun makanan (w gorszej pozycji).

[TZQ 12:77]

Bajdałi pisze, że to oznacza gorsi w pozycji (że zajmują gorszą pozycję), z tego względu, że okradli ich brata, lub ze względu na ich zachowanie.

Inny werset Qur’anu mówi, co oznacza w języku polskim:

Zaprawdę, gorsi od zwierząt u Boga
są ci, którzy odrzucili wiarę
i nie wierzą...

[TZQ 8:55]

Ibn Kathir pisze:

Najwyższy Informuje nas o tym, że najgorsze stworzenia, które poruszają się w obliczu ziemi to te, które zaprzeczają istnieniu Boga (swoją niewiarą), nie wierząc w Niego. Za każdym razem, gdy zawierają umowę (pakt), łamią ją; i za każdym razem, gdy upewniają się w jakiejś swojej wierze, nie dotrzymują tej wiary.

Najwyższy Powiedział, co oznacza:

Zaprawdę, najgorszymi ze stworzeń
w oczach Boga
są głusi i niemi,
którzy wcale nie rozumieją

[TZQ 6:22]

Ibn Kathir mówi, że głusi są najgorsi w znaczeniu “nie słyszą prawdy” i są najgorsi w znaczeniu ślepi (dosł. na zrozumienie) i dlatego właśnie Powiedział On tak:
“Ci którzy nie rozumieją”, ponieważ “są oni najgorszymi stworzeniami, których On Stworzył; każde inne stworzenie (bez wyjątku), które On Stworzył, jest Jemu posłuszne
(po to właśnie zostały one stworzone, by oddawać Jemu cześć), a te kilka zaprzeczyło (Jego Istnieniu) i dlatego On Porównuje je do bydła

Oni są jak bydło, lecz jeszcze bardziej zgubieni...

[TZQ 25:44]

Mówi się, że ci, których się tu wspomina należą do grupy z rodu Abdul Dar z plemienia Qurajszytów. Allah Najwyższy Wyjaśnia, że oni nie zrozumieli prawidłowo i nie mieli szczerych zamiarów – nawet wtedy, kiedy dano im było rozumieć.

On Powiedział, co oznacza:

Jeśliby Bóg uznał w nich coś dobrego,
to z pewnością dałby im usłyszeć;
ale jeśliby On nawet dał im usłyszeć, to oni by poszli odmawiając

[TZQ 8:23]

Oznacza to, że Pozowolilibyśmy im zrozumieć, lecz nie ma w nich dobra i nie zrozumieją.

Podobne artykuły


10
komentarze: 3 | wyświetlenia: 8128
100
komentarze: 62 | wyświetlenia: 47048
50
komentarze: 57 | wyświetlenia: 32848
36
komentarze: 32 | wyświetlenia: 11252
32
komentarze: 13 | wyświetlenia: 5188
27
komentarze: 10 | wyświetlenia: 7712
26
komentarze: 15 | wyświetlenia: 3933
25
komentarze: 15 | wyświetlenia: 3993
24
komentarze: 25 | wyświetlenia: 9764
5
komentarze: 1 | wyświetlenia: 5665
22
komentarze: 4 | wyświetlenia: 13396
22
komentarze: 26 | wyświetlenia: 2278
22
komentarze: 29 | wyświetlenia: 37048
21
komentarze: 11 | wyświetlenia: 3956
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy


Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska