Login lub e-mail Hasło   

Czym jest podświadomość?

Dowiedz się więcej o umyśle nieświadomym!
Wyświetlenia: 13.651 Zamieszczono 16/02/2009

 

 

 

Podświadomość, to nasze alter ego, z którego istnienia, postaci i potęgi często nawet minimalnym stopniu nie zdajemy sobie sprawy.

 

Jest jak ocean – do końca niezbadana, pozostająca tajemnicą. Zawsze czujna, nigdy nie śpi, dostrzega i zapamiętuje wszystko, nieustannie przetwarzając tysiące informacji, wpływając na nasze postrzeganie świata.

 

Podświadomość nie ocenia, jest neutralna – ani dobra, ani zła w swojej istocie.

 

Podświadomość – termin wprowadzony do psychologii przez Dessoira często błędnie utożsamiany z pojęciem przedświadomości w teorii Zygmunta Freuda. W polskich tłumaczeniach dzieł Freuda niekiedy (obok terminu pozaświadomość) występuje pojęcie nieświadomości.

 

Terminu tego używał niekiedy także Jung, odnosząc się do głębszej warstwy nieświadomości indywidualnej.

 

Obszar nieświadomości indywidualnej w terminologii Junga nazywany jest cieniem indywidualnym.

 

W każdym z nas istnieje pewna centralna świadomość- nazywana m. in. "świadomością ukrytą", "świadomością subiektywną", "ego". W psychiatrii najczęściej używa się określenia "nieświadomość". Aby uniknąć pomylenia ze stanem braku świadomości mówimy o "podświadomości".

 

Podświadomość jest nieograniczonym obszarem przekonań globalnych, informacji i danych o świecie, które zbiera poza naszą świadomością.

 

To chaos, zbiór danych, które także na poziomie nieświadomym są łączone w podzbiory, uzupełniają się i wpływają na siebie tworząc przekonania.

 

Podświadomość nie ocenia tego co myślimy i w co chcemy wierzyć, rolą podświadomości jest zapisywanie i przechowywanie informacji.  

Przekonania są bazą dla naszych motywów działania i poglądów, kształtują paradygmaty, łączą się, tworząc percepcję i podświadome programy. 

Główne zadania podświadomości:

 

  • wewnętrzny system sterujący wszystkimi funkcjami życiowymi organizmu

 

  • baza danych, informacji zbieranych bezustannie.

 

Umysł świadomy potrafi klasyfikować informacje, oceniać je, przetwarzać i wyciągać wnioski, podświadomość zaś tylko i wyłącznie je przechowuje, zapamiętuje i odtwarza.

 

Świadomość – zbiór cech nabytych, wypracowanych przez kontakt ze światem zewnętrznym.

 

Podświadomość jest początkiem i końcem wszystkiego. Stanowi swoistą osobowość umysłu kształtowaną przez predyspozycje wrodzone, pokoleniowe.

 

To także duchowość, zdolność do nieświadomego, jednoczesnego, wielozmysłowego i znaczeniowego opisywania Ja, określającego tożsamość.  

  • Nieświadomego – dziejącego się automatycznie, poza świadomością kontrolującą proces.

 

  • Jednoczesnego – istniejącego poza czasem, wielowątkowego (zestawiającego jednocześnie wspomnienia przeszłości, realiów teraźniejszości, oczekiwań co do przyszłości)

 

  • Wielozmysłowego – pojmowanego poprzez zestawienie obrazów, dźwięków, wielkości, umiejscowienia w przestrzeni, zapachu i smaku.

 

  • Znaczeniowego – poprzez dopisywanie znaczenia na podstawie wyrobionych wniosków, rozumienia kontekstu sytuacji, oraz przypisywanie sobie odpowiedniej roli, czyli – jaka jest moja rola w sytuacji? Jaka postawa jest dla mnie najwłaściwsza?

 

  • Określającego tożsamość – czyli dającego odpowiedź na pytania: kim ja jestem w konkretnej sytuacji? Jak jestem odbierany? Co sobą komunikuję? Co chcę przekazać? Do czego dążę? Co jest dla mnie ważne?

 

 

Umysł jest czymś więcej niż wyłącznie samooceną, świadomością czy podświadomością, czymś więcej niż własną tożsamością, jednak wszystkie te czynniki przenikając się i współdziałając tworzą istotę naszego ja.

 

Odbieramy rzeczywistość kształtowaną poprzez nasze paradygmaty, zarówno te podstawowe, fundamentalne, jak i te zmienne, wśród których najczęściej zachodzi przesunięcie.

 

Samoocena jest wypadkową procesów zachodzących w podświadomości, a świadomość poprzez interpretację informacji zwrotnych wpływa na przekonania.

 

Nasza podświadomość wymusza na nas podejmowanie decyzji zgodnych z pierwotnym, często nieuświadomionym systemem przekonań.

 

Chcąc zmienić swoje życie skutecznie powinniśmy zrozumieć zasady jej działania i rozpocząć pracę z własnymi przekonaniami na poziomie podświadomym.

 

Przeczytałeś fragment ebooka „Klucz do podświadomości” Paula Świątek, który znajdziesz w całości na www.strefaumyslu.pl

Podobne artykuły


13
komentarze: 49 | wyświetlenia: 1535
11
komentarze: 40 | wyświetlenia: 3143
11
komentarze: 1 | wyświetlenia: 1276
11
komentarze: 17 | wyświetlenia: 2564
10
komentarze: 7 | wyświetlenia: 2042
10
komentarze: 123 | wyświetlenia: 1053
10
komentarze: 93 | wyświetlenia: 449
10
komentarze: 38 | wyświetlenia: 2080
10
komentarze: 3 | wyświetlenia: 582
10
komentarze: 81 | wyświetlenia: 2485
10
komentarze: 31 | wyświetlenia: 852
 
Autor
ArtykułNasza podświadomość wymusza na nas podejmowanie decyzji zgodnych z pierwotnym, często nieuświadomionym systemem przekonań.

Owszem, dlatego tak ważne jest rozpoznanie swoich podświadomych programów, ponieważ pozwala to zakończyć ich odtwarzanie. Żyjąc nieświadomie, automatycznie, wciąż wikłamy się w podobne problemy, zdarzenia, nie wiedząc dlaczego tak się dzieje, a swoje niepowodzenia tłumaczymy okolicznościami lub szukajmy kozłów ofiarnych w otoczeniu. Zmieniając system przekonań i programując się na cele, które napr ...  wyświetl więcej

Podświadomość to coś co już dawno zdominowało moją świadomość (albo poprawniej świadomość nie zdążyła obrosnąć mojej podświadomości) mój sposób myślenia i wypowiedzi gdy nie przepuszczam je przez filtr unormalnienia doskonale wskazują jak działa podświadomość.. swoją drogą jak zdąży mi się zapomnieć i walne taki wykład wprost z podświadomości to miny rozmówców są bezcenne :D ;).
Ludzie któr ...  wyświetl więcej

Dzięki za szczerą wypowiedź :-) Świadomość można porównać do programu wykształconego przez podświadomość by lepiej i skuteczniej przystosować się do okoliczności świata zewnętrznego. Świadomość z czasem przejmuje funkcję sterującą zaś podświadomość działa bardziej na zasadzie "automatycznego pilota" trzymającego kurs przez nią wyznaczony.

Pozdrawiam i życzę udanych eksperymentów z umysłem nieświadomym

www.strefaumyslu.plDodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska