Login lub e-mail Hasło   

Jak działa podświadomość?

Odkryj sekrety podświadomości! Poznaj cechy podświadomości i dowiedz się, jak oswoić umysł nieświadomy! Znajdź swój klucz!
Wyświetlenia: 16.563 Zamieszczono 17/02/2009

 

 

Poznaj podstawowe cechy podświadomości i dowiedz się, jak funkcjonuje. Pamiętaj, że to tylko niewielki fragment wiedzy zawartej w ebooku „Sekret podświadomości”, który znajdziesz na www.strefaumyslu.pl

 

Podświadomość:

·         Nie zna pojęcia czasu ani miary przestrzeni– jest poza czasem i poza fizyczną odległością.

·         Lubi rytuały, kojarzy powtarzające się zjawiska.

·         Nie zna ograniczeń, wszystko pojmuje jako realne i możliwe.

·         Przemawia językiem intuicji.

·         Przyjmuje fakty bezkrytycznie.

·         Jest twórcza, kreatywna.

·         Myśli obrazami, kojarzy obrazy ze słowami, dopisuje znaczenie.

·         Odczytuje mowę ciała, rzeczywistość.

·         Zbiera informacje o świecie zewnętrznym poza świadomością.

·         Porozumiewa się z otoczeniem bez udziału świadomości.

·         Postrzega szczegóły, detale i łączy je w całość.

·         Kreuje obrazy, działa poprzez wyobraźnię.

·         Projektuje skojarzenia dopasowane do nabytych przekonań.

·         Steruje wewnętrznymi procesami ciała, w tym odczuciami i reakcjami fizjologicznymi.

·         Podsuwa odpowiedzi.

·         Kieruje naszą uwagę na potencjalne szanse lub zagrożenia (metaprogram za zdobywanie, unikanie – NLP).

·         Współgra z nadświadomością.

·         Działa na zasadzie kompasu dbającego o zachowanie homeostazy, równowagi, zgodności między misją duchową, samooceną, nabytymi programami.

·         Wpływa na stan emocjonalny, mentalność, nastawienie w stosunku do rzeczywistości.

 

Nie zna pojęcia czasu – dla podświadomości zawsze istnieje tu i teraz – chwila obecna. Przyszłość jest tym, co się jeszcze nie wydarzyło, a więc nie istnieje, przeszłość oznacza to, co już przeminęło.

 

Podczas programowania podświadomości posługujemy się afirmacjami w czasie:

  • teraźniejszym (sugestie, afirmacje właściwe, uwalniające, akceptujące, wybaczające),
  • przeszłym ( wybaczanie, uwalnianie, akceptacja).

 

Nie stosujemy czasu przyszłego – każdy cel formułujemy tak, jakby istniał już w tym momencie.

 

Nie działa metrycznie, nie zna pojęcia miary, odległości – odległość istnieje w świecie fizycznym i świadomości. Podświadomie myśląc o miejscu, już w nim jesteśmy, nie pokonujemy faktycznej drogi, jaką musimy przebyć w rzeczywistości.

 

Lubi rytuały. Cechą podświadomego umysłu jest łatwość wprowadzania w trans poprzez powtarzające się czynności, rytmy, przy wykorzystaniu symboli, działanie światła, koloru.

 

Zaklinanie podświadomości to umiejętność wprowadzania w stan auto hipnotyczny. Zaszczepianie nowych sugestii i ich kotwiczenie w podświadomości umożliwia proces tworzenia skojarzeń z czynnościami powtarzanymi lub symbolami.

 

Podświadomie jesteśmy bardziej otwarcie na nowe sugestie w hipnotyzującym „nastrojowym” otoczeniu różnym od tego kojarzonego z codziennymi nawykami, przyzwyczajeniami. Dzięki muzyce, kolorom, światłom, symbolom (płomień, woda) wyciszamy świadomość, obniżając fale częstotliwości umysłu.

 

Nie zna ograniczeń – dla podświadomego umysłu wszystko jest realne, możliwe. Ograniczenia istnieją wyłącznie w świadomości i świecie materii.

 

Podświadomość potrafi ujrzeć wszystko wykorzystując moc wyobraźni, zaś to umysł świadomy koncentruje się na wyszukiwaniu logicznych rozwiązań uwzględniających wszystkie przeszkody, blokady, braki, zagrożenia. Jeśli świadomie postrzegamy coś jako niewykonalne, takie właśnie będzie. Jeśli otwieramy się na wszystkie rozwiązania nastawieni na realizację celu, odpowiedzi i nowe rozwiązania zaczną pojawiać się same, podsuwane przez podświadomość, intuicję, czy w formie olśnień.

 

Wypełnia komunikaty, komendy świadomości.

 

O czymkolwiek nie zechcesz pomyśleć  - Twoja podświadomość stworzy to w umyśle jako rzeczywisty obraz. To umysł nieświadomy wykształcił świadomość, lecz świadomość poprzez skonkretyzowane decyzje, cele poparte determinacją, narzuca podświadomości racjonalny plan do realizacji.

 

Nie ocenia. Ocena leży w gestii świadomego myślenia.

 

Świadomie uczymy się klasyfikować fakty jako dobre czy złe, słuszne, niesłuszne, prawe, niemoralne. Jeśli świadomie nadasz znaczenie informacji, podświadomość potraktuje ją jako wyznacznik i wdroży w życie zgodnie z Twoją oceną. Dla podświadomości wszystko ma znaczenie równorzędne.

 

To, w co chcemy wierzyć i w jaki sposób opisywać rzeczywistość zależy wyłącznie od racjonalnych pobudek umysłu świadomego wyrabianych na podstawie doświadczeń i przeszłych wniosków.

 

Intuicja jest językiem podświadomości, wymykającym się racjonalnemu wytłumaczeniu.

 

Często kwestionujemy to, czego nie możemy zrozumieć do końca, zbadać, usystematyzować. Mimo to – każdy człowiek i zwierzę jest obdarzony zmysłem intuicji.

 

Jest ona instynktem pierwotnym ostrzegającym przed zagrożeniem, a podświadome informacje przekazywane głosem intuicji mają za zadanie chronić nas, zapewniać bezpieczeństwo, podsuwać skuteczne, proste rozwiązania i umożliwiać optymalne funkcjonowanie.

 

Otwarcie na nią, słuchanie jej podszeptów, pojawiających się w formie przeczuć, snów, olśnień, znaków wyłapywanych w świecie zewnętrznym, zawsze działa z korzyścią dla nas i naszego dobra.

 

Komunikaty podświadomości, to odczucia płynące z ciała, reakcje fizyczne, intuicja, symbolika snów.

 

Zbiera informacje poza świadomością. Do świadomości dociera jedynie ułamek postrzeganych danych. Podświadomie jesteśmy w stanie w ułamku sekundy zanalizować sytuację i podjąć odpowiednie działanie, podobnie jest z wiedzą o nowo poznanych ludziach.

 

Świadomie wiemy to, co zostanie ujawnione, powiedziane. Jednak podświadomość analizuje pozostałe elementy – wygląd, ton głosu, szybkość oddechu i podobne, odczytując jedynie komunikaty niewerbalne.  Podświadomie potrafimy wykryć każdą nieścisłość, nieprawdziwość w rozmówcy, choć świadomie nie jesteśmy w stanie wyjaśnić w jaki sposób doszliśmy do swoich wniosków.

 

Nie rozumie znaczenia „nie” – koncentruje się na sugestii, jakiej się poddajemy, przyjmując ją dosłownie.  A więc – nie mówimy – „nie chcę dłużej być samotny” ale: „uwalniam się od poczucia samotności.” Lub: „w moim życiu jest mnóstwo miłości i zrozumienia”. „Otaczają mnie wspaniali ludzie” („Otaczam się wspaniałymi ludźmi”).

 

Nie zaprzeczamy: „nie jestem już nieśmiały” ale: „mam w sobie wystarczająco wiary w siebie i odwagi”, „uwalniam się od nieśmiałości”, „jestem otwarty, zrelaksowany i pewny siebie”.

 

Jest dosłowna – działa precyzyjnie według zaszczepionych przekonań i sugestii.

 

Nie ocenia, nie poddaje w wątpliwość słuszności przekonań. Werbalizując komunikaty i sugestie do podświadomości starannie dobierajmy więc słowa.

 

Realizuje komendy – nie jest twórcą przekonań, urzeczywistnia system przekonań. Zaszczepianie przekonań jest domeną świadomości. Ich realizacja należy do podświadomości.

 

Posługuje się wielozmysłowym językiem – kompozycją obrazów, dźwięków, odczuć, emocji. Świadomość zaś językiem słów, to myślenie lingwistyczne.

 

Działa na zasadzie projekcji (lustra). Przeglądamy się w świecie zewnętrznym, a to, co zauważamy, jest odbiciem naszego wnętrza.

 

Najbardziej razi nas w innych to, czego w sobie nie lubimy, do czego nie chcemy się przyznać, wyparte emocje.

 

Interpretacje dopisywane przez nas innym rodzą się w nas samych, potwierdzając naszą mentalność, tożsamość, przekonania, wierzenia, nadzieje, lęki, marzenia i bolączki.

 

Powiela schematy. Podświadomość nie tworzy wzorców reagowania, nie przypisuje znaczeń, powiela schematy nabyte i utrwalone w przeszłości w oparciu o dotychczasowe doświadczenia.

 

Pamiętaj, że:

Dla podświadomości zawsze istnieje tyko teraz. 
„Teraz”, które trwało w przeszłości jest dla niej
tym samym „teraz” trwającym w teraźniejszości 
i będzie tym samym „teraz” w przyszłości
.

 

 

Przeczytałeś fragment ebooka „Sekret podświadomości” Pauli Świątek, który znajdziesz na www.strefaumyslu.pl

Podobne artykuły


17
komentarze: 32 | wyświetlenia: 1610
15
komentarze: 60 | wyświetlenia: 918
14
komentarze: 21 | wyświetlenia: 1191
13
komentarze: 9 | wyświetlenia: 772
13
komentarze: 93 | wyświetlenia: 465
13
komentarze: 25 | wyświetlenia: 1036
13
komentarze: 62 | wyświetlenia: 780
13
komentarze: 68 | wyświetlenia: 587
12
komentarze: 4 | wyświetlenia: 737
12
komentarze: 3 | wyświetlenia: 725
12
komentarze: 72 | wyświetlenia: 508
12
komentarze: 5 | wyświetlenia: 997
12
komentarze: 144 | wyświetlenia: 1126
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy

Jak dla mnie publikacja króciutkiego fragmentu jakiejś książki żeby zachęcić do jej kupna to zwykły SPAM...

Dziękuję za opinię. Oczywiście, mogę publikować nawet połowę treści ebooka, ale to wtedy mija się z celem. Jeśli komuś nie podoba się krótki fragment, długi wyda się tym bardziej przesadzony. Jeśli ktoś będzie chciał przeczytać więcej - przeczyta całość. Pozdrawiam

Bardzo wartościowa wiedza. Szukałam czegoś konkretnego na temat podświadomości już dość długo, dlatego tym bardziej doceniam rzetelne informacje i z chęcią sięgnę do książki. Pozdrawiam i oby tak dalej.Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska