Login lub e-mail Hasło   

Leasing - z czym to się je?

Często słyszymy i powtarzamy to słowo, ale czy tak naprawdę wiemy, co oznacza ta forma kredytu? Przeczytaj ten artykuł, gdyz możesz wiele oszczędzić, przykładowo przy zakupie auta.
Wyświetlenia: 966 Zamieszczono 23/02/2009

Leasing jest formą umowy cywilno-prawnej, w której finansujący zobowiązuje się nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na określonych warunkach i oddać korzystającemu do używania albo jednocześnie do używania i czerpania pożytków. Korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie, które jest równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez leasingobiorcę. Przepisy prawa polskiego leasingodawcę określają mianem "finansującego", natomiast leasingobiorcę - "korzystającym".

W wyniku zawarcia umowy leasingu, jeden podmiot (leasingodawca) nabywa środek trwały (leasingowany) i przekazuje go do używania innemu podmiotowi (leasingobiorcy).

Leasingodawcami są przeważnie wyspecjalizowane towarzystwa leasingowe. Zarabiają one głównie na tym, że kupują środek trwały na kredyt, płacą od tego kredytu odsetki, ale jeszcze więcej inkasują od leasingobiorców, którym przekazują środek. Leasing należy do metod finansowania, z której korzystają zazwyczaj małe i średnie firmy.

Leasing obecnie jest już definiowany przez Kodeks Cywilny. Zgodnie z nim (art. 709(1)) przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

Umowa leasingu jest więc umową dość specyficzną, która łączy w sobie elementy umowy najmu (dzierżawy) z umową kredytu. Głównym jej celem jest finansowanie inwestycji, jeszcze do niedawna głównie nabycie środków transportu, ale ostatnio także i wszelkiego rodzaju maszyn i urządzeń, a także nieruchomości, bez nabywania jednak prawa własności przedmiotu umowy w trakcie jej trwania. Jednak w przeciwieństwie do umowy najmu (dzierżawy), oprócz korzystania z danej rzeczy, leasing daje także prawo do nabycia jej po zakończeniu umowy.

Dodatkowo w przeciwieństwie do umowy najmu, w leasingu mogą występować różnej wysokości opłaty okresowe, które są uzależnione m.in. od opłaty wstępnej oraz od ceny, po jakiej korzystający może nabyć przedmiot leasingu po zakończeniu trwania umowy.

W aktualnych przepisach podatkowo-rachunkowych pojawiają się dwa rodzaje leasingu:
- leasing operacyjny,
- leasing finansowy.

Podstawową różnicą pomiędzy tymi formami leasingu jest uprawnienie do dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Najogólniej mówiąc, w leasingu finansowym amortyzacji dokonuje korzystający, zaś w leasingu operacyjnym finansujący.

Jeśli już dokładnie wiemy, co chcemy, i jesteśmy zdecydowani na leasing, wówczas musimy dokonać wyboru konkretnej firmy leasingowej. Pamiętajmy, iż zwiążemy się z daną firmą na dłuższy czas. Aby dokonać jednak dokładnej i rzetelnej oceny danej oferty, nie można pominąć dokładnego przeczytania umowy. Często poświęcenie kilkudziesięciu minut na tę czynność, pozwoli uniknąć nam wielu niespodziewanych kosztów oraz związanych z tym problemów. Jeśli jakichś punktów umowy nie rozumiemy, dokładnie zapytajmy przedstawiciela firmy leasingowej, co dany punkt oznacza. Można też skonsultować umowę z prawnikiem!

Informacje za: Związku Przedsiębiorstw Leasingowych, bankier.pl 

Podobne artykuły


8
komentarze: 4 | wyświetlenia: 419
7
komentarze: 18 | wyświetlenia: 925
83
komentarze: 25 | wyświetlenia: 72184
51
komentarze: 40 | wyświetlenia: 647735
44
komentarze: 37 | wyświetlenia: 14912
33
komentarze: 30 | wyświetlenia: 21401
30
komentarze: 22 | wyświetlenia: 40350
29
komentarze: 16 | wyświetlenia: 17297
29
komentarze: 8 | wyświetlenia: 13038
29
komentarze: 16 | wyświetlenia: 53128
29
komentarze: 15 | wyświetlenia: 22450
28
komentarze: 29 | wyświetlenia: 17985
26
komentarze: 34 | wyświetlenia: 23029
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy


Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska