Login lub e-mail Hasło   

Kod daty urodzenia (3) - korelacje

Bardzo pragnę przyczynić się do dobrych relacji między ludźmi. Jesteśmy zdani na siebie. Pragnę tymi opracowaniami uświadomić, że wzajemne zrozumienie to relacje miedzy KDU
Wyświetlenia: 7.737 Zamieszczono 22/03/2009

Dla zrozumienia mojej idei proszę zapoznać się z wcześniejszymi artykułami z tej serii.

Poniżej przedstawiam opracowanie danych dotyczących mojej osoby. Do czego i komu jest takie opracowanie potrzebne, gdzie te informacje wykorzystać.

Otóż ten zestaw liczb w postaci KDU może być wykorzystany np. przez globalną encyklopedię internetową Wikipedia. W opisach tam przedstawianych osób, tuż za datą urodzenia proponuję wprowadzić KDU. Osoba przeglądająca daną stronę i o takim samym KDU jak na danej stronie, klika w ten KDU i otwierają się wszyscy, którzy posiadają to samo KDU. Wówczas można nie tylko dowiedzieć się o danych osobach, ale otrzymamy informację również dotyczącą nas samych w jakiejś części. Może to być informacja pozytywna lub negatywna. Więc otrzymujemy to, co złego może w nas tkwić, a jeszcze się nie uzewnętrzniło. Więc jesteśmy już uprzedzeni o negatywnych cechach w nas tkwiących, na które możemy mieć wpływ, aby tak nie postępować. Lub informacje budujące, zwiększające nasze ambicje.

Poniższe opracowanie można wykorzystać w biurach matrymonialnych i na ich stronach internetowych. W opisie osoby, która się tam prezentuje jest podane KDU. Osoba zainteresowana klika w stronę, gdzie znajduje się opracowanie takie samo, jak poniżej, ale rozpisane od liczby 1 do 9. Przez taki odczyt podejmujemy decyzję, czy nawiązać kontakt z tą osobą, czy nie. W ten sposób eliminuje się stratę czasu i stres w nawiązaniu nowego kontaktu. Następstwem tego nie ma przykrych rozstań po jakiejś popełnionej poważnej np. gafie. Znając pozytywny układ KDU z drugą osobą śmielej i odważniej podejdziemy do nawiązania kontaktu.

Obecnie na stronach matrymonialnych w internecie zgodność osób wykonuje się w oparciu o znaki zodiaków. Wiadomo, że rozpiętość ilości dni w panowaniu danego znaku jest bardzo duża. Występują w tym okresie liczbowo różne dni. Więc sens posługiwania się KDU jest bardziej uzasadniony.

W tak modnych obecnie na stronach internetowych tzw. fast date – szybkie randki, ta metoda jest niezastąpiona. Podejmujemy naprawdę szybką decyzję czy dany partner, partnerka będzie odpowiadać wibracyjnie naszym wibracjom.

W sądach i prokuraturach w podejmowaniu decyzji związanych z oskarżonym np. jak sprawować kontrolę nad danym człowiekiem, co można oczekiwać w zachowaniach danego oskarżonego. Wówczas zminimalizowane zostaną popełnione błędy przy podejmowaniu decyzji o zwalnianiu z więzień przestępców, którzy ostatnio po wypuszczeniu w okolicach Kościana czy Chodla popełnili morderstwa.

Policja znając KDU przestępcy wie jak prowadzić rozmowę, bo wie jak zatrzymany siebie prezentuje i na co go stać. Wiedzą wówczas jak niebezpieczny może być np. poszukiwany przestępca, a w kryminalistyce metoda niezastąpiona ponieważ są specyficzne układy liczb, które pomagają rozwiązać zagadkę domniemania - mam tego przykłady.

W więziennictwie KDU przyda się do łączenia skazanych w celach przy zgodnych KDU. Wówczas zostanie wyeliminowane, w jakiś sposób, nieobliczalne podporządkowywanie osobie dominującej nad resztą skazanych. To też byłaby informacja czy dani skazańcy mogą przebywać np. na spacerniaku.

Podobne posługiwanie się KDU jest potrzebne w miejscach przymusowego odosobnienia jak domy poprawcze, domy dziecka i wszędzie tam, gdzie występuje jakaś zbiorowość ludzi po to, by wyeliminować ewentualne konflikty.

Bardzo pomocne w rozprawach rozwodowych. Sędziowie widzieliby czy jest sens godzenia zwaśnionych małżonków.

KDU jest bardzo pomocne w poznaniu cech charakteru dziecka oseska, po to, aby rodzice wiedzieli, na jakie cechy charakteru zwracać uwagę w czasie jego wychowywania, na co jest narażone w czasie dorastania, jakie może mieć cechy wrodzone, uzdolnienia, predyspozycje zawodowe.

W rodzinie takie KDU da informację czyje emocjonalnie jest dziecko - matki czy ojca. Jest to podstawowa informacja dla rodziny. Wszelkie zadrażnienia lub krnąbrność młodzieńcza będzie rozładowana przez jedno z rodziców o współgrającym układzie KDU do dziecka. Podobnie można przekonać się, co do relacji między rodzeństwem.

Opracowanie KDU jest bardzo pomocne w doborze adoptowanego dziecka. Wówczas należy porównać informacje dotyczące KDU tego dziecka z KDU starających się o adopcję osób jak i pozostałych przyszłych domowników.

Pedagodzy szkolni zrozumieliby, dlaczego to samo dziecko w jednej klasie jest dzieckiem krnąbrnym, a w następnej jest ułożonym poprawnie uczniem. Bo to są też informacje o relacjach nauczyciela z klasą. To KDU pozwoli zrozumieć, czemu dany uczeń ma cechy przywódcze. Łatwiej będzie nauczycielowi prowadzić ucznia w pogłębianiu wiedzy w danym temacie, ponieważ to dziecko ma takie predyspozycje.

Psycholodzy w swoich badaniach prawie natychmiast będą wiedzieć, co dana osoba sobą prezentuje. Szczególnie pomocne w rozmowach z denatem chcącym popełnić jakiś niechlubny czyn. Wiedza o denacie ma wpływ na umiejętność, sposób i szybkość prowadzenia dialogu w celu odwiedzenia od popełnienia jakiegoś nieprawego czynu.

To opracowanie też jest informacją dla przełożonych w pracy. Daje możliwość poznania cech charakteru danej osoby pod kątem np. predyspozycji przewodnictwa w grupie lub powierzenia specyficznego stanowiska. Jednym słowem daje możliwość doboru ludzi z określonymi cechami wymaganymi na danym stanowisku.

 Gdy jeszcze pracowałem, brałem udział w szkoleniach kadry kierowniczej. W zaufaniu otrzymałem daty urodzenia 168 uczestników szkolenia. Po sprowadzeniu dat urodzenia do układu kodowego podsumowałem liczby, jakie występowały w członach A-B-C=E=D. I tak: jedynka występowała - 118 razy, dwójka - 87, trójka - 90, czwórka - 85, piątka - 101, szóstka - 91, siódemka - 89, ósemka - 89, dziewiątka - 90 razy. Dobór tej kadry odbywał się o ich predyspozycje jakie sobą prezentowali - tak przypuszczam, że to był jeden z czynników do powierzenia stanowisk kierowniczych, a więc to zestawienie jest wymowne.

Dziennikarze również mają możliwość posługiwania się KDU. W tym przypadku muszą znać uprzednio datę urodzenia rozmówcy. KDU jest potrzebne do dokładnego przygotowania się w tematycznym formułowaniu i sposobie zadawania pytań. Daje też możliwość lepszej relacji z rozmówcą.

Reżyserzy powierzaliby aktorowi rolę w sztuce teatralnej czy filmie biograficznym, który posiada identyczny kod, jak bohater tematyczny np. kręconego filmu. KDU również informuje o emocjach prezentowanych przez aktora, któremu powierza się rolę w celu uzewnętrznienia określonych cech charakteru zgodnie ze scenariuszem.

Zestawienie korelacji - opracowane w oparciu o książkę autora pt.: „Parapsychologia w życiu codziennym”

W poniższych informacjach liczbowych dotyczących dat urodzenia odszukujemy dane z państwa daty urodzenia. W członie A szukamy w jakiej ocenie znajduje się dzień urodzenia, w członie B szukamy miesiąc urodzenia, w członie C rok urodzenia. Z uzyskaniem danych w członie D należy postąpić zgodnie z opisem tego członu.

Jeżeli urodziłeś się np. 29.12.1955 r. szukasz w członie A dzień 29 – jest w ocenie bardzo dobrej. Miesiąc grudzień w członie B – ocena dostateczna. W członie C szukamy roku 1955 – jest w ocenie niedostatecznej. Członie D posługujemy się liczbą podstawową, pojedynczą i jest to liczba 7 – ocena niedostateczna. Więc ta osoba może być najwyżej koleżanką, kolegą, ale do zawarcia trwałego związku nie powinno dojść.

W takich porównaniach partnerskich nie powinny występować oceny dostateczne i niedostateczne. Jeżeli występują już w którymś członie istniejącego układu partnerskiego, wówczas trzeba doprowadzić do rozmowy i wyraźnie sformułować nasze dalsze oczekiwania, które spowodują ustabilizowanie emocji i w miarę usuną powstające zadrażnienia. Dopuszczam ocenę dostateczną jedynie w członie C.

Przy tytułach liczb znajdują się zwięzłe określenia cech charakteru. Dla opisanej wyżej daty urodzenia będą to zwięzłe cechy w kolejności zapisanych liczb w KDU 2 – 3 – 2 = 7 to: dawca, opiekun – wykonawca, twórca – dawca, opiekun = epikurejczyk, fantasta.

Identyczne odczyty będą miały osoby urodzone dnia: 2; 11; 20; 29, w miesiącu marcu, bo miesiąc ten ma liczbę 3 jak i m-c grudzień 12 również ma liczbę 3, ponieważ 12 = 1 + 2 = 3.

Opracowanie to wykonałem dla siebie, jako przykład. Rozpisane poniżej tytuły członów A, B, C, D z daną liczbą, są to dane z mojego kodu daty urodzenia. Również dotyczą urodzonych dnia: 01; 10; 19; 28, miesiąca stycznia lub października i z liczbą roku urodzenia 9 tj. urodzeni w roku: minus co 9 lat od 1917; 1926; 1935, 1944; 1953; 1962; 1971; 1980; 1989; 1998; 2007 i + co 9 lat. Dane o najbliższych, przyjaciołach, kolegach czy przyszłym partnerze, partnerce znajdują się w poszczególnych ocenach poniżej tytułu członu A; B; C; D.

Mój kod daty urodzenia to: 1 – 1 – 9 = 2, bo data urodzenia 01.01.1944 r.

A teraz proszę szukać związków między mną, a zainteresowanymi tym artykułem. Proszę o spostrzeżenia np. o takim samym KDU.

Proszę pamiętać, że zwrot "partner/ka" użyty w tekście dotyczy rodziców, rodzeństwa, krewnych, znajomych, jakiegoś partnera lub partnerki, wszystkich, którzy byli, są żyjąc na kuli ziemskiej.

   CZŁON A to liczba 1- perfekcjonista, szef, pionier - zachowania podświadome

Dla urodzonych dnia: 01, 10, 19, 28 - to partner/ka winien /na być urodzony/a:

z oceną bardzo dobrą w dniach: 02, 06, 11, 15, 20, 24, 29.

z oceną dobrą w dniach: 04, 07, 13, 16, 22, 25, 31.

- partner/ka nie powinien/na być urodzony/a w poniższych dniach:

z oceną dostateczną w dniach: 03, 12, 21, 30.

z oceną niedostateczną w dniach: 01, 05, 08, 09, 10, 14, 17, 18, 19, 23, 26, 27, 28.

   CZŁON B to liczba 1 - perfekcjonista, szef, pionier - zachowania świadome

Dla urodzonych w miesiącu: styczeń, październik - to partner/ka winien/na być urodzony/a:

z oceną bardzo dobrą to miesiące: luty, czerwiec, listopad.

z oceną dobrą to miesiące: kwiecień, lipiec.

- partner/ka nie powinien/na być urodzony/a w poniższych miesiącach:

z oceną dostateczną w miesiącach: marzec, grudzień.

z oceną niedostateczną w miesiącach: styczeń, maj, sierpień, wrzesień, październik.

   CZŁON C to liczba 9 - mediator, metafizyk - duchowość

Dla urodzonych w roku: 1926, 1935, 1944, 1953, 1962, 1971, 1980, 1989, 1998, 2007 i „+” co 9 lat,

to partner/ka winien/na być urodzony/a:

z oceną bardzo dobrą w latach:

1921, 1930, 1939, 1948, 1957, 1966, 1975, 1984, 1993, 2002 i „+” co 9 lat.

1924, 1933, 1942, 1951, 1960, 1969, 1978, 1987, 1996, 2005 i „+” co 9 lat.

1926, 1935, 1944, 1953, 1962, 1971, 1980, 1989, 1998, 2007 i „+” co 9 lat.

z oceną dobrą w latach:

1920, 1929, 1938, 1947, 1956, 1965, 1974, 1983, 1992, 2001 i „+” co 9 lat.

1925, 1934, 1943, 1952, 1961, 1970, 1979, 1988, 1997, 2006 i „+” co 9 lat.

z oceną dostateczną w latach:

1923, 1932, 1941, 1950, 1959, 1968, 1977, 1986, 1995, 2004 i „+” co 9 lat.

- partner/ka nie powinien/na być urodzony/a w latach:

z oceną niedostateczną w latach:

1918, 1927, 1936, 1945, 1954, 1963, 1972, 1981, 1990, 1999 i „+” co 9 lat.

1919, 1928, 1937, 1946, 1955, 1964, 1973, 1982, 1991, 2000 i „+” co 9 lat.

1922, 1931, 1940, 1949, 1958, 1967, 1976, 1985, 1994, 2003 i „+” co 9 lat.

   CZŁON D to liczba 2 - dawca, opiekun - zachowania w miejscach publicznych

Następny etap to zsumowanie całości daty urodzenia partnera/ki. Sumę doprowadzamy do liczby pojedynczej, a ta liczba wynika z dodania liczb zestawnych występujących w dacie urodzenia, np. 01.01.1944 = 0 + 1 + 0 + 1 + 1 + 9 + 4 + 4 = 20 = 2 + 0 = 2 = człon D lub już jest ujęta w kodzie daty urodzenia wg wzoru: A – B – C = D tj. np. układ liczb z powyższej daty urodzenia to: 1 – 1 – 9 = 2.

Najlepiej jak partner/ka w członie D będzie posiadał/a liczbę:

z oceną bardzo dobrą są to liczby: 1, 6, 8.

z oceną dobrą są to liczby: 4, 5.

- partner/ka nie powinien/na posiadać poniższych liczb:

z oceną dostateczną są to liczby: 2, 3.

z oceną niedostateczną są to liczby: 7, 9.

Niżej wymienieni urodzili się z zwięzłym określeniem cech charakteru wg kolejności liczb zapisanych w KDU: perfekcjonista, szef pionier - perfekcjonista, szef, pionier - mediator, metafizyk = dawca, opiekun,

 w miesiącu styczniu:

Aleksander VI, Zygmunt I Stary, de Pierre Coubertin, Wilhelm Mach, Idi Amin, autor KDU, Zdzisław Ambroziak, Tadeusz Olechowski, Paweł Socha, Mieczysław Kosz, Pat Bentar, Jacques-Henri B. de Saint Pierre, Edgar Allan Poe, Jenson Button, Jan Heweliusz, Sebastian Florek.

w miesiącu październiku:

William Boeing, Cahal Brendan Daly, Julie Andrews, Thelonious Sphere Monk, Krzysztof Kierkowski, Miguel Asturias, Evander Holyfield, Zygmunt Florenty Wróblewski, Arturo Frondizi.

Podobne artykuły


13
komentarze: 53 | wyświetlenia: 1112
13
komentarze: 5 | wyświetlenia: 961
12
komentarze: 283 | wyświetlenia: 661
12
komentarze: 70 | wyświetlenia: 1012
11
komentarze: 3 | wyświetlenia: 1849
11
komentarze: 37 | wyświetlenia: 698
11
komentarze: 137 | wyświetlenia: 854
10
komentarze: 9 | wyświetlenia: 640
10
komentarze: 97 | wyświetlenia: 549
10
komentarze: 57 | wyświetlenia: 996
9
komentarze: 42 | wyświetlenia: 578
9
komentarze: 0 | wyświetlenia: 508
 
Autor
Artykuł  graga,  29/03/2009

W rodzinie szykowało się huczne wesele. To czas przeszły, bo dzisiaj ślub jest już odwołany. Przyjrzałam się KDU obojga młodych, ona 2-1-2=5, on 6-5-9=2 (osobiście nie znam kandydata na męża). Związki partnerskie obojga Enneagram określa jako dobre, bowiem oboje bez trudu z sobą harmonizują. Kiedy jednak przyjrzałam się bliżej i dokładniej, to znalazłam warunek: ona „nie powinna wymagać i oczekiwa ...  wyświetl więcej

Grago! A:A = bardzo dobrze; B:B= niedostatecznie; C:C= niedostatecznie; D:D=dobrze, a więc trwanie w układzie partnerskim to byłby życiowy błąd. (Ocena wg książki pt. "Parapsychologia w życiu codziennym"). Były to bardzo silne emocje zauroczenia fizycznego i ładna prezencja w miejscach publicznych. Natomiast wszelkie dyskusje, duchowość - to wielkie zadrażnienia między nimi. Dobrze, że ten układ p ...  wyświetl więcej

Już od jakiegoś czasu interesuję się numerologią, a Pana artykuły rzuciły na nią nowe światło. Czytam je z zapałem i czekam na kolejne publikacje. Szczególnie ciekawie przedstawia się kwestia korelacji, taka wiedza bardzo ułatwiła by życie. Gdzie mogłabym znaleźć więcej na ten temat? Czy w wymienionej przez Pana książce "Parapsychologia w życiu codziennym” są porównane wszystkie liczby? Tymczasem ...  wyświetl więcej

Poszerzam mój wpis dla Pani Doroty.
Ostatnio państwo Jan Nowicki i Małgorzata Potocka w sposób jawny mówią o swoim wzajemnym uczucia w samych superlatywach. Porównam ich KDU:
KDU-Mał to 6 - 5 - 6 = 8
KDU-Jan to 5 - 2 - 4 = 2
Ocena: 6 : 5 = db; 5 : 2 = db; 6 : 4 = db; 8 : 2 = bdb.
Pani Edyta Górniak również wypowiadała się w superlatywach o swoim partnerze. Wykona ...  wyświetl więcej

Szanowna Doroto!
Te informacje dotyczące porównań KDU są już opisane w moich opracowaniach na stronach eioba.pl
Ponieważ prosi Pani abym to ja zrobił to chętnie wykonam - poprawiam człon D z liczby 8 na 9.:
1KDU 3 - 1 - 7 = 2
2KDU 3 - 1 - 5 = 9
3 : 3 = bdb; 1 : 1 = nd; 7 : 5 = dst; 2 : 9 nd;
Książka "Parapsychologia w życiu codziennym" składa się z trzech ...  wyświetl więcejDodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska