Login lub e-mail Hasło   

Funkcje równoliczne { N }.

Odnośnik do oryginalnej publikacji: http://www.eioba.pl/files/user3793/rodzi(...)lu3.doc
Zastosowanie liczb pierwszych, złożonych, parzystych, nieparzystych w funkcjach równolicznych. Działania w pliku.
Wyświetlenia: 1.030 Zamieszczono 16/07/2009

Funkcja równoliczna liczbowego układu trójkowego. Skrót { Lu3}

{{{1,2,3},   {4,7,8},{5,6,9}} , {{1,4,6},{2,5,8},{3,7,9}} , {{1,5,7},{2,4,9},{3,6,8}} , {{1,8,9},{2,6,7},{3,4,5}}} =
{{{1,2,4},   {3,5,7},{6,8,9}} , {{1,6,7},{2,3,9},{4,5,8}} , {{1,3,8},{2,5,6},{4,7,9}} , {{1,5,9},{2,7,8},{3,4,6}}} =
{{{1,2,5},   {3,4,9},{6,7,8}} , {{1,6,9},{2,3,8},{4,5,7}} , {{1,3,7},{2,4,6},{5,8,9}} , {{1,4,8},{2,7,9},{3,5,6}}} =
{{{1,2,6},   {3,4,8},{5,7,9}} , {{1,4,9},{2,3,7},{5,6,8}} , {{1,3,5},{2,8,9},{4,6,7}} , {{1,7,8},{2,4,5},{3,6,9}}} =
{{{1,2,7},   {3,5,8},{4,6,9}} , {{1,4,5},{2,3,6},{7,8,9}} , {{1,3,9},{2,4,8},{5,6,7}} , {{1,6,8},{2,5,9},{3,4,7}}} =
{{{1,2,8},   {3,6,7},{4,5,9}} , {{1,7,9},{2,3,5},{4,6,8}} , {{1,3,4},{2,6,9},{5,7,8}} , {{1,5,6},{2,4,7},{3,8,9}}} =
{{{1,2,9},   {3,7,8},{4,5,6}} , {{1,5,8},{2,3,4},{6,7,9}} , {{1,3,6},{2,5,7},{4,8,9}} , {{1,4,7},{2,6,8},{3,5,9}}} =
..............................................{ {x1    +  y1  +   z1  }  +   {  x2  +    y2  +   z2 }    +  { x3   +   y3   +    z3    }}
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////,,
funkcja zadaniowa należy do funkcji cyklicznych f : (x, y, z) które zastosujemy przy obliczaniu układów trójkowych funkcji wzajemnie jednoznacznej.
 f:(x) = <x1+x2+x3>  f : (y) = <y1+y2+y3> f:(z) = z1+z2+z3 } ; x+ y+ z = 3*45 = 135
 
Obliczanie funkcji równolicznych : działanie 1.  liczb parzystych.               < 2,4,6,8,10,12,14,16,18> ;
1=2 ; 2 =4 ; 3 =6 ; 4 = 8 ;  5 = 10 ; 6 = 12 ;  7 = 14 ; 8 = 16 ; 9 = 18
Obliczanie stałej wartości dla liczb układu trójkowego elementów funkcji równolicznej.
< (2+4+6)+(8+10+12)+(14+16+18) > = 90
 
Obliczanie funkcji równolicznej metodą podstawiania liczb parzystych.
{{{2+4+  6},{8+14+16},{10+12+18}}, {{2+  8+12},{4+10+16},{  6+14+18}}, {{2+10+14},{4+  8+18},{  6+12+16}}, {{2+16+18},{4+12+14},{6+  8+10}}} = a
{{{2+4+  8},{6+10+14},{12+16+18}}, {{2+12+14},{4+  6+18},{  8+10+16}}, {{2+  6+16},{4+10+12},{  8+14+18}}, {{2+10+18},{4+14+16},{6+  8+12}}} = b
{{{2+4+10},{6+  8+18},{12+14+16}}, {{2+12+18},{4+  6+16},{  8+10+14}}, {{2+  6+14},{4+  8+12},{10+16+18}}, {{2+  8+16},{4+14+18},{6+10+12}}} = c
{{{2+4+12},{6+  8+16},{10+14+18}}, {{2+  8+18},{4+  6+14},{10+12+16}}, {{2+  6+10},{4+16+18},{  8+12+14}}, {{2+14+16},{4+  8+10},{6+12+18}}} = d
{{{2+4+14},{6+10+16},{  8+12+18}}, {{2+  8+10},{4+  6+12},{14+16+18}}, {{2+  6+18},{4+  8+16},{10+12+14}}, {{2+12+16}, {4+10+18},{6+  8+14}}} = e
{{{2+4+16},{6+12+14},{  8+10+18}}, {{2+14+18},{4+  6+10},{  8+12+16}}, {{2+  6+  8},{4+12+18},{10+14+16}}, {{2+10+12},{4+  8+14},{6+16+18}}} = f
{{{2+4+18},{6+14+16},{  8+10+12}}, {{2+10+16},{4+  6+  8},{12+14+18}}, {{2+  6+12},{4+10+14},{  8+16+18}}, {{2+  8+14},{4+12+16},{6+10+18}}} = g
 
Obliczanie funkcji równolicznych : działanie 2. liczb nieparzystych.   < 1,3,5,7,9,11,13, 15, 17 >
1=1 ; 2 =3 ; 3 =5 ; 4 = 7 ;  5 = 9 ; 6 = 11 ;  7 = 13 ; 8 = 15 ; 9 = 17
Obliczanie stałej wartości dla liczb układu trójkowego elementów funkcji równolicznej.
<(1+3+5)+(7+9+11)+(13+15+17) > = 81
 
Obliczanie funkcji równolicznej metodą podstawiania liczb nieparzystych.
{{{1+3+  5},{7+13+15},{  9+11+17}}, {{1+  7+11},{3+9+15},{  5+13+17}} , {{1+9+13},{3+  7+17},{5+11+15}} , {{1+15+17},{3+11+13},{5+  7+  9}}} = a
{{{1+3+  7},{5+  9+13},{11+15+17}}, {{1+11+13},{3+5+17},{  7+  9+15}} , {{1+5+15},{3+  9+11},{7+13+17}} , {{1+  9+17},{3+13+15},{5+  7+11}}} = b
{{{1+3+  9},{5+  7+17},{11+13+15}}, {{1+11+17},{3+5+15},{  7+  9+13}} , {{1+5+13},{3+  7+11},{9+15+17}} , {{1+  7+15},{3+13+17},{5+  9+11}}} = c
{{{1+3+11},{5+  7+15},{  9+13+17}}, {{1+  7+17},{3+5+13},{  9+11+15}} , {{1+5+  9},{3+15+17},{7+11+13}} , {{1+13+15},{3+  7+  9},{5+11+17}}} = d
{{{1+3+13},{5+  9+15},{  7+11+17}}, {{1+  7+  9},{3+5+11},{13+15+17}} , {{1+5+17},{3+  7+15},{9+11+13}} , {{1+11+15},{3+  9+17},{5+  7+13}}} = e
{{{1+3+15},{5+11+13},{  7+  9+17}}, {{1+13+17},{3+5+  9},{  7+11+15}} , {{1+5+  7},{3+11+17},{9+13+15}} , {{1+  9+11},{3+  7+13},{5+15+17}}} = f
{{{1+3+17},{5+13+15},{  7+  9+11}}, {{1+  9+15},{3+5+  7},{11+13+17}} , {{1+5+11},{3+  9+13},{7+15+17}} , {{1+  7+13},{3+11+15},{5+  9+17}}} = g
 
Pojecie funkcja odnosi się równocześnie do jednego i wszystkich elementów zbiorów rozłącznych.
Obliczając funkcję zadaniową, jednej funkcji równolicznej możemy stwierdzić że zbiory zachowają swoje właściwości.
Z działania na liczbach parzystych i nieparzystych wynika.
Jeżeli na osi liczbowej występują pomiędzy liczbami < ; > równe odległości to funkcja zadaniowa je zachowa w układzie
trójkowym . Następuje tylko zwiększanie się sum składników proporcjonalnie do odległości występującej
pomiędzy cyframi liczb osi. Możemy stwierdzić że zbiory równoliczne przeniesione na dowolne odcinki prostej w < ; >
o zwiększonych ale równych odstępach pomiędzy punktami zachowają pierwotne właściwości.   
 
Liczby naturalne          <(1+2+3)+(4+ 5+  6) + (7+  8+  9)>   = 45
liczb nieparzystych.    <(1+3+5)+(7+  9+11)+(13+15+17) > = 81 
liczb parzystych.        < (2+4+6)+(8+10+12)+(14+16+18) > = 90   
< (2+6+10)+(14+18+22)+(26+30+34)> = 162
lt; (1+5+9)+(13+17+21)+(25+29+33) > =  153
 
Obliczanie funkcji równolicznych : działanie 3.  liczb pierwszych.  < <1,2,3>),  (<5,7,11>), (<13,17,19>>
1 =1 ; 2 =2 ; 3 =3 ; 4 = 5 ;  5 = 7 ; 6 = 11 ;  7 = 13 ; 8 = 17 ; 9 = 19
Obliczanie stałej wartości dla liczb układu trójkowego elementów funkcji równolicznej.
<(1+2+3)+(5+7+11)+(13+17+19) > = 78
 
Obliczanie funkcji równolicznej metodą podstawiania liczb pierwszych.
{{{1,2,  3},{5,13,17},{  7,11,19}} , {{1+  5+11},{2+7+17},{  3+13+19}} , {{1+7+13},{2+  4+19},{3+11+17}} , {{1+17+19},{2+11+13},{3+  5+  7}}} = a
{{{1,2,  5},{3,  7,13},{11,17,19}} , {{1+11+13},{2+3+19},{  5+  7+17}} , {{1+3+17},{2+  7+11},{5+13+19}} , {{1+  7+19},{2+13+17},{3+  5+11}}} = b
{{{1,2,  7},{3,  5,19},{11,13,17}} , {{1+11+19},{2+3+17},{  5+  7+13}} , {{1+3+13},{2+  5+11},{7+17+19}} , {{1+  5+17},{2+13+19},{3+  7+11}}} = c
{{{1,2,11},{3,  5,17},{  7,13,19}} , {{1+  5+19},{2+3+13},{  7+11+17}} , {{1+3+  7},{2+17+19},{5+11+13}} , {{1+13+17},{2+  5+  7},{3+11+19}}} = d
{{{1,2,13},{3,  7,17},{  5,11,19}} , {{1+  5+  7},{2+3+11},{13+17+19}} , {{1+3+19},{2+  5+17},{7+11+13}} , {{1+11+17},{2+  7+19},{3+  5+13}}} = e
{{{1,2,17},{3,11,13},{  5,  7,19}} , {{1+13+19},{2+3+  7},{  5+11+17}} , {{1+3+  5},{2+11+19},{7+13+17}} , {{1+  7+11},{2+  5+13},{3+17+19}}} = f
{{{1,2,19},{3,13,17},{  5,  7,11}} , {{1+  7+17},{2+3+  5},{11+13+19}} , {{1+3+11},{2+  7+13},{5+17+19}} , {{1+  5+13},{2+11+17},{3+  7+19}}} = g
 
Obliczanie funkcji równolicznych : działanie 4.  liczb złożonych.  < <4,6,8>),  (<9,10,12>),  (<14,15,16>>
1 =4 ; 2 =6 ; 3 =8 ; 4 = 9 ;  5 = 10 ; 6 = 12 ;  7 = 14 ; 8 = 15 ; 9 = 16
 
Obliczanie funkcji równolicznej metodą podstawiania liczb złożonych
{{{4+6+  8},{9+14+15},{10+12+16}} , {{4+  9+12},{6+10+15},{  8+14+16}} , {{4+10+14},{6+  9+16},{  8+12+15}} , {{4+15+16},{6+12+14},{8+  9+10}}} = a
{{{4+6+  9},{8+10+14},{12+15+16}} , {{4+12+14},{6+  8+16},{  9+10+15}} , {{4+  8+15},{6+10+12},{  9+14+16}} , {{4+10+16},{6+14+15},{8+  9+12}}} = b
{{{4+6+10},{8+  9+16},{12+14+15}} , {{4+12+16},{6+  8+15},{  9+10+14}} , {{4+  8+14},{6+  9+12},{10+15+16}} , {{4+  9+15},{6+14+16},{8+10+12}}} = c
{{{4+6+12},{8+  9+15},{10+14+16}} , {{4+  9+16},{6+  8+14},{10+12+15}} , {{4+  8+10},{6+15+16},{  9+12+14}} , {{4+14+15},{6+  9+10},{8+12+16}}} = d
{{{4+6+14},{8+10+15},{  9+12+16}} , {{4+  9+10},{6+  8+12},{14+15+16}} , {{4+  8+16},{6+  9+15},{10+12+14}} , {{4+12+15},{6+10+16},{8+  9+14}}} = e
{{{4+6+15},{8+12+14},{  9+10+16}} , {{4+14+16},{6+  8+10},{  9+12+15}} , {{4+  8+  9},{6+12+16},{10+14+15}} , {{4+10+12},{6+  9+14},{8+15+16}}} = f
{{{4+6+16},{8+14+15},{  9+10+12}} , {{4+10+15},{6+  8+  9},{12+14+16}} , {{4+  8+12},{6+10+14},{  9+15+16}} , {{4+  9+14},{6+12+15},{8+10+16}}} = g
 
Rodzina zbiorów
aksjomat wyboru - Aksjomat mówiący, że jeśli mamy pewną rodzinę zbiorów, możemy utworzyć
 nowy zbiór przez wybranie jednego elementu z każdego.  Aksjomat wydaje się oczywisty i przyjmowany jest z góry
 w wielu pracach matematycznych, niemniej jest on przedmiotem debat i kontrowersji. Ma on wiele równoważnych
sformułowań, m.in. powszechnie znany temat Zorna.    
 
5) Powiększenie przedziału liczbowego w zbiorze skończonym z < 1,2,....,9> do <1,2,....,10>
Dla obliczenie ilości zbiorów rozłącznych występujących w tej rodzinie. W następnym pliku. Zclkazimierz.

Podobne artykuły


158
komentarze: 114 | wyświetlenia: 71628
9
komentarze: 3 | wyświetlenia: 15227
71
komentarze: 38 | wyświetlenia: 168158
59
komentarze: 26 | wyświetlenia: 14578
45
komentarze: 12 | wyświetlenia: 42159
33
komentarze: 12 | wyświetlenia: 19363
32
komentarze: 10 | wyświetlenia: 6718
29
komentarze: 11 | wyświetlenia: 16677
29
komentarze: 9 | wyświetlenia: 5104
26
komentarze: 24 | wyświetlenia: 7355
27
komentarze: 10 | wyświetlenia: 2250
22
komentarze: 6 | wyświetlenia: 67964
21
komentarze: 11 | wyświetlenia: 33235
21
komentarze: 7 | wyświetlenia: 4362
20
komentarze: 7 | wyświetlenia: 4967
 
Autor
Artykuł
Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska