Login lub e-mail Hasło   

Prawda o Żydach

Chrześcijanie żywiący wobec Żydów wyraźną niechęć dowodzą tylko, że nie mają pojęcia o nowotestamentowym znaczeniu słowa „Żyd”. Prawda może być dla nich szokująca.
Wyświetlenia: 13.491 Zamieszczono 05/08/2009

Żydzi, Judejczycy, Izraelici, Hebrajczycy — to różne określenia tego samego narodu, którego członkowie winni być przez chrześcijan uważani za „starszych braci w wierze”. Tymczasem wielu wyznawców Jezusa z Nazaretu okazuje im jawną wrogość, jakby zapominając, że On sam był Żydem oraz że Żydówką była też jego matka. Skoro dla chrześcijan Pismo Święte jest prawdą, zobaczymy, co mówi ono o Żydach.

1. Od kogo pochodzą Żydzi jako naród? „I rzekł Pan do Abrama: Wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej, i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. A uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił, i uczynię sławnym imię twoje, tak że staniesz się błogosławieństwem” (Rdz 12,1-2). „I mówił dalej Bóg do Mojżesza: Tak powiesz synom izraelskim: Pan, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was” (Wj 3,15)*.

2. Wobec kogo Biblia najwcześniej stosuje nazwę „Hebrajczyk”? „I przyszedł pewien uchodźca, i oznajmił to Abramowi Hebrajczykowi” (Rdz 14,13).

3. Jakie imię nadał Bóg patriarsze Jakubowi (wnukowi Abrahama) po zwycięskiej, nocnej walce z aniołem, na pamiątkę tego zwycięstwa? „Jakub zaś pozostał sam. I mocował się z nim pewien mąż aż do wzejścia zorzy. A gdy widział, że go nie przemoże (...) rzekł: Nie będziesz już nazywał się Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś. (...) I nazwał Jakub to miejsce Peniel, mówiąc: Oglądałem Boga twarzą w twarz, a jednak ocalało życie moje” (Rdz 32,24-25.28.30). „Walcząc z aniołem zwyciężył” (Oz 12,5).

4. Od którego z dwunastu synów Jakuba pochodzi określenie Żyd? „A Juda rzekł do Izraela, ojca swego” (Rdz 43,8).

5. Dlaczego to właśnie ich wybrał Bóg w przeszłości za swój szczególny naród? „Nie dlatego, że jesteście liczniejsi niż wszystkie inne ludy, przylgnął Pan do was i was wybrał, gdyż jesteście najmniej liczni ze wszystkich ludów. Lecz w miłości swej ku wam i dlatego że dochowuje przysięgi, którą złożył waszym ojcom” (Pwt 7,7-8).

6. Do realizacji jakiego zadania Bóg ich wybrał? „Wszak z Abrahama na pewno wywodzić się będzie wielki i potężny naród, i przez niego będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Wybrałem go bowiem, aby nakazał synom swoim i domowi swemu po sobie strzec drogi Pana, aby zachowywali sprawiedliwość i prawo, tak iżby Pan mógł wypełnić względem Abrahama to, co o nim powiedział” (Rdz 18,18-19).

7. Co miało być cielesnym znakiem wybrania i przynależności do narodu izraelskiego? „Nadto rzekł Bóg do Abrahama: (...) obrzezany zostanie u was każdy mężczyzna. (...) będzie to znakiem przymierza między mną a wami” (Rdz 17,9-11).

8. Czy Izraelici dochowali przymierza z Bogiem? „(...) rychło zboczyli z drogi, którą kroczyli ich ojcowie, słuchając przykazań Pana; oni tak nie postępowali” (Sdz 2,17). „Złamali bowiem moje przymierze i wzgardzili moim Prawem” (Oz 8,1 Biblia Tysiąclecia [BT]). 

9. Biblia zapowiadała nadejście czasów, w których błogosławieństwa przymierza zawartego z Abrahamem miały rozszerzyć się również na inne narody. „To za mało, że jesteś mi sługą, aby podźwignąć plemiona Jakuba i przywrócić oszczędzonych synów Izraela, więc ustanowiłem cię światłością pogan, aby moje zbawienie sięgało aż do krańców ziemi” (Iz 49,6). „Bo czyż Bóg jest Bogiem jedynie Żydów? Czy nie również i pogan? Na pewno również i pogan. Przecież jeden jest tylko Bóg, który usprawiedliwi obrzezanego przez wiarę, a nieobrzezanego — dzięki wierze” (Rz 3,29-30 BT).

10. Czy przynależność do narodu izraelskiego i obrzezanie mają jeszcze w czasach nowotestamentowych jakieś szczególne znaczenie? „Obrzezanie posiada wprawdzie wartość, jeżeli zachowujesz Prawo. Jeżeli jednak przekraczasz Prawo, będąc obrzezanym, stajesz się takim, jak nieobrzezany. Jeżeli zaś nieobrzezany zachowuje przepisy Prawa, to czyż jego brak obrzezania nie będzie mu oceniony na równi z obrzezaniem?” (Rz 2,25-26 BT).

11. Czy dla chrześcijan, ludzi wierzących w Chrystusa, ma sens jakiekolwiek różnicowanie ludzi (np. według narodowości czy płci)? „Wszyscy (...) przez wiarę jesteście synami Bożymi — w Chrystusie Jezusie. (...) Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie” (Ga 3,26.28 BT) . „A tu już nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz wszystkim we wszystkich [jest] Chrystus” (Ko 3,11 BT).

12. A skoro, jak uważają chrześcijanie, Chrystus jest w nich, a oni w nim, to kim faktycznie są? „Jeżeli zaś należycie do Chrystusa, to jesteście też potomstwem Abrahama, dziedzicami zgodnie z obietnicą (Ga 3,29 BT). „Bo Żydem nie jest ten, który nim jest na zewnątrz, ani obrzezanie nie jest to, które jest widoczne na ciele, ale prawdziwym Żydem jest ten, kto jest nim wewnątrz, a prawdziwym obrzezaniem jest obrzezanie serca, duchowe” (Rz 2,28-29).

Andrzej Siciński

 

* Cytaty, o ile nie zaznaczono inaczej, pochodzą z Biblii warszawskiej.

Podobne artykuły


39
komentarze: 19 | wyświetlenia: 7113
81
komentarze: 114 | wyświetlenia: 32174
72
komentarze: 75 | wyświetlenia: 27633
90
komentarze: 98 | wyświetlenia: 66205
38
komentarze: 31 | wyświetlenia: 28572
28
komentarze: 23 | wyświetlenia: 8016
31
komentarze: 168 | wyświetlenia: 7520
26
komentarze: 65 | wyświetlenia: 6728
26
komentarze: 39 | wyświetlenia: 10945
24
komentarze: 15 | wyświetlenia: 5336
34
komentarze: 12 | wyświetlenia: 3621
21
komentarze: 32 | wyświetlenia: 4308
30
komentarze: 14 | wyświetlenia: 5607
17
komentarze: 19 | wyświetlenia: 7952
17
komentarze: 9 | wyświetlenia: 4846
 
Autor
Artykuł"11.Czy dla chrześcijan, ludzi wierzących w Chrystusa, ma sens jakiekolwiek różnicowanie ludzi
(np. według narodowości czy płci)?"

Odnośnie roli kobiet w chrześcijaństwie, proszę przeczytać jeszcze raz listy apostolskie.

(7)Na to zostałem ustanowiony kaznodzieją i apostołem - prawdę mówię, nie kłamię - nauczycielem pogan w wierze i w prawdzie. (8) Chcę tedy, aby się mężczyźn

...  wyświetl więcej

Ja nie pisałem o roli kobiet w chrześcijaństwie, tylko o tym, czy w chrześcijanie uzasadnione jest różnicowanie ludzi mające prowadzić do poniżania jednych przed drugich.

Mała korekta, powinno być: "(...) czy w chrześcijaństwie (...)".

Rzeczywiście. To ja, niefortunnie dobrałem słowa. Mea culpa. Jednak że: w punkcie 11-tym napisał pan wyrażnie ... jakiekolwiek różnicowanie ludzi np. według narodowości czy PŁCI. Apostołowie w swoich listach powołując się na naukę Jezusa, dokonali takiego zróżnicowania ludzi. Według płci. Cytowane przeze mnie fragmenty bibli miały tego dowieść.Skoro Jezus uważał że ów podzial ma sens, to dlaczego póżniejsi chrześcijanie mieliby twierdzić, że owo zróżnicowanie sensu... nie ma.

Ma Pan, Panie Robercie rację, że napisałem "jakiekolwiek różnicowanie". Nadal jednak owo "jakiekolwiek" występuje w kontekście lidu, w którym owemu różnicowaniu nadaję znaczenie dzielenia ludzi na tych, których z jakichś powodów obdarzamy niechęcią (łagodnie mówiąc), i resztę, do której tej niechęci nie żywimy. Jest więc to różnicowanie, nazwijmy je, negatywne. Cytaty przez Pana przytoczone, owsze ...  wyświetl więcej

Odrzuciłem artykuł omyłkowo za co serdecznie przepraszam.

Skoro tak, to dla równowagi może Pan na ten artykuł zagłosuje?

  mpj,  06/08/2009

Szkoda zachodu i pracy. Artykuł jest oparty na błędnym założeniu, że niby to, cytuję: "Chrześcijanie żywiący wobec Żydów wyraźną niechęć dowodzą tylko, że nie mają pojęcia o nowotestamentowym znaczeniu słowa „Żyd”..."i stąd niczego nie udowadnia ani nie wyjaśnia. Jest standardowym przejawem coraz częstszych w mediach napaści na chrześcijan i niczym więcej.

Wyszło a to, że napadłem na samego siebie:-)))

No oczywiście że, atak na chrześcijan od razu... wynika na to że, chrześcijanie są tylko cały czas atakowani i prześladowani..... biedactwa....! Liczba wierzących w Polsce wynika tylko i wyłącznie z niewiedzy ludzi o historii chrześcijaństwa. Jakby zaczęto mówić o "dokonaniach" chrześcijan choćby w Ameryce w okresie po odkryciu jej przez Kolumba i o pomysłach jakie mieli różni "nieomylni" papierze ...  wyświetl więcej

"Jakby zaczęto mówić o 'dokonaniach' chrześcijan choćby w Ameryce w okresie po odkryciu jej przez Kolumba (...) to wydaje mi się że, szybko by się tłoki w kościołach zmniejszyły".

O "dokonaniach" konkwistadorów powinno się zawsze mówić w kontekście "dokonań" jednych rdzennych mieszkańców Ameryki wobec innych rdzennych mieszkańców Ameryki, zwłaszcza w zakresie składania ofiar z ludzi. Nieco szerzej na ten temat piszę w artykule "Te same ofiary, inne ołtarze".

W kontekście artykułu "Te same ofiary, inne ołtarze", uważa pan film Mela Gibsona za źródło historyczne??? Można winić ludy ameryki południowej za to że zabijali się nawzajem gdyż mieli inne wierzenia... Ale przecież oni nie mieli Chrystusa więc nie miał ich kto naprowadzić na dobrą drogę. Chrześcijański Bóg kocha wszystkich ludzi więc dlaczego nie dał szansy np Majom aby poznali Go i prawidłową h ...  wyświetl więcej

Film Gibsona nie jest sam w sobie źródłem historycznym, ale składania ofiar z ludzi przez rdzennych mieszkańców Ameryki Gibson z palca sobie nie wyssał. Twierdzi Pan, że nie można za to winić ludów Ameryki Południowej, bo przecież nie miał ich kto naprowadzić na dobrą drogę; że nie dostali szansy od Boga; że faktycznie żyli w nieświadomości grzechu, a więc bez winy, a Bóg obszedł się z nimi niespr ...  wyświetl więcej

Przypuszczałem że zasugeruje Pan iż nie wiemy czy oni też nie mieli "swojego" mesjasza. Więc wychodzi na to że każdy osobno żyjący lud na ziemi miał szanse poznać prawdziwego Boga i tylko jednemu ludowi udało się tego Boga przyjąć. Dla mnie jest to nie do przyjęcia. Ludy słowiańskie podobnie zostały moim zdaniem siłą ochrzczone... ciekawe ile ludzi zginęło w próbach obrony swoich religii na całym ...  wyświetl więcej

  m4kpl,  06/08/2009

Bogowie pochodzą z kosmosu.

  mpj,  06/08/2009

Na to wychodzi. Prawdziwi chrześcijanie bowiem nie żywią niechęci do innych ludzi - do Żydów też. Niechęć do innych żywią zapewne rasiści, antysemici i nie wiem kto tam jeszcze i do nich należy kierować artykuły takie jak ten. No chyba, że nie zgadza się Pan z tym niechęć, czy też nienawiść do innych ludzi jest poza systemem chrześcijańskich wartości.

Przyznaję, że zastanawiałem się, czy w lidzie nie ująć chrześcijan w cudzysłów, by wyraźnie pokazać, że prawdziwe chrześcijaństwo jest nie do pogodzenia z pielęgnowaniem wobec kogokolwiek niechęci czy nienawiści. Jednak z drugiej strony byłoby to, mam wrażenie, nie do końca sprawiedliwą oceną tych chrześcijan. Wielu z nich bowiem pielęgnuje takie uczucia z czystej niewiedzy. Brak świadomości zaś wyłącza winę, a więc i grzeszność czynu. W końcu nawet "Bóg puszczał płazem czasy niewiedzy".

Cytat: "W swej historii Kościół zawsze stał po stronie słabszych - zależnie od ich wyznania. Ale popierał silniejszych - niezależnie od ich moralności".
Wartość to kategoria ekonomiczna, nikt więc nie jest od niej wolny.

wiem, że zaraz się posypią graomy na moją osobę, ale czym są "listy apostolskie"? Wg mnie to nic innego, jak tezy i wymysły"tych co byli blisko, słyszeli i przekazują dobrą nowinę" ;-). Wg mnie to nic innego jak pewna forma agitacji na zasadzie: bo sąsiadka mi powiedziała, że jej sąsiadka.... i to jest dla nas właśnie dobre, bo ta sąsiadka tak twierdzi. Jak ktoś się tak upiera odnośnie "listów apo ...  wyświetl więcej

Zaraz ktoś napisze że atakuje Pan chrześcijan..hehe jeśli dobrze poczytać to cały Kościół Katolicki się nie trzyma kupy a na kazaniach zamiast nauki kapłani namawiają ludzi do tego żeby dawali datki na Kościół, nie mówię że tak jest zawsze i wszędzie ale coś zbyt często w mojej parafii to zauważam!

punkty dla autora: daję 100

@Albert Buchta: Na razie nie masz punktów żeby rozdawać :P

wiem ;-). Sorki wielkie

Do lynxm44:
Czy mogę prosić o doprecyzowanie, co jest nieodpowiedniego w treści tego artykułu? Będę wdzięczny za odpowiedź.

Temat stary jak świat, artykuł ok, ale tak w rzeczywistości cytowanie Biblii nie ma większego sensu. Autorytety kościelne dobrzą ją znają a to przecież oni przez długie wieki prześladowali Żydów i nauczali owieczki nienawiści do tego narodu.A jaki jest efekt, dobrze widać. Kościół traktuje Biblię bardzo wybiórczo i stosownie do swoich własnycxh potrzeb, a przeciętni wierni zwykle jej nie znają. Ale fajnie, że autor w ogole pisze o sprawie; popieram.

Pisząc "autorytety kościelne" i "Kościół", dobrze by było zawsze dookreślić, o jaki Kościół chodzi. Istnieją przecież Kościoły, których nauka i podejście do Żydów są od samego początku biblijne, a Pismo Święte wcale nie jest traktowane wybiórczo.

Zgadza się. Dla mnie bylo dość oczywiste,że chodzi o Krk, ale masz rację. Skoro cytyujesz Biblię warszawską to powinienem być nieco bardziej precyzyjny w swoim komentarzu. Dodaję plusa.

Jak widac wyraznie nawet sama Biblia sobie przeczy w niektórych punktach. Biblia daje za duze pole do interpretacji i zostala napisana przez ludzi, tak? A ludzie nie sa doskonali i chociaz by chcieli byc doskonali i byc jak Jezus, nigdy nie beda. Droga do tego moze byc zyciowym celem. A fakt ze istnieje nienawisc to u wiekszosci ludzi spowodowane przez opowiesci slyszane w mediach, które to opowie ...  wyświetl więcej

  bardek,  12/05/2012

Zeszliśmy z głównego tematu, a problem jakby się rozpłynął. Czy z treści samego artykułu wyciągnąć można jakiś konkretny wniosek? Nie jestem pewny, czy Autorowi na tym zależy. Sądzę, że to ważne z punktu widzenia moralnego, a nie teologicznego. Nie wszyscy czujemy się czyści, a to już dużo.
Bardzo ważny artykuł.

Wiecej: http://eiba.pl/59lhlpDodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska