Login lub e-mail Hasło   

Co muszą wiedzieć wynajmujący i najemcy lokali

Normy prawne dla najmu lokali prywatnych w świetle Ustawy o ochronie praw kolatorów oraz Kodeksu cywilnego.
Wyświetlenia: 6.079 Zamieszczono 11/08/2009

Wynajem mieszkań to bardzo dobrze znane i stosowane zjawisko w naszym kraju. Jak wynika z badań rynku mieszkaniowego ok. 30% ogólnej liczby lokali mieszkaniowych przeznaczone jest właśnie do wynajmu. Trzeba tu zwrócić uwagę, że różne są formy tego zjawiska. Inne normy i przepisy dotyczą wynajmowania mieszkań komunalnych, socjalnych a zupełnie inne odnoszą się do wynajmowania mieszkań prywatnych.

W tym miejscu zajmiemy się drugim zjawiskiem, czyli najmem lokali prywatnych a raczej prawami i obowiązkami wynajmującego jak i najemcy.

Najważniejszymi ustawami regulującymi wszelkie aspekty związane z procedurą wynajmu mieszkań są: USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, USTAWA z dnia 2 lipca 1994 roku o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych oraz Kodeks Cywilny. Oczywiście strony podpisujące umowę najmu mogą w niej zawrzeć dodatkowe postanowienia łagodzące bądź obostrzające te zawarte w ustawach. Jest to indywidualna sprawa konkretnych zainteresowanych. Jednak we wszelkich aspektach nie poruszonych w umowie najmu, strony są zobowiązane do przestrzegania przepisów narzuconych przez powyższe akty prawne.

Prawa i obowiązki wynajmującego

Obowiązki wynajmującego określa dokładnie art.9 Ustawy o najmie lokali , art.6a Ustawy o ochronie praw lokatorów oraz Księga trzecia KC pt. Zobowiązania, Tytuł XVII Najem i dzierżawa.

Według tych przepisów wynajmujący, czyli właściciel lokalu zobowiązany jest do:

  • zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego oddawanego do użytku lokalu czyli zadbanie o sprawne działanie wszystkich instalacji i urządzeń, które będą niezbędne do korzystania przez najemcę z wody, paliw gazowych i ciekłych, ciepła, energii elektrycznej, dźwigów osobowych itp.;

  • doprowadzenia do stanu używalności wszelkich wyeksploatowanych przedmiotów oddawanych do dyspozycji najemcy;

  • dokonywania napraw lokalu, które służyć mogą przez czas o wiele dłuższy niż tra umowa najmu np. wymiana okien, instalacji itp.;

  • jeżeli wynajmujący jest właścicielem całego wynajmowanego lokatorom budynku, musi on zapewnić utrzymanie czystości i porządku we wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych do wspólnego użytku mieszkańców.

Oprócz wymienionych obowiązków wynajmujący ma prawo do kontrolowania stanu wynajmowanych pomieszczeń. Musi on jednak powiadomić o tym lokatora, ponieważ wejścia do wynajmowanego lokalu może dokonać tylko za jego zgodą lub w jego obecności.

Wynajmujący może też wypowiedzieć umowę najmu jeśli uzna, że najemca nie stosuje się do zawartych w niej postanowień, czyli np. niszczy lub zaniedbuje wynajmowany lokal, nie stosuje ogólnie przyjętych norm współżycia społecznego.

Prawa i obowiązki najemcy

Tak jak wynajmujący musi stosować się do przepisów prawnych w kwestii wynajmowanego lokalu, tak samo ten obowiązek spoczywa na najemcy. Główne założenia określające zakres praw i obowiązków najemcy zawierają art.10 Ustawy o najmie lokali, art.6b Ustawy o ochronie praw lokatorów oraz Księga trzecia KC pt. Zobowiązania, Tytuł XVII Najem i dzierżawa.

Do najważniejszych z nich należą te mówiące o tym, że najemca jest zobowiązany do:

  • utrzymania w należytym porządku i stanie technicznym lokalu, który wynajmuje i innych pomieszczeń udostępnionych do wspólnego eksploatowania takich jak klatka schodowa, winda, zsyp, korytarze itp.;

  • konserwacji i napraw bieżących lokalu i znajdującego się w nim wyposażenia;

  • dostosowania się do obowiązujących norm współżycia społecznego;

  • użytkowania lokalu tylko w takim zakresie do jakiego jest przystosowany;

  • terminowego uiszczania opłat;

  • stosowania się do wszystkich punktów umowy najmu zawartych nie tylko pisemnie ale także ustnie.

Wynajmujący może też żądać należących mu się ustawowo praw dotyczących spokojnego i wyłącznego korzystania z lokalu; przynajmniej minimalnych standardów lokalu; kontaktowania się z właścicielem w rozsądnych godzinach; pokrycia kosztów związanych z naprawami; leżącymi w obowiązku właściciela; odpowiedniego okresu wypowiedzenia jeśli lokal użytkowany jest zgodnie z umową.

 

 

Autor: Opracowanie własne INVESTOR Nieruchomości Opole, www.investor.opole.pl

Zasady publikacji: wymagane podanie pełnych powyższych danych autora.

Podobne artykuły


17
komentarze: 109 | wyświetlenia: 1098
15
komentarze: 9 | wyświetlenia: 907
14
komentarze: 10 | wyświetlenia: 611
14
komentarze: 22 | wyświetlenia: 915
13
komentarze: 131 | wyświetlenia: 669
13
komentarze: 20 | wyświetlenia: 2964
13
komentarze: 48 | wyświetlenia: 735
13
komentarze: 3 | wyświetlenia: 1240
13
komentarze: 5 | wyświetlenia: 832
13
komentarze: 3 | wyświetlenia: 1034
13
komentarze: 4 | wyświetlenia: 720
13
komentarze: 10 | wyświetlenia: 863
12
komentarze: 5 | wyświetlenia: 691
12
komentarze: 14 | wyświetlenia: 498
 
Autor
Artykuł
Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska