Login lub e-mail Hasło   

Skąd się wzięły dni tygodnia?

Dlaczego 7? Który dzień tygodnia jest pierwszy? Dlaczego piąty dzień tygodnia nazywa się czwartek, a szósty - piątek?
Wyświetlenia: 28.556 Zamieszczono 04/09/2009


Dlaczego siedem?

Znamy wszyscy biblijną historię o sześciu dniach stworzenia i o siódmym dniu, w którym Bóg odpoczął i który to dzień „pobłogosławił i poświęcił”. Organizm ludzki jest dobrze przystosowany do rytmu jaki narzuca cykl siedmiodniowy. Zupełnie nie wyobrażam sobie, że siedmiodniowego tygodnia mogłoby nie być, że każdy kolejny dzień miałby być taki sam i niczym nie różnić się od pozostałych, albo, że tydzień ma inną od siedmiu liczbę dni.

Jednak z danych historycznych wynika, że w przeszłości obok siedmiodniowego tygodnia, w różnych rejonach świata i w różnych czasach, niekiedy albo wcale nie stosowano podziału czasu na tygodnie, albo bywały stosowane tygodnie o innej liczbie dni.

Np. w starożytnym Egipcie tydzień liczył 10 dni. W Biblii znajdziemy teksty, z których wynika, że Hebrajczycy, którzy właśnie wydostali się spod niewoli egipskiej musieli przyzwyczaić się do siedmiodniowego tygodnia. W 16 rozdziale Księgi Wyjścia jest napisane, że Bóg zsyła Izraelitom mannę przez 6 kolejnych dni, a siódmego dnia manny nie ma. Jednocześnie wydaje polecenie, żeby przez 5 dni nie gromadzić zapasu na drugi dzień. Zgromadzona manna psuje się i jest niezdatna do jedzenia. Ponadto Bóg poleca, żeby szóstego dnia zebrać podwójną ilość i manna odłożona na siódmy dzień (sobotę) nie ulega zepsuciu, czyli w sobotę jest zjadliwa. Siódmego dnia niektórzy próbują ją zbierać, ale oczywiście manny nie ma. Dodam, że wydarzenia te miały miejsce jeszcze przed ogłoszeniem przez Boga dekalogu (10 przykazań), w którym czwarte (biblijne) przykazanie mówi: Pamiętaj o dniu szabatu... (Wj 20,8)

Z kolei w starożytnym Rzymie popularny był tydzień ośmiodniowy. Przez 7 dni czynne były urzędy, a ósmy z kolei był dniem targowym. Taka sytuacja miała miejsce do początków pierwszego stulecia nowej ery. Definitywnie kres tym praktykom położył w 321 roku cesarz Konstantyn Wielki, który co prawda nominalnie przyjął chrześcijaństwo, ale jednocześnie wydał dekret zmieniający w chrześcijaństwie święcenie soboty na święcenie niedzieli.

Próbowano jeszcze wprowadzić dziesięciodniowy tydzień w czasie Rewolucji Francuskiej. Niestety próba nie powiodła się.

Także w Związku Sowieckim wprowadzono w ramach walki z cerkwią,  w latach 1929-1940 zmianę, najpierw na pięciodniowy, a następnie na sześciodniowy tydzień. Po tym okresie przywrócono tydzień siedmiodniowy.

Cykl siedmiodniowy może mieć luźne powiązanie ze stosowanym dawniej kalendarzem księżycowym. Obieg księżyca wokół Ziemi (od nowiu do nowiu) to około 29.5 dnia, a 4 fazy księżyca (nów, pierwsza kwadra, pełnia i trzecia kwadra) przypadają w dużym przybliżeniu co 7 dni. Warto zauważyć, że w biblijnym Starym Testamencie sabat (sobota) bywa czasem powiązany z nowiem księżyca. Np. w samej końcówce księgi Izajasza czytamy:  Bo jak nowe niebiosa i nowa ziemia, które Ja uczynię, trwać będą przede Mną - wyrocznia Pana - tak będzie trwało wasze potomstwo i wasze imię. Sprawdzi się to, że każdego miesiąca podczas nowiu i każdego tygodnia w szabat, przyjdzie każdy człowiek, by Mi oddać pokłon - mówi Pan. (Iz 66,22-23) 

Kiedy zaczyna się tydzień, a kiedy kończy?

Z biblijnego opisu stworzenia wynika, że niedziela jest pierwszym, a sobota ostatnim dniem tygodnia.

W słowniku umieszczonym na końcu Biblii Tysiąclecia (katolickie tłumaczenie tekstów Biblii) znajdujemy następujący zapis: „SZABAT – siódmy dzień tygodnia (sobota)…” Zresztą Kościół Katolicki oficjalnie nie zaprzecza, że niedziela jest pierwszym dniem tygodnia.

To w takim razie przepraszam, że tak się „głupio” spytam: Dlaczego więc piąty (jak by nie liczyć) dzień tygodnia nazywa się czwartek, a szósty – piątek? Kto, kiedy i dlaczego zrobił taki „przekręt”?

Skąd się biorą nazwy dni tygodnia?

No właśnie!...  Muszę stwierdzić, że przyglądając się tym nazwom w różnych językach i w różnych okresach historii, to mamy z tym trochę „bałaganu”. Nazwy dni tygodnia ściśle wiążą się z religiami i cywilizacjami.

Najprościej sprawa wyglądała w starożytnym Izraelu (i zdaje się, że do tej pory nic się nie zmieniło). Dni tygodnia po prostu numerowano: pierwszy, drugi itd., ale szósty dzień (piątek) nazywano dniem przygotowania, a siódmy to był sabat, czy jak kto woli - szabat, albo sobota.

Inaczej było w tzw. krajach pogańskich (nie judeochrześcijańskich). Czczono tam wiele bóstw, a oddawano także cześć widocznym na niebie ciałom niebieskim: Słońcu, Księżycowi, Marsowi, Merkuremu, Jowiszowi, Wenus i Saturnowi. W konsekwencji bóstwom tym przypisano kolejne dni tygodnia, i tak nasza niedziela do dziś nazywa się po angielsku „Sunday”, a po łacinie „dies Solis”, czyli – dzień słońca, poniedziałek, po angielsku – Monday, po łacinie - dies Lunae – dzień księżyca itd.

Z czasem, w niektórych językach niedzielę zaczęto nazywać dniem Pańskim (np. włoski - domenica, hiszpański - Domingo). Jednak można w tym punkcie doszukać się kolejnej niezgodności, bowiem podobne określenie (w odniesieniu do innego dnia) możemy odszukać w Biblii, w Apokalipsie (Objawieniu) Jana. Oto fragment tekstu: Doznałem zachwycenia w dzień Pański i… (Ap 1,10) Ale powstaje w związku z tym pytanie. Który, dzień tygodnia był dla apostoła Jana dniem Pańskim? Wszystko jednak wskazuje, że była to sobota. Dlaczego? Po pierwsze ówcześni chrześcijanie święcili w czasach Jana sobotę. Potwierdzają to teksty biblijne. Oto przykład: Kiedy wychodzili [z synagogi], proszono ich, aby w następny szabat mówili do nich o tym samym. (…)  W następny szabat zebrało się niemal całe miasto, aby słuchać słowa Bożego. (Dz 13,42 i 44) Dodam, że sobotnie przemówienia wygłaszał apostoł Paweł, a z kontekstu wynika, że zebrania mają charakter świątecznego nabożeństwa.  Po drugie Chrystus mówił o sobie:  Zatem Syn Człowieczy jest Panem szabatu. (Mr 2,28)  Po trzecie Chrystus mówiąc o czasach przyszłych prześladowań, zachęcał do święcenia soboty. Oto Jego słowa:  A módlcie się, żeby ucieczka wasza nie wypadła w zimie albo w szabat. (Mt 24,20) Jak z tego widać, biblijny dzień Pański nie pokrywa się z dzisiejszym hiszpańskim, włoskim czy portugalskim.

A co z nazewnictwem siódmego dnia tygodnia? Ano oczywiście różnie to wygląda w różnych językach. Angielski, niemiecki i łacina pozostają przy dniu saturna (Saturday, dies Saturni). Ale w hiszpańskim, włoskim i portugalskim, a także polskim i rosyjskim znajdujemy nazwy zbliżone do hebrajskiego sabatu (sábado, sabato, Суббота, sobota).

Oczywiście nie wszystkie języki świata prześledziłem. Być może gdzieś jeszcze są jakieś ciekawe niespodzianki. W moich poszukiwaniach zaskoczyły mnie natomiast nazwy dni tygodnia w języku portugalskim. Oprócz dwóch wyjątków: soboty – sábado i niedzieli – domingo, pozostałe określone są przy pomocy liczb, przy czym okazuje się, że Portugalczycy umieją lepiej liczyć do siedmiu niż Polacy i Rosjanie, bo u nich czwartek to quinta-feira (piąty dzień tygodnia), a piątek - sexta-feira (szósty dzień tygodnia).

Na zakończenie warto podkreślić, że mimo wspomnianych wyżej niezgodności i „bałaganu” w nazewnictwie dni tygodnia, siedmiodniowy tydzień zachował chronologiczną ciągłość przez tysiące lat. Jednocześnie siedmiodniowy cykl wydaje się być najlepiej dostosowanym do biologicznego rytmu człowieka.

Adam Szczepański

Cytaty biblijne pochodzą z Biblii Tysiąclecia

Podobne artykuły


17
komentarze: 113 | wyświetlenia: 1427
14
komentarze: 8 | wyświetlenia: 587
13
komentarze: 25 | wyświetlenia: 994
12
komentarze: 12 | wyświetlenia: 864
12
komentarze: 1 | wyświetlenia: 711
11
komentarze: 0 | wyświetlenia: 633
11
komentarze: 0 | wyświetlenia: 930
11
komentarze: 298 | wyświetlenia: 653
11
komentarze: 4 | wyświetlenia: 581
10
komentarze: 3 | wyświetlenia: 421
10
komentarze: 0 | wyświetlenia: 465
10
komentarze: 3 | wyświetlenia: 332
10
komentarze: 2 | wyświetlenia: 912
10
komentarze: 2 | wyświetlenia: 476
10
komentarze: 1 | wyświetlenia: 423
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy

To się wszystko zgadza. Nazwy dni tygodnia biorą się od planet i jak na ironię wywodzą się z czasów Ptolemeusza - VII wiek n.e. - i jego błędnej teorii, głoszącej iż Słońce, Księżyc i planety krążą wokół Ziemi.
A co to jest Earth i skąd wywodzi się to słowo ?

"A co to jest Earth i skąd wywodzi się to słowo ? "
Szczerze?... - Nie wiem. - Ja chyba w tekście tego słowa nie zastosowałem.

Słyszałem taką teorie o pochodzeniu słowa Earth głosi Dan Winter:
"... w regionie Plejad i Syriusza, gdzie rządził EA lub AN. EA,
od którego nazwano Ziemię|(ang. Earth) stał się ojcem Annunaki,
dzieci Ana, Enkiego i Enlila. Synem Enkiego był Toth,
który był przypuszczalnie z gwiazdy Rigel w Orionie.
Syn Enkiego - Thoth, może być identyczny z Hermesem i Quetzalkoa ...  wyświetl więcej

Earth - to Ziemia i słowo to wywodzi się od Eridu, miejsca gdzie po raz pierwszy pojawili się bogowie. I podobno zstąpili z Niebios.

Earth to słowo angielskie, Eridu natomiast, sumeryjskie. Potrafisz w jakikolwiek sensowny sposób powiązać te dwa, tak odległe, terminy?

Dla ludzi zainteresowanych historią szeroko rozumianego kalendarza i sposobami liczenia czasu u zarania historii polecam "Mity greckie", "Mity hebrajskie", "Biała bogini". Wszystkie trzy książki autorstwa Roberta Graves`a.

no ale środa to środek tygodnia :) i nawet ma fajną planetę z filozofią na drogę środka :)

Skoro przed środą jest wtorek, czyli dzień wtóry, drugi, a po środzie jest czwartek, czyli dzień czwarty, to logicznie rzecz biorąc, środa powinna się nazywać "trójkiem". Dlaczego jest więc środą (niem. mittwoch, czyli mittel woche - środek tygodnia)? Może właśnie po to, by nikt nie miał wątpliwość, który dzień rozpoczyna tydzień, a który go kończy. Wyraźne wskazanie środka tygodnia, wskazuje też ...  wyświetl więcej

Więc chrześcijanie świętują nie ten dzień, co trzeba!

Mnie też tak się wydaje.
Ale są też tacy chrześcijanie, którzy święcą sobotę.
Dzięki za punkty :)

Polecam na ten temat mój artykuł: "Sobota - zapomniane święto".

To może będzie łatwiej jak dorzucę link
http://eiba.pl/2c8k

  Ivi,  06/09/2009

ciekawy artykuł

  ines,  08/09/2009

Słyszałam że w 3 tajemnicy Fatimskiej Matka Boża ma za złe ludziom że czczą niedziele a nie sobotę, Bo skoro niedziela jest pierwszym dniem tygodnia wg katolików to sobota powinna być siódmym

Niemożliwe! W coś takiego na pewno nie uwierzę.
Polecam publikację na ten temat:
http://eiba.pl/2ax2

Też w to niewierzę,w samą tajemnicę też nie wierzę i uważam to za chwyt reklamowy,majacy na celu zwrócenie na siebie uwagi.Dla mnie cała tajemnica to skrzętne ukrywanie faktu,że gruszki nie rosną na wierzbie tylko na gruszy.Chodziło tylko i wyłącznie o to żeby ludzie nadstawiali uszy,śmiechu warte

Ja myślę, że to przede wszystkim Bóg ma za złe, że ludzie nie świętują soboty. Zaznaczam, że użyłem słowo "świętują", a nie czczą. Sobocie się nie należy cześć tylko Bogu i oddajemy Mu cześć między innymi świętując sobotę.
Boże prawo się nie zmieniło. Bóg się nigdy nie myli, ani nie zmienia zdania. Potwierdza to wypowiedź Jezusa:

17. Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Pro

...  wyświetl więcej

Panie Adamie,fajnie że Pan przytoczył te słowa.Proponuję abyśmy się wspólnie zastanowili czy można je przyjąć dosłownie."19. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych" - nieco dalej Jezus mówi: 43 Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził*. 44 A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie si ...  wyświetl więcej

  ines,  22/09/2009

przepraszam za pomyłkę ale o to mi właśnie chodziło że ludzie powinni świętować w sobotę a nie czcić - nie wiem co mi do głowy strzeliło

  karolc,  01/07/2011

Bóg ma za złe? Czy to przypadkiej nie paradoks? Nie chodzi mi tutaj o starotestamentowego Jahwe Midianitów z państwa Synaj, którego podpisywali symbolem Tau, ale o Boga nowo testamentowego, zupełnie przeciwnego do Jahwe w swych dążeniach i zachowaniach.

A propo liczby 7 polecam w ramach refleksji przeczytać I tom helenki bławatskiej - "Doktryna Tajemna" - znowu nie taka tajemna :)

7- to liczba symboliki żydowskiej !

Panie Tadeuszu. Bardzo zawile Pan się wypowiada. Nie wiem czy potrafię Pana zrozumieć. Nie widzę jednak powodu żeby przytoczony przeze mnie werset rozumieć niedosłownie. Proszę jednak cierpliwie poczekać. Być może wkrótce pojawi się artykuł na temat prawa Bożego (obowiązującego cały czas dekalogu i zniesionego prawa ceremonialnego).
Tymczasem na pocieszenie przytoczę Panu jeszcze jeden frag ...  wyświetl więcej

Szkoda,że Pan nic nie zrozumiał,to może prościej.Uczniowie widzieli co potrafi ich mistrz,chodzili z nim już jakiś czas,być może pomyśleli, że zniesie prawo,Jezus mówi te słowa w kazaniu na górze żeby ich wyprowadzić z błędu.Przecież od tego momentu do śmierci Jezusa upłynie jeszcze parę lat. AŻ SIĘ WSZYSTKO SPEŁNI - wraz ze śmiercią Jezusa,prawo przestaje być ważne.Przytoczyłem wersety które o tym mówią.czego tu nie rozumieć?


Obiecuję satysfakcjonujące, szczegółowe wyjaśnienie tego i nie tylko tego zagadnienia.
Proszę tylko o cierpliwość.
Pozdrawiam

  septua,  23/12/2009

Kontynuując naczelny temat artykułu „Skąd się wzięły dni tygodnia?”, chciałbym podkreślić, że geneza tygodnia /dni tygodnia/ jest wciąż dylematem dla świeckiej nauki. Nasza wiedza /mam na myśli gości „eioba”/, opiera się też na źródle informacji jakim jest Biblia /bo przecież ponad 99% społeczeństwa polskiego przechodzi katechezę, i to w zasadzie obligatoryjnie/, więc jeśli tak, to nie ma alternat ...  wyświetl więcej

Zresztą, nieważne. Szkoda komentarza.

  malutki7,  06/01/2013

Dla zainteresowanych polecam wykład Waltera Veith'a -Zbrodnia wszechczasów.
Kościól katolicki sam oświadczył w swoich dokumentach i przyznał się do tego,że biblijny sabat zamienił na pogańską niedzielę Dzień Słońca.Ta zmiana nie ma nic wspólnego ze zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa dnia pierwszego,choć na to się powołują.

óg ani Jezus Chrystus nie zmienili Dnia siódmego na pierwszy

...  wyświetl więcej

Polecam rozszerzenie przedstawionego w artykule tematu: http://eiba.pl/17 (70 stron A4)Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska