Login lub e-mail Hasło   

Sobota — zapomniane święto

Dlaczego jedno z Bożych przykazań zaczyna się zupełnie inaczej od pozostałych — nie od zakazu: nie będziesz robił tego a tego, a od nakazu: pamiętaj?
Wyświetlenia: 4.227 Zamieszczono 06/09/2009

Być może odpowiedzią na wyżej postawione pytanie jest to, że wszechwiedzący, a więc znający przyszłość Bóg chciał dać ludziom znak, że właśnie z tym przykazaniem będą mieli kłopoty, że je zapomną, choć nie powinni? Artykuł jest kontynuacją rozważań pana Adama Szczepańskiego o dniach tygodnia.

 

1. Jak powstał świat? „Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię” (Rdz 1,1). „Słowem Pana uczynione zostały niebiosa, a tchnieniem ust jego całe wojsko ich. (…) Bo on rzekł — i stało się, On rozkazał — i stanęło” (Ps 33,6.9).

2. Kto faktycznie był jego bezpośrednim Stwórcą? „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. (…) Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. (…) A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy” (J 1,1.14). „On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności; wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone” (Kol 1,15-16).

3. Skoro Chrystus był bezpośrednim autorem tygodnia stworzenia, to znaczy, że jest również Tym pierwszym, który odpoczął w dzień siódmy i uczynił go świętym. „Ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił, i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił. I pobłogosławił Bóg dzień siódmy, i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stworzeniu” (Rdz 2,2-3).

4. Kto uroczyście ogłosił prawo Boże na Synaju, odnawiając w ten sposób jego znajomość wśród Izraelitów? „Góra Synaj cała dymiła, gdyż Pan zstąpił na nią w ogniu. (…) wezwał Pan Mojżesza na szczyt góry i Mojżesz wstąpił. (…) A gdy dokończył rozmowy z Mojżeszem na górze Synaj, dał mu dwie tablice Świadectwa, tablice kamienne, zapisane palcem Bożym. (…) Potem przystąpili wszyscy synowie izraelscy, a on przekazał im wszystko to, co Pan rzekł do niego na górze Synaj” (Wj 19,18.20; 31,18; 34,32). „To są przykazania, które Pan nadał przez Mojżesza synom izraelskim na górze Synaj” (Kpł 27,34).

5. Kto jednak był faktycznym Prawodawcą towarzyszącym Izraelitom podczas ich wędrówki po pustyni synajskiej? „Chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli (…) i wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli, i wszyscy ten sam napój duchowy pili; pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus” (I Kor 10,1.3-4).

6. Któremu z przykazań Chrystus poświęcił w dekalogu najwięcej miejsca? „Pamiętaj, abyś dzień sobotni święcił. Sześć dni robić będziesz i będziesz wykonywał wszystkie roboty twoje; ale dnia siódmego sabat Pana, Boga twego, jest: nie będziesz wykonywał weń żadnej roboty, ty i syn twój, i córka twoja, sługa twój i służebnica twoja, bydlę twoje i gość, który jest między bramami twymi. Przez sześć dni bowiem czynił Pan niebo i ziemię, i morze, i wszystko, co w nich jest, a odpoczął dnia siódmego; i dlatego pobłogosławił Pan dniowi sobotniemu i poświęcił go” (Wj 20,8-11 Biblia Wujka).

7. Czy w czwartym przykazaniu chodzi tylko o pracę zawodową, czy o wszelką pracę? „Sześć dni będzie się pracować, ale w dniu siódmym będzie sabat, dzień całkowitego odpoczynku, poświęcony Panu. Każdy, kto w dniu sabatu wykona jakąkolwiek pracę, poniesie śmierć” (Wj 31,15).

8. Czy rolnicy też mieli odpoczywać w sobotę? „Przez sześć dni pracować będziesz, ale dnia siódmego odpoczniesz; w czasie orki i w czasie żniwa odpoczniesz” (Wj 34,21).

9. W ramach przygotowań do cotygodniowego sobotniego święta nawet domowe obowiązki były wykonywane w dniu poprzedzającym święto, aby świąteczny odpoczynek mógł być pełny. „Tak powiedział Pan: Jutro będzie wypoczynek, poświęcony Panu, dzień sabatu. Upieczcie, co macie upiec, ugotujcie, co macie ugotować. Lecz wszystko, co zbędzie, przechowajcie do następnego rana” (Wj 16,23).  

10. Jaką specjalną nazwę nosi z tego powodu piątek, szósty dzień tygodnia? „A był to dzień Przygotowania i nastawał sabat” (Łk 23,54).

11. Wzorem starożytnych Rzymian obecnie dzień rozpoczynamy o północy. A jak liczy się dni według biblijnej rachuby czasu? „I nastał wieczór, i nastał poranek — dzień pierwszy” (Rdz 1,5). „Od wieczora do wieczora obchodzić będziecie wasz sabat” (Kpł 23,32).

12. Czy sobota była dla Pana Jezusa dniem pracy czy odpoczynku i nabożeństwa? „Przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował, i wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do synagogi, i powstał, aby czytać. I podano mu księgę proroka Izajasza” (Łk 4,16-17). 

Andrzej Siciński

Podobne artykuły


90
komentarze: 98 | wyświetlenia: 65633
79
komentarze: 114 | wyświetlenia: 31649
31
komentarze: 168 | wyświetlenia: 7358
72
komentarze: 75 | wyświetlenia: 27170
53
komentarze: 63 | wyświetlenia: 26590
43
komentarze: 22 | wyświetlenia: 4633
43
komentarze: 12 | wyświetlenia: 6302
38
komentarze: 31 | wyświetlenia: 28175
34
komentarze: 17 | wyświetlenia: 6474
34
komentarze: 12 | wyświetlenia: 3520
32
komentarze: 9 | wyświetlenia: 4183
32
komentarze: 9 | wyświetlenia: 2998
32
komentarze: 11 | wyświetlenia: 3295
33
komentarze: 62 | wyświetlenia: 12903
30
komentarze: 14 | wyświetlenia: 5518
 
Autor
ArtykułPierwszy list Jana rozdział 4.12 Nikt nigdy Boga nie oglądał. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas doskonała.- biblia tysiąclcia.(12) Boga nikt nigdy nie widział; jeżeli jednak miłujemy się nawzajem, to Bóg trwa w nas i nasza miłość ku Niemu jest również doskonała. - biblia warszawsko-praska.Pierwszy list do koryntian rozdział 8.5 A choćby byli na niebie i na ...  wyświetl więcej

Panie Tadeuszu, istotą mojego artykułu nie było dowodzenie bóstwa Chrystusa, choć notabene w nie wierzę, ale zwrócenie uwagi na zapomniane święto. Dlatego proszę mi wybaczyć, że nie będę z Panem wchodził w polemikę w przedmiocie, którego nie dowodziłem. Jak napisze Pan artykuł na ten temat, to może się do niego odniosę.

Oczywiście jestem świadomy czego dotyczy artykuł.Ustosunkowałem się tylko do pewnych punktów z którymi się nie zgadzam.Co do samego tematu to proszę się nie obrazić ale też wrzucę swoje 3 grosze.Zgadzam się że dniem sabatu była sobota.Zgadzam się również z tym że dzień żydowski zaczynał się wieczorem.Sabat zaczynał się wieczorem w piątek a kończył przed wieczorem w sobotę.Nie zgadzam się jedynie z ...  wyświetl więcej

Przepraszam, że się wtrącę, ale nie mogę się zgodzić z Pana uwagami. Oto cytat z Izajasza, który świadczy, że sabat był nie tylko dla Żydów.
6. Cudzoziemców zaś, którzy przystali do Pana, aby mu służyć i aby miłować imię Pana, być jego sługami, wszystkich, którzy przestrzegają sabatu, nie bezczeszcząc go, i trzymają się mojego przymierza,
7. Wprowadzę na moją świętą górę i sprawię im ...  wyświetl więcej

Słowa Izajasza dotyczą prozelitów żydowskich,pochodzili oni z róznych narodów i zjeżdżali tłumnie na święta żydowskie do swiątyni jerozolimskiej.Potwierdzenie można znaleźć w dziejach apostolskich.Rozdział 2. 5 Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. 6 Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własny ...  wyświetl więcej

"Siódmego dnia niektórzy próbują ją zbierać, ale oczywiście manny niema. Dodam jeszcze, że wydarzenia te miały miejsce jeszcze przed ogłoszeniem przez Boga dekalogu (10 przykazań), w którym czwarte (biblijne) przykazanie mówi: Pamiętaj o dniu szabatu... (Wj 20,8)" - Mimo że, Mojżesz ogłasza obchody świętego sabatu Wyjścia16 od 23 wersetu.Żydzi jeszcze wtedy nie bardzo wiedzą o co chodzi,siódmego d ...  wyświetl więcej

Czy słowa:
"gdyż mój dom będzie zwany domem modlitwy dla wszystkich ludów. "
oznaczają naprawdę "wszystkich ludów", czy tylko niektórych?

7. Wprowadzę na moją świętą górę i sprawię im radość w moim domu modlitwy. Ich całopalenia i ich rzeźne ofiary będą mi miłe na moim ołtarzu, - To było kiedyś. "5 Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem." - czy to niewystarczy?Czy ktoś dzisiaj powinien jeszcze składać całopalenia i rzeźne ofiary?Chyba tylko Ci, którzy nie wierzą w Chrystusa,nie wierzą że Jego doskonała krew została przelana za wszystkich grzeszników i rzeźne ofiary są niepotrzebne.

W takim razie mam rozumieć, że "pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem" to to samo co "wszystkie ludy"?
Czyli "wszystkie narody pod słońcem", wśród których zamieszkują "pobożni Żydzi", to już nie ludzie?
Coś mi się zdaje Panie Tadeuszu, że bardzo Pan chce nagiąć interpretację Pisma do swoich przekonań.

Panie Adamie, nie mam zamiaru się sprzeczać o słowo,myslę że przedstawiłem dużo więcej argumentów na poparcie mojej teorii i jakoś nie uzyskałem wyjaśnień.Szkoda, że jakimś dziwnym trafem opuścił Pan kwestię rzeźnych ofiar a upiera się od dłuższej chwili przy wszystkich ludach i jeszcze mi sugeruje, że to ja chcę naginać interpretację Pisma do swoich przekonań.Niby po co?Przedstawiam swój punkt wi ...  wyświetl więcej

  Ivi,  07/09/2009

czy ktoś się zatem orientuje dlaczego świętujemy niedziele a nie sobotę?

Można by bardzo długo na ten temat mówić. Istnieje sporo ciekawych książek na ten temat.
W kilku zdaniach trudno to wyjaśnić.
W każdym razie są na świecie (i w Polsce też) tacy chrześcijanie, którzy świętują w sobotę. Należą do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.
W internecie też są, wystarczy wpisać w wyszukiwarkę "adwentyści", albo wejść np. na www.nadzieja.pl albo www.adwentyści.waw.pl

Mała poprawka: www.adwentysci.waw.pl lub oficjalna strona Kościoła: www.adwent.pl

Nie, dziękuję. Pozostanę przy Świętym Kościele Katolickim.

Czy są jakieś informacje co do święcenia soboty lub niedzieli przez chrześcijan w pierwszych wiekach po Chrystusie? Nie chcę sprawiać kłopotu, ale przydałaby mi się taka wiedza. Pozdrawiam.

W Biblii są tylko takie infomacje, że ani sobota ani niedziela ani żaden inny dzień.Przykazanie odnośnie obchodzenia sabatu czyli dnia świętego, straciło ważność z chwilą śmierci Jezusa Chrystusa.

  Ivi,  08/09/2009

juz sprawdzam:)

Czy to forum przerodziło się w forum katolickie?? Naprawdę wolałabym poczytać o czymś ciekawszym, a ostatnio tylko Bóg i Bóg.

I dobrze - może ruszy to Twoje sumienie.

Jeśli uważasz, że tylko katolicy rozmawiają o Bogu to jesteś w błędzie.

ale ostatnio tylko tu o katolicyźmie...

Eioba już nieraz przez to przechodziła. Prorocy, jedyni sprawiedliwi, fanatycy... hm... ateiści i katolicy już nie robią na mnie wrażenia. I tak chodzi o to, żeby wciąż trwała dyskusja, a co chwilę ktoś dokładał własne "trzy grosze". Ta strona jest bardzo podatna na religijne dywagacje, ale cóż - chyba taki charakter tego zakątka sieci ;)

Burza umilknie, a potem rozpęta się kolejna - normalka.
Ale niektórzy mają zdrowie i determinację, trzeba przyznać!

Własciwie na dobre zacząłem się zastanawiać nad tą sobotą. Powinno być jak Pan Bóg przykazał pamiętać i świętować. Czyżby nie było pięknie jakby wszystkie religie się zjednoczyły w świętowaniu soboty..Ala jak się pokolenia nasłuchały: ,,niedzielny świąteczny obiad'', ,, strój na niedziele". to trudno skasować te tradycje. jak nożem uciąl. Z tego wynika,ze narodowi potrzebny powszechny odwyk od złych tradycji.

Dodam do tych myśli wypowiedź niejakiego Gebelsa (szefa hitlerowskiej propagandy):
"Kłamstwo powtórzone tysiąckrotnie staje się prawdą".
Tradycje bywają czasem piękne, ale nie zawsze stoi za nimi prawda.

Od jakiegoś czasu staram się świętować w soboty, ale marnie to wychodzi. Trzeba przecież zrobić zakupy itd. Łatwiej mi wychodzi nie świętowanie niedziel. Myłam już okna w niedzielę, zwykle piorę, odkurzam itd.
Mówię prawdę, można sprawdzić na moim blogu
http://bajka107.blox.pl/html

  57kerenor  (www),  10/11/2009

Witam serdecznie

Zatem na temat sabatu, porozmawiajmy na innej stronie, ponieważ widzę, że nie możecie od ludzi, najbardziej tym tematem zainteresowanych, czyli Adwentystów, otrzymać konkretnej odpowiedzi.

Pan Andrzej napisał:
``Panie Tadeuszu, istotą mojego artykułu nie było dowodzenie bóstwa Chrystusa, choć notabene w nie wierzę, ale zwrócenie uwagi na zapomniane święto``.

...  wyświetl więcej

O Matko Boska z ktorego badz kosciola! Jakaz przerazajaca moc wciaz ma LITERA, ktora ZABIJA z zakonu, ktory byl ZAKONEM SMIERCI ! A gdziez podzial sie DUCH, DUCH, ktory OZYWIA ! A swietujciez sobote, byle w imie Pana, a swietujciez niedziele, byle w to samo Imie. A najlepiej sprawcie, by KAZDY dzien byl swiety ! Zakon obowiazywal i prowadzil do CHRYSTUSA, ktory go wypelnil DO KONCA, DOSKONALE i RA ...  wyświetl więcej

Niedziela jest świętowana, ponieważ dokonano formalnej zmiany 4. przykazania Dekalogu, nadając status dnia sobotniego niedzieli. Modyfikacji tej nie uczyniono od razu, był to długotrwały polityczno-religijny proces, trwający wiele wieków, a zaczął się w miarę umacniana się pozycji chrześcijan, a właściwie pseudochrześcijan w Rzymie, czyli około pod koniec III wieku. Zmiana ta jest mocno udokumento ...  wyświetl więcej

Dzięki. Bardzo dużo informacji. Przypominam sobie z dzieciństwa, że w moim pokoju na ścianie wisiał jednego roku kalenadrz, który moi rodzice dostali od jakiegoś klienta z Austrii, i tam niedziela była pierwszym dniem tygodnia, i bardzo mnie to dziwiło, ale rodzice nie umieli mi wtedy wytłumaczyć, dlaczego tak zostało wydrukowane. A w jednym z moich dawniejszych telefonów komórkowych /jakiś sony/ kalendarz też był tak ustawiony, że niedziela była pierwsza.

Przepraszam ale jestem tu nowy i mam problemy z nawigacją. Mój post był próbą odpowiedzi na pytania: ivi z 7.IX 2009, i ewagor. Miłego wieczoru.

Żydzi uważają, że ich prawo składa się nie tylko z Dekalogu, ale z 613 przykazań. Halacha czyli prawo żydowskie zawiera 248 nakazów i 365 zakazów. Co więcej, dzisiaj uważa się, że jest już 614 przykazań. 614-tym jest "Nie będziesz przyznawał Hitlerowi pośmiertnych zwycięstw".
Głoszenie przez Adwentystów ważności sabatu (soboty) powinno być odczytane jako misyjna działalność na rzecz Żydów. ...  wyświetl więcej

  malutki7,  19/10/2012

Dzień sabatu nie jest tylko żydowski i tylko dla żydów.Bowiem dnia siódmego po skończeni swojego dzieła Bóg odpoczął,tzn.znalazł odpoczynek,wytchnienie,radość,umiłowanie do tego co stworzył.Większość myśli,że Bóg był zmęczony swoją pracą.Nie,Bóg nie był tym zmęczony.
Po skończeniu dzieła stworzenia świata,(a był to dzień siódmy) i właśnie ten dzień pobłogosławił.Ten dzień był nadany już Ede ...  wyświetl więcejDodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska