Login lub e-mail Hasło   

Pewnego dnia jutro nie nadejdzie

> | ŚWIAT I MY | LUDZIE | TEORIE | OPINIE | »
Wyświetlenia: 1.096 Zamieszczono 03/10/2009


Wpływ znacznego zanieczyszczenia naszego środowiska naturalnego na organizm człowieka jest zagadnieniem bardzo złożonym, i zależy bowiem ono od wielu czynników: to wiek, indywidualna odporność organizmu, warunki klimatyczne, stężenie i czas oddziaływania zanieczyszczeń.

Aby właściwie ocenić wpływ zanieczyszczonego powietrza na organizmy prowadzi się zaawansowane na szeroką skalę badania biologiczne ludzi, zwierząt, roślin oraz badania statystyczne dotyczące występowania chorób związanych z zanieczyszczeniem powietrza i wód. W wyniku badań i obserwacji stwierdzono, że niektóre choroby lub dolegliwości ludzi jednak są związane z oddziaływaniem zanieczyszczeń na nasze organizmy.

Do tego rodzaju schorzeń należą:

• coraz bardziej dokuczliwe choroby układu oddechowego: zapalenie błony śluzowej jamy nosowej, gardła, oskrzeli, nowotwory płuc

• częstsze zaburzenia centralnego układu nerwowego: bezsenność, bóle głowy, złe samopoczucie, depresje

• choroby oczu, zapalenie spojówek oka

• reakcje alergiczne ustroju

• zaburzenia w układzie krążenia, niewydolność, choroby serca ,

Znany jest także zakres i mechanizm oddziaływania poszczególnych składników zanieczyszczonego powietrza.

Dwutlenek siarki atakuje najczęściej drogi oddechowe i struny głosowe. Wdychanie SO2 powoduje skurcze oskrzeli. Długotrwałe oddychanie powietrzem z zawartością SO2, nawet w niskich stężeniach, powoduje uszkodzenie dróg oddechowych, prowadzące do nieżytów oskrzeli częste przypadki tego schorzenia stwierdzono w badaniach epidemiologicznych mieszkańców miast o zanieczyszczonym powietrzu. Dwutlenek siarki, po wniknięciu w ściany dróg oddechowych, przenika do krwi i dalej do całego organizmu; kumuluje się w ściankach tchawicy i oskrzelach oraz wątrobie, śledzionie, mózgu i węzłach chłonnych. Duże stężenie SO2 w powietrzu może prowadzić do zmian w rogówce oka.

Tlenek węgla jest niezwykle groźny, ponieważ powoduje ciężkie zatrucia, a nawet śmierć organizmu. Przy zatruciach (zaczadzeniu) CO jest pochłaniany przez płuca, skąd przenika do krwi i łączy się trwale z hemoglobiną, tworząc karboksyhemoglobinę, niezdolną do przenoszenia tlenu. Ponieważ powinowactwo CO do hemoglobiny jest ok. 300x większe niż tlenu, następuje gwałtowne obniżenie zawartości oksyhemoglobiny i w konsekwencji niedotlenienie organizmu ( w szczególności mózgu i mięśnia sercowego). Objawami zatrucia tlenkami węgla są bóle i zawroty głowy, oszołomienie, duszności, nudności wymioty, przyspieszony oddech, kołatanie serca, a w końcu utrata przytomności. Po zatruciach możliwe są powikłania, nerwobóle, uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, zmiany w czynnościach płuc i serca. Toksyczne działanie tlenku węgla na człowieka zależy od stężenia w powietrzu i czasu działania.

Toksyczność tlenków azotu jest różna, np. NO2 jest czterokrotnie bardziej toksyczny niż NO. Toksyczne działanie dwutlenku azotu polega na ograniczaniu dotlenienia organizmu; obciąża on zdolności obronne ustroju na infekcje bakteryjne. NO2 działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe, jest przyczyną zaburzeń w oddychaniu, powoduje choroby alergiczne, m.in. astmę – szczególnie u dzieci mieszkających w miastach narażonych na smog. Zarówno NO, jak i NO2 są prekursorami powstających w glebie rakotwórczych i mutagennych nitrozoamin.

Metale ciężkie (głównie Cd, Pb, Hg) odkładają się w szpiku kostnym, śledzionie i nerkach; uszkadzają układ nerwowy – hamują produkcję enzymów odpowiedzialnych za wytwarzanie energii w ośrodkowym układzie nerwowym; powodują anemie, zaburzenia snu, pogorszenie sprawności umysłowej, agresywność; mogą wywołać zmiany nowotworowe. Wśród metali ciężkich na uwagę zasługuje ołów. Największe jego ilości pochodzą z procesów spalania w przemyśle oraz procesów produkcyjnych (łącznie 65%). Ołów jest trucizną ogólnoustrojową, działa szkodliwie na układ nerwowy, nerki, a także może powodować bezpłodność. Wpływa hamująco na rozwój psychiczny dzieci, może wywoływać uszkodzenia mózgu.

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) wywołują ostre i przewlekłe zatrucia. W grupie węglowodorów aromatycznych duże zagrożenie stanowią benzopiren, ze względu na właściwości rakotwórcze. Obok WWA do groźnych zanieczyszczeń organicznych zaliczamy dioksyny i furany.

Dioksyny – chloroorganiczne związki aromatyczne toksycznością wielokrotnie przewyższające cyjanek potasu. Gromadzą się w środowisku, ale trudno je wykryć z racji nikłych stężeń. Są substancjami odpowiedzialnymi m.in. za powstawanie raka, zaburzenia funkcjonowania układu odpornościowego człowieka. Powodują m.in. uszkodzenie płodów, bezpłodność. Dioksyny są bardzo stabilne chemicznie i odporne na rozkład mikrobiologiczny, w środowisku zalegają przez wiele lat, krążąc we wszystkich ogniwach ekosystemu.

Pyły - bezpośrednie oddziaływanie pyłów zależy od wielkości cząsteczek. Niebezpieczne są pyły najdrobniejsze o wielkości cząstki do 5 mikrometrów, które z łatwością przenikają do większości organizmów. U ludzi osiadają na ściankach pęcherzyków płucnych i utrudniają wymianę gazową. Powodują podrażnienie naskórka i śluzówki, zapalenia górnych dróg oddechowych; wywołują choroby oczu, choroby alergiczne, astmę a także ciężkie schorzenia, jak pylica płuc oraz nowotwory płuc, gardła, krtani. Niektóre z wymienionych chorób mogą być powodowane obecnością w pyłach metali ciężkich i węglowodorów. Pytanie jest oczywiste kiedy człowiek swym bezmyślnym działaniem doprowadzi do samozagłady?

ZielonyDziennik.pl Julian Z Pankiewicz

Podobne artykuły


13
komentarze: 68 | wyświetlenia: 918
13
komentarze: 93 | wyświetlenia: 713
13
komentarze: 62 | wyświetlenia: 1188
13
komentarze: 9 | wyświetlenia: 1321
13
komentarze: 25 | wyświetlenia: 1545
12
komentarze: 31 | wyświetlenia: 1531
12
komentarze: 5 | wyświetlenia: 1310
12
komentarze: 72 | wyświetlenia: 718
12
komentarze: 4 | wyświetlenia: 1271
11
komentarze: 69 | wyświetlenia: 540
11
komentarze: 158 | wyświetlenia: 520
11
komentarze: 1 | wyświetlenia: 902
11
komentarze: 9 | wyświetlenia: 444
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy

Zgadzam się z pańską opinią.Fakty te są jednak znane wzdłuż i szerz.Byłby artykuł znacznie ciekawszy gdyby był rozbudowany w kierunku anty działań i działań samego człeka,gdyby wyartykułowano po imieniu tych którzy forsę podatników trwonią na inne bzdury zamiast ochronę przyrody dajmy NATO..itp.Gdyby pan zechciał wyliczyć ile moglibyśmy oczyścić rzek za forsę którą pozera nasza nieomylna przewodnia siła narodu-kościołek!

Popieram pana głos Szymonie. Takie wyliczenia są obrazowe i działają na czułe punkty różnych środowisk łącznie z emerytami, których jeszcze trochę żyje....Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska