Login lub e-mail Hasło   

„Nieprzejednany, zawistny” Bóg Starego Testamentu

Pojawiają się co jakiś czas na Eioba głosy potępiające Boga za „eksterminację narodów”, niesprawiedliwość itp. Czy te zarzuty są słuszne?
Wyświetlenia: 5.796 Zamieszczono 23/10/2009

Początki – potop

Pierwszy przypadek unicestwienia prawie całej populacji ludzkości miał miejsce podczas biblijnego potopu. Bóg pozostawił przy życiu tylko Noego i jego najbliższą rodzinę. Razem 8 osób. Reszta musiała zginąć. Jak do tego doszło? A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe, żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w sercu swoim. I rzekł Pan: Zgładzę człowieka, którego stworzyłem, z powierzchni ziemi, począwszy od człowieka aż do bydlęcia, aż do płazów i ptactwa niebios, gdyż żałuję, że je uczyniłem. Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana (Rodz. 6:5-8).

Bóg „żałował” i „bolał w sercu swoim”, bo widział, że ludzie są i będą coraz gorsi. Tacy ludzie i tak wcześniej czy później zniszczyliby sami siebie i nie uratowałby się absolutnie nikt, nawet potomkowie Noego. Oczywiście – powiedzą niektórzy – Bóg mógł to wszystko przewidzieć. Jednakże co innego przewidzieć, a co innego zobaczyć coś na własne oczy i przeżyć osobiście widok takiej beznadziejnej destrukcji.

Zaczęło się całe nieszczęście z pozoru bardzo niewinnie, od zjedzenia czegoś, czego nie należało zjadać. Jednak zjedzeniu zakazanego owocu towarzyszyła chęć wywyższenia się (Na to rzekł wąż do kobiety: Na pewno nie umrzecie, lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło – Rodz. 3:4-5), która z czasem przerodziła się w pychę, chęć dominacji nad innymi i nienawiść. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Najpierw Kain zabił Abla, następnie pojawia się charakterystyczna dla tamtych czasów wypowiedź Lamecha: I rzekł Lamech do swych żon: Ado i Syllo, słuchajcie głosu mojego! Wy, żony Lamecha, nadstawcie ucha na słowo moje! Męża gotów jestem zabić, jeśli mnie zrani, a chłopca, jeśli mi zrobi siniec. Jeżeli Kain miał być pomszczony siedem razy, to Lamech siedemdziesiąt siedem razy (Rodz. 4:23-24), aż w końcu czytamy, że wszelkie (…) myśli [człowieka]oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe.

Sodoma i Gomora

Drugim opisanym przypadkiem „eksterminacji” jest zniszczenie Sodomy i Gomory. Już w pierwszej wzmiance na temat Sodomy jest napisane: A mieszkańcy Sodomy byli źli i bardzo grzeszni wobec Pana (Rodz. 13:13). Dalej też czytamy: Potem rzekł Pan: Wielki rozlega się krzyk przeciwko Sodomie i Gomorze, że grzech ich jest bardzo ciężki (Rodz. 18:20). Była to zgraja wyjątkowo agresywnych zboczeńców i to cała ludność miasta bez wyjątku. Napisane jest o nich: Zanim się położyli, mieszkańcy miasta, mężowie Sodomy, od najmłodszego do najstarszego, otoczyli dom, cała ludność z najdalszych stron, wywołali Lota i rzekli do niego: Gdzie są ci mężowie, którzy przyszli do ciebie tej nocy? Wyprowadź ich do nas, abyśmy z nimi poigrali (Rodz. 19:4-5). Wszyscy bez wyjątku uczestniczyli w tym najściu, czyli i tym razem nie miała miejsca odpowiedzialność zbiorowa. Nie było sensu, żeby ludność tych miast żyła nadal, bo oni i tak niszczyli siebie nawzajem. Jeżeli przyszli „poigrać” (dokonać zbiorowego gwałtu) wszyscy, „od najmłodszego”, czyli również dzieci, to jakie mogły być rokowania na ich właściwe wychowanie?

Narody kananejskie

Podobnie miała się sprawa z potomkami Kanaana. Narody te zamieszkiwały pewien obszar na bliskim wschodzie i również nie cieszyły się dobrą sławą. Bóg obiecał Abrahamowi, że da ich ziemie jego potomkom: Potem rzekł do niego: Jam jest Pan, który cię wywiódł z Ur chaldejskiego, aby ci dać tę ziemię w posiadanie (Rodz. 15:7).  Jednak nie od razu miało to nastąpić. Lecz dopiero czwarte pokolenie wróci tutaj, gdyż przed tym czasem nie dopełni się wina Amorytów. (…) W dniu tym zawarł Pan przymierze z Abramem, mówiąc: Potomstwu twemu daję tę ziemię, od rzeki egipskiej aż do wielkiej rzeki Eufrat: Kenitów i Kenizytów, i Kadmonitów, i Chetytów, i Peryzytów, i Refaitów, i Amorytów, i Kananejczyków, i Girgazytów, i Jebuzytów (Rodz. 15:16.18-21).  Bóg przewidział, że zepsucie i destrukcja tych narodów będą tak głębokie, że dalsza ich egzystencja będzie bezcelowa, ale najpierw zdecydował, że zaczeka aż „dopełni się wina”. Ale zobaczmy jakaż to była ta ich wina. Oto tekst z wyjaśnieniem: Gdy Pan, Bóg twój, wytępi przed tobą narody, do których idziesz, aby nimi zawładnąć, i opanujesz je, i osiedlisz się w ich ziemi, to strzeż się, abyś nie wpadł w sidła za nimi po ich wytępieniu sprzed oblicza twego i abyś nie pytał o ich bogów, mówiąc: Podobnie jak te narody służyły swoim bogom, tak i ja uczynię. Nie uczynisz tak Panu, Bogu twemu, gdyż czyniły one dla swoich bogów to wszystko, co jest obrzydliwością dla Pana i czego Pan nienawidzi, paląc dla nich w ogniu nawet swoich synów i swoje córki (Pwt. 12:29-31). Jeżeli cały naród postępuje tak, jak najgorsi satanistyczni zwyrodnialcy, to gdzie na tej ziemi powinno być miejsce dla takiego społeczeństwa?

Dlaczego Żydzi mieli być wykonawcami Bożego wyroku? Myślę, że była to dla nich właściwa lekcja. Bóg mógł sam załatwić sprawę, tak jak to uczynił z Sodomą, ale widać miał w tym cel, żeby ludzie osobiście wykonali sprawiedliwy wyrok, a przy okazji mogli się przekonać, jak Bóg wydatnie wspiera ich działania.

Ale czy rzeczywiście Bogu zależało na karaniu ludzi? Przyjrzyjmy się Jego wypowiedzi: Powiedz im: Jakom żyw – mówi Wszechmocny Pan – nie mam upodobania w śmierci bezbożnego, a raczej, by się bezbożny odwrócił od swojej drogi, a żył. Zawróćcie, zawróćcie ze swoich złych dróg! (Ezech. 33:11).  W przedstawionych przypadkach nie było jednak innego wyboru, jak tylko unicestwić zarazę, która mogłaby się rozprzestrzenić.

Bóg Starego Testamentu

Na zakończenie chcę przedstawić jeszcze trzy teksty biblijne. Oto słowa Boga (przedstawione przez proroków) wyrażające Jego miłość.

Gdy Izrael był młody, pokochałem go i z Egiptu powołałem mojego syna. Im częściej odzywałem się do nich, tym dalej oni odchodzili ode mnie; składali ofiary Baalom i kadzili bałwanom. A przecież to Ja sam uczyłem Efraima chodzić, brałem ich na swoje ramiona, lecz oni nie wiedzieli, że to Ja ich leczyłem, przyciągałem ich więzami ludzkimi, powrozami miłości, i byłem dla nich jak ten, który podnosi niemowlę do swojego policzka, i nachylałem się do nich, aby ich nakarmić (Oz. 11:1-4).

Czy kobieta może zapomnieć o swoim niemowlęciu i nie zlitować się nad dziecięciem swojego łona? A choćby nawet one zapomniały, jednak Ja ciebie nie zapomnę. Oto na moich dłoniach wyrysowałem cię, twoje mury stoją mi zawsze przed oczyma (Izaj. 49:15-16).

Jakże mógłbym cię porzucić, Efraimie, zaniechać ciebie, Izraelu? Jakże mógłbym zrównać ciebie z Adam, postąpić z tobą jak z Seboim? Zadrżało we mnie serce, byłem do głębi poruszony (Oz. 11:8).

Dodam, że nie są to odosobnione wyjątki. Podobnych tekstów można znaleźć w Starym Testamencie więcej.

***

Zastanawiam się czasem: Czy chciałbym być na miejscu Boga? Najpierw stworzył ludzi, bardzo ich pokochał, a teraz ma z nimi tyle problemów.

Adam Szczepański

 

[Wszystkie teksty biblijne pochodzą tym razem z Biblii warszawskiej, i oczywiście wszystkie są ze Starego Testamentu].

Podobne artykuły


17
komentarze: 113 | wyświetlenia: 1596
14
komentarze: 8 | wyświetlenia: 664
13
komentarze: 25 | wyświetlenia: 1158
12
komentarze: 1 | wyświetlenia: 768
11
komentarze: 4 | wyświetlenia: 652
11
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1026
11
komentarze: 298 | wyświetlenia: 735
10
komentarze: 3 | wyświetlenia: 394
10
komentarze: 1 | wyświetlenia: 451
10
komentarze: 3 | wyświetlenia: 348
10
komentarze: 143 | wyświetlenia: 626
10
komentarze: 1 | wyświetlenia: 471
10
komentarze: 0 | wyświetlenia: 521
10
komentarze: 2 | wyświetlenia: 521
10
komentarze: 2 | wyświetlenia: 964
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy

Kilka uwag, "na gorąco".

Potop - "Jednakże co innego przewidzieć, a co innego zobaczyć coś na własne oczy..."
Odnośnie człowieka taka uwaga wydaje się czymś normalnym, odnośnie Boga, niekoniecznie. Stawia boską wszechwiedzę, a więc pośrednio również wszechmoc, w wątpliwym świetle.

Sodoma i Gomora - Szkoda że nie przytoczył pan dalszej części rozmowy "sprawiedliwego" Lota z t

...  wyświetl więcej

Piotr Grunt napisał:
> Narody kananejskie - dla równowagi polecam opis rzezi jaką izraelici, w imię Boże, urządzili Madianitom...

To jak zrównanie kata, który wykonuje prawomocny, wydany przez sąd, wyrok śmierci na mordercach, z samymi mordercami.

Jak dla mnie jest to opis tego, jakim bydlęciem może okazać się człowiek, zwłaszcza z odpowiednią motywacją. A przecież trudno o lepszą motywację niż "gott mit uns" i "sami sobie na to zasłużyli".
Zapewne człowiek dobrze znający Biblię, jak pan, zna "Boży przepis" jak wojować. Którym miastom ogłosić pokój, a potem wyrżnąć wszystkich mieszkańców, a które całkowicie zrównać z ziemią. Zaprawdę ...  wyświetl więcej

@Andrzej Siciński.
>To jak zrównanie kata, który wykonuje prawomocny, wydany przez sąd, wyrok śmierci na mordercach, z samymi mordercami.<

W dyskusji, pod jednym z opublikowanych na Eioba.pl artykułów, pochwalił się Pan wykształceniem prawniczym. W takim razie, powinien Pan odróżniać, zemstę od wyroku. (sprawiedliwej kary orzekanej przez - niezawisły sąd.) Tymczasem JHWH nakaz

...  wyświetl więcej

„Bóg urojony” to książka brytyjskiego biologa Richarda Dawkinsa. Dawkins zgadza się ze stwierdzeniem Roberta Pirsiga, że „jeżeli jedna osoba ma jakieś urojenia, nazywamy to szaleństwem. Jeżeli wiele osób cierpi na to samo urojenie, nazywamy to religią.” Richard Dawkins tak zcharakteryzował boga Jahwe ze Starego Testamentu:

„Najstarszą z trzech religii Abrahama jest judaizm, który pierwotni

...  wyświetl więcej

Ciekaw jestem, czy pan pamięta ile razy i pod iloma artykułami już pan wpisywał dokładnie ten sam tekst. Nie trzeba się chyba długo zastanawiać, żeby ocenić, czy to jest zdrowe z psychologicznego punktu widzenia. Pisałem już panu, że Bóg chce i może usunąć zło i zrobi to w swoim czasie (zresztą o usuwaniu zła właściwie jest ten artykuł), a wtedy będzie się pan palił ze wstydu za każde słowo, które pan napisał.

@ Adam Szczepański
Gwoli ścisłości, pan kwestię iż Bóg kiedyś, kiedy uzna za stosowne, usunie całe zło, również powtarza niczym mantrę. Wnioski do przemyślenia. :)

Podpisuję się pod tym..Ok

Celny strzał,gratuluję

Wystarczy trochę poczytać o kananejczykach,jeszcze dzisiaj można zwiedzać w Izraelu cmentarze dzieci,które zostały złożone w ofierze fałszywym bogom.Czy Bóg zareagował natychmiast czy raczej dał czas grzesznikom?Dał mnóstwo czasu.Rodzaju 13 I wtedy to Pan rzekł do Abrama: «Wiedz o tym dobrze, iż twoi potomkowie będą przebywać jako przybysze w kraju, który nie będzie ich krajem, i przez czterysta l ...  wyświetl więcej

Zrozum , mnie nie interesuje co "Bóg chciał", ponieważ moim zdaniem żadnych bogów nie ma. A przynajmniej brak dowodów na ich istnienie.
Interesuje mnie raczej to w jaki sposób można wykorzystać bóstwo, lub religię en masse, do usprawiedliwienia własnych postępków mordów, kradzieży i gwałtów, i to w taki sposób aby w podsumowaniu móc umieścić własną osobę w rubryce "prawi i sprawiedliwi" (be ...  wyświetl więcej

Brawo!

  tadeusz,  24/10/2009

Akurat w tym przypadku,w biblii pisze wyraźnie,Izraelici wykonali wyrok z polecenia Boga i o żadnym wykorzystaniu bóstwa nie może być mowy.Nie przeczę,że na przestrzeni wieków nie było takich cwaniaków,którzy coś takiego wykorzystywali.Owszem Bóg może zobaczyć przyszłość,zachodzi tylko pytanie czy chce?,raczej nie,stwarzając człowieka,chciał aby był posłuszny i szczęśliwy.Obdarzył go wolną wolą,ch ...  wyświetl więcej

"w biblii pisze wyraźnie,Izraelici wykonali wyrok z polecenia Boga" - a w Silmarilionie pisze że elfy toczyły wojnę z Morgothem. Jako argumenty oba te twierdzenia mają podobną, przyzerową wagę.

"Owszem Bóg może zobaczyć przyszłość,zachodzi tylko pytanie czy chce?" Nie tobie sądzić o tym czego chce Bóg. Argumentując w ten sposób można "uzasadnić" absolutnie WSZYSTKO. Twoje gdybania o bożych

...  wyświetl więcej

"a w Silmarilionie pisze że elfy toczyły wojnę z Morgothem" - co za porównanie,świadczy tylko i wyłącznie o braku podstawowej wiedzy.Człowiek,który ma choć blade pojęcie na temat biblii nie odważy się jej porównywać z żadnym innym dziełem,takiego porównania poprostu się zrobic nie da.Zreszta chcesz sobie wierzyć w elfy?Twoja sprawa,ja pozostaję przy swoim.

A czytałeś Silmarilion? Bo z twojego komentarza wnoszę że nie. Ja natomiast czytałem obie te pozycje, choć żadnej nie uczyłem się na pamięć, i zapewniam cię że mylisz się straszliwie. O wartości Silmarilionu i dzieł pochodnych może świadczyć choćby fakt, że na ich podstawie pisze się prace naukowe w rodzaju "Zarys teologi Śródziemia". Nie uważasz że świadczy to całkiem dobrze o wspomnianym utworze ...  wyświetl więcej

  sci,  25/10/2009

To dosyć częste.

Skoro moje przykłady skwitowałeś "wszechmocny i wszechwiedzący" i nie pokusiłeś się o doszukanie w nich logiki,uznałem temat za zamknięty.Co do tego porównania to uważam go za śmieszny,strata czasu.
Biblia,przetłumaczona na conajmniej kilka tysięcy języków,praktycznie każdy mieszkaniec świata może ją albo jej framenty czytać we własnym języku.Wiele młodszych dzieł umarło,biblia jest żywa do ...  wyświetl więcej

Mógłbyś wskazać w których miejscach Biblia przepowiedziała fakty o których wspominasz? Rozumiem że wskazane są one "imiennie" i określone w czasie? Bo jeśli nie to warte są tyle co nic, wszystkie imperia kiedyś upadną, i z pewnością w przyszłości pojawi się wielki przywódca, tyle to i ja mogę powiedzieć, a nie aspiruję do miana proroka. A wszystkie "objawione" przepowiednie nt. przyszłości mają tę ...  wyświetl więcej

Nie wiem czy to wogóle ma sens,spróbuję od końca."A na pytanie o boską wszechwiedzę i wszechmoc nie odpowiedziałeś" - odpowiedziałem,postaraj się chociaż przeczytać te dwa przykłady,które przytoczyłem a potem spróbuj porównać z "wszechmocny i wszechwiedzący".Mogą być tylko dwa wytłumaczenia albo Bóg nie jest wszechmocny i wszechwiedzący albo nie zawsze chce korzystać z tego przymiotu."Żałuję,że uc ...  wyświetl więcej

@darkwater
"Mógłbyś wskazać w których miejscach Biblia przepowiedziała fakty o których wspominasz? "
polecam lekturę:
http://nadzieja.pl/czytelnia/a(...)wa.html

Przeczytałem twoje przykłady, i odpowiedziałem na nie. To że nie podoba ci się moje odpowiedź to już twój problem. Wybacz, ale tłumaczenie w stylu "takie zapewne były motywy postępowania Boga, bo świetnie pasuje mi to do zastanej sytuacji" nie jest żadnym wytłumaczeniem, to wyłącznie "chciejstwo" ubrane w słowa. Ja mogę powiedzieć iż twój Bóg zwyczajnie nie jest ani wszechwiedzący, ani wszechmocny ...  wyświetl więcej

@Adam Szczepański

ozmawiamy o proroctwach nt upadku imperiów itp itd, nie zaś o życiu Jezusa, jeśli ktoś taki istniał w podobnej postaci jaką przedstawia NT. Czy nie zastanawiające jest to, że NT nie potrafi nawet konkretnie podać daty urodzenia swego Boga? Rozrzut sięga w skrajnym wypadku ok 30 lat. Sporo jak na człowieka który ponoć zmarł w wieku lat 33, a od którego narodzin [sic] liczy

...  wyświetl więcej

Ale to też proroctwa i tych proroctw w Bibli jest najwięcej
Ale dobrze. Już się nie wtrącam do tej całkiem ciekawej dyskusji.

Nie o wtrącanie chodzi, w końcu to "forum" publiczne, a każdy sensowny głos wnosi coś wartościowego. Ale "rozłażąc" się tak po całej Biblii, rychło utkniemy w rozszerzającej się w postępie geometrycznym tematyce.

Tak jak pisałem wcześniej,gdyby te księgi były natchnione i było by w nich coś bardzo ważnego,to napewno Bóg zadbałby o to żeby dotrwały do naszych czasów.Skoro zadbał o księgi Machabejskie,które co prawda natchnione nie są ale niektóre ugrupowania religijne dołączają je do kanonu, ze względu na wartość historyczną

  tadeusz,  25/10/2009

Podaję fragmenty o które prosiłeś.Księga Daniela 8 rozdział,cały praktycznie.Daniela 11 rozdział 3,4 wspomina o Aleksandrze,jego królestwo miało się rozpaść na cztery części,biblia wspomina,że nie między jego potomnych.Trzeba wspomnieć,że Aleksander miał brata,Filip II Arridajos został zabity z polecenia matki Olimpias,oraz syna Aleksander IV, zabity przez Kasandra,władzę próbował również przejąć ...  wyświetl więcej

Świetny przykład tego o czym pisałem powyżej. Jak dotychczas większość badaczy jest zdania iż Księga Daniela powstała już PO śmierci Aleksandra. Zapisane tam "proroctwa" siłą rzeczy mogą charakteryzować się sporą dokładnością. Zrozum, chcąc traktować Biblię jako źródło historyczne, trzeba ją traktować tak samo jak inne źródła. A takie traktowanie bezlitośnie odsłania fakty niezbyt pochlebne dla tw ...  wyświetl więcej

@darkwater
Księga Daniela wskazuje też precyzyjnie czas pojawienia się Mesjasza, a także okres dominacji papiestwa.1260 lat = czas, czasy i pół czasu, czyli lata od 538 do 1798. Czy w takim razie została napisana po roku 30 pierwszego tysiąclecia naszej ery, a może po roku 1798?

Dlaczego liczy Pan od roku 538 do 1798. Władza świecka papieży zaczyna się w 756 roku, w chwili powstania państwa kościelnego, a nie od Kodeksu Justynianina.

Jeśli chodzi o rok 1798. W tym roku generał Berthier uwięził Piusa VI. Ale nie upadło wówczas papiestwo! Władza świecka papieży formalnie istnieje do dziś. 756+1260=2016 Wcześniej też zdarzało się że papieże byli więzieni!

Lib

...  wyświetl więcej

Adam Szczepański napisał "a także okres dominacji papiestwa.1260 lat = czas, czasy i pół czasu, czyli lata od 538 do 1798." - Panie Adamie czy mogę prosić o słówko wyjaśnienia?Dlaczego to proroctwo dotyczy akurat dominacji papiestwa?

Ponieważ p.Adam nie kwapi się do udzilenia wyjaśnień, i jeżeli to Panu nie przeszkadza, spróbuję to wyjaśnić.

Dlaczego adwentgyści zaczynają liczenie 1260 lat panowania Bestii z Objawienia św.Jana, od 538r i dlaczego przyrównują ją do panowania papiestwa.
Dlaczego od 538r?
Pierwszym, który wysunął tezę, że czas 1260 dni czyli lat należy liczyć od Justyniana Wielkiego, był Bry

...  wyświetl więcej

Nie jestem historykiem, ale według moich źródeł, dominacja papieska rozpoczyna się w roku 538 kiedy to akt prawny będący nowelą do tzw. kodeksu cesarza Justyniana wyrokuje: 'oto werdykt 131 postanawia, że najświętobliwszy papież starego Rzymu jest pierwszym z całego duchowieństwa'. Jednocześnie papieżowi powierzono wówczas władzę sądowniczą. Od tego momentu władza papieska stale rośnie i odgrywa ...  wyświetl więcej

Poprawka.
Kodeks Justyniana pojawia się w roku 533, a wchodzi w życie 5 lat później, w 538.

Panie Adamie. Pan odlicza lata panowania Bestii, od początku dominacji papieży. Natomiast ja od utworzenia kościelnego państwa Watykan. Stąd całe nieporozumienie.

Pepin Mały - detronizując króla Childeryka III, został konsekrowany na króla Franków przez świętego Bonifacego w październiku 751 roku (lub marcu 752 r.) jako pierwszy władca z dynastii Karolingów. Wcześniej od papieża Zachariasz

...  wyświetl więcej

Proszę jednak pamiętać, że proroczy okres 1260 lat nie dotyczy głównie formalnego sprawowania władzy, ale określa czas prześladowań ze strony papiestwa ludzi inaczej wierzących. Te prześladowania rozpoczęły się w r. 538, kiedy papież otrzymuje władzę sondowniczą, a zostały przerwane w 1798.

  tadeusz,  25/10/2009

Jeśli chodzi o krytykę biblii to jej przeciwników jest tak wielu,że szkoda czasu na nazwiska.Począwszy od choćby Porfiriusza a na samym nawet kościle katolickim skończywszy krytyków nie brakuje.
http://www.trinitarians.info/a(...)na_ .htm
...  wyświetl więcej

"Szkoda że Biblia nie podpowiedziała Żydom skutecznej polityki, takiej która pozwoliłaby uniknąć katastrofy z I w ne"
Owszem, Biblia podpowiedziała.
Trzy rozdziały (28 do 30) Księgi Powtórzonego Prawa mówią na ten temat. Tekst ten kończy się fragmentem:
Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię. Położyłem dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństw ...  wyświetl więcej

Serdecznie dziękuję za wyjaśnienie,jakoś mnie to nie przekonuje,wydaje mi się,że panowania papiestwa nie da się ograniczyć tylko do pewnego okresu.Przecież już od uczynienia kościoła religią państwową przez Konstantyna,kk z prześladowanego staje się prześladowcą i wykorzystuje swoją władzę do niecnych celów.Po roku 1798 nastapiła zmiana?nie wydaje mi się.W każdym badź razie muszę to przeanalizować ...  wyświetl więcej

W 12 rozdz. Objawienia jest kilka wątków. Jest też wspomniany proroczy okres "czas, czasy i połowa czasu" (12,14). Przede wszystkim jednak przedstawiona tam jest niewiasta, która w biblijnej symbolice reprezentuje prawdziwy, wierny kościół Boży, w odróżnieniu od niewiasty z rozdz 17, w którym nierządna niewiasta symbolizuje kościół odstępczy.

"Po roku 1798 nastapiła zmiana?nie wydaje mi się."
Po roku 1798 prześladowania ze stony papiestwa rzeczywiście ustały, ale są zapowiadane na jakiś czas przed końcem świata.

A rozpoczęły się prześladowania papieskie, kiedy w 538 roku papież otrzymał władzę sondowniczą.

  Amicus,  19/06/2013

@Adam Szczepański: I od razu zaczął sondować odporność tzw. pogan na działanie ognia i miecza ;)

Skoro prawdą jest ,ze Bóg stworzył człowieka na obraz i podobieństwo swoje ,to kruszyć kopie o te drobnostki?.Jakiego mnie stworzyłaś takiego mnie masz.Człowiek naśladuje boga.Nie wszystkim to co do joty udaje.Najbardziej w tym są fajni kapłani.A jeśli chodzi o naszego najprawdziwszego bo chrześcijańskiego-prym ma Watykan., ma ręce zbroczone krwią niewinnych jak opisywany Bóg. Więc ludobójstwo Hit ...  wyświetl więcej

  marian R,  16/01/2010

Potop, Sodoma i Gomora....dlaczego? Bo ludzie źle postępowali. Zastanawiam się co się stanie, jaka kara czeka wyniesionego na ołtarze Złodzieja i oszusta Rydzyka? Przecież popiera go cały kościół, popiera go nawet Papież. Czy jest jeszcze coś gorszego dla człowieka wierzącego niż oglądanie na brak jakiejkolwiek reakcji na działalność ANTYCHRYSTA Rydzyka? Przecież ta obłuda Episkopatu, biskupów, Pa ...  wyświetl więcej

Panie Marianie.
Zamiast odpowiedzi przytoczę słowa Jezusa.
21. Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.
22. Wielu powie Mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego ...  wyświetl więcej

Mnie intryguje jedna rzecz, po co Bóg dał człowiekowi wolną wolę, a później (w starym testamencie) karze go za swe uczynki? Teraz zło na świecie tłumaczy się człowiekiem i sądem ostatecznym, a co ze złymi ludźmi zabitymi przed chrystusem? Ich też dosięgnie sąd ostateczny i zostaną ukarani dwukrotnie? Czemu kiedyś Bóg karał za zło a teraz tego nie robi? Według biblii Bóg jest niezmienny więc nie mógł od tak zmienić zdania.

Dostaniesz odpowiedz że Bóg to tak wszystko specjalnie zaplanował, tylko maluczcy nie rozumieją Jego zamysłów, więc powinni się zamknąć i nie przeszkadzać. Moim skromnym zdaniem szkoda czasu na dyskusję, mimo wielokrotnych prób nie udało mi się "przebić" dalej nawet o milimetr.

No bo "głową muru nie przebijesz". Ale przebić się może bijące, mięsiste (nie kamienne) serce.
- No dobrze. Tak tylko sobie "filozuję".
Polecam przy okazji ostatni numer "Znaków..." http://znakiczasu.pl/

Ale tak szczerze, co poza reklamą pański komentarz wnosi do dyskusji?

A tak sobie pomyślałem żeby panu to w taki sposób zareklamować. Może dzięki tym reklamowanym tekstom udałoby się "przebić" chociaż ćwierć milimetra.
A jak nie to życzę dobrej nocy.
A komentarz nie zawsze musi coś wnosić.

Problem w tym że ja te "argumenty" już słyszałem, niestety żaden mnie nie przekonał, a na końcu każdej dyskusji z ludźmi ich używającymi było stwierdzenie że "niezbadane są wyroki boskie", "bóg tak chciał" itp.
Tak więc nieważne czym przebijać, przebić tego betonu się nie da. Można oczywiście, pańskim przykładem, odrzucić logikę (głowa) na rzecz emocji (serce), ale mnie takie rozwiązanie nie satysfakcjonuje.

A tymczasem mnie te argumenty właśnie przekonują i wydaje mi się, że też używam rozumu.

Cóż, więc pozostanie nam pozostać przy tym, co się komu wydaje. :)

PS. Rozum i logika, wbrew temu co sugeruje pański post, to nie są synonimy.

  swistak  (www),  17/01/2011

Bóg ze Starego testamentu to nie ojciec Jezusa. To było Bóstwo pokrywające monoteistyczne zapotrzebowanie na potężnego Boga, który miał być sojusznikiem wybranego ludu. Był to Bóg bajeczny, bo ten prawdziwy olał ludzkość do czasu przyjścia Mesjasza.

Nie za bardzo potrafię skomentować powyższą uwagę. Przede wszystkim jej nie rozumiem. Mogę jedynie zaproponować pogłębienie ogólnej wiedzy teologicznej, na przykład przy pomocy poniższej strony:
http://www.nadzieja.pl/czyteln(...)ex.html

  swistak  (www),  18/01/2011

Panie Adamie ! Wszechwiedzący i wszechmocny Bóg pokrywał polityczne i moralne zapotrzebowanie Żydów
by mordować inne nacje. Dal mnie to jest Bóg wirtualny, jeden z panteonu współczesnych mu pogańskich bożków. Ten prawdziwy i uniwersalny wysłał nam Mesjasza. Dlatego łączenie na siłę Starego i Nowego Testamentu i nazywanie Żydów braćmi w wierze jet nieuzasadnione niczym jak tylko narodowością Jezusa !

Mam jednak wrażenie, że opacznie zrozumiał Pan przesłanie Biblii. Żałuję, że z braku czasu nie mogę sobie pozwolić na dłuższą i wyczerpującą polemikę przy użyciu klawiatury, tym bardziej, że nie posługuję się nią zbyt biegle.
Zapewniam, że wiele wskazuje na to, że w Starym i w Nowym Testamencie mowa jest o tym samym Bogu. Jestem też przekonany, że Żydzi nie mieli "zapotrzebowania by mordowa ...  wyświetl więcejDodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska