Login lub e-mail Hasło   

Zagadka Życia

Angielski naukowiec-amator oniemiał z wrażenia, kiedy spostrzegł, iż stał się mimo woli Frankensteinem XIX stulecia...
Wyświetlenia: 1.859 Zamieszczono 27/10/2009

Angielski naukowiec-amator oniemiał z wrażenia, kiedy spostrzegł, iż stał się mimo woli Frankensteinem XIX stulecia. Jednakże, jak na naukowca przystało, doświadczenia przeprowadził do końca i z zachowaniem reżimu doświadczalnego powtórzył je kilka razy. Wyżej wspomniany naukowiec, Andrew Corosse, oddziaływał słabym prądem elektrycznym na mieszaninę krzemianu potasu z kwasem wodorochlorowy i tlenkiem żelaza. Po 26 dniach tego eksperymentu spostrzegł,  iż wcześniej obserwowane białawe obiekty przybrały kształt owadów, a następnie po dalszych czterech dniach zaczęły swobodnie poruszać się w agresywnym roztworze kwasu.

Aby wyeliminować przypadkowość, powtarza.! doświadczenia w sterylnym i odizolowanym od świata zewnętrznego środowisku, konsultując się przy tym z innymi naukowcami.

Po opublikowaniu wyników jego doświadczeń okrzyknięto go żartownisiem i oszustem. Dopiero wielki uczony Michael Paraday uratował go przed niesławą składając raport do Instytutu Królewskiego, potwierdzający wynik eksperymentu.

Inne odkrycie, tyle że na większą i bardziej użyteczną skalę, potwierdziło wyniki doświadczeń Crosse'a. Otóż doktor Robert Becker z Syrakus w stanie Nowy Jork, ratując przed amputacją złamaną nogę należącą do pewnego myśliwego, przeprowadził cie­kawy eksperyment. Złamanie owinął gazą nasyconą solą i ze srebrnym drutem. Następnie podłączył słabe źródło prądu sta­łego, tak aby prąd płynął od dołu   do góry kończyny. Kuracja trwała długo,  lecz efekt osiągnięto wspaniały. Po ośmiu mie­siącach zabiegów nastąpiło odrośniecie brakujących części koń­czyny z całkowitą regeneracją kości i ciała.

Wspomniany myśliwy był pierwszym tego typu pacjentem wśród ludzi, natomiast wcześniej dr Becker swoim sposobem wyczarował odgryzioną łapkę szczurowi, zaledwie w ciągu siedmiu dni. Przeprowadził również doświadczenia z innymi zwierzętami po­wodując za każdym razem odrastanie brakującej kończyny, lecz tylko do najbliższego stawu.

Dodatkowa, zaletą metody dr. Beckera jest szybka regeneracja złamań. Tym sposobem w ciągu 2-ch miesięcy doktor przywrócił do pełnej sprawności 51-letnią kobietę, której noga nie mogła się zrosnąć po złamaniu przez blisko rok czasu. To samo dotyczyło 14-letniego chłopca, któremu zregenerować nogę nie zrastającą się od kilku lat.

Chcę podkreślić, iż dr Becker zastosował technikę w przy­padkach, gdzie przyroda radzi sobie sama. Np.  jaszczurce samoistnie odrasta urwany ogon salamandrze potrafi odrosnąć po miesiącu łapka - równie skomplikowana jak kończyna ludzka. Salamandra może poszczycić się także cudowną regenera­cja 1/3 mięśnia sercowego w ciągu doby.

Niezwykłym cudem natury jest powstawanie nowych osobników z kawałków pokrojonego robaka zwanego płazińcem. Z jednego osobnika można uzyskać aż Pięćdziesiąt przedstawicieli tego gatun­ku.

Zjawisko odrastania włosów, paznokci, skóry, mięśni przyj­mujemy jako coś normalnego,  zanotowano również przypadki odra­stania ostatniego człona palca u małego dziecka. Wewnętrzne orga­ny również się regenerują i znane są przypadki całkowitej rege­neracji śledziony małego dziecka z pozostałych przy życiu kilku komórek oraz wątroby z 20% pozostałości po operacji.

Z obserwacji i doświadczeń można wysnuć podstawowy wniosek: im bardziej prymitywny organizm, tym łatwiejsza zdolność do re­generacji tworzenia repliki wg ustalonego wzorca.

Uzupełniając zagadnienie przypomnę dość znane zjawisko prze­jawiające się bólem utraconej kończyny. Często się zdarza, iż ludzie nie posiadający ręki lub nogi, odczuwają ich istnienie oraz bóle, zwłaszcza przy zmianach pogodowych, lekarze próbują tłumaczyć powyższe zjawisko pamięcią istniejącej kończyny. Weźmy jednak pod uwagę dość znane eksperymenty realizowane przez magnetyzerów, polegające na przenoszeniu za pomocą pasów magne­tycznych wrażliwości ciała na wodę w naczyniu. Stawia to w zu­pełnie innym świetle poruszane zagadnienie.

Jeszcze jedno doświadczenie,  związane z tematem,  polegało na obserwacji bardzo drobnego piasku wysypanego w pudełku zamon­towanym na skrzypcach. Podczas gry piasek układał się we wzory części roślin, np. liści paproci oraz w formy występujące w przy­rodzie,  np. plastry miodu.

Jako podsumowanie podawanych przykładów, nie sposób pominąć faktów dematerializacji i materializacji występujących w obecno­ści osób medialnych, m.in. w trakcie trwania seansów spirytys­tycznych. Pakty te są bezsporne i dotyczą zarówno materii nie­ożywionej, jak i ożywione j, natomiast można mieć różny stosu­nek interpretacyjny,  zależnie od posiadanej wiedzy czy świato­poglądu. Materiały faktograficzne, zbierane i komisyjnie opisywane przez, prawie sto lat, z przełomu XIX i XX wieku, odkrywają jeszcze jedną tajemnicę przyrody. Osoba medialna za­padając w trans potrafi, pod wpływem sugestii, zdematerializo­wać konkretny przedmiot w jednym i zmaterializować, czyli przy­wrócić stan pierwotny w innym, często odległym miejscu. Podobnym   przykładem jest dematerializacja części własnego ciała, z którego powstaje inne ciało żywej istoty. Jako materiał dowo­dowy powyższego służą odciski linii papilarnych i tzw. aporty, czyli odlewy rąk lub stop z parafiny albo wosku. Zaintereso­wanych odsyłam do literatury fachowej, m.in. "Seanse z Frankiem Kluskim" .

Fizyka i chemia również obfitują w przykłady zagęszczania energii w materię i odwrotnie - w określone kształty i formy. Z powyższych przykładów i opisów można wysnuć  jeszcze  jeden wniosek. Otóż w przyrodzie istnieją wzorce energetyczne, tzw. szkielety magnetyczne, tworzące się na podobnej zasadzie, jak zapis na taśmie magnetofonowej lub odwzorowania zdjęć holograficznych, z tą różnicą, że zapis istnieje w przestrzeni bez użycia twardego podłoża. Taki zapis (szkielet magnetyczny) w określonych warunkach przyrodniczych lub przy użyciu techniki, poprzez zasilanie energetyczne - zagęszcza swoją masę aż do całkowitej materializacji. Prawidłowość powyższa jest zgodna z ogólnie przyjętym prawem Einsteina E=mc2 i funkcjonuje we wszystkich powyższych przykładach wyjaśniając zjawiska normalne i paranormalne.

Zostaje jeszcze do opisania proces powstawania wzorców magnetycznych i w tym celu należy przypomnieć sobie funkcjonowanie komórki żywej. Każdy zna jej skomplikowaną strukturę i wielo-funkcyjność, natomiast nie wszyscy zwrócili uwagę na mechanizm przetwarzania energii. Aby lepiej zrozumieć ten mechanizm, a jednocześnie nie ugrzęznąć w szczegółach, proszę sobie wyobrazić komórkę  jako skrzynkę z dwoma otworami. Do jednego otworu wsy­pujemy energię w postaci koralików, a z drugiego koraliki "wy­chodzą już nawleczone na sznurek. Można powiedzieć,  że komórka polimeryzuje energię do postaci pola magnetycznego. Organizm składający się z milionów i miliardów komórek produkujących pole magnetyczne wciąż emituje w przestrzeń swoje repliki energetyczni o różnej trwałości i długości życia. Organizmy bardzo skompli­kowane ,  jak ssaki, w tym również człowiek, oprócz tego, że produkują własne wzorce energetyczne, mają zdolność do tworzenia obrazów energetycznych za pomocą wyobraźni. Stąd już tylko krok do zrozumienia zasady znanej od tysięcy lat :"Myśl jest twórcza,  cokolwiek byś nie pomyślał: - to istnieje". Powyższa publikacja wyjaśnia zasadę tworzenia życia, przynajmniej w tym obiegowym, dość zawężonym pojęciu dotyczącym ciała i twardej konsystencji.

Przy okazji przedstawiania następnych problemów z zakresu "niezwykłości", będę powracał do tego tematu.

Józef Onoszko

Podobne artykuły


13
komentarze: 68 | wyświetlenia: 944
13
komentarze: 25 | wyświetlenia: 1628
13
komentarze: 9 | wyświetlenia: 1430
13
komentarze: 93 | wyświetlenia: 733
13
komentarze: 62 | wyświetlenia: 1214
12
komentarze: 72 | wyświetlenia: 735
12
komentarze: 4 | wyświetlenia: 1375
12
komentarze: 5 | wyświetlenia: 1339
12
komentarze: 31 | wyświetlenia: 1621
11
komentarze: 1 | wyświetlenia: 410
11
komentarze: 1 | wyświetlenia: 928
11
komentarze: 124 | wyświetlenia: 755
11
komentarze: 81 | wyświetlenia: 1124
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy





Zostawił bym ślad po sobie ale nie wiem za bardzo co napisac więc sobie daruje i pozostawie artykuł bez komentarza... hehe ;)
Pdzr!



Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska