Login lub e-mail Hasło   

1 XI, ``Wszystkich świętych`` - Niezgodne z Ewangelią święto katolickie

Przygotowując się do tego uroczystego święta, nawet nie zastanowisz się nad tym, gdzie była ``dusza`` Pana Jezusa gdy umarł?!
Wyświetlenia: 2.820 Zamieszczono 28/10/2009

Piszę te słowa 28 października 2009 roku.

Zostało Ci zatem  kilka dni, do Twojego, katolickiego, bardzo ważnego święta zmarłych.

Już od pewnego czasu handel  kwiatami i zniczami kwitnie pełną parą.

Niedługo, panie i  panowie, zakładając  odświętne ubiory, przeprowadzą w swoich nekropoliach, swoistą coroczną rewię mody, wspominając tych, którzy, jak uczy ich kościół, ze znakiem wiary odeszli do nieba.

Przygotowując się do tego uroczystego święta, nawet nie zastanowisz się nad tym,  gdzie była ``dusza`` Pana Jezusa gdy umarł?!

Powiem inaczej:

Pan Jezus Jest wzorem na zmartwychwstanie. To On, Jest Pierwszym, Którego blisko 2000 lat temu wzbudził Bóg Ojciec. Jeżeli zaś Mój Zbawiciel Jest Wzorem, to patrząc na Niego, mogę spokojnie powiedzieć,  na czym zmartwychwstanie polega.

Jeśli człowiek wierzący, jak głoszą papieże, z chwilą śmierci wstępuje przed Tron Niebiański, to tym bardziej i Pan Jezus Chrystus, jako Pan Bóg i Człowiek, powinien z chwilą Swojej Śmierci, oddzielić się od Swojego Ciała, a jakieś Jego Jestestwo, stanąć winno przed Obliczem Boga Ojca.

Jednak tak się nie stało.

Pan mój i Bóg, trzy dni leżał w grobie, o czym zaświadcza Sam Zbawiciel i Jego Apostołowie.

Trzy dni ``trzymała Go w swoich szponach`` śmierć, ale Ciało Jego, nie zaznało skażenia.

Jednak Wolą Ojcowską Było, by Syna Swego po TRZECH DNIACH  przywrócić do życia.

Tym sposobem Ojcowski Syn, Jest, jak pisałem wyżej, pierwszym w zmartwychwstaniu.

Jednak niektórzy wielcy tego świata, nie zgadzają się z tak sprecyzowanymi słowami.

A na dowód tego, że jednak jakiś duch Pana Jezusa, ``zstąpił do piekieł``, przytaczają fragment mowy Apostoła Piotra.

Zatem, by stało się zadość uczciwości i ja ów fragment zacytuję:

``18 Chrystus bowiem również raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia Duchem 19 W nim poszedł ogłosić [zbawienie] nawet duchom  zamkniętym w więzieniu…``

http://online.biblia.pl/rozdzial.php?id=1051

Link powyższy zaprowadzi Cię  do Biblii Tysiąclecia, do  1. Listu Apostoła Piotra 3:18, 19.

Zauważ, że w przypisie do tego cytatu, po prawej stronie, znajduje się następujące stwierdzenie:

``1 P 3, 18-22 - Zstąpienie Chrystusa Pana do "piekieł", tj. do Otchłani, nastąpiło po Jego śmierci, a przed zmartwychwstaniem.``

I dalej:

``1 P 3, 19 - "W nim" - inni tłum.: "w tym stanie"…``

No cóż!  Jeżeli zstąpienie Pana Jezusa do Otchłani, by nastąpiło  po Jego śmierci, a PRZED zmartwychwstaniem, jak głoszą papieże, to śmierć Pana Jezusa byłaby fikcją.

Nie wypełniłyby się też Jego Słowa, mówiące o tym, że Zbawiciel TRZY DNI będzie przebywał nieżywy w grobie.

Komu zależy na tym, by sprzeciwić się Woli Boga Ojca?

Komu zależy na tym , by sprzeciwić się Woli Boga Syna?

Jeszcze raz cytat:

``18. Chrystus bowiem również raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na CIELE, ale powołany do życia DUCHEM. 19. W NIM poszedł ogłosić [zbawienie] nawet duchom zamkniętym w więzieniu…``


Pan Jezus Poniósł Śmierć na krzyżu w CIELE,  ale Prawo Boże Mówi, że z martwych wzbudzeni będą ludzie wierzący u schyłku czasów, w DUCHU (w ciele Duchowym).

Apostoł Paweł uczy:

``42. Podobnie rzecz się ma ze zmartwychwstaniem. Zasiewa się zniszczalne - powstaje zaś niezniszczalne; 43. sieje się niechwalebne - powstaje chwalebne; sieje się słabe - powstaje mocne; 44. zasiewa się ciało zmysłowe - POWSTAJE CIAŁO DUCHOWE. Jeżeli jest ciało ziemskie powstanie też ciało niebieskie.`` - 1 List Apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 15.

Pan Jezus Jest Pierwszym w zmartwychwstaniu i Sam Podlega pod wprowadzone Przez Siebie Prawo Zmartwychwstania. On również Wzbudzony Został Przez Boga Ojca  w DUCHU. Przypomnę:

`` Zasiewa się ciało zmysłowe - POWSTAJE CIAŁO DUCHOWE.``

 Zatem  ``w NIM``, to znaczy w tymże duchowym ciele, w którym został wzbudzony z martwych, Głosił Pan Jezus Ewangelię ``duchom zamkniętym w więzieniu``. O tym właśnie mówi Apostoł Piotr w wersecie 19.
Zgodnie więc z Bożym Prawem, głoszenie  Ewangelii owym duchom, odbywało się między wzbudzeniem z martwych Mojego Pana, a odejściem do Nieba, do Swojego Ojca, do Swojego Taty.

Już niebawem Twoje, katolickie święto. Święto tych, którzy ponoć już odeszli do ``Niebiańskiej Świątyni``.

Czy jednak taka jest również Nauka Pana Jezusa?

NIE!

W Ewangelii według Jana 14/2,3, Pan Jezus dokładnie określa Apostołom moment zabrania ich do Nieba, do Domu Ojca.

`` 2 W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. 3 A gdy ODEJDĘ i przygotuję wam miejsce, PRZYJDĘ powtórnie i ZABIORĘ was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem.``

Bardzo ważne w tym miejscu, jest odpowiednie zrozumienie wersetu TRZECIEGO.

Na użytek własny, wypunktowałem w powyższym cytacie TRZY WYRAZY:

``ODEJDĘ`` - Stało się to blisko 2000 lat temu, gdy Pan Jezus opuszczając swoich uczniów, zasiadł po Prawicy Ojcowskiej.

``PRZYJDĘ powtórnie`` - Będzie to Pewnego, Wyznaczonego Przez Pana Boga Dnia, gdy Pan Jezus po raz wtóry, w Mocy i Chwale Zstąpi z Nieba, aby… zabrać Apostołów i innych ludzi wierzących do Domu Boga Ojca.  (``ZABIORĘ was do siebie``).

Odejdę, Przyjdę, Zabiorę…

I na zakończenie jeszcze jeden Pawłowy fragment.

U schyłku swojego życia, uczeń i Apostoł Pana Jezusa, napisał do Tymoteusza:

`` W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem.  Na ostatek ODŁOŻONO DLA MNIE wieniec sprawiedliwości, KTÓRY MI W OWYM DNIU odda Pan, sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko mnie, ALE  I WSZYSTKIM, którzy umiłowali pojawienie się Jego.``  -  2 List Apostoła Pawła do Tymoteusza 4:7,8

Nagrodę zbawienia wiecznego, wieniec sprawiedliwości, nagrodę zmartwychwstania, otrzymają wszyscy ludzie wierzący wszystkich czasów, z chwilą Drugiego Przyjścia Pana Jezusa.

W ten sposób, zgodnie ze słowami Pawła Apostoła, jeden uczeń Pana, drugiego ucznia, w zmartwychwstaniu nie wyprzedzi. (1 List do Tesaloniczan 4:17, List do Hebrajczyków 11:40).

Gdy 1. listopada założysz ciepłą kurtkę, by udać się na cmentarz...

A może wcześniej, Pan Jezus Pozwoli Ci zrozumieć i w tym roku do nekropolis nie pójdziesz?

Tego właśnie Ci życzę.

 

Czytaj również:

http://www.eioba.pl/a134559/01_11_2010_znowu_poga_skie_wi_to

Podobne artykuły


17
komentarze: 113 | wyświetlenia: 1459
14
komentarze: 8 | wyświetlenia: 602
13
komentarze: 25 | wyświetlenia: 1019
12
komentarze: 1 | wyświetlenia: 726
12
komentarze: 12 | wyświetlenia: 879
11
komentarze: 0 | wyświetlenia: 648
11
komentarze: 298 | wyświetlenia: 672
11
komentarze: 0 | wyświetlenia: 951
11
komentarze: 4 | wyświetlenia: 596
10
komentarze: 3 | wyświetlenia: 347
10
komentarze: 0 | wyświetlenia: 476
10
komentarze: 143 | wyświetlenia: 587
10
komentarze: 13 | wyświetlenia: 503
10
komentarze: 0 | wyświetlenia: 767
10
komentarze: 3 | wyświetlenia: 438
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy

  Elba,  28/10/2009

E tam! Na cmentarz pójdziemy jak co roku, bo jest to miejsce spoczynku naszego ciała strudzonego ziemskim życiem. Dla wszystkich tam jest miejsce, chociaż jeszcze o tym nie myślimy. Odprowadziliśmy tam tych, co zakończyli już swoją ziemską wędrowkę, to i odwiedzamy ich czasami, ai w szczególności w Święto Zmarłych, by powspominać lub zadumać się nad ludzkim żywotem. Może na zewnątrz wygląda to jak komercja (święta rządzą się swoimi prawami), ale myślę, że wewnątrz jest to, co powinno być.

  57kerenor  (www),  31/10/2009

@ Elba
Najważniejszą i podstawową sprawą związaną z dniem tzw. ``wszystkich świętych``, nie jest komercja, o której słówko też pisałem, a KŁAMSTWO!
Kłamstwo zaś, w tym wypadku polega na tym, że stwierdzenie papieży i biskupów o ``umarłych, którzy uprzedzili nas w Drodze do Domu Ojca``, jest mówiąc bardzo delikatnie, niezgodne z Nauką Pana Jezusa.
W swoim poście podałem cytaty, ...  wyświetl więcej

Jak możesz nazywać Pawła UCZNIEM Jezusa? Przecież chrzest przyjął PO śmierci Jezusa (trzymając się Biblii jak źródła chronologii).

Według NT Jezus wskrzeszał ludzi, tak więc pisanie "To On, Jest Pierwszym, Którego blisko 2000 lat temu wzbudził Bóg Ojciec." jest zaprzeczaniem świętym tekstom chrześcijan. Pomyłka czy celowe działanie?

A na cmentarze ludzie chodzą dla własnych, duchow

...  wyświetl więcej

Troszkę pojęcia pomyliłeś,On rzeczywiście jest pierwszym wskrzeszonym do życia w niebie,odtąd śmierć nie ma nad nim władzy.Wszyscy ci którzy byli wskrzeszeni przed nim,potem znowu zapadli w sen śmierci.Nie tylko Jezus wskrzeszał z martwych,biblia mówi jeszcze o Eliaszu,Elizeuszu i Pawle

  57kerenor  (www),  29/10/2009

Do ``darkwater``

Witaj

Zacznę od Twojego drugiego pytania, choć częściowo odpowiedział już na nie ``tadeusz``.
Masz rację, pisząc, że Pan Jezus Chrystus wskrzeszał ludzi. Wielokrotnie okazywał niedowiarkom i nie tylko niedowiarkom, Swoją Boską Moc.
Mój Zbawiciel Wolałby jednak, aby Jego Posłannictwo, było bardziej przyjęte z wiarą i miłością, ale niestety, ludzie ciąg

...  wyświetl więcej

Definiując pojęcie "uczeń" tak szeroko jak ty, faktycznie uczniem można nazwać każdego. Łotr na krzyżu chwycił się "ostatniej deski ratunku", w końcu i tak nic nie miał do stracenia. Ciężko mi dopatrzeć się w tym fakcie procesu nauczania, osób ucznia i nauczyciela, widzę raczej osoby "obiecującego" i "zdesperowanego".
Tym niemniej dziękuję za odpowiedź.

  Elba,  31/10/2009

Nurtuje mnie określenie "uczeń", czy przez całe życie można być tylko uczniem? Kojarzy mi się to z bardzo tępymi uczniami, ktorych Nauczyciel musi zostawiać co rok w tej samej klasie. Może bardziej pasuje określenie adept? Bo to oznacza już praktykanta, wyznawcę, zwolennika, wtajemniczonego.
A wracając do święta 1 Listopada i miejsc spoczynku tych, co odeszli, módlmy się "o spokój ich duszy ...  wyświetl więcej

@szymbla
Rozumiem o czym piszesz, niestety nie czyni to tych "prawd" ani trochę prawdziwszymi. Dla mnie fakt dostrzegania czegoś tam gdzie nic nie ma nazywa się uleganiem iluzji, choć ty wolisz zapewne nazywać to wiarą.

Keren w pierwszym artykule napisałeś:

‘’Przyjdę powtórnie’’ – Będzie to pewnego, Wyznaczonego Przez Pana Boga Dnia, gdy Pan Jezus po raz wtóry , w Mocy i Chwale Zstąpi z Nieba, aby...zabrać Apostołów i innych wierzących do Domu Boga Ojca. (‘’ZABIORĘ was do Siebie’’)
I na zakończenie jeszcze jeden Pawłowy fragment.
U schyłku swojego życia, uczeń i Apostoł Pana Jezusa, napisał

...  wyświetl więcejDodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska