Login lub e-mail Hasło   

Kto i za co może znaleźć się w rejestrze długów

Biura informacji gospodarczej funkcjonują w Polsce od ponad 6 lat. Wszystkie działają zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych i podlegają kontroli MG.
Wyświetlenia: 6.469 Zamieszczono 17/11/2009

Biura informacji gospodarczej funkcjonują w Polsce od ponad 6 lat. Wszystkie działają zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych i podlegają kontroli Ministerstwa Gospodarki. W związku z tym udostępniana przez BIG informacja gospodarcza o zaległościach finansowych konsumentów czy też firmach-dłużnikach jest prawdziwa. Aby zminimalizować ryzyko zgłaszania nieprawdziwych informacji na osoby, którym udowodniono kłamstwo nakładane są wysokie kary pieniężne.

Procedura zgłaszania informacji do BIG

Zgłaszanie wpisu o dłużnikach do rejestru BIG odbywa się zgodnie z określoną procedurą. Firma, która chce dokonać takiego wpisu, musi przypomnieć dłużnikowi o zaległych wpłatach i poinformować go o zamiarze wniesienia jego danych do rejestru długów. Zawiadomienie powinno być wysłane listem poleconym, a po dokonaniu tej czynności zgłaszający musi odczekać 30 dni. Zgłaszający może wyjść z taką inicjatywą tylko wtedy, gdy jego dłużnicy spóźniają się z zapłatą od co najmniej 60 dni.

Kto może dokonać wpisu w rejestrze dłużników

Informacja gospodarcza o dłużnikach może być zgłoszona do rejestru tylko przez firmy i instytucje, które podpisały umowę z BIG-iem. Należą do nich między innymi banki, firmy świadczące usługi finansowe (np. spółki udzielające kredytów, firmy windykacyjne), usługi telekomunikacyjne, multimedialne czy też związane z rynkiem nieruchomości. A także firmy i instytucje, z których usług korzystamy na co dzień: gazownia, elektrownia, spółdzielnia mieszkaniowa, przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne.
Zgłaszający mają do wyboru między innymi te trzy biura informacji gospodarczej:

  • InfoMonitor (www.infomonitor.pl)
  • Krajowy Rejestr Długów (www.krd.pl)
  • Europejski Rejestr Informacji Finansowej (www.erif.pl)

Informacje udostępniane przez BIG

To, jakie informacje zawiera gotowy wpis w rejestrze dłużników, dokładnie określa wspomniana wyżej Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych. Na informacje te składają się dane podmiotu zgłaszającego, dane osobowe dłużnika oraz informacje o długu (źródło długu, wysokość długu, termin powstania zadłużenia, termin zwłoki, informacje o ewentualnym postępowaniu sądowym lub windykacyjnym, ewentualne uwagi lub zastrzeżenia dłużnika, termin otrzymania wezwania do zapłaty i ostrzeżenia, itp.).

Minimalna wysokość zadłużenia

Jak się okazuje na listę dłużników może zostać wpisany właściwie każdy. Aby tak się stało, muszą jednak zostać spełnione konkretne warunki. Minimalna kwota zadłużenia dla osób prywatnych to 200 zł, a dla przedsiębiorców 500 zł. Wystarczy zatem, że zwykły konsument będzie zalegał ze spłatą rachunków telefonicznych na sumę wyższą niż 200 zł, a firma telekomunikacyjna będzie miała prawo zgłosić taką informację do rejestru długów. Do bazy dłużników mogą trafić także osoby, których dług został przedawniony, ale wciąż pozostał nieuregulowany.

Podmioty uprawnione do korzystania z bazy BIG

Zadłużeni konsumenci lub firmy, które przypuszczają, że mogą znajdować się na liście dłużników, mogą samodzielnie sprawdzić czy ktoś dokonał wpisu na ich temat. Dokładną informację można uzyskać bezpośrednio w siedzibie BIG-u lub też drogą listowną. Jeśli zapytanie kierowane jest raz na pół roku, to usługa jest bezpłatna. W częstszych przypadkach koszt uzyskania informacji to ok. 30 zł.
Informacja gospodarcza zgromadzona przez BIG może być wykorzystywana tylko przez firmy, które mają podpisaną umowę z wybranym biurem. BIG udzieli im informacji tylko wtedy, gdy przedstawią zgodę klienta na podanie tych danych oraz określą do jakich celów będą wykorzystywać uzyskane informacje (np. sprawdzenie rzetelności finansowej potencjalnego klienta). Z pozyskanych danych firmy mogą korzystać przez maksymalnie 90 dni.

Skreślenie z listy dłużników

Całkowite wykreślnie bądź aktualizacja danych dłużnika ma miejsce tylko wtedy, gdy spłaci on do końca swoje zobowiązanie finansowe lub termin jego płatności został odroczony. W takiej sytuacji dłużnik ma prawo zażądać od swojego wierzyciela, aby ten w ciągu 14 dni skierował do BIG pismo z prośbą o usunięcie jego danych z rejestru długów. BIG również ma 14 dni na wykonanie prośby, w przeciwnym wypadku obu firmom grozi kara finansowa.

Podobne artykuły


7
komentarze: 4 | wyświetlenia: 1644
83
komentarze: 25 | wyświetlenia: 74147
51
komentarze: 40 | wyświetlenia: 648441
44
komentarze: 37 | wyświetlenia: 15225
33
komentarze: 30 | wyświetlenia: 21674
30
komentarze: 22 | wyświetlenia: 40607
29
komentarze: 16 | wyświetlenia: 17520
29
komentarze: 8 | wyświetlenia: 13195
29
komentarze: 16 | wyświetlenia: 53400
29
komentarze: 15 | wyświetlenia: 22785
28
komentarze: 29 | wyświetlenia: 18244
26
komentarze: 34 | wyświetlenia: 23393
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy

Czy długi u różnych wierzycieli mogą się sumować? A dokładnie chodzi mi o to, czy nie płacąc rachunku np. za gaz i za telefon (na łączną kwotę większą niż 200 zł) ktoś będzie mógł mnie zgłosić do rejestru dłużników?Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska