Login lub e-mail Hasło   

Zatrudnienie przez agencję pracy tymczasowej

Odnośnik do oryginalnej publikacji: http://www.umowaoprace.pl/zatrudnienie-p(...)zasowej
Zatrudnienie poprzez agencje pracy tymczasowej pozwala zmniejszyć obciążenia pracodawcom, które wiążą się z zatrudnianiem pracowników.
Wyświetlenia: 829 Zamieszczono 21/12/2009

Pracodawca nie musi nawiązywać stosunku pracy, aby zrealizować zadania o charakterze doraźnym lub przejściowym. Korzystanie przez pracodawcę z tej formy zatrudnienia jest więc dla niego szczególnie korzystne. Sprzyja to racjonalizacji i uelastycznieniu polityki zatrudnienia w sytuacjach realizacji okresowo zwiększonych zadań lub zadań, które nie mogą być wykonane przez zatrudnionych w tym celu pracowników z powodu ich długotrwałej nieobecności w pracy.

Dzięki możliwości korzystania z pracy czasowej pracowników agencji firmy mogą, bez zobowiązań, wynikających z samodzielnego zatrudnienia pracownika, zaspokajać potrzeby kadrowe w sytuacjach, które nie uzasadniają trwałego zwiększenia własnego stanu zatrudnienia. Kwestie związane z tego typu zatrudnieniem ustawodawca unormował w ustawie z ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Z godnie z postanowieniami ustawy, w zatrudnieniu tym występują trzy podmioty: pracownik, pracodawca i pracodawca użytkownik. Jest to rozwiązanie atypowe, odróżniające tą formę zatrudnienia od typowego stosunku pracy. Oprócz pracodawcy ( agencji pracy tymczasowej ) i pracownika, pojawia się trzeci podmiot ( pracodawca użytkownik ).

Agencją pracy tymczasowej może być podmiot, który po uzyskaniu odpowiedniego wpisu ma prawo do świadczenia usług polegających na kierowaniu do pracy pracowników tymczasowych. Pracownikiem tymczasowym jest osoba zatrudniona wyłącznie w celu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika.

Dodatkowo odmienność tej formy wynika z tymczasowego charakteru zatrudnienia oraz przyznania uprawnień kierowniczych pracodawcy użytkownikowi, pomimo iż pracodawcą dla pracownika tymczasowego jest agencja pracy tymczasowej. To agencja zatrudnia pracownika, zawierając z nim umowę o pracę na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy (art. 7 o zatrudnianiu pracowników tymczasowych). Agencja pracy tymczasowej ponosi ryzyko związane z zatrudnieniem pracownika. Jeżeli pracownik wyrządzi użytkownikowi szkodę przy wykonywaniu pracy , agencja jest zobowiązana do jej naprawienia (art. 19 ust. 1 ozpt zatrudnianiu pracowników tymczasowych). Równocześnie jednak podmiot nie będący pracodawcą, dysponuje kompetencjami pracodawcy z uwagi na realizację procesu pracy. W ramach zatrudnienia tymczasowego wykonywane mogą być tylko prace ocharakterze sezonowym, okresowym, doraźnym. lub których terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika nie byłoby możliwe lub których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika.

Zobacz też inne artykuły na stronie www.umowaoprace.pl

Podobne artykuły


12
komentarze: 3 | wyświetlenia: 3055
28
komentarze: 12 | wyświetlenia: 12740
7
komentarze: 1 | wyświetlenia: 24251
27
komentarze: 25 | wyświetlenia: 4986
23
komentarze: 17 | wyświetlenia: 2117
22
komentarze: 2 | wyświetlenia: 2303
20
komentarze: 22 | wyświetlenia: 2674
5
komentarze: 1 | wyświetlenia: 733
19
komentarze: 36 | wyświetlenia: 1663
21
komentarze: 6 | wyświetlenia: 10145
17
komentarze: 10 | wyświetlenia: 11058
16
komentarze: 5 | wyświetlenia: 2349
16
komentarze: 15 | wyświetlenia: 2728
 
Autor
Artykuł
Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska