Login lub e-mail Hasło   

Przekleństwo, cz 2.

Inne źródła i przyczyny przekleństw. 1) Ludzie wypowiadający się w imieniu Boga: Księga Jozuego, rozdział VI, wers. 26. " W tym czasie kazał Jozue...
Wyświetlenia: 4.387 Zamieszczono 07/02/2010
  Inne źródła i przyczyny przekleństw.

            1) Ludzie wypowiadający się w imieniu Boga:
                
             Księga Jozuego, rozdział VI, wers. 26.
             
           " W tym czasie kazał Jozue ludowi złożyc przysięgę: Przeklęty będzie przed Panem mąż, który podejmie odbudowę tego miasta, Jerycha! Na swoim pierworodnym założy jego fundament i na swoim najmłodszym postawi jego bramy". 
             Jest to bardzo konkretne przekleństwo. Osoba, która odbuduje Jerycho, zapłaci za to śmiercią dwóch swoich synów. Widocznie Izraelici zapomnieli o tych słowach, gdyż za panowania króla Achaba:"... Chiel z Betelu odbudował Jerycho. Na Abiramie, swoim pierworodnym, założył jego fundamenty, a na Segubie, swoim najmłodszym,jego bramy, według słowa Pana, jakie wypowiedział przez Jozuego, syna Nuna" - I Księga Królewska, rozdział 16.wers. 34. Tak więc człowiek, który złamał zakaz Jozuego, wypowiedziany V wieków wcześniej ,zapłacił za to śmiercią dwóch swoich synów. Widzimy, że przekleństwa trwają tak długo, aż nie zostanie uczynione coś, co je przerwie.

             II Księga Samuela, rozdział I, wers 21. Jest to fragment pieśni żałobnej Dawida, po śmierci przyjaciela-Jonatana, a także po śmierci Saula, wroga Dawida, lecz człowieka namaszczonego przez Boga. " O góry Gilboa! Niechaj nie pada na was rosa ani deszcz, Wy pola oszukańcze, Gdyż tam splamiona została tarcza bohaterów, Tarcza Saula, jakby nie była namaszczona olejem".  W oczach Dawida nie tylko straszną rzeczą było, iż Filistyńczycy zabili  a nastepnie zbezcześcili zwłoki Jonatana i Saula, ale, że w tym miejscu filistyńscy bogowie zwycieżyli Boga Izraela. Musiało to byc czymś strasznym dla Dawida. Powodowany rozpaczą rzucił przekleństwo na określone miejsce-wzgórza Gilboa. Słowa te zostały wypowiedziane ok. trzech tysięcy lat temu. Do dziś warunki upraw w górach Gilboa nastręczają bardzo wiele trudności ze względu na permanentny brak wody.
             
             Warto również zapoznac się z II rozdziałem II Księgi Królewskiej i przeczytac historię Naamana, Elizeusza i jego sługi Gehazi'ego.

                                                                                                                   *

            Czy współczesni chrześcijanie mogą także rzucac klątwy? Czy mogą przeklinac?
            W Nowym Testamencie Jezus przeklął drzewo figowe i drzewo to uschło aż do korzeni. Kiedy uczniowie dziwili się temu, Jezus powiedział, że jego uczniowie bedą mogli robic to, co On zrobił, a nawet wiecej. To, co teraz powiem-mówi Derek Prince, mówię z pewnym drżeniem, ale jest to wynik mojego osobistego doświadczenia. Tak. Mogą.  Tu nastepuje podanie przykładu z osobistego życia Derek'a Prince'a, ale nie będę go tutuj przytaczał. W każdym razie zdał sobie on sprawę, że dysponuje tą mocą i modlił się, by nigdy jej nie nadużyc.

             2) Osoby posiadające władzę nad innymi. Rzecz nierozumiana i niedoceniana przez współczesnych chrześcijan.

            Dzisiaj "władza" jest bardzo niepopularnym pojęciem. Nie zmienia to jednak faktu, że jest ona nadal realna. Władza nie została stworzona przez człowieka. Ona pochodzi od Boga. Nieważne, czy komuś się to podoba czy nie, ale, w pewnych okolicznościach, mężowie mają władzę nad żonami, rodzice mają władzę nad dziecmi, nauczyciele mają władzę nad uczniami, pastorzy mają władzę nad zborami, szefowie nad podwładnymi. Ze względu na te relacje, słowa wypowiadane przez mających władzę do podlegających tej władzy mają specjalną, ponadnaturalną moc. Bez względu na to, czy są to błogosławiaństwa, czy przekleństwa. Biblia wyraźnie wskazuje, że drugim, najważniejszym błogosławieństwem, po błogosławieństwie Boga, jest błogosławieństwo własnego ojca. Każdy, którego ojciec nadal żyje powinien zrobic wszystko, by zdobyc jego błogosławieństwo. Nikomu, kto nie odnosi się z należnym szacunkiem do rodziców nie może byc dane błogosławieństwo, wynikające z przykazania: " Czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały dni twoje na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie." II Księga Mojżeszowa, rdz. 20. wers 12. Można przypuszczac, że nieprzestrzeganie tego przykazania hamuje dostęp do innych błogosławieństw. Pojednanie się, pogodzenie z rodzicami, a zwłaszcza z ojcem może byc niekiedy bardzo trudne. Pomimo tego Bóg nie pozostawia tu alternatywy. Chrześcijanin ma czcic ojca i matkę. Ma odnosic się do nich z szacunkiem. Co oczywiście nie oznacza, że zawsze ma się z nimi zgadzac. Ale niezależnie od wszystkiego ma ich traktowac z szacunkiem.

             I Księga Mojżeszowa, rdz. 31, wers. 30-32.  (30)" Skoro jednak już wybrałeś się w drogę,(...) to dlaczego ukradłeś bożki moje?(32) Odpowiedział Jakub i rzekł do Labana: Bałem się, bo myślałem, że odbierzesz mi córki swoje.(32)Natomiast ten, u którego znajdziesz bożki swoje, niech umrze!(...)." Jakub nie wiedział, że Rachela, jogo żona uciekając wraz z mężem zabrała bożki domowe z domu ojca. Nie będąc świadomym stanu faktycznego przeklął ją. I po kilku latach Rachela umiera przy porodzie. Dlaczego? Z powodu słów wypowiedzianych onegdaj przez męża. 
             Kiedy mąż mówi do żony np: "Niedobrze mi już od tego twojego gotowania. Już nigdy nie nauczysz się gotowac". Co on robi? Rzuca przekleństwo- w tym przypadku także na siebie. Kiedy ojciec mówi do syna:" Jesteś idiotą, ty nigdy tego nie zrozumiesz". Co robi? Rzuca przekleństwo. W tym wypadku na własnego syna.  Jeśli rodzice mają kilkoro dzieci i mają skłonnośc do karania jednego z nich, to, najprawdopodobniej jest to dziecko najbardziej do nich podobne. A więc pamiętaj. Jeżeli do własnego małżonka, do własnych dzieci, a także w stosunku do ludzi w jakiś sposób o ciebie zależnych używasz zwrotów: "nigdy się nie zmienisz", " nigdy się nie nauczysz", " zawsze bedziesz przegrywał", zwłaszcza gdy używasz takich zwrotów niejednokrotnie, w istocie rzucasz przekleństwo. Podobnie gdy mówisz np. do córki, nieakceptując jej wybranka:" Nigdy z nim nie będzie ci dobrze, zawsze bedziesz odczuwac niedostatek". Co robisz? Rzucasz przekleństwo na własną córkę. Z takimi przekleństwami rzuconymi przez rodziców, dzieci będą musiały się zmagac, nawet do końca życia.
             To samo dotyczy nauczycieli mówiących do uczniów: "jesteś głupi", " jesteś tępy", " zawsze będziesz niedorozwinięty" etc. Co oni robią? Rzucają przekleństwo. I tu też skutki trwają często do końca życia. Gdyż za tymi stwierdzeniami stoi autorytet i to daje im moc. Jest w takim działaniu element demoniczny. List Jakuba, rdz. 3, wers. 14-15. (14)" Jeśli jednak gorzką zazdrośc i kłótliwośc w sercach swoich macie, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie.(15) Nie jest to mądrośc, która z góry zstępuje, lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna." Jeśli więc nasze nastawienie i nasze reakcje są złe, to jest w nich element demoniczny. Jeśli jesteśmy zfrustrowani, źli, zdenerwowani- to bardzo łatwo wypowiadamy słowa zawierające element demoniczny. Uważajmy na każde wypowiedziane słowo. Zwłaszcza w złości.

             3) Przekleństwa rzucone na samego siebie.

              Kiedy Rebeka namawia Jakuba by, w miejsce Ezawa, przyjął błgosławieństwo ojca, mówi:"(...) Niech na mnie spadnie przekleństwo, które miałoby spaśc na ciebie, synu mój.(...)". I Księga Mojżeszowa, rdz.27. wers. 13. A więc rzuca na siebie przekleństwo. Werset 46. tego rozdziału oddaje bardzo dobrze stan Rebeki-" Obmierzło mi życie(...)". To sformułowanie charakterystyczne dla osób, które kiedyś rzuciły na siebie przekleństwo." Nie chce mi się życ" , " po co mam życ" , " chcę już umrzec, mam dośc". Nigdy nie należy tak mówic. Nie mówcie o sobie w sposób negatywny. Słowa takie jak: " nigdy mi się nie uda", " zawsze będę biedny", " nigdy nie wyzdrowieję", " nigdy nie pogodzę się z ojcem" to rzucanie przekleństwa na siebie samego. A słowa takie jak: " chcę umrzec", " moje życie jest bez sensu", " nie chcę życ", to nic innego jak zapraszanie do siebie ducha śmierci. A jego nie trzeba długo zapraszac... 
               Jeśli wyraziłeś-(aś) się o sobie w taki lub w podobny sposób, Trzeba to unieważnic. Dobrym przykładem jest przykład Piotra, który trzykrotnie zaparł się Chrystusa. Pamiętacie rozmowę Jezusa z Piotrem nad Jeziorem Galilejskim, po zmartwychwsataniu? Jezus nie bez powodu trzykrotnie zapytał Piotra, czy go kocha? To trzykrotne wyznaie Piotra unieważniło wcześniejsze trzykrotne zaparcie się Piotra. Tak, więc jeśli ściągneliśmy na siebie coś negatywnego, jakiś cień, musimy to unieważnic przez coś pozytywnego. Musimy coś złego zamienic w coś dobrego.Jeżeli więc nachodzą cię takie myśli naucz się na pamięc i powtarzaj często słowa z 17. wersetu Psalmu 118. " Nie umrę, ale będę żył i opowiadac będę dzieła Pana"  " Nie umrę, ale będę żył i opowiadac będę dzieła Pana...".
              
             Wielka tragedia historii Żydów w dużej mierze spowodowana była rzuceniem przekleństw na samych siebie. Ewangelia Mateusza, rdz. 27, wers. 24-25. (24)" A Piłat ujrzawszy, że to nic nie pomaga, przeciwnie, że zgiełk się wzmaga, wziął wodę, umył ręce przed ludem i rzekł: Nie jestem winien krwi tego sprawiedliwego, wasza to rzecz.(25) A cały lud, odpowiadając, rzekł: Krew jego na nas i na dzieci nasze". To straszliwe przekleństwo! Od tych słów zaczęła się tragedia tego narodu trwająca przez 19 wieków. Pamiętacie jak Bóg zabezpieczył naród żydowski? Powiedział, że przeklnie każdego kto ich będzie przeklinał. Ale Bóg nie mógł zabezpieczyc tego narodu przed jedną rzeczą. Przed przekleństwem rzuconym na samego siebie.  Ta sama prawda dotyczy także życia każdego chrześcijanina. Bóg może go ochronic przed wszystkim. Ale Bóg nie może go ochronic przed nim samym.

            4) Niebiblijne przymierze.

             II Księga Mojżeszowa, rdz. 23, wers 32. " Nie zawieraj przymierza ani z nimi, ani z ich bogami". Jeśli ludzie czczą fałszywych bogów a my zawieramy z nimi przymierze, to równocześnie zawieramy przymierze z ich bogami. Tu, jako przykład Derek Prince odkrywa, czym jest masoneria i w konkluzji stwierdza, że: Masoneria jest religią czczącą bożki. Staje się to jasne na trzydziestym drugim stopniu wtajemniczenia, zwanym królewskim arcystopniem. Tu oddaje się cześc osobie o nazwie Ja-Bu-Oz. Jest to kombinacja imion Jehowy,Baala i Ozyrysa. Prawdziwy, biblijny Bóg jest tu połączony z dwoma bóstwami, które On całkowicie potępia. Kiedy ktoś zawiera przymierze z masonerią zawiera przymierze także tymi bogami. To musi ściągnąc przekleństwo. Tu następuje podanie przykładu potwierdzającego powyższe, ale nie bedę go  przytaczał. Ojciec-mason- sprowadził przekleństwo nie tylko na siebie, ale na córkę i na wnuczkę.

             5) Różnorakie obrzędy inicjacyjne.
             6) Przekleństwa rzucane przez sługi szatana.

              W różnych językach są oni różnie nazywani. My nazywamy ich np. czarownikami. W Ameryce podobne znaczenie ma słowo "znachor"( medicine man ), a Maorysi nazywają ich "tomonga". Tacy ludzie, np plemienni czarownicy, mają rzeczywistą ponadnaturalną moc. Nie wolno tej mocy nie doceniac. Szatan i demony są rzeczywistością. Mają moc. I przejawiają ją m. in. przez czarowników. Tu znów nastepuje przykład działania sił ciemności przez takich ludzi. Ale również nie będę tego opisywał. Powiem tylko tyle, że moc szamanów i czarowników jest autentyczną szatańską mocą i nie wolno jej lekceważyc. Biblia bardzo wyraźnie, w wielu miejscach, zabrania czarów. To nie znaczy, że chrześcijanin ma się bac, gdyż Chrystus dał mu władzę nad całą potęgą nieprzyjaciela. Ale zawsze należy pamiętac, że jest to bardzo groźny, posiadający moc, bardzo inteligentny przeciwnik. Dobrym tego przykładem są wersety od 4. do 6. w 22. rozdziale IV Księgi Mojżeszowej. Czarownik Bileam ma przekląc Izraelitów. Ta praktyka rzucania czarów, przeklinania innych ma do dziś bardzo częste zastosowanie w społecznościach plemiennych. I ma realne skutki. Obowiązuje taka zasada. Jeśli uda się przekląc wroga, to uda się go pokonac.
               Do walki z Goliatem Dawid wyszedł bez zbroi, miał tylko procę. To rozwścieczyło Goliata, który poczuł się zlekceważony i zanim rozpoczął walką przeklął Dawida. Goliat wezwał swoich bogów. Dawid odpowiedział, że nie wychodzi do niego w swoim imieniu, lecz w imieniu Pana Zastepów, Boga szeregów izraelskich. Tak więc, w istocie była to walka między bogami Filistyńczyka i Jahwe. To sam Bóg Izraela pokonał bożki Goliata.

               Należy pamiętac, że sługi szatana mają moc przeklinania.

              7) Przedmioty poświęcone innym bogom.

               V Księga Mojżeszowa, rdz. 7, wers 26. "Nie przynoś tej obrzydliwości do swojego domu, bo zostaniesz obłożony klątwą tak, jak ono. Będziesz się tym brzydził i czuł do tego wstręt, gdyż jest to obłożone klątwą". Werset ten pozostaje w ścisłej relacji z poprzedzającym go. Tu cyt. fragment: " Posągi ich bogów spalisz ogniem. Nie pożądaj srebra i złota, które jest na nich,(...)". A więc jeśli chrześcijanin przynosi do swojego domu cokolwiek, co ma związek z okultyzmem, to wraz z tym przedmiotem przynosi do swojego domu przekleństwo. Była już o tym mowa wcześniej. Ale jest to niezwykle ważne. Jeśli masz w swoim domu cokolwiek, co ujmuje czci Chrystusowi, pozbądź się tego gdyż, może to byc przyczyna przekleństwa twojego domu. Czyli wszystkich, którzy w nim mieszkają, ale także wszystkich, którzy w nim przebywają. Należy zwrócic na to szczególną uwagę np. w sytuacji gdy dzieci nie mogą spokojnie spac w nocy. Należy usunąc np. podkowy, słoniki, smoki, horoskopy, etc. To otwiera drzwi szatanowi i jego demonom.

Co należy zrobic?

               Jeżeli ktokolwiek zauważa w swoim życiu cokolwiek, co zostało opisane powyżej, może poważnie podejrzewac, że przyczyna leży w przekleństwie. W przekleństwie sprowadzonym na siebie, lub w przekleństwie, które pochodzi z przeszłości. Są cztery etapy wyzwolenia spod przekleństwa:
1) rozpoznaj,
2) pokutuj,( odwróc się, szczerze przeproś)
3) wyrzecz się,
4) przeciwstaw się.
                Bóg powiedział Izraelitom, by nie kłaniali się innym bogom, by się im nie poddawali. Chrześcijanie mają robic to samo. Mają prawo, moc i obowiązek wyrzeczenia się i odrzucenia innych bogów, a więc ich wpływu na życie ludzi wierzących. Następnie należy się im przeciwstawiac. Jest to czynnośc stała, ciągła. List Jakuba, rdz. 4, wers. 7. " Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was". Dokładnie w tej kolejności. Nie możesz przeciwstawic się diabłu, bez wcześniejszego poddania się Bogu. Bo szatan nie ucieknie od ciebie dzięki twoim zdolnościom, ale dzieki mocy Boga, której, po poddaniu się Mu, będziesz mógł użyc.  Każdy powinien ustalic bibline zasady i podstawy swojego uwolnienia od przekleństwa. Np. List do Galacjan, rdz. 2, wers. 13-14, lub  List do Efezjan, rdz. 1, wers 7. A także, List do Kolosan, rdz. 1, wers. 12-14, czy I List Jana, rdz. 1, wers. 8. I wiele innych.
                To jest tak jakby były dwa królestwa pomiędzy, którymi jest przepaśc. Jedynym mostem nad przepaścią jest Krzyż Jezusa. Tylko dzięki temu, co stało się na Krzyżu chrześcijanin może przejśc spod mocy szatana do Królestwa Jezusa. Nie ma innej drogi ani innego sposobu.
                Trzeba wyznac wiarę w Chrystusa, bo jest on Arcykapłanem naszego wyznania. Trzeba wyznac Mu grzechy swoje a także grzechy naszych przodków, o których wiemy, trzeba wybaczyc wszystkim i wszystko. Nie ma skutecznej modlitwy bez wybaczenia. Wybaczenia każdemu, o który sądzimy lub wiemy, że nas skrzywdził kiedykolwiek i w jakikolwiek sposób. Może ci się to nie spodobac, ale tak należy się modlic z polecenia Jezusa. Pamiętacie werset: " Nie otrzymujecie, bo się źle modlicie"? Lepiej jest słuchac Boga niż ludzi! Zanim zaczniesz się modlic, "najpierw idź i pojednaj się z bratem". Przebaczenie nie wiąże się z emocjami. To jest decyzja twojej woli. Jeżeli nie przebaczysz, będziesz nadal cierpiał (cierpiała). To jest tak jakbyś podarł zdeponowany u ciebie weksel obciążający innego człowieka. Masz władzę go zachowac i cierpiec. Ale masz władzę go unieważnic i  wyzwolic samego siebie. Pamiętaj, że Bóg w Niebie trzyma w rękach ogromny plik twoich weksli! A decyzja o ich unieważnieniu jest twoją decyzją, do której masz prawo dzięki męce Chrystusa. On zrobił dla ciebie wszystko. Ale decyzję pozostawił tobie. Możesz jego dzieło przyjąc ale, możesz odrzucic. Bóg zaproponował ci interes. Jeśli unieważnisz weksle, które trzymasz, On unieważni twoje. Ale jesli nie uniewaznisz, On też tego nie zrobi. Jeśli chcesz by ci przebaczono, musisz przebaczyc. Prawdę powiedziawszy chyba nie masz wyboru... 
                 Wyrzecz się i przeproś za wszelkie kontakty z okultyzmem. Swoje i swoich przodków. Ty nie odpowiadasz za swoich przodków, ale ich czyny mają na ciebie wpływ.
                 Pozbądź się wszelkich przedmiotów, które mają lub mogą miec jakikolwiek związek z okultyzmem, czy jakąkolwiek formą bałwochwalstwa.
                 Kiedy spełnimy powyższe warunki możemy się wyzwolic. Pamiętamy słowa Chrystusa, że "cokolwiek zwiążemy na ziemi bedzie związane i w Niebie. A cokolwiek rozwiążemy na ziemi zostanie rozwiązane i w Niebie"? 
                 A po wyzwoleniu powinniśmy podziękowac Bogu, złożyc "oświadczenie woli", że sprzeciwiac się będziemy i przeciwstawiac diabłu. A ponieważ wszelkimi błogosławieństwami rozporządza Duch Święty, nie powinniśmy Go już zasmucac. Duch Święty ma klucze do Bożego skarbca. Dobrze jest miec w Nim przyjaciela...  Potem możemy oczekiwac błogosławieństwa Abrahama. (Patrz początek niniejszego tekstu). A więc możemy oczekiwac błogosławieństwa we wszystkim. W każdej dziedzinie życia. Bo takie jest błogosławieństwo Abrahama.

                                                                                                      
              

Podobne artykuły


15
komentarze: 35 | wyświetlenia: 1184
13
komentarze: 2 | wyświetlenia: 882
11
komentarze: 9 | wyświetlenia: 787
10
komentarze: 4 | wyświetlenia: 639
10
komentarze: 6 | wyświetlenia: 785
10
komentarze: 4 | wyświetlenia: 982
10
komentarze: 1 | wyświetlenia: 664
10
komentarze: 4 | wyświetlenia: 640
10
komentarze: 1 | wyświetlenia: 259
10
komentarze: 4 | wyświetlenia: 1757
10
komentarze: 3 | wyświetlenia: 748
10
komentarze: 41 | wyświetlenia: 806
9
komentarze: 4 | wyświetlenia: 693
9
komentarze: 2 | wyświetlenia: 1370
9
komentarze: 20 | wyświetlenia: 113
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy

Z ogromną przyjemnością przeczytałem oba teksty. Co prawda mógłbym polemizować o niektórych szczegółach, ale ogólnie całość ma sens. Czytałem ciekawą książkę o pokrewnej tematyce "Poradnik walki duchowej" być może dostępnej w http://sklep.znakiczasu.pl/start,45.html
Pozdrawiam

Serdecznie dziękuję za komentarz. Przyznam, że troszeczkę się nad tekstem napracowałem. Jednak język mówiony bywa trudny w "przekładzie" na język pisany... Starałem się jak najwierniej przekazac treśc wykładu, nie pominąc niczego, co istotne. A z drugiej strony maksymalnie skrócic tekst, by dac Czytelnikom szanse na doczytanie do końca. Oczywiście, mam świadomośc, że to co powyższe, w niektórych m ...  wyświetl więcejDodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska