Login lub e-mail Hasło   

Człowiek

Odnośnik do oryginalnej publikacji: http://www.przyszloscwprzeszlosci.info/r(...)czowiek
Gen. 1 (1) Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. (2) Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami.
Wyświetlenia: 2.406 Zamieszczono 16/02/2010

Gen. 1 (1) Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. (2) Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami.

 

A może tak?

Na początku Bóg rozdzielił Niebo od ziemi, Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. jak już napisał to Abraham ben Meir ibn Ezra żydowski uczony i poeta piszący po hebrajsku, i nie dawno pani Prof. Van Wolde. Według prof. Van Wolde, jej analiza pokazuje, że początek Biblii nie oznacza początek czasu, ale początek narracji. - Oznacza to, że Bóg rzeczywiście stworzył ludzi i zwierzęta, ale nie stworzył samej Ziemi - mówi. Profesor dodaje, że jej nowa analiza współgra ze starożytnymi tekstami mówiącymi o stworzeniu świata. W takich tekstach często pojawiało się pojęcie wielkiego "ciała" wody zamieszkiwanego przez "potwory" i pokrytego ciemnością.
Ale nie o początkach Pięcioksięgu chciałem napisać.
W kalendarzu żydowskim rachuba lat zaczyna się od dnia stworzenia świata, które wg ustaleń żydowskich autorytetów religijnych nastąpiło 6 października 3761 p.n.e. natomiast w kalendarzu Majów za początek rachuby przyjmuje się obecnie 3114 rok p.n.e., data ta była w swej funkcji podobna do daty narodzin Chrystusa w kalendarzach chrześcijańskich.
Zobaczmy co się działo w tym czasie na ziemi, to co dzisiaj poznała nauka Historią zwana

Wydarzenia

    * około 4000 p.n.e.
          o początek cywilizacji Mohendżo-Daro w dolinie Indusu (zastosowanie miedzi, udomowienie zebu, rozwój rolnictwa)
          o okres hodowców bydła na Saharze. Największy rozkwit tamtejszej cywilizacji i gospodarki.
          o rolnictwo docierało na Wyspy Brytyjskie i do Skandynawii
          o w Europie powszechnie budowano kręgi kamienne i grobowce w formie kamiennych skrzyń lub dolmenów, czyli grobowców ułożonych z wielkich głazów i przysypywanych ziemią. Ustawiano też menhiry.
          o początki warzenia piwa
    * 3958 p.n.e. - stworzenie Świata według tradycyjnej chronologii biblijnej
    * około 3800 p.n.e.
          o najwcześniejsza obróbka brązu na Bliskim Wschodzie (w Tepe Yahya w Iranie)
          o budowa kompleksu megalitycznych świątyń Ġgantija na wyspie Gozo w dzisiejszej Republice Malty.
    * 3761 p.n.e., 7 października - początek kalendarza żydowskiego (stworzenie Świata według tradycyjnej chronologii żydowskiej)
    * około 3750 p.n.e. - początek okresu Uruk w Mezopotamii. Mniej więcej w tym czasie do Mezopotamii przybył lud zwany Sumerami. Nie wiemy skąd przybyli. Wytworzą oni w późniejszym okresie miejską cywilizację. Zanim jednak do tego dojdzie zamieszkają w osadach, trudniąc się rolnictwem. Sumerowie zbierali plony 2 razy w roku.
    * około 3650 p.n.e. - na stepach rosyjskich używa się pojazdów kołowych
    * około 3600 p.n.e.
          o pojawienie się techniki wytopu miedzi i brązu na wosk tracony w Mezopotamii. Jednak wciąż dominują tam narzędzia kamienne.
          o cmentarzysko hodowców bydła Dżabal ar-Ramla w egipskiej części Pustyni Libijskiej. Mieszkańcy Dżabal ar-Ramla byli nomadami, lecz przywiązanymi do rodowej nekropolii. Zmarłych w formie zmumifikowanej wożono przez wiele miesięcy podczas wędrówek po to, aby ich ciała pogrzebać zgodnie z plemiennym obyczajem.
          o świat zamieszkuje około 35 milionów ludzi
          o Troja 1

    * około 3500 p.n.e.
          o na obszarze Sumeru rozwijają się państwa-miasta (Ur, Uruk, Lagasz)
          o Egipt: powstają pierwsze miasta, obróbka miedzi
          o powstają trwałe wsie rybackie na wybrzeżach Peru, w głębi lądu uprawiano bawełnę i kilka odmian fasoli
          o w miejscowości Ġgantija na wyspie Gozo została wzniesiona świątynia. Podobne budowle powstały później także w innych miejscach, zarówno na Gozo jak i na Malcie
          o rolnictwo obecne w całej Europie
          o najwcześniejsze kultury ceramiczne w Ekwadorze
          o ożywienie wymiany handlowej neolitycznych osadników Italii

    * 3379 p.n.e., 15 lutego - Majowie opisują zaćmienie Księżyca (najstarszy zapis zjawiska astronomicznego)
    * około 3300 p.n.e.
          o w Górnym Egipcie rozpoczął się podokres predynastyczny średni (gerzeeński).
          o najstarsze gliniane tabliczki ze znakami liczbowymi (Babilonia)

    * około 3200 p.n.e.
          o początek zróżnicowania społecznego w kulturach Longshan w Chinach
          o wozy kołowe pojawiają się w Sumerze i na Bałkanach
          o w rozwidleniu Delty Nilu, na południe od dzisiejszego Kairu, istniała kultura Meadi
          o w Górnym Egipcie zaczął się podokres predynastyczny późny.

    * 3114 p.n.e., 11 sierpnia – wg Kalendarza Majów miał miejsce początek czwartej (obecnej) epoki dziejów ludzkości.
    * około 3100 p.n.e.
          o początek okresu Dżemdet Nasr w Mezopotamii
          o dziedziczność władzy w miastach Sumeru
          o zaczyna się okres wczesnodynastyczny w Egipcie (od I do III dynastii)
          o kalendarz w Egipcie

Zmiany środowiska

    * około 3400 p.n.e.
          o początek pustynnienia Sahary

Odkrycia i wynalazki

    * około 4000 p.n.e.
          o Egipt: pierwsze łodzie żaglowe na Nilu, początek obróbki miedzi
          o pierwsza ceramika w Ameryce (Gujana)
          o hodowla owiec dla pozyskania wełny na Bliskim Wschodzie
          o uprawa sorgo w południowym Sudanie
          o udomowienie konia na stepach dzisiejszej Ukrainy

    * około 3500 p.n.e.
          o zastosowanie koła garncarskiego w regionie Indusu. Technika ta zaadaptowała się w Mezopotamii. Dzięki niej ruszyła masowa produkcja naczyń glinianych, co niestety ujemnie odbiło się na ich walorach estetycznych.
          o zastosowanie pierwszych pojazdów kołowych w Europie Środkowej
          o w Egipcie i w Azji Zachodniej pojawiają się sporadycznie wyroby z żelaza kutego na zimno. Były one jednak nietrwałe i słabe w porównaniu z narzędziami miedzianymi.

    * około 3400 p.n.e.
          o Egipt: najwcześniejsze hieroglify; biała, malowana ceramika
          o Mezopotamia: pojawienie się pisma klinowego

    * około 3300 p.n.e. - początek wytopu miedzi w Europie Środkowej

Jak możemy zauważyć występują dwie daty "stworzenia świata". Dalczego to zaistniało?
Daty wyjściowe tradycyjnej chronologii biblijnej

Istnieją dwie daty wyjściowe dla obliczania tradycyjnej chronologii biblijnej, które można nazwać: 1) podstawową, historyczno-astronomiczną datą bezwzględną i 2) podstawową, pochodną datą bezwzględną. Pierwsza z tych podstaw - to data zdobycia i zburzenia Jerozolimy przez wojska babilońskiego króla Nabuchodonozora II. W wyniku dokładnych badań naukowych, opartych na porównaniu źródeł pisanych z symulacjami astronomicznymi ustalono ze stuprocentową pewnością, że do wydarzenia tego doszło w 4. roku panowania Nabuchodonozora II, to jest w 587 p.n.e. / 586 p.n.e.. Biorąc za punkt wyjścia wymienione daty bibliści, historycy i archeolodzy biblijni XX wieku (przede wszystkim William F. Albright i Edwin R. Thiele) obliczyli chronologię bezwzględną królów Izraela i Judy, aż do panowania Saula. Poszczególne, współczesne chronologie królów różnią się nieznacznie od siebie, a powodem tego jest różne odczytanie źródła chronologicznego jakim jest Biblia. Drugą datą wyjściową dla tradycyjnej chronologii biblijnej jest 4 rok panowania Salomona, króla Izraela i Judy. Od tego roku biegnie w źródłach biblijnych nieprzerwana linia chronologiczna aż do Stworzenia Świata, dlatego też rok ten jest fundamentem wszelkich obliczeń dokonywanych przez zwolenników literalnego odczytywania Biblii. Zgodnie z dzisiejszym stanem wiedzy przyjmuje się z reguły (Edwin R. Thiele), że 4 rok panowania Salomona wypadał prawdopodobnie w 968 p.n.e. / 967 p.n.e. (± 1). Badacze chcący obliczyć daty bezwzględne wczesnej chronologii biblijnej napotykają na poważny problem, którym jest niejednorodność danych źródłowych. Stary Testament, w zależności od jednej z trzech jego głównych, starożytnych redakcji - MT, Septuaginta (skrót: LXX - od łac. oznaczenia liczby 70) i Pięcioksiąg Samarytański (skrót: SP - od ang. Samaritan Petateuch) - podaje rozbieżne wskazówki chronologiczne dla okresu przed narodzeniem Abrahama. Do tej pory nie udało się ustalić, która z tych trzech wersji tekstowych jest najbardziej zgodna z niedotrwałym do naszych czasów Tekstem Wzorcowym (skrót: VT - od niem. Vorlage Text). Dla przykładu okres pomiędzy Stworzeniem Świata, a narodzeniem Abrahama wynosi 1948 lat według MT, 2249 lat według SP i 3314 lat według LXX.

Wszystko to wskazuje na nagły rozwój ludzkości, Zbieżność dat kalendarzy prawdopodobnie nie jest przypadkowa, coś musiało sie wydarzyć na Ziemi co zapoczątkowało nowe życie na ziemi. Nowy jej etap.
Wróćmy na chwilę do Biblii
(26) A wreszcie rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka a Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi! (27) Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę. (28) Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. (29) I rzekł Bóg: Oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie: dla was będą one pokarmem. (30) A dla wszelkiego zwierzęcia polnego i dla wszelkiego ptactwa w powietrzu, i dla wszystkiego, co się porusza po ziemi i ma w sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem wszelka trawa zielona. I stało się tak.

No właśnie,, i tak się stało. Ludzkość zaczęła czynić ziemię i wszystko co na niej żyło sobie poddaną.

W tym czasie pojawia się nie wiadomo skąd Cywilizacja Sumeru. Kim byli ci ludzie, jakie były ich wierzenia, skąd pochodziła ich potężna wiedza o której tak mało wiemy w dniu dzisiejszym co jednak i tak czyni wielkie wrażenie?

Sumerowie wiedzieli, że planety krążą wokół Słońca, ale przedstawione na glinianych tabliczkach schematy są pełne błędów, gdyż nie zgadzają się proporcje i odległości planet, a nawet ich liczba. Niektórzy badacze dopatrują się w tych zapiskach mitycznego obrazu świata, wedle którego planety Marduk i Tiamat miały się zderzyć. W wyniku katastrofy Marduk miał zostać wyrzucony poza granice Układu Słonecznego a z planety Tiamat powstała Ziemia i pas asteroid. Co ciekawe, Sumerowie wiedzieli jednak o odległych planetach, które odkryto dopiero tysiące lat później. Nadali gwiazdozbiorom nazwy, z których do dziś zachowały się np. Skorpion, Byk, Lew. Najpierw Sumerowie, później Babilończycy rozbudowali kalendarz oparty na całkowicie powtarzających się kompletnych czyli synodycznych fazach Księżyca, wykorzystując synodyczne okresy Księżyca jako podstawę 12-miesięcznego roku liczącego 360 dni. Z podziału roku na 360 dni wywodzi się podział obwodu koła na 360 stopni. Wszystko to było podstawą do nadejścia astronomii matematycznej, w której sumeryjsko-babiloński system sześćdziesiątkowy z zapisem pozycyjnym był wynalazkiem na miarę wynalezienia alfabetu. Zapis pozycyjny umożliwił rozwój arytmetyki algebraicznej.
Według Sumerów stworzenie świata odbyło się za pomocą bogini Nammu, matki bogów, która sama z siebie stworzyła niebo i ziemię. Nammu była dla Sumerów odwiecznym kosmicznym morzem, z którego wyłoniła się uporządkowana materia. Ów porządek był cechą praoceanu materii, umożliwiając ewolucję procesu stworzenia. Nammu jest źródłem zarówno słodkiej wody Apsu, jak i słonej wody Tiamat. Sumeryjski mit o stworzeniu wydaje się być bliski współczesnej kosmologii, gdyż trafnie dzieli pierwotną materię na dwa zwalczające się przeciwieństwa materii i antymaterii. Wielce intrygującym jest również to, że akt stworzenia u Sumerów zaczyna się z niczego i bez powodu. Fenomen Sumerów zawiera się w genialnym systemie kosmologicznym, w którym stwierdza się m.in., że:

Wszechświat powstał z jednej pramaterii, a życie wzięło swój początek z pramaterii, będącej bezmiarem wód. W sumeryjskiej "Liście Królów" zachowało się imię Nammu oznaczające "otchłań wody" lub "głębia oceanu". Nammu określana była również jako matka rodzicielka nieba i ziemi. Pierwotny bezmiar wód obdarzony był mocą powoływania do życia nowego bytu według rozumnego planu i nadrzędnych praw. Powyższe rozumowanie przewyższa nasze współczesne wyjaśnienie powstania Wszechświata w wyniku Wielkiego Wybuchu, a współczesna fizyka nie jest w stanie powiedzieć, co było wcześniej. Sumerowie uważali, że przed powstaniem Wszechświata istniał ocean pramaterii - zalążek wszelkiego bytu materialnego, rozumnego planu i bezosobowych praw rządzących Wszechświatem, bogami i człowiekiem. Bogowie nie byli praprzyczyną kosmosu. Pojawili się dopiero jako kolejny etap jego rozwoju. Byli to przybyli na Ziemię bogowie - astronauci z dalekich gwiazd.
Początkowo ludzie podobni byli do zwierząt i dopiero użyczone im przez bogów "tchnienie życia", narzędzia i umiejętności spowodowało, że stali się zdolnymi do twórczej pracy i realizacji boskich planów.
"(...)
Ludzie w owych dniach pradawnych
nie znali chleba do jedzenia,
nie znali szat do przywdziania,
ludzie chodzili na nogach i rękach,
trawę jedli (wprost) ustami jak owce,
a wodę pili z rowów (...)

Fragment mitu ostworzeniu człowieka.

W akapicie mówiącym, że ludzie chodzili na nogach i rękach zawarta jest ewolucyjna teoria rozwoju człowieka, zgodnie z którą człowiek - homo sapiens wywodzi się w prostej linii ze świata zwierzęcego. Sumerowie stworzyli mity o raju, potopie i upadku człowieka. Sumeryjski raj nie był przeznaczony dla ludzi, było to miejsce dla bogów. W rajskim ogrodzie Sumerów nieznane było pojęcie śmierci.

Wg mitów sumeryjskich i babilońskich bogowie stworzyli człowieka dla siebie, aby dbał o nich, praował dla nich, gdy tymczasem sami żyli bez troski. Odżywiali się pokarmem boskim, zapewniającym im nieśmiertelność. Służebność człowieka wobec bogów przejawiała się w ciągłej ofierze i modlitwie. Ulubionym darem ofiarnym było mięso, następnie chleb, owoce, napoje i kadzidło.Czyżby naprowadzało to na ślad cywilizacji pozaziemskiej, która użyczyła swej wiedzy Ziemianom lub przyczyniła się do ich powstania?

Zastanawiającym jest nasz ludzki mózg. Wiemy o nim niewiele, ale i korzystamy z niego w niewielkim procencie w tym samym momencie. Jest to ok 7%. Co by się stało kiedy umielibyśmy wykorzystać całe 100%? Czy stalibyśmy się Bogami? Dla nas żyjących tu i teraz na pewno tak.
I tutaj znów przychodzi mi na myśl Biblia
Gen.2 (16) A przy tym Pan Bóg dał człowiekowi taki rozkaz: Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać według upodobania; (17) ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz.

Jak dobrze wiemy wiedza człowieka, a właściwie jej wykorzystanie, zawsze obracała się przeciwko innemu człowiekowi.

 

źródła

wikipedia.pl

Podobne artykuły


32
komentarze: 9 | wyświetlenia: 4326
32
komentarze: 13 | wyświetlenia: 3485
22
komentarze: 13 | wyświetlenia: 3759
90
komentarze: 98 | wyświetlenia: 66307
18
komentarze: 18 | wyświetlenia: 5864
22
komentarze: 117 | wyświetlenia: 6236
53
komentarze: 63 | wyświetlenia: 26911
30
komentarze: 14 | wyświetlenia: 5621
28
komentarze: 10 | wyświetlenia: 8203
26
komentarze: 65 | wyświetlenia: 6765
6
komentarze: 39 | wyświetlenia: 743
22
komentarze: 39 | wyświetlenia: 3987
17
komentarze: 19 | wyświetlenia: 7981
17
komentarze: 23 | wyświetlenia: 3529
14
komentarze: 36 | wyświetlenia: 30456
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy

................Jak dobrze wiemy wiedza człowieka, a właściwie jej wykorzystanie, zawsze obracała się przeciwko innemu człowiekowi................. Operacje ratujące życie, telefony, internet, pralki, lodówki i tysiące innych rzeczy, będących pochodnych wiedzy z a w s z e obracała się przeciwko? Do jaskiń - tam będziemy bezpieczni.Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska