Login lub e-mail Hasło   

Pośrednie dowody ewolucji

Ewolucja to stopniowa, nieustanna zmiana, to proces nieodwracalny zachodzący w czasie i przestrzeni, jest to proces kierunkowy. Wiele osób przeciwstawia się teorii ewolucji. Oto fakty, które ją potwierdzają.
Wyświetlenia: 64.355 Zamieszczono 30/05/2006

Ewolucja to stopniowa, nieustanna zmiana, to proces nieodwracalny zachodzący w czasie i przestrzeni, jest to proces kierunkowy. Poniżej przedstawię szereg pośrednich dowodów świadczących o jego występowaniu.

 

Dowody z dziedziny anatomii i morfologii

 

anatomia i morfologia - rozpatrywanie i porównawcze zestawienie odpowiadających sobie narządów lub układów w różnych grupach zwierzęcych, celem wykazania podobieństw lub pokrewieństw.


Narządy homologiczne - narządy, które mają wspólny plan budowy (pochodzenie), ale w wyniku spełnianych funkcji mogą się te narządy od siebie bardzo różnić.

 • kopyto konia,
 • ręka człowieka,
 • płetwa wieloryba,
 • skrzydła ptaka,
 • noga konia,
 • płetwa wieloryba,
 • ręka człowieka - wszędzie są te same kości, ale kończyny te spełniają różne funkcje.
 • mózgi kręgowców, pokrycie ciała kręgowców - to też narządy homologiczne


Cechy analogiczne - mają różne pochodzenie, ale w wyniku funkcji, które spełniają bardzo się od siebie upodobniły.

 • skrzydło ptaka i skrzydło owada - oba służą do latania,
 • oko ośmiornicy z okiem kręgowca
 • korzenie u organowców i chwytniki u mszaków - utrzymują roślinę w podłożu, pobierają wodę, ale budowa i pochodzenie jest różne.


Występowanie organów zanikających - występowanie narządu, który w jednej grupie jest niezbędny do życia a w drugiej niepotrzebny.( u człowieka, kość ogonowa, ząb mądrości, wyrostek robaczkowy, który u gryzoni jest niezbędny do życia, metameria mięśni brzucha, mięśnie twarzy poruszające uszami)

 

Narządy szczątkowe u człowieka:

 

 • owłosienie ciała ( na klatce piersiowej u mężczyzn),
 • wyrostek robaczkowy,
 • zęby mleczne,
 • budowa mięśni brzusznych,
 • mięśnie przewodzące i odwodzące,
 • paluch stopy,
 • chwytność stopy u niemowlaka

 


Atawizm - organ lub narząd niegdyś niezbędny, a teraz nie potrzebny do życia...

Atawizmy u człowieka:

 • owłosienie lamugo płodu
 • ogon; nawet do 25 cm długości
 • pazury zamiast paznokci
 • dodatkowa para sutek
 • silnie wyrastający kieł


 

Dowody z dziedziny fizjologii i biochemii

 

·        wszystkie organizmy mają te same kwasy nukleinowe.

 • wszystkie organizmy przechodzą tą samą mitozę.
 • wszystkie organizmy przechodzą ten sam cykl Krebsa.
 • uniwersalizm kodu genetycznego.
 • te same enzymy katalizujące.
 • wszystkie żywe organizmy zbudowane są tych samych pierwiastków, oprócz glinu, są to : węgiel, wodór, tlen, azot, fosfor, siarka,
 • - nieorganiczne : woda
 • - organiczne : białka, cukry, tłuszcze, udział procentowy tych związków i wody jest podobny u wszystkich organizmów
 • skład płynów ustrojowych zwierząt jest podobny do składu wody morskiej
 • budowa i funkcja wielu enzymów są podobne
 • podobna budowa chlorofilu
 • podobna jest struktura białek ( np. insulina ) - wykorzystano to w medycynie
 • podoba jest budowa hormonów, choć pełnią one inną funkcję : prolaktyna u ssaków, ptaków, gadów
 • obecność czynników RH+, RH- - u małp i ludzi
 • anty perny grupowe krwi, czyli A, B, 0
 • mitochondria u wszystkich eucariota są podobnie zbudowane i pełnią taką samą czynność
 • kwasy nukleinowe - zbudowane z takich samych nukleotydów, wszędzie obowiązuje kod trójkowy i wzór semikonserwatywnej replikacji DNA
 • mitoza u wszystkich eucariota przebiega tak samo

 


Dowody z dziedziny embriologii


Embriologia dostarcza nam dowodów na wspólne pochodzenie organizmów poprzez porównanie zarodków. Wszystkie kręgowce we wczesnym stadium rozwoju embrionalnego są bardzo do siebie podobne, praktycznie nierozróżnialne.
Rozwój ontogenezy w pewnych swoich etapach jest powtórzeniem rozwoju rodowego, czyli filogenezy, ale w bardzo dużym skrócie. (dowiedziono już, iż ta teoria nie jest prawdziwa)
W bardzo wczesnym stadium embrion ludzki posiada cechy rybie, są to łuki skrzelowe, z których wykształca się później puszka krtani, gruczoł tarczycy i elementy nagłośni.
Heckl pogrupował cechy u zarodków na poligenetyczne i cenogenetyczne.
Cecha piligenetyczna - powtarza się u ludzkich zarodków a są cechami dorosłych przodków.
Cecha cenogenetyczna - cechy swoiste zarodków, są związane z różnymi etapami życia i zależą od warunków. Pojawienie się u zarodków błon płodowych gady posiadają tę cechę (przodek tego nie posiadł)
e
WNIOSEK:
Każda ontogeneza jest wypadkową tych dwóch cech.
SIEWIERCEW (1866- 1936) ROSJA:
Ogłosił on teorię filembriogenezy.
Zmiana zachodząca we wczesnym stadium zarodkowym - archalaksa. Już we wczesnym stadium zarodkowym, węże mają bardzo dużo kręgów (gady mają zazwyczaj mało kręgów). Jest to cecha swoista węży.
Zmiana zachodząca w stadium środkowym - dewiacja (odchył od normy). Odchylenie liniowości rozwoju zarodka - następuje odchył. U gadów w stadium środkowym pojawiają się łuski, które potem częściowo zanikają.
Zakłócenie końcowego stadium zarodkowego - anabolia. U ryby BELONA, szczęka w końcowym stadium zarodkowym wydłuża się. W stadium larwalnym górna szczęka też się wydłuża, w efekcie osobnik dorosły ma sztyletowaty pysk.
Wszystkie organizmy w stadium brustkowania i gastrulacji są takie same.

W wczesnym rozwoju zarodkowym kręgowców w wyniku bruzdkowania powstaje morula, w wyniku dalszego podziału tworzy się blastula zbudowana z jednej warstwy komórek otaczających przestrzeń wypełniając płynem tzw. blastocelem.

gastrulacja - tworzenie się listków zarodkowych, czyli ektodermy, endodermy i mezodermy u wszystkich kręgowców przebiega tak samo.

 Dowody z dziedziny ekologii i biogeografii

 

Dowody przystosowania względem położenia geograficznego:

 • zasiedlenie Australii przez ssaki bezłożyskowce
 • jeleniowate, wielbłądowate, niedźwiedziowate występują w Afryce, Eurazji i Ameryce
 • żółwie na wyspach Galapago są to formy reliktowe, prawie się nie zmieniły
 • skrzypłacz (ryba) jego larwa jest identyczna z larwą wymarłych już trylobitów
 • ryby dwudyszne i trzonopłetwna latimura jest jajożyworodna
 • miłorzęb japoński od 400 mln lat się nie zmienił,
 • drzewo samicze i samcze
 • brzoza karłowata,
 • wierzba
 • foka obrączkowana

 

 

Dowody z dziedziny genetyki

 

Czynniki ewolucji

 • mutacja - jest to podstawowy czynnik ewolucji. Tylko niektóre mutacje się utrwalają.
 • dobór naturalny - różnica w przeżywalności i zdolności do wydawania potomstwa, miedzy osobnikami, które różnią się od siebie jakimiś cechami. Kierunkowy, Stabilizujący, Różnicujący - polega na eliminowaniu cech średnich, prowadzi do pojawienia się dwóch populacji.
  Izolacja - działa czynnik, który uniemożliwia swobodne krzyżowanie się w jednej populacji, np. odległość dla dżdżownicy.
 • dryf genetyczny - polega na losowych zmianach, częstości występowania genów w populacji czyli na losowym łączeniu się gamet, które wyizolowane z dużej grupy.
 • mieszanie na zasadzie przypadku niewielkiej puli genowej.


Mechanizmy ewolucji

 

·        specjacja - główny gatunek przetrwał w prawie niezmienionej formie, ale po drodze dał początek innemu gatunkowi

·        ewolucja filetyczna - polega na tym, że w drodze ewolucji z jednego gatunku, tworzy się inny.

·        izolacja reprodukcyjna - jest to bariera, która istniej pomiędzy gatunkami, nie pozwala ona na przepływ genów od gatunku do gatunku.

·        izolacja prezgotyczna - przed wytworzeniem zygoty.

o       ekologiczna - osobniki zajmują różne misze ekologiczne i nie mają szans spotkania się.

o       etologiczna - samica gatunku X nie wykazuje zainteresowania samcem gatunku Y. - mechaniczną - nawet jakby chciali, to nie mogą, bo mają inny okres rui.

o       czasową - narządy kopulacyjne nie pasują do siebie.

o       izolacja postzygotyczna - Wszystkie mieszańce poza gatunkowe, albo zygota obumiera, albo jak już młode przyjdzie na świat, to będzie bezpłodne.

 

 

 

Bibliografia:

·        „Biologia dla techników"

·        Wikipedia

·        publikacje prof. Ewy Adamczuk

·        Multimedialna Encyklopedia Biologiczna, wyd. PWN

 

Oto zgłoszona niedawno propozycja zmian:

Witam
dostrzegłem kilka nieścisłości w dwóch sformułowaniach:

 • wszystkie organizmy przechodzą tą samą mitozę.
 • wszystkie organizmy przechodzą ten sam cykl Krebsa

A) Nie wszystkie organizmy przechodzą mitozę, np. prokariota dzielą się amitotycznie. Poprawne sformułowanie powinno brzmieć: "przebieg mitozy jest podobny u wszystkich eukariontów"

B) Organizmy nie przechodzą cyklu Krebsa. Jest to cykliczny ciąg przemian biochemicznych zachodzących w mitochondrium lub cytoplazmie. Cykl ten jest charakterystyczny tylko dla aerobów czyli organizmów oddychających tlenowo. Poprawne sformułowanie to wg. mnie: "identyczny cykl Krebsa w końcowym etapie oddychania tlenowego aerobów"

 Proszę o wzięcie pod uwagę moich sugestii :)

pozdrawiam
Paweł

Podobne artykuły


11
komentarze: 172 | wyświetlenia: 726
8
komentarze: 0 | wyświetlenia: 656
7
komentarze: 81 | wyświetlenia: 753
7
komentarze: 2 | wyświetlenia: 457
6
komentarze: 48 | wyświetlenia: 915
5
komentarze: 62 | wyświetlenia: 1267
124
komentarze: 52 | wyświetlenia: 142084
119
komentarze: 23 | wyświetlenia: 241743
91
komentarze: 20 | wyświetlenia: 111950
90
komentarze: 29 | wyświetlenia: 122470
 
Autor
Inne teksty autora
Artykuł

Powiązane tematy

  chipp,  29/07/2007

Bardzo - bardzo dobre

  Karka,  21/12/2007

Mężczyźni nigdy nie ewoluowali ;).

  oldml,  03/02/2008

Karka, widząc fotkę jaką umieściłaś w swoim profilu, to myślę, że wiesz, że to nie prawda. To taka zwykła przewrotność :)

  oldml,  05/01/2008

Z tym, że dalej nie wiadomo, czy to Stwórca bezpośrednio modyfikuje swoje obiekty (ludzi i inne stworzenia) raz na jakiś czas, czy jest to algorytm zmian Stwórcy i przebiega cyklicznie np.: co 11,5 tyś. lat.

  kret,  03/02/2008

Świetny pomysł na artykuł,gratuluję autorce ale...uff, trochę tu literówek i błędzików, wymieniam je gdyby ktoś opierał na tym artykule swoje zadania domowe :
"anty perny" grupowe krwi, czyli A, B, 0" - chodzi o "antygeny"anty A, B, w związku z czym mamy grupy krwi: A, B, 0 i AB.
" Heckl pogrupował cechy .." -poprawna pisownia: Haeckel
"Siewiercew.."-poprawna pisownia: Siewier ...  wyświetl więcej

  borek,  20/09/2008

Nie dajmy się zwariować ,w ten sposób na podstawie starożytnych pism można udowadniać że ziemia jest płaska .A gdzie własna analiza tego co jest wokół nas .Drzewo będzie drzewem ,pomimo że ma świadomość bytu i śmierci ,ale człowiek nawet w najgorszych czasach nie zmieni się w małpę czy modną ostatnio świnię bo ma duszę .Wiem że niektórzy są niewierzący ,ale wszystko wyjaśni się w dniu śmierci iwtedy jest za póżno na zmianę poglądów więc po co ryzykować życie wieczne ?

  puma,  19/01/2010

Na pewno Bóg(o ile istnieje) doceni Twoją głęboką i bezinteresowną wiarę.

  Darwolf  (www),  23/10/2008

Nic nowego, ale oby więcej takich artykułów!
"Dwie rzeczy są nieskończone: Wszechświat i ludzka głupota. Ale co do wszechświata nie jestem pewien." (Albert Einstein)
Dlatego nie polemizuję z kreacjonistami.

Artykuł bardzo fajny, oczywisty, ale musimy pisać i mówić o takich rzeczach:)

Pozwolę sobie skopiować cytat: "Dwie rzeczy są nieskończone: Wszechświat i ludzka głupota. Ale co do wszechświata nie jestem pewien." (Albert Einstein).

"Wiem że niektórzy są niewierzący ,ale wszystko wyjaśni się w dniu śmierci i wtedy jest za późno na zmianę poglądów więc po co ryzykować życie wieczne ?"

...  wyświetl więcej

tatedusz "Kto odrzuca biblijną relację o stwarzaniu odrzuca Słowo Boże" ty myślisz że "Bóg " istnieje ?? .. Moim Zdaniem to jest jedna wielka ściema z religia. i tyle

  Siro,  26/08/2010

Ewolucja to fundamentalna filozofia nazizmu i komunizmu, jest niesamowicie zwodniczą i kłamliwą teorią w całej historii, co w konsekwencji prowadzi do demoralizacji społeczeństwa.
Darwin był rasistą i uważał kobiety za niższy gatunek i mniej intelektualny od mężczyzn... - jak można popierać teorie tak schorowanego umysłu?! To samo tyczy się Haeckela, który zmyślił to, że embrion ma skrzela. ...  wyświetl więcej

A kreacjonizm to naukowo potwierdzona teza, bazująca na idei wolności i równości. To oczywiście ironia:). To ty zastanów się co piszerz! Ewolucjonizm Darwina tonajlepiej uzasadniona naukowo teoria. Jeżeli masz jakieś sensowne dowody przeciw niej (w co szczerze wątpię) to je podaj, a nie manifestuj swój brak wykształcenia pisząc "który zmyślił to, że embrion ma skrzela...".Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska