Login lub e-mail Hasło   

Zbiorowe negocjacje

Termin Negocjacje zbiorowe stosuje się do wszystkich negocjacji, które mają miejsce między organizacjąpracodawców z jednej strony i organizacją pracowników z drugiej.
Wyświetlenia: 1.938 Zamieszczono 21/04/2010

"Negocjacje stanowią proces w zasadzie dwustronnego (czasem trójstronnego) komunikowania się stron, których interesy sš przynajmniej częœciowo rozbieżne, w celu osiągnięcia porozumienia."

Konwencja MOP nr 154 z 1981 r. - termin NZ - NEGOCJACJE ZBIOROWE (ROKOWANIA ZBIOROWE) - stosuje się do wszystkich negocjacji, które mają miejsce między pracodawcą, grupą pracodawców albo co najmniej jedną organizacją
pracodawców z jednej strony i co najmniej jedną organizacją pracowników z drugiej, w celu:

 • a.okreœlenia warunków pracy i zatrudnienia
 • b.uregulowania stosunków między pracodawcami i pracownikami
 • uregulowania stosunków między pracodawcami lub ich organizacjami a organizacją lub organizacjami pracowników.
 • U podstaw negocjacji zbiorowych leży:

 • osiągnięcie kompromisu
 • budowa klimatu współpracy i zaufania
 • Cele te są nieodłącznie zwiazane ze względu na fakt, że strony są skazane na siebie i osiągnięcie porozumienia jest w zasadzie obustronną koniecznoœścią.

  Cechy negocjacji zbiorowych

 • Ciągłośœć - strony są zależne od zasobów drugiej strony, nie istnieje możliwoœć wyboru partnera.
 • Brak dobrowolnoœci negocjowania - strony muszą negocjować aby uniknąć np. sporu zbiorowego, strajku lub masowych zwolnień.
 • Wyniki negocjacji w pojedynczym podmiocie gospodarczym rzutują na: klimat społeczny, spokój społeczny, oczekiwania innych organizacji pracodawców i pracowników, stanowią podstawę do oceny trafnośœci polityki państwa.
 • Zalety i wady negocjacji zbiorowych (NZ)

  Zalety:

 • Kanalizowanie (cywilizowanie) konfliktu i pokój społeczny jako następstwo porozumienia
 • Negocjacje zbiorowe zwiększajš trafnoœć wspólnych ustaleń
 • NZ zapewniają społeczną akceptację oraz stabilizację warunków pracy
 • Integrują pracowników z firmą oraz zwiększają motywację do pracy
 • Harmonizują zbiorowe stosunki pracy (LR - Labour Relations) wcałym sektorze czy nawet kraju
 • NZ cechuje pragmatyzm, który jest Ÿródłem dywersyfikacji i elastycznoœci samego procesu negocjacji oraz uzgodnionych rozwiazań.
 • Trafnoœć rozwiazań wynika z dobrego rozpoznania celów poszczególnych stron.
 • Wady:

 • Powolny proces podejmowania decyzji
 • Sformalizowanie stosunków pomiędzy pracodawcami i pracownikami
 • Wzmacniają podziały między stronami
 • Wpływajš na wzrost kosztów pracy.
 • Zakres przedmiotowy negocjacji zbiorowyc

  Wymiary negocjacji zbiorowych:

 • merytoryczny - jest związany z rozwiązaniem konkretnego problemu (np. wzrost płac)
 • proceduralno-prawny - kształtuje zasady prawne i organizacyjne udziału stron w negocjacjach (zasady te pozwalają na zachowanie równowagi stron)
 • komunikacyjny - związany ze sposobami zachowań oraz stosowanymi technikami ułatwiajacymi osiągnięcie celu a zarazem zachowanie dobrych stosunków
 • polityczny - NZ często wzmacniają lub osłabiają konkretne rządy, również często względy polityczne uniemożliwiają osiągnięcie porozumienia.
 • Skuteczna realizacja funkcji NZ wymaga zachowania równowagi między wymiarem: merytorycznym, proceduralno-prawnym oraz komunikacyjnym.

  Funkcje negocjacji zbiorowych

  Z punktu widzenia pracowników:

 • Ochronną
 • Dystrybucyjną
 • Partycypacyjną
 • Z punktu widzenia pracodawców:

 • Podejmowania decyzji
 • Kształtowania pokoju społecznego
 • "Kartelu" - eliminowanie konkurencji płacowej pomiędzy firmami
 • Z punktu widzenia rządów:

 • Legitymizacji
 • Kształtowania pokoju społecznego
 • Rosnąca współodpowiedzialnośœć stron NZ spowodowała wzrost znaczenia funkcji integracyjnej, negocjacje stały się metodą unikania sporów zbiorowych a ich produktem stały sie układy zbiorowe. Głównym zadaniem negocjacji zbiorowych jest więc kształtowanie zbiorowych stosunków pracy.

  Negocjacje zbiorowe stanowią podstawę negocjacyjnej regulacji stosunków pracy. Obecnie na rynku występuje: regulacja negocjacyjne, regulacja rynkowa ( o wszytkich zasadach stosunków pracy decydyje wolny rynek) oraz regulacja administracyjno-legislacyjna (reguły okreœlane są przez organy państwowe).

  Negocjacje zbiorowe stanowią obecnie proces:

 • podejmowania decyzji - decyzje te kształtują rynek pracy
 • kreowania prawa - układy zbiorowe stają się instytucją prawa publicznego
 • partycypacji pracowniczej - pracownik poprzez swoich przedstawicieli ma wpływ na kształtowanie stosunków pracy
 • rozwiazywania problemów - przy uwzględnieniu równowagi stron.
 • Podobne artykuły


  17
  komentarze: 113 | wyświetlenia: 1601
  14
  komentarze: 8 | wyświetlenia: 667
  13
  komentarze: 25 | wyświetlenia: 1161
  12
  komentarze: 1 | wyświetlenia: 771
  11
  komentarze: 4 | wyświetlenia: 655
  11
  komentarze: 0 | wyświetlenia: 1027
  11
  komentarze: 298 | wyświetlenia: 735
  10
  komentarze: 3 | wyświetlenia: 394
  10
  komentarze: 1 | wyświetlenia: 453
  10
  komentarze: 3 | wyświetlenia: 353
  10
  komentarze: 143 | wyświetlenia: 627
  10
  komentarze: 1 | wyświetlenia: 471
  10
  komentarze: 0 | wyświetlenia: 522
  10
  komentarze: 2 | wyświetlenia: 521
  10
  komentarze: 2 | wyświetlenia: 966
   
  Autor
  Artykuł
  Brak wiadomości


  Dodaj swoją opinię
  W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
   

  © 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska