Login lub e-mail Hasło   

Głoszenie Ewangelii Bożej, a Ekumenizm - cz. 1

Zdążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca.
Wyświetlenia: 1.650 Zamieszczono 05/05/2010

 

Cóż to jest, ekumenizm?

W wielkim skrócie, za wikipedią, mógłbym powiedzieć:

``Ekumenizm, Komunia (z gr. οικουμένη - oikumene, łac. communio - wspólnota), ruch dążący do zjednoczenia wszystkich wyznań, ruch na rzecz jedności Kościoła, zwany też ruchem ekumenicznym. Odbywa się to, poprzez prowadzenie dialogu, przy zachowaniu tożsamości religijnej.``

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ekumenizm

Chcę zwrócić tutaj uwagę na słowa: ``Przy zachowaniu tożsamości religijnej``.

Wnioskuję z powyższego, że zachowując tożsamość religijną, można dążyć do zjednoczenia wspólnot i kościołów, w jedno, Wielkie Ciało Chrystusowe!

To absurd! Powiem więcej, to kłamstwo!

Gdy Zbawiciel Posyłał Swoich uczniów, by ci głosili Jego Naukę, to Postawił kilka podstawowych warunków, o których teraz wspomnę.

``(14) Gdyby was gdzie nie chciano przyjąć i nie chciano słuchać słów waszych, wychodząc z takiego domu albo miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych!``  

Ewangelia wg Mateusza 10: 14 – Biblia Tysiąclecia

Spotykają się, co roku, na wspólnych modlitwach i dyskusjach, przedstawiciele kilku wyznań.

http://ekai.pl/wydarzenia/ekumenizm/x17506/nabozenstwo-ekumeniczne-u-warszawskich-adwentystow/

Owi przedstawiciele, to w dużej mierze, nie, ludzie z gminu, lecz nauczyciele maluczkich.

Daleko im jednak do wspólnoty. Ich język, ich zachowania i ich myśli, w wielu kwestiach są całkowicie rozbieżne.

Jedni są czcicielami obrazów i pogańskich bóstw, inni nie zgadzają się z nimi, ale tych trudnych, ``bolących tematów``, nie podejmują. Nie można powiedzieć nawet, że nikt nie chce słuchać ich słów, ponieważ na takim spotkaniu nie ma głoszenia Ewangelii, tylko jest zmowa milczenia.

``(27) Co mówię wam w ciemności, opowiadajcie w świetle dnia; a co słyszycie na ucho, głoście na dachach.``

Ewangelia wg Mateusza 10: 27 – Biblia Warszawska

 Czyż można na takim corocznym zlocie, powiedzieć np., że katoliccy papieże powinni odrzucić nauczanie mówiące o modlitwie do Marii?

A może można zwrócić, co niektórym uwagę, żeby nie klękali przed obrazami i bałwochwalczymi figurami?

Nie? No cóż! Zapomniałem, że:

``Ruch ekumeniczny odbywa się, poprzez prowadzenie dialogu.``

A to ciekawe!

Owszem, Pan Jezus Chrystus, nakazał by miłować bliźniego i by być względem niego uczynnym. Jednak miłości do bliźniego, nie postawił Zbawiciel na pierwszym miejscu, lecz na drugim.

Pierwszym i podstawowym Przykazaniem Nowego Przymierza, jest miłowanie Pana Boga z całego serca i ze wszystkich sił.

Czy Pan Jezus i Jego uczniowie, nakazali prowadzić dialog z odstępcami od Boskich Nauk, czy po kilkukrotnym upomnieniu, rozkazali ich opuścić?

``(10) Człowieka heretyka po pierwszem* i wtórem napominaniu strzeż się, (11) Wiedząc, iż takowy jest wywrócony i grzeszy, będąc sam własnym sądem swoim osądzony.``

List Apostoła Pawła do Tytusa 3: 10, 11 – Biblia Gdańska

Hm… Heretyka, strzeż się!

Maria urodziła Pana Jezusa, ale została do końca życia dziewicą! Hm…

Miała męża Józefa, ale nigdy z nim nie spała… No, no…

Miała dzieci, ale podobno to nie jej dzieci… Uff…

``Człowieka heretyka po pierwszem i wtórem napominaniu strzeż się…``

A może teraz taki, jakże nieekumeniczny fragment:

(9) Ktokolwiek przestępuje a nie trwa w nauce Krystusowej*, Boga nie ma, który trwa w nauce Krystusowej, ten i Ojca i Syna ma. (10) Jeśli kto przychodzi do was, a tej nauki nie przynosi, nie przyjmujcie go w dom, ani go pozdrawiajcie. (11) Abowiem* kto go pozdrawia, uczestnikiem jest złych jego uczynków.``

2 List Jana 1: 9-11 – Biblia Brzeska

* Pisownia staropolska

No cóż, to ``pozdrawianie``, o którym pisze Apostoł, to brak chęci wyrażenia swoich poglądów, to brak sprzeciwu, to wreszcie niechęć do głoszenia Ewangelii, w końcu, to przymykanie oczu na nauki niezgodne z Biblią.

A… Jeszcze jedno. Po co Ty się w ogóle raz do roku na takim spotkaniu, stawiasz? Nie wyrażając sprzeciwu, nie głosząc Ewangelii, ba, modląc się wspólnie z poganami, stajesz się uczestnikiem ich nauk, ich czynów.

No, chyba, że z powyższym fragmentem ``Janowym``, się nie zgadzasz!

 

Wspólne, ekumeniczne modlitwy.

Jedyną Drogą do Boga Ojca Jest Pan Jezus. Mówi o tym Sam Zbawiciel w Ewangelii według Jana 14:6:

``(6) Odpowiedział mu Jezus: Ja Jestem Droga i Prawda, i Żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.`` - Biblia Warszawska

Tak, Pan Jezus Jest nie tylko Drogą, Prawdą i Żywotem. Jest też Najwyższym Arcykapłanem Nowego Przymierza i Jedynym Pośrednikiem między Bogiem Ojcem, a ludźmi wierzącymi. Do Zbawienia, nie jest potrzebny żaden dodatkowy pośrednik, ponieważ Bóg Ojciec nie Dał, ludziom pod niebem, żadnego innego Imienia, w którym moglibyśmy osiągnąć życie wieczne, prócz Imienia Swojego Syna. (Dzieje Apostolskie 4:12)

A Maria? Ponoć Maria jest orędowniczką i pośredniczką między Panem Jezusem, a ludźmi?

Zatem, nie zgadzasz się z Bogiem Ojcem, TY, który stawiasz się, co roku na spotkanie z poganami? Tak, zapomniałeś, na czym polega głoszenie Ewangelii. Zapomniałeś! Nie zgadzasz się z Bogiem Ojcem! Wspólnie modlisz się z bałwochwalcami. Usta tego, który całuje bożki, razem z Tobą, na ekumenicznym spotkaniu, chwalą Pana Boga?

Jesteś winny! Jesteś uczestnikiem cudzych grzechów. Jesteś winny złamania wszystkich Przykazań, TY, który MILCZYSZ! Bierzesz Imię Pana, do czczych rzeczy.

Przypodobujesz się bliźniemu. Masz zbyt wiele do stracenia? Może pieniądze? Może zaszczyty? Lubisz jak zapraszają Ciebie na okazjonalne spotkania, prawda? Lubisz to!

Pragniesz z całych sił przyjmować chwałę od ludzi, lecz nie zależy Ci na Chwale Zbawiciela.

Rodzaju jaszczurczy… Tak, to nie jest ekumeniczne określenie, ale Biblijne, prawda?

Jak czytasz ten artykuł (a czytasz go), to wiesz, że o Tobie piszę nauczycielu maluczkich.

Nie umkniesz przed wyrokiem i karą, jeśli się nie zmienisz.

(14) Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi; bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością?`` - 2 List Ap. Pawła do Koryntian 6:14

Ty jednak lubisz spotykać się na ekumenicznych ``wieczerzach``, prawda?

Zapomniałeś już o tym, co powiedział Paweł? Zapomniałeś!

Zatuliłeś uszy, upiłeś się winem rozpusty. Zdradziłeś Mistrza z Nazaretu!

Posłuchaj:

`` (16) Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg: Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich, I będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. (17) Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, I nieczystego się nie dotykajcie; A ja przyjmę was (18) I będę wam Ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący; `` - 2 List Ap. Pawła do Koryntian 6:16-18

Ty jednak, nie chcesz się odłączyć. Każdego roku przygotowujesz się do tego spotkania, gdzie zamiast Pana Boga, chwali się demony!

Wyjdźcie z Babilonu, ludu Pana i przestańcie chwalić Zbawcę z tymi, którzy usta swoje mają pełne fałszu. Odejdźcie od Waszych nauczycieli.

Posłuchaj młodzieńcze:

``(22) Młodzieńczych zaś pożądliwości się wystrzegaj, a zdążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca.``

2 List do Tymoteusza 2:22

Zdążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca.

Zdążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca.

Czy również z katolikami na noworocznym spotkaniu?

Twój nauczyciel, Twój pastor, powie Ci, że owszem!

A ja mówię: Odejdź od takiego nauczyciela, ale zanim to zrobisz, zwróć mu uwagę, raz i drugi, a potem rozpocznij nowe, Chrystusowe Życie.

Pamiętasz? Jedyną Drogą do Boga Ojca, Jest Pan Jezus. Nie zapominaj o tym!

Już niedługo będziesz miał możliwość pokazania Zbawicielowi, że miłość do Niego, ma w Twoim życiu najważniejsze znaczenie.

Możesz to już zrobić niebawem. Zbliża się,  Ekumeniczne Święto Biblii…

Odejdź od pastorów, biskupów i papieży.

Ekumeniczne, modlitewne spotkania przedstawicieli różnych wyznań, to zaparcie się Pana Jezusa i Jego Nauki.

Ekumeniczne święto Biblii, to szyderczy głos szatana.

Jak możesz spotykać się razem z tymi, którzy tę świętą Księgę poniżają?

Chyba, że dobrze czujesz się w takim towarzystwie:

  • Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny
  • Kościół Ewangelicko-Augsburski
  • Kościół Ewangelicko-Metodystyczny
  • Kościół Rzymskokatolicki
  • Kościół Polskokatolicki
  • Kościół Zielonoświątkowy
  • Kościół Adwentystów Dnia Siódmego

http://www.kosciol.pl/article.php/20081103133233851

Cytat na koniec:

``Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli. A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem jego, Jezusem Chrystusem.``

1 List Jana 1:3

Pytanie: Jaka społeczność Ciebie interesuje?

Chcesz należeć do wspólnot religijnych, wymienionych wyżej, czy do społeczności Bożej, wymienionej przez Apostoła Jana?

Jak zwykle, wybór należy do Ciebie.

PS

Lektura do poduszki:

http://www.adwentysci.waw.pl/swiat.php?subaction=showfull&id=1265702623&archive=&start_from=&ucat=19&

 

Podobne artykuły


16
komentarze: 111 | wyświetlenia: 2041
13
komentarze: 8 | wyświetlenia: 837
13
komentarze: 11 | wyświetlenia: 769
12
komentarze: 24 | wyświetlenia: 1452
11
komentarze: 1 | wyświetlenia: 913
11
komentarze: 2 | wyświetlenia: 393
11
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1260
10
komentarze: 2 | wyświetlenia: 680
10
komentarze: 0 | wyświetlenia: 653
10
komentarze: 10 | wyświetlenia: 623
10
komentarze: 298 | wyświetlenia: 933
9
komentarze: 140 | wyświetlenia: 769
9
komentarze: 3 | wyświetlenia: 512
9
komentarze: 13 | wyświetlenia: 637
9
komentarze: 2 | wyświetlenia: 1100
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy

Mt. 15
"(22) A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała: Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko dręczona przez złego ducha. (23) Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli Jego uczniowie i prosili Go: Odpraw ją, bo krzyczy za nami! (24) Lecz On odpowiedział: Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. (25) A ona p ...  wyświetl więcej

  57kerenor  (www),  06/05/2010


Witaj Robercie

Dzięki za komentarz do mojego artykułu. Nieliczni tylko, coś ostatnio odwiedzają moje arty, ale nic to, jakby powiedział Michał Wołodyjowski. Nic, to!
Przypomniałem sobie, że kiedyś określiłeś się jako osoba niewierząca, zatem absolutnie się nie dziwię temu, że mój wpis jest Ci obcy.

Ciekawy przytaczasz przykład, jednak szczerze mówiąc z moim artykułem

...  wyświetl więcej

Wyznania to mamona która góruje nad Naukami Pana Jezusa, bardzo mocno zapuściła korzenie w dzisiejszym świecie. Miłość do pieniędzy zaślepia niemal każdego człowieka . Otoczką tylko tego całego, lub całej ekumenii, jest coś co nazywa się wiara, ale jest to wiara , zwykła , ludzka, nie mająca żadnego pokrewieństwa w tej wierze którą mieli apostołowie oraz ludzie wierzący. I faktycznie patrząc teraz ...  wyświetl więcej

Witam.
Mam znajomą adwentystkę, która kilka dobrych lat temu odeszła z kk.Co spowodowało dokładnie ,że wykonała taki ruch nie wiem,ale napewno nie odeszła bo taki miała kaprys , jak zmienia się swoje poglądy religijne to trzeba mieć ku temu poważne powody.
W przypadku kk tych powodów naprawdę nie trzeba długo szukać np: wyrzucenie 2 przykazania i zmiana 4,bałwochwalstwo,święci,spowie ...  wyświetl więcejDodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska