Login lub e-mail Hasło   

Sterylizacja po polsku

Dlaczego prosty zabieg laparoskopowy akceptowany przez WHO, jako jedna z metod antykoncepcyjnych, jest zabroniony w Polsce?
Wyświetlenia: 2.620 Zamieszczono 17/05/2010

   Sterylizacja, zwana również ubezpłodnieniem, to pozbawianie płodności przy zachowaniu czynności hormonalnej gruczołów płciowych. U kobiet polega na chirurgicznym podwiązaniu lub uniedrożnieniu jajowodów, u mężczyzn na podwiązaniu nasieniowodów (wazektomia). Zależnie od użytej metody, zabieg ten może być całkowicie nieodwracalny (przecięcie lub podwiązanie jajowodów) lub odwracalny w ok. 60% przypadków (w przypadku zastosowania pierścieni).

    Sterylizacja uznana jest za bardzo bezpieczną metodę antykoncepcyjną, jej skuteczność sięga 100%. Na całym świecie stosowana jest od wielu lat, wykonywana jest (legalnie!) w ponad siedemdziesięciu krajach. W Polsce jednakże metoda ta jest prawnie zakazana, o czym mówi  artykuł 155 §1.Kodeksu Karnego: „Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”. W artykule czyn ten wymieniony jest wśród krzywd, których wyrządzenie podlega karze pozbawienia wolności. Tymczasem, zgodnie z uznanymi prawami człowieka, świadoma i dobrowolna rezygnacja z własnej płodności jest podstawowym prawem człowieka. Tak więc zabiegi wykonywane przez lekarzy na żądanie zainteresowanych osób nie tylko nie mogą być traktowane jak przestępstwo, ale powinny być dostępne na równi z innymi metodami antykoncepcji. Obecnie zabiegi te, podobnie jak aborcję, wykonuje się bardzo rzadko, w sytuacjach, gdy ciąża może zagrażać zdrowiu lub życiu kobiety.

    W Polsce niewiele mówi się na ten temat (przynajmniej publicznie), jest to nadal temat tabu. Warto dodać, że powyższy przepis prawny dotyczy pozbawiania płodności bez zgody pacjenta, czyli osoby najbardziej tym zainteresowanej. Mimo powszechnego przekonania o nielegalności tych zabiegów, warto podkreślić, że nie istnieją żadne przepisy odnoszące się do dobrowolnej sterylizacji wykonywanej w celu zabezpieczenia antykoncepcyjnego. Czemu więc lekarze unikają przeprowadzania sterylizacji? W czasach, kiedy ten kontrowersyjny zapis znalazł się w Kodeksie karnym, pod uwagę brano jedynie ubezpłodnienie wbrew woli pacjenta. Dlaczego więc medycy zasłaniają się nim w sytuacji, kiedy to pacjent osobiście występuje z prośbą o przeprowadzenie takiego zabiegu? O wiele wygodniej jest powoływać się na powyższy artykuł Kodeksu, niż respektować  prawo człowieka do świadomej i dobrowolnej rezygnacji z własnej płodności. Łamanie tego prawa odbiera Polakom dostęp do zaakceptowanego przez cały cywilizowany świat zabiegu, stawianego na równi z innymi metodami antykoncepcyjnymi. Odmowę wykonania zabiegu sterylizacji tłumaczy się zapisem w Kodeksie Karnym, co nijak ma się do rzeczywistych faktów, ponieważ spowodowanie „ciężkiego uszczerbku na zdrowiu” następuje w sytuacji, gdy sprawca działa wbrew woli ofiary, a przecież sterylizację antykoncepcyjną wykonuje się wyłącznie na prośbę i za świadomą zgodą zainteresowanego. Właśnie ten fakt rodzi najwięcej pytań:
- Dlaczego dorosła, świadoma skutków i nieodwracalności zabiegu, osoba, nie może sama zdecydować o zastosowaniu tego radykalnego środka?
Możliwych odpowiedzi jest kilka. Jedną z nich jest nieodwracalność skutków owego zabiegu, jednakże w życiu podejmujemy wiele decyzji, które mają nieodwracalne skutki. Świadomi skutków podejmujemy właśnie taką, a nie inną decyzję. Mamy do tego prawo. Decydujemy o sobie i za siebie.
Kolejną możliwą odpowiedzią, jaką możemy usłyszeć od lekarza to ta, że lekarz powinien leczyć, a nie okaleczać. Granica między leczeniem, a okaleczaniem nie jest taka oczywista – w wielu medycznych przypadkach okaleczenie jest konieczne, żeby wyleczyć. Zdrowie dotyczy nie tylko naszej fizyczności, w tym miejscu przytoczę definicję zdrowia wg Światowej Organizacji Zdrowia:  zdrowie to pełnia dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego. Kiedy z powodu dobrostanu psychicznego i społecznego zdrowa kobieta decyduje się na umieszczenie na klatce piersiowej paru kilogramów sylikonu, jakoś nikt nie protestuje. Pozwalamy jej stać się piękną na swój sposób, czemu więc nie pozwolimy jej być bezdzietną?
Tak naprawdę, poza podanymi powodami wymienionymi powyżej, jest wg mnie jeszcze jedna odpowiedź, mocno zakamuflowana: Niechęć do przeprowadzania zabiegów sterylizacji wynika również (a może przede wszystkim) z ogólnie panującego systemu wartości i przekonań. W Polsce takie pojęcia jak płodność, matka, rozmnażanie, uogólniony pro-life - jak Pan Bóg przykazał, są ważniejsze niż podstawowe prawa jednostki, o które w innych, bardziej cywilizowanych krajach, nie trzeba się wykłócać. I to jest chyba najlepsza odpowiedź na pytanie, dlaczego sterylizacja jest w Polsce niedozwolona.

   Podstawowym kryterium spełnienia prośby o sterylizację, powinna być ogólnie pojęta świadomość dotycząca zabiegu - pacjent musi mieć wiedzę na ten temat, rozumieć skutki i powody podjęcia takiej decyzji (w przypadku osób, które ze względu na swój lub ewentualnych potomków stan zdrowia, powinny być wysterylizowane), powinien być poinformowany na temat alternatywnych sposobów postępowania, rozważyć wszelkie za i przeciw. Jednym słowem – jedynym kryterium powinna być świadoma decyzja osoby zainteresowanej. Sterylizacja może być dla kobiety  sposobem uchronienia jej przed zagrażającą życiu następną ciążą. Jasne, w tym momencie jej życie nie jest w niebezpieczeństwie, ale kiedy już będzie, na zabieg może być za późno, a jak wiadomo zabieg aborcji nawet w takim przypadku (niby dozwolonym) trudno wyegzekwować. Swoją drogą – w przypadku zagrożenia zdrowia matki dopuszcza się w Polsce aborcję, a nie dopuszcza sterylizacji. Czyżby aborcja była mniej inwazyjnym i dyskusyjnym zabiegiem?

   Co ciekawe, jak to w naszej polskiej rzeczywistości bywa, istnieje oczywiście podziemie sterylizacyjne. Koszt takiego zabiegu waha się od 2 do 3 tysięcy polskich złotych.
   W każdym cywilizowanym kraju prawa reprodukcyjne opierają się na uznaniu fundamentalnego prawa wszystkich par i jednostek do swobodnego i odpowiedzialnego decydowania, ile, kiedy i w jakich odstępach czasu chcą mieć dzieci, jak również do informacji i środków umożliwiających osiągnięcie tego celu; prawa do podejmowania decyzji w sprawach reprodukcji w sposób wolny od dyskryminacji, przymusu i przemocy.
   Doświadczenia wskazują, że zarówno w Polsce jak i w krajach, w których sterylizacja jest nielegalna, jest ona mimo wszystko wykonywana. Odbywa się to często ze szkodą dla zdrowia kobiet. Na przykład w Brazylii, by dokonać podwiązania jajowodów, lekarze przeprowadzają cesarskie cięcia podczas porodu mimo braku jakichkolwiek wskazań po temu.

   Decyzja o sterylizacji nie zapada wyłącznie z chęci posiadania większego komfortu w czasie współżycia płciowego. Często w grę wchodzą warunki bytowe, wielodzietność rodziny, zagrożenie życia i zdrowia kobiety spowodowane kolejną ciążą, choroby dziedziczne partnera, który nie chce przekazywać ich potomstwu itd. Sterylizacja jest dość dyskusyjną metodą antykoncepcji z uwagi na jedną jej poważną wadę – w większości przypadków jest nieodwracalna. Ma jednak wiele zalet, takich jak: bardzo wysoka skuteczność (ponad 99% pewności); brak stwierdzonych skutków ubocznych; nie wpływa na czynności hormonalne narządów płciowych; nie wpływa na możliwości seksualne; eliminuje strach przed niepożądaną ciążą; trwale rozwiązuje problem antykoncepcji - eliminuje potrzebę ciągłego stosowania doraźnych metod antykoncepcyjnych oraz ponoszenia związanych z tym kosztów i niedogodności. Jest to idealna metoda antykoncepcyjna dla osób, które nie chcą mieć już więcej dzieci (mają tyle dzieci, ile chciały), nie mogą lub nie chcą stosować innych metod antykoncepcyjnych, ciąża mogłaby zagrozić ich zdrowiu lub życiu, chcą uniknąć konieczności aborcji, gdy zawiodą metody antykoncepcyjne, chcą pozbyć się lęku przed ciążą, nie chcą przekazywać potomstwu chorób lub wad wrodzonych.
   Jedyną osobą, która ma prawo decydować o tego typu ingerencji w organizm jest tylko i wyłącznie sam zainteresowany (czyt. właściciel ciała czyli jego jedyny administrator). Jest rzeczą niedopuszczalną, żeby w XXI w. osoby trzecie decydowały o zawartości czyjejś macicy, mówiąc tonem feministycznym. Dlaczego w naszym kraju nadal najwięcej do powiedzenia na temat antykoncepcji, aborcji, sterylizacji mają mężczyźni, często w osobie starego kawalera w kiecce? To zakrawa na kiepski żart, ale niestety jest polską rzeczywistością. Dlaczego musimy, niczym przestępcy, uciekać się do „zagranicznej turystyki sterylizacyjnej” lub wykonywać te zabiegi w polskich warunkach w poczuciu łamania prawa? Dlaczego odbiera się nam prawo do decydowania o naszej płodności? Dlaczego w kraju, w którym propaguje się świadome planowanie rodziny, akurat ten sposób jest piętnowany? Dlaczego metoda sprawdzona na całym świecie, u nas jest demonizowana? Dlaczego tak ważne decyzje podejmuje za nas ktoś inny skoro ubezwłasnowalnia się tylko niepoczytalnych? Co stoi na przeszkodzie, aby zalegalizować w Polsce sterylizację? Pytań jest wiele, ale odpowiedź tylko jedna:
   Prawny zakaz stosowania sterylizacji jako metody antykoncepcyjnej godzi w prawo człowieka do decydowania o własnej płodności - o tym, ile i czy w ogóle chce mieć dzieci.
   Sterylizacja, jak każda inna metoda antykoncepcyjna, ma wady i zalety. Prawem osób zainteresowanych jest podjęcie decyzji, czy chcą z niej skorzystać, czy też nie. Warunkiem musi być, jak w każdym innym wypadku, umożliwienie dostępu do rzetelnej i pełnej informacji oraz do innych metod i środków antykoncepcyjnych. Chodzi o to, by wybór był rzeczywiście świadomy, by nie był koniecznością dyktowaną warunkami lub naciskami otoczenia.

   Może warto rozpocząć publiczną debatę na ten temat, zwłaszcza że (jak wykazują badania) prawie połowa Polaków opowiada się za dopuszczeniem dobrowolnej sterylizacji jako metody planowania rodziny i zapobiegania nieplanowanej ciąży.

 


Żródła:
Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny   http://www.federa.org.pl/
Światowa Organizacja Zdrowia   http://www.who.int/en/

Podobne artykuły


16
komentarze: 9 | wyświetlenia: 1701
21
komentarze: 1 | wyświetlenia: 4451
19
komentarze: 18 | wyświetlenia: 73704
95
komentarze: 44 | wyświetlenia: 15176
50
komentarze: 34 | wyświetlenia: 8127
43
komentarze: 22 | wyświetlenia: 4700
37
komentarze: 29 | wyświetlenia: 43399
31
komentarze: 31 | wyświetlenia: 2744
31
komentarze: 29 | wyświetlenia: 5989
31
komentarze: 31 | wyświetlenia: 5375
29
komentarze: 18 | wyświetlenia: 3889
27
komentarze: 31 | wyświetlenia: 2394
26
komentarze: 9 | wyświetlenia: 1630
25
komentarze: 17 | wyświetlenia: 4345
 
Autor
Artykuł  ,  17/05/2010

Wydaje mi się, że główną przyczyną jest nieodwracalność takiego zabiegu lub zbyt duże ryzyko tej nieodwracalności. W sytuacji zalegalizowania mogłoby dochodzić do nadużyć pod wpływem namowy partnera, rodziny czy innych osób. Sytuacja materialna, partner czy poglądy, zmieniają się u każdego pod wpływem występujących w danym czasie różnorodnych czynników. Osobiście przez wiele lat zapierałem się ręk ...  wyświetl więcej

  Firstborn  (www),  18/05/2010

Szczerze mówiąc zupełnie nie zrozumiałeś idei tego artykułu. Nie Tobie decydować czy jakiś inny człowiek chce być bezpłodny czy też nie. Jeśli będę miał ochotę na kastrację, pestkowanie worka czy popełnienie klasycznego samobójstwa (strzelając sobie z łuku w tył głowy) to nic Ci do tego. To moje ciało i to ja decyduję o sobie. Amen.

  ,  18/05/2010

Zagłosowałem pomimo, że nie zgadzam się z ideą tego artykułu. Sam artykuł i poruszone w nim kwestie podobają mi się, stąd mój głos. To że posiadam inne przekonania nie oznacza, że mam z tego powodu odrzucać za każdym razem czyjś artykuł lub na niego nie glosować. Mój głos jest wyrazem szacunku dla czyjegoś, w tym przypadku odmiennego punktu widzenia.
W komentarzu wyraziłem jedynie własne zd ...  wyświetl więcej

  Firstborn  (www),  18/05/2010

Wszyscy chcieliby rozporządzać cudzymi ciałami, a z moich doświadczeń wynika, że czym większy poziom dewoctwa, tym większe przekonanie ludzi, że mają prawo do ograniczania wolności innych. Nie mogę się zgodzić z takim stanem rzeczy. A lekarz, nikt go nie będzie zmuszał, np. weterynarz też w określonych przypadkach musi "zamordować" zwierzę, dla jego dobra. Wie o tym i mimo to wykonuje swój zawód. ...  wyświetl więcej

  dzepson,  18/05/2010

"...czym większy poziom dewoctwa, tym większe przekonanie ludzi, że mają prawo do ograniczania wolności innych..."
Święte słowa i cała prawda. Zakładam się z każdym o wszystko, że taki grący japę dewot nie ma pojęcia na czym polega np. znienawidzone przez niego in vitro

@viverti
Szanuję Twoją opinię na ten temat i jestem daleka od narzucania komukolwiek tego sposobu antykoncepcji, ale w artykule głównie poruszam kwestię umożliwienia każdemu człowiekowi z osobna podjęcia decyzji o sterylizacji, nawet jeśli metoda ta jest tak radykalna. Ktoś może się nie być zwolennikiem sterylizacji, ale niech pozwoli wyrazić wolną wolę temu, któremu taka metoda odpowiada. ...  wyświetl więcej

  Age  (www),  19/05/2010

@ Firstborn ale już np. popełnienie samobójstwa przy udziale innych osób nie jest tylko Twoją sprawą, a przy omawianych zabiegach, raczej sam tego nie zrobisz.

Tak samo jak: nie założy sobie sam implantów silikonowych (a jednak wykonuje się masowo takie zabiegi, mimo że nie służą one zdrowiu), nie wytnie sobie samodzielnie ostatniego żebra (chirurgia plastyczna, operacja służy uwypukleniu talii) itd. Kobiety płacą za cięcie cesarskie na życzenie z różnych niemedycznych powodów. Ciało ma tylko jednego właściciela, a decyzja o posiadaniu dzieci należy do t ...  wyświetl więcej

  Firstborn  (www),  19/05/2010

@Age
Nie wypowiadaj się za sumienia innych. Z pewnością lekarz, który lepiej od Ciebie oceni co dla pacjenta lepsze, będzie potrafił podjąć stosowną decyzję i tak jak dla dobra pacjenta czasem usuwa zagrożoną, ale zdrową jeszcze tkankę, tak nie będzie miał problemów ze sterylizacją. Są ludzie, którzy woleliby kierować się dobrem innych, nie pozwalając im cierpieć, a są też tacy, którzy chci ...  wyświetl więcej

  Age  (www),  25/05/2010

Zawsze staram się rozważyć ekstremalny wariant, dlatego samobójstwo. Tak naprawdę chodzi o przekonania osób, które to mają zrealizować postanowienie czy decyzję właściciela ciała. W momencie, gdy uczestniczą w procesie przynajmniej dwie osoby, to już nie jest sprawa tylko jednej osoby. W tym przypadku chodzi o decyzję realizacji postanowienia właściciela ciała. Nie twierdzę, że taka sterylizacja jest dobra, albo zła - nie zabraniam i nie oceniam, to wy oceniacie, że ja oceniam.

  ,  18/05/2010

I jeszcze w nawiązaniu do artykułu, podaję link do artykułu pod którym zawarte są komentarze za i przeciw sterylizacji, zwłaszcza osób po takich zabiegach. Ponadto w treści artykułu autor powołuje się na badania Brytyjskie z których wynika, że większość osób poddających się takiemu zabiegowi przed 30 rokiem życia, później tego żałuje. ...  wyświetl więcej

Są w życiu sytuacje, kiedy osoba podejmująca taką decyzję jest pewna tego, że chce być bezdzietna. Opinie osób, które poddały się takiemu zabiegowi są różne, ale wniosek nasuwa się jeden - kwestia takiego zabiegu powinna być dobrze przemyślana, decyzja nie może być podjęta pochopnie. Trzeba mieć prawo, żeby taką decyzję móc samemu wyrazić, a póki co, tego prawa odmawia się ludziom w naszym kraju, ...  wyświetl więcej

  feniks57,  18/05/2010

Całe życie polega na podejmowaniu decyzji mniej lub bardziej trafnych. I każdy ponosi konsekwencje tych decyzji. W dobie tak łatwego dostępu do wiedzy, każdy przed podjęciem decyzji może zapoznać się z jej dalszymi skutkami. Tylko do tej osoby należy wybór, do nikogo więcej. Nie zgadzam się, aby akty prawne stanowione przez, nie ukrywajmy, osoby związane z różnymi światopoglądami, niekoniecznie pr ...  wyświetl więcej

  Bar_ka  (www),  18/05/2010

Prawo zabrania wykonywania sterylizacji bez zgody osoby podanej zabiegowi. Dokonuje się jej w Polsce za zgodą pacjentki ze względów medycznych, przy zagrożeniu życia, np. gdy kobieta urodziła kilkoro dzieci, miała
kolejno cięcia cesarskie przy porodzie, a następne cięcie mogłoby grozić pęknięciem macicy.
Z możliwości tej kilka lat temu skorzystała moja bratowa w czasie porodu - cesar ...  wyświetl więcej

W artykule rozważam kwestię wprowadzenia sterylizacji jako jednej z metod antykoncepcyjnych, tak jak to ma miejsce w wielu innych krajach. Względy medyczne do przeprowadzania takich zabiegów to za mało. Sprawę Pani Woźniak znam - lekarze postąpili z tą kobietą karygodnie, było to ewidentne nadużycie. Zgadzam się z tym, że to decyzja nieodwracalna, a w życiu jak wiadomo - różnie bywa i z czasem pri ...  wyświetl więcej

Wiśniowa, dzięki wielkie za poruszenie tematu. Jest ważny.

Też tak myślę. Sądząc po zainteresowaniu, nie tylko my dwie tak uważamy.

Ba_ka, dlaczego chcesz ubezwłasnowolnić dorosłych ludzi? kto dał ci prawo do decydowania co dla nich najlepsze? jesteś panem Bogiem? nawet on dał ludziom wolną wolę. Niech każdy decyduje za siebie, czy to przedszkole? czy chcemy żeby ludzkość wreszcie dorosła, przecież to idealny sposób na eliminację nieprzystosowanych, wyeliminują się na własne życzenie a nas i tak jest za dużo, myślenie ma przyszłość, rozrodczość niekoniecznie.

  Bar_ka  (www),  20/05/2010

@ skrzydlate
„dlaczego chcesz ubezwłasnowolnić dorosłych ludzi?”
Gdzie w mojej wypowiedzi jest pragnienie ubezwłasnowolnienia kogokolwiek?

„kto dał ci prawo do decydowania co dla nich najlepsze?”
Prawo decydowania co jest najlepsze dla drugiej osoby miałam tylko w stosunku do moich dzieci, gdy były małe. To ja decydowałam czy wyciąć migdałki, do którego przedszkola będ

...  wyświetl więcej

  Firstborn  (www),  20/05/2010

@Bar_ka: 'A słów Pani: „przecież to idealny sposób na eliminację nieprzystosowanych, wyeliminują się na własne życzenie” mimo długiego myślenia, proszę wybaczyć, nie rozumiem.'
To najprostsza "chłopskorozumowa" definicja doboru naturalnego :D
Jestem zresztą wielkim fanem takiego właśnie stanu rzeczy. Jedni robią sobie krzywdę, gdyż zmusza ich do tego sytuacja (i tym szczerze współczu ...  wyświetl więcej

  Bar_ka  (www),  20/05/2010

Nagrody Darwina pokazują, że niektórzy robią to dość skutecznie.
Czy wolno nam przyglądać się z założonymi rękoma gdy ktoś chce sobie zrobić krzywdę?
Mnie przeraziły słowa "przecież to idealny sposób na eliminację nieprzystosowanych". Zgadzając się na to zbliżamy się niebezpiecznie blisko Skały Tarpejskiej, szpitali psychiatrycznych w Rosji i paru innych spraw.

  Firstborn  (www),  20/05/2010

@Ba_rka
Owszem, jeśli ktoś ma życzenie zrobić sobie krzywdę, możemy mu służyć radą i nakreślić konsekwencje jakie poniesie. Jeśli nas nie posłucha to jego sprawa, niech sobie wycina co chce ze swojego organizmu, niech się głodzi, polewa benzyną i podpala (pod warunkiem, że inni nie ucierpią). Jego ciało, jego wola.

Przyznam z zaskoczeniem Leszku, że tej społeczno-darwinowskiej strony twojej osoby dotychczas nie znałem. Czy naprawdę zrównujesz w swej ocenie gościa, który dla wyrażenia siebie polewa się benzyną i podpala, z kimś kto decyduje się na (radykalną) antykoncepcję?

  Bar_ka  (www),  21/05/2010

W jednej sprawie na pewno się zgadzamy Panie Leszku. Należy nakreślić konsekwencje jakie ktoś poniesie decydując się na takie czy inne działanie. Mój dość długi, pierwszy komentarz powstał właśnie dlatego. Nie przypuszczałam jednak, ze zostanę wywołana ponownie do tablicy niezrozumiałym dla mnie komentarzem skrzydlate. Nie widzę potrzeby jednak dalszego drążenia tematu. Nie zabronię, nie powstrzymam nikogo, kto jest zdecydowany poddać się sterylizacji.

  Firstborn  (www),  21/05/2010

@Darkwater
Źle zrozumiałeś to co napisałem, albo ja się nieprecyzyjnie wyraziłem. Zupełnie nie do tego zmierzał mój komentarz. Jeśli rozpatrywać to w takim sensie, jaki próbujesz wyłuskać, to faktycznie zupełnie odmienne sprawy i jestem zawsze za indywidualnym rozpatrywaniem poszczególnych przypadków. Odnosiłem się jedynie do samego faktu decydowania za kogoś o jego losie, nie wnikając w fo ...  wyświetl więcej

A, w takim razie wszystko jasne. A fragment który mnie "zainspirował" to:
>(...)To najprostsza "chłopskorozumowa" definicja doboru naturalnego :D
Jestem zresztą wielkim fanem takiego właśnie stanu rzeczy.(...)<
W kontekście większego fragmentu z którego go wyrwałem, wydał mi się apologią społecznego darwinizmu.
Ale widocznie jestem przeczulony na tym punkcie. A mo ...  wyświetl więcej

darkwater - jak my się zgadzamy!

ar_ki myśli podążyły w kierunku sowieckich szpitali psychiatrycznych, rozumiem to, bo oni też uszczęśliwiali ludzi po swojemu i bardzo na siłę. Tak trudno zrozumieć, że dorosłość to jest rzecz na którą warto zapracować? Jeśli naród albo człowiek ma stać się dorosły, muszą zajść zmiany. Najprostszy sposób - dać ludziom wolność wyboru. generalizując - nie ma

...  wyświetl więcej

  Firstborn  (www),  21/05/2010

@Darkwater, w zasadzie w swoim komentarzu napisałeś dokładnie to, co ja miałem na myśli. Użyłem tylko innych słów, a że miewam skłonności do przerostu formy nad treścią i komplikowania przekazu, to wyszło jak wyszło :D

@skrzydlate
"...Od przyjaciół Boże strzeż, z wrogami sobie poradzę…". Niby słowa kardynała, a jakoś wydają mi się bliskie. :)

@firstborn
Biorąc pod uwagę że przyczepiłem się tylko ja, chyba wyszło dobrze. Widocznie muszę popracować nad czytaniem ze zrozumieniem. :)

  Firstborn  (www),  21/05/2010

@Darkwater
Udała Ci się ta prowokacja. Teraz możemy spokojnie połączyć siły w trollowaniu i nikt nie posądzi nas o kolesiostwo ;)

Tak, ja również uważam że nieczęsto spotyka się tu osoby myślące samodzielnie. Ale nie potrafiłbym wyrazić tej myśli tak zgrabnie, jak to się tobie udało. :)

Ależ sobie Panowie słodzicie ;) Mmmm, sam cukier :D

Miód szanowna pani, miód na me serce i uszy. :)

  feniks57,  22/05/2010

"...miód na me serce i uszy" widzę, że masz wersje Eioby z lektorem, też bym tak chciał ;D

@feniks
Leżącego się nie kopie, nie wiesz o tym? :D :P

  feniks57,  22/05/2010

Ależ daleki jestem od kopania, tak tylko napisałem ;)))))

@feniks
Wysoki sądzie, przyznaję, naprawdę paliłem, ale wcale się nie zaciągałem. :P :D

Bardzo ciekawe zagadnienie, punkt.
Biorąc pod uwagę to co się dzieje w tej materii i jak chora jest sytuacja, rozważanie takich możliwości ma sens. Jestem zdecydowaną przeciwniczką obarczania odpowiedzialnością za poczęcie jedynie kobiet. Obojętnie czy aborcja, czy samotne wychowywanie dzieci, czy przymusowe małżeństwo, czy osobliwy pejoratywny stosunek społeczności do ciężarnej dziewczyny, ...  wyświetl więcej

  pirx,  18/05/2010

Nie pozostaje mi nic innego, jak zgodzić się i z "wiśniową" i ze "skrzydlatą" Panią. Jak to poetycko ujęła autorka: "jedyny administrator ciała" powinien mieć najwięcej do powiedzenia w sprawie własnej płodności.

  Kitek,  19/05/2010

Nie znacie się na tym Szanowne Panie. To polityka. Ona zawsze broni silniejszych. W jedności siła, a jednością jest kler. On wie, że święte nasienie złożone w odbytnicy, choć jest święte nie wykiełkuje, natomiast normalne – choć święte nie jest, ale złożone w pochwie może wykiełkować. A potem płać babo za chrzciny i bierzmowanie.
Uważam, że zainteresowanie tematem nie jest jeszcze duże, ale to dopiero początek. Może coś się ruszy. Życzę powodzenia.

Punkt za podniesienie tematu, ale gwoli ścisłości muszę dodać. Kto chce ten może się poddać bez większych probemów sterylizacji, powody medyczne się zawsze znajdą. Problem znam jedynie z języków ludzkich, wiec wiem, że gdy sąsiadka nie chciała mieć więcej dzieci, to poprosiła lekarza i została wysterylizowana. Lekarz na szybko znalazł przyczynę medyczną i nakazał zabieg. Więc wyterylizować się to ...  wyświetl więcej

Zgadzam się, aczkolwiek mam jedno "ale" - niektórzy lekarze, jak zauważyłaś, "znajdują powód medyczny", a mnie generalnie chodzi o to, żeby mieć zagwarantowane prawo do przeprowadzania takiego zabiegu, kiedy JA tak zadecyduję. Znam wiele przypadków, kiedy lekarz zasłaniając się wspomnianym artykułem Kodeksu, odmówił wykonania sterylizacji. Nie chcę liczyć na dobrą wolę lekarza, lub jego szeroką ki ...  wyświetl więcej

*Ma jednak wiele zalet, takich jak: bardzo wysoka skuteczność (ponad 99% pewności)*
Dlaczego nie 100%?

Fakt, należymy do UE i jeśli w 70 państwach s. jest legalna, to szokujące jest, że u nas nie jest legalna. Przecież zapisy prawne o uszkodzeniu ciała są we wszystkich państwach podobne.

Ten niewielki odsetek nieskuteczności dotyczy przypadków kiedy jakimś cudem sprytny plemnik poradzi sobie z barierą, jaką tworzy na jajowodzie klips, ale to przypadki niezwykle rzadkie, poza tym w takich razach są to najczęściej ciąże pozamaciczne, które nie mają szans na pełny rozwój.
Fakt - zapisy prawne, dotyczące uszkodzenia ciała są we wszystkich państwach podobne, jednakże tam dodatko ...  wyświetl więcej

Temat wyjątkowo ważny i ciekawy. Rodziny nie mają być duże tylko szczęśliwe. Wszelkie dobre pomysły na regulację poczęć są bardzo ważne. Metoda kalendarzyka niestety, ale jest nie wystarczająca. W pewnej książce była podana nawet definicja: "Rodzicami nazywamy małżeństwa, które stosują metodę kalendarzyka."

Ja sama jestem owocem nie tylko miłości, ale też metody kalendarzykowej ;) Ta archaiczna metoda ma prawo bytu przy prowadzeniu bardzo regularnego trybu życia (jeśli o sen i posiłki chodzi, abstynencja), spożywanie ekologicznego pożywienia (hormonalnie tuczone kurczaczki nie wchodzą w rachubę), unikanie stresu. Jednym słowem - w dzisiejszych realiach, różniących się zasadniczo od tych sprzed lat pi ...  wyświetl więcej

Ale w sumie dobrze się złożyło, że się urodziłaś, bo możesz teraz pisać mądre rzeczy.
Słyszałem, że bardzo dobrą metodą antykoncepcyjną jest szklanka zimnej wody.

  Ivi,  20/05/2010

Niestety nie zawsze potrafi "ochłodzić" zapędy;)

Szklanka zimnej wody zdecydowanie lepsza jest po niż przed lub zamiast ;)

oj, już przestańcie o tej szklance zimnej wody... jak ma się zadziać to i kubły nie pomogą :)

Słyszałem kiedyś o metodzie "idź wysikać plemniki" :)

  Ivi,  21/05/2010

Nom w "Galeriankach" była podobna metoda tylko zamiast "idę wysikać" było "idę wypłukać":)

  pirx,  21/05/2010

Ponieważ dyskusja na temat sterylizacji przebiega w różnych kierunkach, uważam za stosowne dookreślenie mojego skromnego stanowiska. Jeśli chodzi o ten zabieg rozumiany jako wykonywany na życzenie zainteresowanego- nie mam zastrzeżeń. Natomiast sterylizacja rozumiana jako narzędzie uszczęśliwiania ludzkości budzi moje zastrzeżenia.

W artykule jest mowa o dopuszczeniu sterylizacji jako metody antykoncepcji tylko i wyłącznie na życzenie samego zainteresowanego. Również jestem przeciwna temu, aby ktokolwiek podejmował taką decyzję za nas. Choć przyznam szczerze, że zaakceptowałabym wyjątek od tej reguły - sądowy nakaz sterylizacji w przypadku, kiedy matka została skazana za zamordowanie swojego dziecka lub tak skrajne przypadki ...  wyświetl więcej

Większość z nas wie że problem wszelkiego rodzaju nałogów i natręctw bierze swój początek w głowie i tam właśnie trzeba go leczyć
Jest rzeczą niedopuszczalną, żeby w XXI w.traktowano nas w sposób cyniczny i wynaturzony. Metodę szast-prast i po kłopocie, znamy już z wieków minionych.
Potencjalne fiary takiego zabiegu, częściej cierpieć będą na tzw dołki psychiczne,
zaniżoną sam ...  wyświetl więcej

  Ivi,  21/05/2010

ale.........w tym linku jest nie o tym jak leczyć popęd, ale o orgazmach :D Chyba się linki pomyliły:)

Jest na tej właśnie stronie
6. NADMIERNY POPĘD SEKSUALNY
Jest takich stron dużo jeszcze :-))

Panie Ryszardzie, co ma wspólnego leczenie nadmiernego popędu seksualnego z samodzielnym decydowaniem o swej własnej płodności i antykoncepcji? Fakt - jest XXI w. a nas nadal traktuje się cynicznie, jak dzieci, które za rączkę trzeba prowadzić, nie dając nam możliwości wyboru, możliwości decydowania o samym sobie. Powiedział Pan "ofiary tego zabiegu" - ofiary są wtedy, kiedy ktoś dokonuje takiego zabiegu wbrew woli zainteresowanego.

  Kitek,  23/05/2010

@ Ryszard Ferfecki
Po co leczyć nadmierny popęd seksualny? Kogo leczyć i co jest nadmiernym popędem seksualnym? W odbytnicy nasienie nie kiełkuje!

  Darwolf  (www),  21/05/2010

Głosuję i dodaję do rekomendowanych!

Głosuję i dodaję do rekomendowanych! Dokładnie ja też :)Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska