Login lub e-mail Hasło   

Rodzimy Kościół Polski

Rodzimy Kościół Polski to rodzimowierczy związek wyznaniowy, nawiązujący do etnicznych, przedchrześcijańskich wierzeń Słowian.
Wyświetlenia: 2.345 Zamieszczono 21/05/2010

Wpisany został do rejestru kościołów i związków wyznaniowych MSWiA w dniu 24 marca 1995 pod numerem 95. Siedzibą wyznania jest Warszawa. Na terenie kraju działają świątynie skupiające wyznawców z danego regionu.

Nazwa związku
Nazwa Rodzimego Kościoła Polskiego wzorowana jest na nazwie Kościoła zrzeszającego potomków dawnych (rdzennych) mieszkańców Ameryki, Indian: Native American Church. Rodzimy Kościół Polski, wzorem Rodzimego Kościoła Amerykańskiego, nawiązuje także do dawnych (przedchrześcijańskich) wierzeń etnicznych, jednocześnie przy tym respektując przybyłe później wyznania.2 Sam termin Kościół w nazwie został użyty wyłącznie w znaczeniu religijnej organizacji wyznawców i ich duchowieństwa

Podstawy założeń wyznaniowych
Złożeń Wiara Rodzimego Kościoła Polskiego z jednej strony opiera się na henoteizmie, a z drugiej na syntezie panteizmu (czy nawet panenteizmu) i politeizmu – czyli na przekonaniu, że o losie świata decyduje siła kosmiczna zwana Bogiem Najwyższym (przez wielu rodzimowierców z RKP utożsamianym z Metawszechświatem), którego poszczególnymi przejawami (kolejnymi wcieleniami) są inni, pomniejsi bogowie. Choć oficjalnie w RKP boga najwyższego określa się mianem Świętowit, o tyle w powszechnym użyciu równie popularne są pozostałe imiona ze szczytu rodzimowierczego panteonu słowiańskich bogów (jak np. Perun czy Swaróg); członkowie RKP przyjmują bowiem, iż Bóg Najwyższy niezależnie od imienia pod jakim będzie czczony zawsze pozostanie Bogiem Najwyższym, a jego rzeczywiste, prawdziwe imię (o ile takowe w ogóle posiada) zawsze pozostanie poza ograniczoną ludzką percepcją. Członkowie tego związku wierzą, iż w takiej postaci (jako wieczny, nieskończony i nieograniczony absolut – w sobie zawierający wszelkie racje swego bytu) Bóg Najwyższy nie może być opisywany powszechnie używanymi pojęciami dobra i zła czy też innymi ludzkimi subiektywnymi kryteriami. Jednocześnie przyjmują jednak, że tym kryteriom (choć w różnej skali) podlegają pozostali, pomniejsi bogowie i boginie, znajdujący się bliżej poszczególnych sfer ludzkiej egzystencji. Pozostali bogowie i boginie (będący uproszczonymi przejawami Boga Najwyższego) sprawują pieczę nad konkretnymi aspektami związanymi z naturą (z którymi często są wręcz utożsamiani).1, 3

Symbole religijne zwiazku
Rodzimy Kościół Polski posiada trzy główne symbole religijne. Są nimi Ręce Boga (motyw graficzny obecny m.in. na naczyniu odnalezionym w Białej koło Łodzi) – jako ideogram oznaczający pojęcie Boga Najwyższego, a równocześnie także wszechświat i równowagę do której dąży Natura, Idol Zbruczyński – jako ikonograficzne wyobrażenie m.in. wszechświata, a także jako przedstawienie głównego panteonu bóstw słowiańskich, oraz Świętowit z Wolina.2

Etyka
Rodzimy Kościół Polski uznaje człowieka za część przyrody (jeden z tworów mocy kosmosu), a jednocześnie za część społeczeństwa. Tym samym wymaga od niego respektowania Praw Przyrody i Praw Ładu Społecznego (przestrzegania niejako uniwersalnych zasad współżycia społecznego, wspólnych na przestrzeni wieków dla większości znanych kultur). Zabrania zabójstw, gwałtów, rabunku i kradzieży. Nakazuje poszanowanie dla związków międzyludzkich, które organizują społeczeństwo – od rodziny po państwo. Nakazuje bronić przyrody uznając ją za twór święty.2 Jednocześnie przy tym – m.in. uznając, że natura nie potrzebuje żadnych tzw. świętych ksiąg (czy spisanych w formie dekalogu reguł) by jej prawa były respektowane, a także nie chcąc mnożyć zbędnych bytów ponad miarę oraz uznając, że nic nie zastąpi człowiekowi samodzielnego myślenia i zdolności empatii – stara się unikać formułowania tych oczywistych dla większości zasad w formie niejako gotowych przepisów na właściwe życie (ograniczając się zazwyczaj do podstawowych stwierdzeń z rodzaju "żyj godnie i bądź prawym człowiekiem", czy też "czyń co chcesz, bylebyś przy tym nie krzywdził innych").1, 4

Struktura zwiazku
Rodzimy Kościół Polski jest kościołem otwartym, nie uzurpującym sobie prawa wyłączności – zarówno w sprawach osobistej wiary jak i przynależności kościelno-organizacyjnej. Członkowie RKP uważają bowiem, że ich słowiańscy przodkowie byli wyznawcami tego samego Boga, któremu na swój sposób cześć oddają także chrześcijanie, muzułmanie i pozostali. Do Rodzimego Kościoła Polskiego może więc należeć również osoba, która jednocześnie należy do jeszcze innego związku religijnego (niekoniecznie rodzimowierczego). Tym samym przystąpienie do Rodzimego Kościoła Polskiego nie wymaga np. formalnego aktu zerwania z wcześniejszym – dotychczas wyznawanym przez kandydata – systemem wyznaniowym. Jednocześnie formalnym warunkiem przystąpienia do Rodzimego Kościoła Polskiego jest złożenie stosownej deklaracji przystąpienia, będącej równocześnie swego rodzaju wyznaniem wiary.2, 3

Jako, że rodzimowierstwo słowiańskie z definicji wręcz (m.in. przez wyraźnie zaznaczoną etniczność) określa swój zasięg4, Rodzimy Kościół Polski nie uznaje za konieczne również weryfikowania pochodzenia swoich potencjalnych kandydatów. Przyjmuje on iż Polakiem jest ten kto za Polaka się uważa (i mając na myśli tak pojmowaną polskość zastosowana została nazwa Rodzimego Kościoła Polskiego). W założeniach programowych deklaruje wręcz, iż jego członkiem zostać może każdy bez względu na to, jakiej narodowości przodków ma w swoim drzewie genealogicznym, jako że naród to przede wszystkim wspólny język i kultura.2 Jednocześnie – pomimo, że jednym z wymogów przyjęcia deklaracji przystąpienia do związku jest podanie w niej numeru dowodu osobistego kandydata – jednoznacznie bynajmniej nie wyklucza to możliwości przyjęcia do RKP osoby innej (szczególnie pochodzenia słowiańskiego) narodowości.

Kościół ten jest związkiem religijnym opartym na demokracji. Deklaruje daleko posuniętą tolerancję i sprzeciw wobec rasizmu, nazizmu i szerzenia nietolerancji wobec ludzi o innej religii, odmiennym pochodzeniu czy narodowości. Stanowiska w nim są kadencyjne i obejmowane w drodze wyborów. Członkowie są zwolnieni od składek członkowskich.2

1 Strona internetowa Rodzimego Kościoła Polskiego http://www.r-k-p.prv.pl/
2 Statut RKP – Nazwa. Założenia programowe. Kult. Etyka. Liturgia i obrzędy.
3 Gniazdo - Rodzima wiara i kultura, nr 2(7)/2009 - Ratomir Wilkowski: Rozważania o wizerunku rodzimowierstwa na przykładzie...
4 Gniazdo – Rodzima wiara i kultura (str. internetowa) – Ratomir Wilkowski: Neopogaństwo, rodzimowierstwo i pseudorodzimowierstwo... http://gniazdo.rodzimowiercy.pl/tekst.php?tekstid=633

Podobne artykuły


22
komentarze: 13 | wyświetlenia: 3664
95
komentarze: 44 | wyświetlenia: 15139
36
komentarze: 35 | wyświetlenia: 2355
35
komentarze: 94 | wyświetlenia: 3491
31
komentarze: 29 | wyświetlenia: 5978
31
komentarze: 26 | wyświetlenia: 2396
29
komentarze: 18 | wyświetlenia: 3878
28
komentarze: 9 | wyświetlenia: 2641
26
komentarze: 11 | wyświetlenia: 2288
25
komentarze: 7 | wyświetlenia: 5003
25
komentarze: 55 | wyświetlenia: 7604
24
komentarze: 17 | wyświetlenia: 2811
24
komentarze: 9 | wyświetlenia: 1642
 
Autor
ArtykułGdy któremuś z urzędników kościoła nie podoba się jakiś dogmat to zakłada sobie zaraz kolejny odłam tejże sekty. Żałosne...

  oculus,  21/05/2010

Ta sekta ma kilka tysięcy lat i była tu, na naszej ziemi od zawsze. Żałosny to jest krk i ateizm.

Żałosne jest wypisywanie takich komentarzy. Znasz Oculusie powiedzenie - każda pliszka swój ogonek chwali? Wzajemne obrzucanie się błotem z racji odmiennych poglądów religijnych również jest żałosne. To nie ateizm, katolicyzm czy przynależność do jeszcze innego Kościoła świadczy o tym jakimi ludźmi jesteśmy, ale sączący się z wielu wypowiedzi jad - owszem.

  oculus,  22/05/2010

Do Wiśniowa.
Ja zieję jadem, to prawda, ale Ty głupotą.

@oculus
Uzasadnij stawianą tezę, na przykładach. :)

@oculus
Widzę, że jakakolwiek merytoryczna dyskusja z Tobą nie jest możliwa, jeśli odmienność poglądów jest dla Ciebie równoznaczna z głupotą.
Jesteś, jak przypuszczam (choć mogę się mylić), człowiekiem nie wężem, więc Twój własny jad może być zabójczy dla Ciebie samego.

Piotr, już to przerabialiśmy, powrót niektórych ludzi do tradycji przedchrześcijańskich nie jest niczym złym ani śmiesznym, to , że tworzą się odłamy jest uzasadnione brakiem struktur jak w krk. Należy dbać o swoją historię i tradycje, a takowymi są ruchy neopogańskie. Ateizm zrodził się dlatego, że głupota krk nie miała granic ale też do tradycji narodowej nie wnosi nic. Kościół rzymski naucza, ż ...  wyświetl więcej

Nie zależy mi na tym, żeby dobre zdanie o mnie miał ktoś, o kim ja takiego nie mam, a popularność mam gdzieś - widocznie mierzysz mnie swoją miarą. Pijesz do mojego artykułu, który absolutnie nie traktuje o cipkach, ale o fundamentalnych prawach, jakie każdy człek powinien posiadać. Z komentarza wynika niestety, że wiesz o ateizmie mniej więcej tyle, co o sterylizacji. Poziom, jaki prezentujesz w tej dyskusji, nie odpowiada mi, więc nie zamierzam jej kontynuować.

Z powodu braku sensownych danych na temat tego jak taka "tradycja" wyglądała, wszelkie próby powrotu do niej są śmieszne, a obserwowane z boku przypominają zabawy dzieci, udających że kawałek gałęzi to miecz, a sterta kamieni to niezdobyta twierdza. Sam ruch, na podstawie opisu i wyszperanych w sieci informacji, jawi mi się zaś jako "wicca dla ubogich i prosłowiańskich" ludków. Co do śmieszności j ...  wyświetl więcej

  oculus,  22/05/2010

Ja nie czytałem artykułu @Wiśniowej w ogóle a ty nieuważnie czytasz o wiarach pogańskich, jakie one były i jakie próbują być obecnie. Zabawa dzieci nie musi być smieszna, może być pouczająca, nie jest wyćwiczona i przez to autentycznie pokazuje potrzeby dzieci.

Nie czytałeś - nie wypowiadaj się.

@oculus
>Ja nie czytałem artykułu @Wiśniowej w ogóle a ty nieuważnie czytasz o wiarach pogańskich...<

Po pierwsze przeczytaj a potem komentuj, po drugie wytykanie komuś niedokładności w sytuacji kiedy samemu nie zadało sobie trudu przeczytania, jest żenujące. Paskudnie trollujesz, pewnie by podbić "czytalność" artykułu, pardon ale ja się w to bawić nie zamierzam. :)

No i oczywiście sławna oculusowa logika, nie do podrobienia.

Do @Wiśniowa.
A Ty nie komentuj bez zastanowienia. Ja tylko broniłem swobody wypowiedzi jaką ma Ratomir. " Pierworodny" robi tu za pomocnika dla "Ciemnej wody" i oprócz krytyki nie ma nic do powiedzenia.

>Ja tylko broniłem swobody wypowiedzi jaką ma Ratomir.<
>>
"Freedom of speech includes the right not to listen, if not interested."

Ciebie Piotrek można czasami lubić. :)

Chciałbym móc to samo napisać o tobie. :)

  oculus,  22/05/2010

@darkwater, nabiłem ci dzisiaj punktów a ty nawet za miłe słowa dajesz mi kreskę poziomą, a może to inny ateista albo wierzący w aniołki.

Osoba, która robi pod czyimś adresem prywatne wycieczki, nie zasługuje na poważne traktowanie. Oznacza to, że nie posiadasz żadnych rzeczowych argumentów, a tym samym dajesz świadectwo poziomu swojej inteligencji i oczytania. Cytując "Siłaczkę" Prusa jesteś: "tępy jak siekierka do rąbania cukru". Dalszą dyskusją z tobą ubliżyłbym sobie samemu, więc to był jedyny i ostatni komentarz do Ciebie.

  oculus,  22/05/2010

Do @Firstborn.
Nie siej wiatru a burza cie nie spotka. Bardzo się ciesze, że to pierwszy i ostatni, mam taką nadzieję.

> Gdy któremuś z urzędników kościoła nie podoba się jakiś dogmat to zakłada sobie zaraz kolejny odłam tejże sekty. Żałosne... - Firstborn (Leszek Wiewióra) =========

Sz.panie Leszku po pierwsze nie wiem czy zna pan właściwe znaczenie terminologii, której używa... Sekta to niejako z definicji "odłam" od istniejącego nurtu. Nie koniecznie musi też mieć od razu znaczenie pejoratywne... To

...  wyświetl więcej

> Wzajemne obrzucanie się błotem z racji odmiennych poglądów religijnych również jest żałosne.

Cóż - zapewne p. Leszek również powinien wziąć to pod uwagę...

> Piotr: Z powodu braku sensownych danych na temat tego jak taka "tradycja" wyglądała

Cóż, niewadliwie KRK wykazał szczególne starania by doprowadzić do takiego stanu, a gdy mu się to mimo wszystko nie udało, nad utrzymaniem takich opinii jak powyższa. Pomimo tego ze wiele z rodzimych tradycji, wierzeń i kultury zatracono przetrwało dość by dawna wiara przetrwała (czego szczelnie nie mo

...  wyświetl więcej

"...Piotr, już to przerabialiśmy, powrót niektórych ludzi do tradycji przedchrześcijańskich nie jest niczym złym ani śmiesznym..." Mało mi w tej chwili przychodzi śmieszniejszych rzeczy do głowy niż tradycyjni ortodoksyjnie Słowianie padający na twarz przed totemem Swarożyca a potem wracający do biura...

Zapewne p. Dzepson ocenia innych na przykładzie swojej własnej religii.... (np. padania na twarz przed gipsowymi figurkami lub dwoma zbitymi drewnianymi belkami). Otóż proszę sobie po pierwsze wyobrazić, że system wyznaniowy wykształcony na terenie zielonych pól i lasów różni się nieco od tego powstałego w śród piasków pustyni. Proszę też sobie wyobrazić, że nie każdy system wyznaniowy jest skiero ...  wyświetl więcej

@Ratomir Wilkowski
Korzystam ze swobody krytykowania innych i nie zamierzam zmieniać jej formy. Jest system ocen, proszę oceniać moje wypowiedzi, a nie sugerować co powinienem brać pod uwagę.
EDIT
Polecam jedną z definicji sekty http://pl.wikipedia.org/wiki/Sekta
Zwłaszcza wątek o tym, że z braku jedynego punktu odniesien ...  wyświetl więcej

Może jeszcze napiszesz, że któraś z tych składających ofiarę osób została wysłuchana?
"... Proszę też sobie wyobrazić, że nie każdy system wyznaniowy jest skierowany przede wszystkim do niewolników, biedoty, chorych i niedouczonych obiecując im jakieś domniemane nagrody po śmierci..." kwestia marketingu... jedni zbawiają uciśnione owieczki; inni dostarczają rozrywki znudzonym japiszonom

> Korzystam ze swobody krytykowania innych i nie zamierzam zmieniać jej formy.

...I może pan nie zamierzać, pisząc jednak o "swobodzie krytykowania innych" proszę przy tym nie odbierać tym innym również prawa do wypowiedzi, czy to również krytykowania, czy tym bardziej dokonania sprostowania...

> Polecam jedną z definicji sekty

Polecając jakieś opracowanie polecam kon

...  wyświetl więcej

> Może jeszcze napiszesz, że któraś z tych składających ofiarę osób została wysłuchana?

Widać, że nie ma pan nawet podstawowej wiedzy na temat rodzimowierstwa... Ograniczę się więc tylko do tego, że na pewno w większym stopniu niż większość klękających przed gipsowymi figurkami pewnej kobiety semickiego pochodzenia.

> kwestia marketingu...

yć może... A do której grupy p. się zalicza?

> Przyznaję jedynie, że pomyliłem się co do korzeni tego czegoś (uznając mylnie, że chodzi o kościół polsko-katolicki). Dlatego mój pierwszy komentarz zasługuje na konsekwentne "minusowanie". To jedyny błąd, do którego się przyznaję.

Jest to podstawowy błąd wyraźnie wskazujący, że wypowiada się pan w kwestiach, z którymi nie raczy się pan nawet dostatecznie zapoznać... Czy to się przypadkiem nie nazywa trolling?

"> Może jeszcze napiszesz, że któraś z tych składających ofiarę osób została wysłuchana?

Widać, że nie ma pan nawet podstawowej wiedzy na temat rodzimowierstwa... Ograniczę się więc tylko do tego, że na pewno w większym stopniu niż większość klękających przed gipsowymi figurkami pewnej kobiety semickiego pochodzenia..." Czyli co? sztuka dla sztuki?

- co tu panowie poganie robici

...  wyświetl więcej

@Ratomir Wilkowski: "Czy to się przypadkiem nie nazywa trolling?"
Nie. Jeśli na forum motoryzacyjnym stwierdziłbym, że najbardziej awaryjną marką (w mojej opinii oczywiście) jest Łada, to wystarczyłoby, że będę bazował na statystykach awaryjności stwierdzonych przez właściwe instytucje, nie muszę być zaznajomiony z wadami fabrycznymi konkretnych części do każdego modelu z osobna.
Na ...  wyświetl więcej

I jeszcze jedno, żeby było jasne. Odrzuciłem artykuł jako spam, a nie nieprawdziwe informacje. Oznacza to, że nie mam nic przeciwko pisaniu takich analiz, ale nie będę tolerował religijnego ani politycznego spamu.

> dzepson: Czyli co?

...A Pstro... p. choćby wskazany wyżej link.

=================

> Firstborn (Leszek Wiewióra): wystarczyłoby, że będę bazował na statystykach awaryjności

Tylko że wcześniej wyraźnie pan wykazał, że nie tylko nie pan zielonego pojecie o owej "Ładzie" (bo nie odróżnia jej pan nawet od Poloneza), że nie wspomnę o "statystykach" jej dotyczących

...  wyświetl więcej

"...> dzepson: Czyli co?

...A Pstro... p. choćby wskazany wyżej link. ..." to chyba za wysoki poziom jak dla mnie.

> to chyba za wysoki poziom jak dla mnie.

I taką możliwość brałem pod uwagę, szczególnie że ów art jest dość obszerny...

"To proszę napisać - chętnie poczytamy i pokomentujemy " - nie, właśnie dlatego, że jest przesyt tego typu treści na eioba. Mam w zanadrzu taki artykuł, którego jednak zdecydowałem się nie publikować, żeby nie wpisywać się w złą tendencję zaśmiecania portalu religijnymi bzdurami (nawet o wektorze przeciwnym do nawiedzonych kazań jakich pełno w tym miejscu).

"No chyba poczęci dotyczy to rów

...  wyświetl więcej

> jest przesyt tego typu treści na eioba

JW. Proszę się zastosować do własnej rady i je porostu omijać... Powyższy art zawiera jedynie rzeczywiste, podstawowe informacje o rzeczonym związku i jest niejako odpowiedzią na jeden z całej serii artykułów przeniesionych tutaj z portalu na stałe zajmującego się zwalczaniem innych systemów i związków wyznaniowych niż dominujący (konkurencji).

...  wyświetl więcej

Klasyfikacja nastąpiła po kliknięciu na Twój link pod awatarem i pobieżnej ocenie treści - to wystarczyło na klasyfikację jako spam. Jednak było za mało wnikliwe i popełniłem duży błąd pisząc później komentarz.
Co do kolejnego argumentu o moich "bzdurach", cóż... Ja tak traktuję religijny spam, jako bzdury, każdy z nas ma więc inne powody do nazywania tak rzeczy.
Wszystkie moje wywod ...  wyświetl więcej

> Klasyfikacja nastąpiła po kliknięciu na Twój link pod awatarem i pobieżnej ocenie treści - to wystarczyło na klasyfikację jako spam. Jednak było za mało wnikliwe i popełniłem duży błąd pisząc później komentarz.

Skoro "za mało" za drugim razem do skąd wiesz, że wystarczyło za pierwszym (szczególnie jeśli klikając na link z mojego profilu poświęciłeś znalezionej tam treści równie wiele

...  wyświetl więcej

Dla mnie bardzo ciekawe.

  ,  23/05/2010

Bardzo często dyskusje pod wieloma artykułami o religii, Bogu i różnych wiarach przypominają mi, jak bardzo społeczność Eioby podobna jest do społeczności Szutki. Zainteresowanym polecam film o Szutce http://player.iplex.pl/1/ksieg(...)ki.html

> to chyba za wysoki poziom jak dla mnie.

Tak podejrzewałem... Dodatkowo ów art jest bowiem dość obszerny...

razcej miałem na myśli twoje cięte riposty

riposta jest adekwatna (równie merytoryczna) co wypowiedź, której dotyczy...

popieram Rodzimy Kościół Polski, organizacja ta robi bardzo wiele dobrego dla polskiego rodzimowierstwa i jest całkowicie apolityczna. Organizuje cztery główne święta (Jare Gody, Kupała, Plony i Szczodre Gody), a także Dziady; dodatkowo niektórzy członkowie RKP organizują Święto Welesa (początek lutego, pomiędzy 2 a 12). Na każde z tych świąt przychodzi coraz więcej ludzi...Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska