Login lub e-mail Hasło   

Karta podatkowa jako jedna z form opodatkowania przedsiębiorcy

W tym artykule dokonano zwięzłej charakterystyki tego, czym jest karta podatkowa oraz określenia jakie są główne obowiązki i korzyści związane z wyborem tej formy opodatkowania.
Wyświetlenia: 1.320 Zamieszczono 27/09/2010

Wybór formy opodatkowania, to jedna z pierwszych decyzji, jakie musi podjąć każdy początkujący przedsiębiorca, który dokonał już rejestracji swojej firmy poprzez złożenie wniosku EDG-1. Wyboru można dokonać w obrębie pięciu metod opodatkowania.

Karta podatkowa to forma rozliczania się dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych osób fizycznych (np. niewielkie zakłady usługowe, usługowo-wytwórcze czy handlowe, takie jak: usługi krawieckie, zegarmistrzowskie czy handel detaliczny. Do tej grupy częściowo zalicza się także rolnictwo.

Podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej zwolnieni są z obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych w ciągu roku, czy z wyliczania zaliczek na podatek dochodowy. Jeśli podatnik rozliczający się według karty podatkowej zostaje płatnikiem podatku VAT, musi prowadzić ewidencje wymagane przez ustawę, czyli ewidencję sprzedaży i zakupu VAT. Obowiązkowe jest również przechowywanie kopii wystawianych rachunków lub faktur (w kolejności numerów) w okresie pięciu lat podatkowych, licząc od końca roku, w którym wystawiono rachunek lub fakturę.

Ustaloną przez urząd skarbowy kwotę podatku, pomniejszoną o zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne, należy wpłacić na rachunek lub w kasie urzędu do siódmego dnia każdego miesiąca. Podatek płaci się za miesiąc poprzedni. Wyjątkiem jest grudzień, kiedy to z racji końca roku, kwotę podatku należy wpłacić do 28 grudnia.

Podatnicy karty podatkowej wykazują składki zdrowotne zapłacone w poszczególnych miesiącach i odliczone od karty podatkowej poprzez złożenie rocznego zeznanie PIT-16A. Zeznanie to należy złożyć do końca stycznia. Podatnicy, którzy zdecydują się na wybór zryczałtowanej formy opodatkowania (takiej jak karta podatkowa, czy ryczałt), nie mogą skorzystać ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem, ani jako osoby samotnie wychowujące dzieci.

Możliwość rozliczania się w formie karty podatkowej mają osoby, które spełniają następujące warunki:

  • działalność, którą chcą prowadzić, musi być wymieniona w załączniku nr 3 do Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z dnia 20 listopada 1998 (załącznik nr 1);
  • prowadząc działalność nie mogą korzystać z usług innych firm, a także zatrudniać osób na umowę o dzieło, czy na umowę zlecenia, do wykonywania prac związanych ze swoją działalnością. Mogą natomiast zatrudniać osoby na umowę o pracę;
  • ich współmałżonek nie może prowadzić działalności gospodarczej w tym samym zakresie. Współmałżonek może pracować razem z podatnikiem, ale nie może posiadać własnej firmy, której działalność jest taka sama, jak podatnika lub pokrywa się z nią;
  • nie można świadczyć usług i produkować na rzecz innych firm. Jedyni odbiorcy, to ci  indywidualni.

Wysokość podatku, przy rozliczaniu się według karty podatkowej, zależy od rodzaju prowadzonej działalności, wielkości miejscowości, w której jest prowadzona, oraz liczby zatrudnionych. Naczelnik Urzędu Skarbowego, uwzględniając wniosek o zastosowanie karty podatkowej, wydaje decyzję ustalającą wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej, odrębnie na każdy rok podatkowy. Jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki, w decyzji tej wymienieni są wszyscy jej wspólnicy.

Podobne artykuły


66
komentarze: 28 | wyświetlenia: 56384
51
komentarze: 40 | wyświetlenia: 647410
45
komentarze: 14 | wyświetlenia: 5124
44
komentarze: 36 | wyświetlenia: 14697
29
komentarze: 8 | wyświetlenia: 12963
29
komentarze: 16 | wyświetlenia: 52930
24
komentarze: 41 | wyświetlenia: 14727
24
komentarze: 9 | wyświetlenia: 27683
19
komentarze: 4 | wyświetlenia: 53518
18
komentarze: 6 | wyświetlenia: 3802
18
komentarze: 73 | wyświetlenia: 4388
 
Autor
Dodał do zasobów: pchytla
Artykuł
Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska